DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnicaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 21 noiembrie 2014

 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE: Ordin nr. 1098 din 29 octombrie 2014
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1553 din 13 noiembrie 2014

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul:
 • art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normtive, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul fondurilor europene si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 3, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(16) Sunt considerate eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012 31 ianuarie 2014 aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;

  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj."

  2. La articolul 3, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:
  "(16^1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu venitul brut lunar datorat personalului pentru perioada 1 ianuarie 2014 30 noiembrie 2015, platite in perioada 1 februarie 2014 31 decembrie 2015, precum si urmatoarele contributii ale angajatorului aferente venitului brut respectiv:
  a) contributia de asigurari sociale de stat;
  b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
  c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;
  d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj."

  3. La articolul 3, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(17) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) sunt eligibile pentru personalul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are atributii in gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de coeziune in cadrul obiectivului Convergenta si al obiectivului privind investitiile pentru cresterea economica si locuri de munca, asa cum este definita notiunea de gestionare de catre Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) a obtinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/Ministerului Finantelor Publice pentru acordarea majorarii salariale in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in confirmitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) este incadrat in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 si 18 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) in cazul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si mentionate la lit. c), acestea trebuie sa indeplineasca functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar in conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitatii, considerate acceptabile de Comisia Europeana, in contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999."

  4. La articolul 3, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:
  "(17^1) In cazul in care personalul mentionat la alin. (17) are si atributii care nu sunt legate de instrumentele structurale obiectivul Convergenta, cheltuielile prevazute la alin. (16^1) sunt eligibile conform unei rate proportionale cu atributiile aferente instrumentelor structurale obiectivul Convergenta."

  5. La articolul 3, alineatele (18) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(18) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) sunt eligibile pentru personalul incadrat la nivelul autoritaatii de audit daca indeplinste conditia prevazuta la alin. (17) lit. a) si beneficiaza de majorarea salariala acordata in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (19) Cheltuielile prevazute la alin. (16) si (16^1) nu sunt eligibile pe perioada in care personalul este detasat sau mutat temporar in alte structuri decat cele prevazute la alin. (17) si (18), aflat in concediu medical ori in concediu de maternitate."

  6. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alinetul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Cheltuielile cu serviciile medicale pentru controlul medical periodic al angajatilor AM pentru POAT, MFE, ACP si AA reglementat de legislatia nationala in vigoare sunt eligibile in limita atributiilor acestora legate de instrumentele structurale."

  7. La articolul 6 alineatul (1), literele c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "c) achizitionarea materialelor si serviciilor de intretinere/administrare a sediului/spatiului, inclusiv serviciilor de mentenanta aferente sistemelor informatice de control acces si supraveghere video si servicii de evaluare/asigurare a securitatii sediului/spatiului;
  ......
  g) arhivare si depozitare;".

  8. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
  "k) cheltuieli pentru asigurarea apei de consum."

  Art. II
  In cazul contractelor/deciziilor de finantare pentru care, pana la data publicarii prezentului ordin, au fost efectuate plati aferente cheltuielilor efectuate in anul 2014, Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnica si beneficiarii vor semna acte aditionale in vederea modificarii categoriei de cheltuieli eligibile conform prevederilor din prezentul ordin si beneficiarii vor solicita la rambursare diferenta dintre cheltuielile eligibile aferente rambursarilor efectuate pana la data prezentului ordin si valoarea eligibila calculata conform prevederilor prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.