DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnicaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 21 noiembrie 2014

 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE: Ordin nr. 1098 din 29 octombrie 2014
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1553 din 13 noiembrie 2014

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul:
 • art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normtive, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul fondurilor europene si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 3, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(16) Sunt considerate eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012 31 ianuarie 2014 aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;

  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj."

  2. La articolul 3, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:
  "(16^1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu venitul brut lunar datorat personalului pentru perioada 1 ianuarie 2014 30 noiembrie 2015, platite in perioada 1 februarie 2014 31 decembrie 2015, precum si urmatoarele contributii ale angajatorului aferente venitului brut respectiv:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;
  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj."

  3. La articolul 3, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(17) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) sunt eligibile pentru personalul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are atributii in gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de coeziune in cadrul obiectivului Convergenta si al obiectivului privind investitiile pentru cresterea economica si locuri de munca, asa cum este definita notiunea de gestionare de catre Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) a obtinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/Ministerului Finantelor Publice pentru acordarea majorarii salariale in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in confirmitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) este incadrat in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 si 18 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) in cazul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentionate la lit. c), acestea trebuie sa indeplineasca functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar in conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitatii, considerate acceptabile de Comisia Europeana, in contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999."

  4. La articolul 3, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:
  "(17^1) In cazul in care personalul mentionat la alin. (17) are si atributii care nu sunt legate de instrumentele structurale obiectivul Convergenta, cheltuielile prevazute la alin. (16^1) sunt eligibile conform unei rate proportionale cu atributiile aferente instrumentelor structurale obiectivul Convergenta."

  5. La articolul 3, alineatele (18) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(18) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) sunt eligibile pentru personalul incadrat la nivelul autoritaatii de audit daca indeplinste conditia prevazuta la alin. (17) lit. a) si beneficiaza de majorarea salariala acordata in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (19) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) nu sunt eligibile pe perioada in care personalul este detasat sau mutat temporar in alte structuri decat cele prevazute la alin. (17) si (18), aflat in concediu medical ori in concediu de maternitate."

  6. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alinetul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Cheltuielile cu serviciile medicale pentru controlul medical periodic al angajatilor AM pentru POAT, MFE, ACP si AA reglementat de legislatia nationala in vigoare sunt eligibile in limita atributiilor acestora legate de instrumentele structurale."

  7. La articolul 6 alineatul (1), literele c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "c) achizitionarea materialelor si serviciilor de intretinere/administrare a sediului/spatiului, inclusiv serviciilor de mentenanta aferente sistemelor informatice de control acces si supraveghere video si servicii de evaluare/asigurare a securitatii sediului/spatiului;
  ......
  g) arhivare si depozitare;".

  8. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
  "k) cheltuieli pentru asigurarea apei de consum."

  Art. II
  In cazul contractelor/deciziilor de finantare pentru care, pana la data publicarii prezentului ordin, au fost efectuate plati aferente cheltuielilor efectuate in anul 2014, Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnica si beneficiarii vor semna acte aditionale in vederea modificarii categoriei de cheltuieli eligibile conform prevederilor din prezentul ordin si beneficiarii vor solicita la rambursare diferenta dintre cheltuielile eligibile aferente rambursarilor efectuate pana la data prezentului ordin si valoarea eligibila calculata conform prevederilor prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
  Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
  HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Hotararea nr. 904/2014
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational de asistenta tehnica
  Ordin 437/2014 pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice. Ordin nr. 437/2014
  OUG nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2014
  OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
  HG 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013. Hotararea nr. 55/2014
  Legea 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. Lege nr. 355/2013
  Ordin nr. 2115/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat 2013


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: