DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducerePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 22 iulie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) candidati - persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;".

2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Examinarea se efectueaza de catre serviciul public comunitar pe a carui raza de competenta teritoriala:
a) candidatul isi are domiciliul sau resendinta; ori

b) se afla institutia de invatamant, in cazul persoanelor aflate la studii in Romania.
(2) Pentru stabilirea competentei potrivit alin. (1), candidatul trebuie sa declare pe propria raspundere ca:
a) locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale sau profesionale ori altor legaturi stranse cu adresa respectiva; sau
b) revine periodic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, intrucat legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau
c) locuieste la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni pe o durata determinata in Romania, desi locuieste alternativ si in alte locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre; sau
d) se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, precizand institutia de invatamant care se afla pe raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in Romania."


3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
b) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul eliberat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia informatica de examinare, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei;
c) pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia informatica de examinare, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei.
(2^2) Dovada studiilor in Romania se face cu urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul eliberat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflat in termen de valabilitate, care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia informatica de examinare, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei, precum si cu documentele emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;
b) pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul inregistrarii in aplicatia informatica de examinare, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei, aflat in termen de valabilitate, precum si cu documentele emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca acestia urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni."

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul strainilor, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si al cetatenilor Confederatiei Elvetiene, proba teoretica se poate sustine, la cerere, in limbile engleza, franceza sau germana."

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) La data verificarii dosarului de examinare, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada indeplinirii uneia dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in scoli de conducatori auto si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta."

6. La articolul 6 alineatul (2), partea introductiva si literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Inregistrarea in aplicatia informatica de examinare si sustinerea probelor de examen sunt conditionate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, prevazuta in anexa nr. 1, in care se consemneaza si declaratia pe propria raspundere a candidatului, data sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Codul penal, din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (2);
......
c) certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Politiei Romane, potrivit legii;".

7. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului."

8. La articolul 16 litera C.a), punctele 1 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. sa verifice vizual, in ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor (starea piulitelor de la roti), starea aparatoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor si stergatoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, fluidul de spalare), a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;
......
5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de bord, inclusiv aparatura de inregistrare a activitatii conducatorului auto, astfel cum este definita potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerinta referitoare la cunoasterea si urmarirea aparaturii de inregistrare a activitatii conducatorului auto nu se aplica solicitantilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85;".

9. Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"*
Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) si e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexelor I si II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata prin punctul II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, si prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013."

10. Anexele nr. 1, 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

***

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, ale punctului II subpunctul 5 din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, si ale Directivei 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul 268/2010)


Institutia Prefectului Judetului ....................................
Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
Nr. ................ din ...........................

(Se completeaza de reprezentantii institutiei prefectului numai in situatiile prevazute la art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.)

Nr. crt. Data programarii la examen Gradul profesional, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul Rezultatul examenului Proba teoretica Semnatura lucratorului Proba practica Poligon Traseu Categoria obtinuta Data obtinerii categoriei Semnatura examinatorului
1
2
3
4
5
6

Domnule sef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................, cu domiciliul/resedinta in localitatea .............................., judetul ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ......... nr. ...................., eliberat de ........................, la data de ........ (anul) - .... (luna) - ..... (ziua), valabil pana la data de ........ (anul) - ..... (luna) - ..... (ziua), CNP .................................., solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria .......................
Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o in cadrul Scolii de conducatori auto ...................................., cu instructorul auto .........................................
Anexez dosarul de examinare.
- Solicit/Nu solicit editarea permisului de conducere;
- Solicit examinarea teoretica in limba engleza, franceza, germana (in cazul strainilor, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si al cetatenilor Confederatiei Elvetiene);
- Solicit examinarea teoretica in limba materna maghiara, germana
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Codul penal, ca:
- locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile din fiecare an calendaristic la adresa sus-mentionata datorita unor legaturi personale sau profesionale ori altor legaturi stranse cu adresa respectiva sau
- revin periodic la adresa sus-mentionata datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, intrucat legaturile mele profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale sau
- locuiesc la adresa sus-mentionata pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni pe o durata determinata in Romania, desi locuiesc alternativ si in alte locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre sau
- ma aflu la studii in Romania de cel putin 6 luni si locuiesc la adresa sus-mentionata. Institutia de invatamant care se afla pe raza de competenta teritoriala a acestui serviciu public comunitar este ......................................


Semnatura ...............................


Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv in limitele prevazute de dispozitiile cuprinse in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


Data ........ (anul) - ..... (luna) - ..... (ziua0

Semnatura .......................


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)


ANEXA LA TESTUL DE EXAMEN

Penalizarea greselilor comise de candidat pentru incalcarea normelor rutiere/executarea incorecta a manevrelor/neindeplinirea obligatiilor conducatorului auto Puncte de penalizare AM A1, A2, A

I. PREGATIREA SI VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI
- utilizarea echipamentului de protectie: manusi, cizme, imbracaminte si casca de protectie; (pentru AM, numai casca de protectie) 3
- verificarea starii anvelopelor si a comutatorului de oprire in caz de urgenta 3
- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor autovehiculului a: functionalitatii directiei, franei, transmisiei, instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii, catadioptrilor, avertizorului sonor 3

II. MANEVRE SPECIALE IN POLIGON
- asezarea/coborarea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric si deplasarea mergand pe langa vehicul 3
- pornirea motorului si demararea usoara fara bruscarea motocicletei; 3
- accelerarea progresiva, mentinerea directiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor; 5
- pozitia pe motocicleta, tehnica mentinerii directiei, echilibrul permanent (fara sprijinirea de carosabil); 5
- manevrarea ambreiajului in combinatie cu frana, schimbarea vitezelor; 3
- executarea slalomului printre 5 jaloane; 5
- executarea de opturi printre 4 jaloane; 5
- lovirea/rasturnarea jalonului; 3
- indemanarea privind manevrarea franei fata/spate la franarea de urgenta, directia vizuala si pozitia; 5
- depasirea timpului alocat executarii manevrelor in poligon; 16
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteza de peste 30 km/h; 5 -
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; 5 -
- executarea franarii, inclusiv franarea de urgenta, la o viteza minima de 50 km/h. 5 -
- A cazut cu motocicleta. 16
- Nu a respectat traseul stabilit in poligon. 16

MENTIUNI: 
Mi-a fost inmanat un exemplar al anexei la testul de examen.
Semnatura
Punctaj poligon

Examinat cu moto nr.
In prezenta martorului:
Semnatura martor

Durata executarii probei:
Data executarii probei:
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului in clar si semnatura

CALIFICATIV POLIGON
Semnatura candidatului

III. COMPORTARE IN TRAFIC
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesiva, folosire incorecta a treptelor de viteza); 6 -
- nementinerea directiei de mers; 9 -
- folosirea incorecta a drumului cu sau fara marcaj; 6 -
- incrucisarea cu alte vehicule, inclusiv in spatii restranse; 6 -
- neasigurarea la schimbarea directiei de mers; 9 -
- executarea neregulamentara a virajelor; 6 -
- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbarii directiei de mers; 6 -
- incadrarea necorespunzatoare in raport cu directia de mers dorita; 6 -
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, intoarcere); 6 -
- neasigurarea la patrunderea in intersectii/parasirea zonei de stationare; 9 -
- intrarea/iesirea de pe autostrada/artere similare, folosirea incorecta a benzilor/luminilor de intalnire ziua; 5 -
- nepastrarea distantei suficiente fata de cei care ruleaza inainte sau vin din sens opus; 9 -
- conducerea in mod neeconomic si agresiv pentru mediul inconjurator (turatie, franare/accelerare); 5 -
- ezitarea repetata de a depasi alte vehicule; 6 -
- nerespectarea normelor legale privind acordarea prioritatii de trecere pentru autovehicule si pietoni, circulatia la culoarea rosie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depasire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferata; 21 -
- nerespectarea semnalelor politistului rutier/altor persoane cu atributii legale similare; 21 -
- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor care nu au prioritate; 6 -
- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor; 9 -
- depasirea vitezei maxime admise; 9 -
- conducerea cu viteza redusa in mod nejustificat, neincadrarea in ritmul impus de ceilalti participanti la trafic; 6 -
- neindemanarea in conducere in conditii de carosabil alunecos (reducerea vitezei, conduita preventiva); 9 -
- nerespectarea dispozitiilor examinatorului privind traseul indicat. 6 -

IV. ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestari de natura sa perturbe examinarea candidatilor; 21 -
- producerea unui eveniment rutier ori interventia instructorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21 -

MENTIUNI: 
Mi-a fost inmanat un exemplar al anexei la testul de examen.
Semnatura

TOTAL -

Examinat cu moto nr.
In prezenta martorului:
Semnatura martor

Data examinarii: ............................
Ora/minut inceperii: .........
Ora/minut terminarii: ........
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului in clar si semnatura

CALIFICATIV
Semnatura candidatului

Penalizarea greselilor comise de candidat (puncte de penalizare) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorecta a manevrelor indicate Puncte de penalizare B, B1 BE

I. PREGATIREA SI VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- verificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a functionarii directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor; 3
- verificarea dispozitivului de cuplare si conexiunilor instalatiei de franare/electrice a catadioptrilor (BE); 3 -
- verificarea elementelor de siguranta legate de incarcatura vehiculului, fixare, inchiderea usilor, obloanelor (BE); 3 -
- reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranta, neeliberarea franei de ajutor; 6
- necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului. 9

II. COMPORTARE IN TRAFIC

MANEVRAREA SI POZITIA AUTOVEHICULULUI IN TIMPUL MERSULUI
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesiva, folosirea incorecta a treptelor de viteza); 6
- nementinerea directiei de mers; 9
- folosirea incorecta a drumului cu sau fara marcaj; 6
- incrucisarea cu alte vehicule, inclusiv in spatii restranse; 6
- mersul inapoi, oprirea si pornirea din rampa, parcarea cu fata, spatele sau lateral; 5
- intoarcerea vehiculului cu fata in sens opus prin efectuarea manevrelor de mers inainte si inapoi; 5
- intoarcerea pe o strada cu mai multe benzi de circulatie pe sens; 5
- conducerea in mod neeconomic si agresiv pentru mediul inconjurator. 5

SCHIMBAREA DIRECTIEI DE MERS SI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea directiei de mers/la parasirea locului de stationare; 9
- executarea neregulamentara a virajelor; 6
- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbarii directiei de mers. 6

CIRCULATIA IN INTERSECTII, POZITII IN TIMPUL MERSULUI
- neincadrarea corespunzatoare in raport cu directia de mers dorita; 6
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, intoarcere, mers inapoi); 6
- neasigurarea la patrunderea in intersectii; 9
- intrarea/iesirea de pe autostrada/artere similare, folosirea corecta a benzilor si a luminilor de intalnire ziua; 5
- nepastrarea distantei suficiente fata de cei care ruleaza inainte sau vin din sens opus. 9

DEPASIREA
- ezitarea repetata de a depasi alte vehicule; 6
- nerespectarea regulilor de executare a depasirii ori efectuarea acestora in locuri si situatii interzise. 21

PRIORITATEA
- neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor care au acest drept (intersectii, sens giratoriu, statia mijloacelor de transport in comun prevazuta cu alveola, statie de tramvai fara refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21
- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor care nu au prioritate. 6

NERESPECTAREA SEMNIFICATIEI INDICATOARELOR SI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERA
- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu exceptia culorii rosii); 9
- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului/a semnalelor politistului rutier/a semnalelor altor persoane cu atributii legale similare. 21

VITEZA
- depasirea vitezei maxime admise; 9
- conducerea cu viteza redusa in mod nejustificat, neincadrarea in ritmul impus de ceilalti participanti la trafic. 6

CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neindemanarea in conducerea in conditii de ploaie, zapada, mazga, polei; 9
- deplasarea cu viteza neadaptata conditiilor atmosferice si de drum. 9

NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATA 21

III. ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestari de natura sa perturbe examinarea celorlalti candidati; 21
- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21

MENTIUNI: 
Am finalizat examinarea la proba practica in traseu la ora ............ si mi-a fost inmanat un exemplar al anexei la testul de examen. 
Semnatura
TOTAL

Examinat cu auto nr.
In prezenta martorului:
Semnatura martor

Data examinarii: ............................
Ora/minut inceperii: .................
Ora/minut terminarii: .....................
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului in clar si semnatura

CALIFICATIV
Semnatura candidatului

Penalizarea greselilor comise de candidat (puncte de penalizare) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorecta a manevrelor indicate Puncte de penalizare C, CE, C1, C1E, Tr D, Tb, DE, D1, D1E, Tv

I. PREGATIREA SI VERIFICAREA TEHNICA A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- controlul vizual, in ordine aleatorie, privind: starea anvelopelor, fixarea rotilor (starea piulitelor), starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei motor, lichid racire, fluid spalare parbriz) a blocului de lumini/semnalizare fata/spate; catadioptrii, trusa medicala, triunghiul reflectorizant, stingatorul de incendiu; 3
- controlul caroseriei, invelisului usilor pentru marfa, a mecanismului de incarcare sau a modului de incarcare, a fixarii incarcaturii; 5 -
- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a functionarii directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor; 3
- necunoasterea aparaturii de inregistrare a activitatii conducatorului auto (cu exceptia C1, C1E care nu intra in domeniul Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85); 3
- neverificarea dispozitivului de cuplare si a conexiunilor instalatiei de franare/electrice, a catadioptrilor (pentru CE, C1E, Tr, D1E, DE); 5
- neverificarea caroseriei, usilor de serviciu, iesirilor de urgenta, echipamentului de prim ajutor, stingatoarelor de incendiu si a altor echipamente de siguranta; 5 -
- nereglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranta, neeliberarea franei de ajutor; 5
- necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului. 9

II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI
- cuplarea unei remorci de autovehiculul tragator din/cu revenire la pozitia initiala in stationare paralel; 5
- mersul inapoi, oprirea si pornirea din rampa; 5
- parcare in siguranta, cu fata/cu spatele/laterala, pentru incarcare/descarcare sau la o rampa/platforma de incarcare sau la o instalatie similara; 7
- oprirea pentru a permite calatorilor urcarea/coborarea in/din autobuz/tramvai/troleibuz, in siguranta. 7 -

III. COMPORTARE IN TRAFIC

MANEVRAREA SI POZITIA AUTOVEHICULULUI IN TIMPUL MERSULUI
- oprirea motorului, accelerarea excesiva, folosirea incorecta a treptelor de viteza; 6
- nementinerea directiei de mers; 9
- folosirea incorecta a drumului, cu sau fara marcaje; 6
- incrucisarea cu alte vehicule, inclusiv in spatii restranse. 6

SCHIMBAREA DIRECTIEI DE MERS SI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea directiei de mers/parasirea locului de stationare; 9
- executarea neregulamentara a virajelor; 6
- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbarii directiei de mers. 6

CIRCULATIA IN INTERSECTII, POZITII IN TIMPUL MERSULUI
- incadrarea necorespunzatoare in raport cu directia de mers dorita; 6
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, intoarcere, mers inapoi); 6
- neasigurarea la patrunderea in intersectii; 9
- intrarea/iesirea de pe autostrada/artere similare, folosirea incorecta a benzilor/a luminilor de intalnire ziua; 5
- nepastrarea distantei suficiente fata de cei care ruleaza inainte sau vin din sens opus. 9

DEPASIREA
- ezitarea repetata de a depasi alte vehicule; 6
- nerespectarea regulilor de executare a depasirii ori efectuarea acesteia in locuri si situatii interzise. 21

PRIORITATEA
- neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor care au acest drept (intersectii, sens giratoriu, statia mijloacelor de transport in comun prevazuta cu alveola, statie de tramvai fara refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni, la plecarea de pe loc); 21
- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor care nu au prioritate. 6

NERESPECTAREA SEMNIFICATIEI INDICATOARELOR SI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERA
- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu exceptia culorii rosii); 9
- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului/semnalelor politistului rutier/semnalelor altor persoane cu atributii legale similare. 21

VITEZA
- depasirea vitezei maxime admise; 9
- conducerea cu viteza redusa in mod nejustificat, neincadrarea in ritmul impus de ceilalti participanti la trafic. 6

CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neindemanarea in conducere in conditii de ploaie, zapada, mazga, polei; 9
- deplasarea cu viteza neadaptata conditiilor atmosferice si de drum. 9

NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATA 21

IV. ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestari de natura sa perturbe examinarea celorlalti candidati; 21
- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21

MENTIUNI: 
Am finalizat examinarea la proba practica in traseu la ora ........... si mi-a fost inmanat un exemplar al anexei la testul de examen. 
Semnatura

TOTAL

Examinat cu auto nr. .....................
in prezenta martorului:
Semnatura martor

Data examinarii: ......................  
Ora/minut inceperii: .............  
Ora/minut terminarii: .................
Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului in clar si semnatura

CALIFICATIV
Semnatura candidatului


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010)


CARACTERISTICILE  care trebuie indeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practica

Categoria AM
Mopede cu doua roti, a caror viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care sunt echipate cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric.

Categoria A1
Motociclete din categoria A1 fara atas, cu o putere a motorului de maximum 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteza de cel putin 90 km/h. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 120 cm3, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cm3. Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,08 kW/kg.

Categoria A2
Motocicleta fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 20 kW, dar de maximum 35 kW si cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 400 cm3, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cm3. Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,15 kW/kg.

Categoria A
Motocicleta fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 50 kW a carui masa fara incarcatura este mai mare de 180 kg, fiind admisa o toleranta de 5 kg sub masa minima obligatorie. Pana la 31 decembrie 2018 pot fi folosite motociclete fara atas cu masa fara incarcatura mai mica de 180 kg si cu motoare cu puterea de minimum 40 kw, dar mai mica de 50 kW. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 600 cm3, fiind admisa o toleranta in minus de cel mult 5 cm3. Daca motocicleta este actionata de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,25 kW/kg.

Categoria B
Vehicule din categoria B, cu 4 roti, care pot atinge o viteza de cel putin 100 km/h.

Categoria BE
Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.000 kg, care poate atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu se incadreaza la categoria B; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt precum autovehiculul; corpul inchis poate fi, de asemenea, putin mai ingust decat autovehiculul, cu conditia ca vederea in spate sa fie posibila doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

Categoria B1
Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.

Categoria C
Un vehicul din categoria C cu masa maxima autorizata de cel putin 12.000 kg, cu lungimea de cel putin 8 m, cu latimea de cel putin 2,40 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; care este prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS) si cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu aparatura de inregistrare, conform definitiei din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si de inalt precum cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masa totala minima reala de 10.000 kg.

Categoria CE
Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; atat vehiculul articulat, cat si ansamblul au o masa maxima autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,40 m, pot atinge o viteza de cel putin 80 km/h, sunt prevazute cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu aparatura de inregistrare, conform definitiei din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si de inalt precum cabina; atat vehiculul articulat, cat si ansamblul trebuie prezentate cu o masa totala minima reala de 15.000 kg.

Categoria C1
Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maxima autorizata de cel putin 4.000 kg, cu o lungime de cel putin 5 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85;compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt precum cabina.

Categoria C1E
Un ansamblu alcatuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel putin 8 m si poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt precum cabina; de asemenea, corpul inchis poate sa fie putin mai ingust decat cabina, cu conditia ca vederea in spate sa fie posibila doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

Categoria D
Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel putin 10 m, cu latimea de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria DE
Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg, latimea de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care are cel putin 2 m latime si 2 m inaltime; remorca trebuie prezentata cu o greutate totala minima reala de 800 kg.

Categoria D1
Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maxima autorizata de cel putin 4.000 kg, cu lungimea de cel putin 5 m si care poate sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; prevazut cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS), echipat cu aparatura de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria D1E
Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.250 kg, care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa din remorca consta dintr-un corp inchis care are cel putin 2 m latime si 2 m inaltime; remorca trebuie prezentata cu o masa totala minima reala de 800 kg.

Categoria Tb
Troleibuze din dotarea unitatilor de transport calatori, care corespund normelor tehnice prevazute de reglementarile legale in domeniu.

Categoria Tv
Tramvaie din dotarea unitatilor de transport calatori, care corespund normelor tehnice prevazute de reglementarile legale in domeniu.

Categoria Tr
Ansamblu format din tractor pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este de cel putin 3.500 kg.
Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E care nu respecta criteriile minime mentionate mai sus, dar care au fost in uz la data sau inaintea datei de intrare in vigoare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite inca o perioada care nu depaseste 10 ani de la aceasta data.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: