DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 15 iulie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 21 alin. 4 si art. 25 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulteriore, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul ordin stabileste:
a) conditiile si procedurile pentru realizarea urmatoarelor masuri de sprijin:
1. mentinerea in functii militare a personalului militar care a fost:
(i) incadrat in gradul III de invaliditate de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, si declarat apt sa desfasoare anumite activitati profesionale de catre Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca, denumita in continuare Comisie, infiintata la nivelul Ministerului afacerilor Interne (MAI);
(ii) clasat apt limitat pentru serviciul militar, de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, si este apt sa desfasoare anumite activitati profesionale, cu confirmarea aptitudinii in munca de catre medicul de medicina muncii;
2. rechemarea in activitate si numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile a fostului personal militar trecut in rezerva ca urmare a incadrarii in gradul III de invaliditate sau clasarii apt limitat pentru serviciul militar, de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, declarat apt sa desfasoare anumite activitati profesionale de catre Comisie;
3. inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar, de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;
4. numirea in functii militare, respectiv in functii civile in unitati ale MAI, a copiilor aflati in intretinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar, de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si a sotului/sotiei acestuia;
b) domeniile de activitate in care pot fi mentinute in activitate sau, dupa caz, numite in functii militare ori incadrate in functii civile, persoanele prevazute la lit. a) pct. 1 si 2;
c) componenta, organizarea si atributiile Comisiei.

Art. 2
(1) In sensul prezentului ordin, termenii utilizati au urmatoarele intelesuri:

a) personal militar ranit - personal militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara, ca urmare a ranirii printr-un accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare;
b) personal militar ranit compatibil - personal militar ranit, care nu a fost trecut in rezerva:
(i) incadrat in gradul III de invaliditate, de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, si declarat apt sa desfasoare anumite activitati profesionale de catre Comisie; sau
(ii) clasat apt limitat pentru serviciul militar, de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, si este apt sa desfasoare anumite activitati profesionale, cu confirmarea aptitudinii in munca de catre medicul de medicina muncii;
c) fost personal militar ranit - persoana trecuta in rezerva, incadrata in gradul III de invaliditate sau clasata apt limitat pentru serviciul militar ca urmare a ranirii printr-un accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare;
d) personal militar decedat - personalul militar care si-a pierdut viata ca urmare a unui accident de munca, cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare;
e) sotul personalului militar - sotul/sotia personalului militar decedat sau a personalului militar ranit;
f) unitati ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevazut cu functii militare si/sau cu functii civile;
g) unitatea MAI interesata:
1. structura organizatorica a MAI in care isi desfasoara/si-a desfasurat activitatea personalul militar ranit sau, dupa caz, personalul militar decedat;
2. structura organizatorica a MAI care a preluat activitatea celor prevazute la pct. 1 sau, daca nu mai exista, esalonul superior al structurii desfiintate;
h) seful direct - inspectorul general/similar, conducatorul unitatii aparatului central al MAI sau conducatorul unitatii subordonate unei unitati a aparatului central;

i) post vacant:
1. atunci cand se refera la personalul militar ranit compatibil sau fostul personal militar ranit: postul caruia ii sunt asociate sarcini, indatoriri si responsabilitati corespunzatoare domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;
2. atunci cand se refera la copiii aflati in intretinerea personalului militar sau la sotul personalului militar - postul care ar putea fi ocupat de acestia, in conditiile prezentului ordin;
j) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale caror cerinte de ocupare corespund studiilor, experientei si calificarii beneficiarilor prezentului ordin;
k) restantul morfofunctional - procentul de capacitate adaptativa a unei persoane, aflata in invaliditate, care ii permite desfasurarea activitatilor de autoingrijire, autoconducere si autoservire, a activitatilor cotidiene, precum si a unor activitati profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptativa (I.A.);
l) incapacitatea adaptativa (I.A.) - limitele persoanei in efortul de a se adapta la mediul natural si social, generate de tulburari morfologice si functionale diverse si exprimate procentual in cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativa normala.
(2) In sensul prezentului ordin, abrevierile de mai jos se utilizeaza cu urmatoarele intelesuri:
a) personal militar ranit compatibil (gr. III) - personalul militar ranit compatibil prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (i);
b) personal militar ranit compatibil (AL) - personalul militar ranit compatibil prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (ii).

Art. 3
(1) Masurile de sprijin prevazute de prezentul ordin se acorda la cerere.
(2) Nu pot fi formulate cereri in conditiile prezentului ordin, in situatia in care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a savarsirii, cu intentie, a unei fapte prevazute de legea penala, pentru care personalul militar a fost condamnat definitiv.
(3) Copiii personalului militar pot formula cerere pentru acordarea unei singure masuri de sprijin.
(4) Beneficiarii masurilor de sprijin care trec in rezerva/isi inceteaza raporturile munca la cerere sau din motive imputabile acestora, precum si copiii personalului militar exmatriculati din institutii de invatamant ale MAI nu mai pot formula alta cerere in conditiile prezentului ordin.

Art. 4
(1) Din decizia medicala emisa de comisia de expertiza medico-militara teritoriala si avizata de Comisia centrala de expertiza medico-militara, denumita in continuare decizie medicala avizata, solicitata ca document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul III de invaliditate sau clasarea ca apt limitat pentru serviciul militar are ca legatura de cauzalitate un accident de munca cercetat si inregistrat conform legislatiei in vigoare.
(2) Din certificatul-decizie medicala emis in baza reglementarilor legale privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari, denumit in continuare certificat-decizie medicala, solicitat ca document justificativ, trebuie sa rezulte ca incadrarea in gradul III de invaliditate si clasarea ca apt limitat pentru serviciul militar sau, dupa caz, decesul au ca legatura de cauzalitate un accident survenit in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor de serviciu.


Capitolul II - Mentinerea in activitate in functii militare a personalului militar ranit compatibil si numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile a fostului personal militar ranit


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Art. 5
Domeniile de activitate in care personalul militar ranit compatibil poate fi mentinut in activitate sau in care fostul personal militar ranit poate fi numit in functii militare ori incadrat in functii civile sunt urmatoarele:
a) asigurare logistica/tehnico-materiala;
b) financiar-contabil;
c) asistenta medicala;
d) asistenta juridica;
e) informare si relatii publice;
f) resurse umane;
g) invatamant, formare profesionala, cercetare stiintifica;
h) analiza, studii, planificare;
i) comunicatii si tehnologia informatiei;
j) secretariat si informatii clasificate;
k) organizare, management operational;
l) exploatare tehnica;
m) control intern;
n) inspectia de prevenire, pentru structurile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
o) psihologie.

Art. 6
(1) Cererea se depune la secretariatul unitatii MAI interesate, impreuna cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, si se solutioneaza in maximum 45 de zile de la data inregistrarii.
(2) Cererea trebuie sa cuprinda si optiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unitatile MAI, localitatile sau/si regiunile geografice in care solicitantul accepta sa fie mentinut in activitate sau, dupa caz, numit intr-o functie militara ori incadrat intr-o fucntie civila.
(3) In situatia fostului personal militar ranit, cererea trebuie sa cuprinda si optiunea cu privire la tipul de functie in care acesta solicita sa fie numit/incadrat, respectiv militara sau civila.

Art. 7
(1) Documentele care trebuie depuse odata cu cererea privind mentinerea in activitate in functii militare, in fotocopie, sunt:
a) actul de identitate;
b) decizia medicala avizata;
c) formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM).
(2) Documentele care trebuie depuse odata cu cererea privind numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile, in fotocopie, sunt:
a) actul de identitate;
b) cea mai recenta decizie medicala avizata sau, dupa caz, certificatul-decizie medicala;
c) formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM) sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
d) decizia de pensionare.

Art. 8
Cererea se solutioneaza favorabil sau se claseaza.

§. 1. Solutionarea favorabila a cererii


Art. 9
(1) Mentinerea in activitate in functii militare a personalului militar ranit compatibil (gr. III) sau numirea in functii militare ori incadrarea in functii civile a fostului personal militar ranit se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea sefului direct.
(2) Mentinerea in activitate in functii militare a personalului militar ranit compatibil (AL) se face prin ordin potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.
(3) Actele subsecvente ordinului de mentinere in activitate prevazute la alin. (1) si (2) se emit potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 10
(1) Mentinerea in activitate se face daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) personalul militar a depus o cerere pentru mentinerea in activitate, in conditiile prezentului ordin, anterior trecerii in rezerva;
b) postul ocupat de catre personalul militar ranit compatibil este in unul dintre domeniile prevazute la art. 5 sau exista un post vacant;
c) personalul militar ranit compatibil sau fostul personal militar ranit indeplineste cerintele de ocupare prevazute in fisa postului, cu exceptia celei referitoare la aptitudinea medicala;
d) exista avizul favorabil al Comisiei, in cazul personalului personalul militar ranit compatibil (gr. III), sau atributiile din fisa postului sunt compatibile cu recomandarile medicului de medicina muncii inscrise in fisa de aptitudine, in cazul personalului militar ranit compatibil (AL).
(2) Rechemarea in activitate in vederea numirii in functii militare ori incadrarea in functii civile se face fara examen sau concurs, daca:
a) fostul personal militar ranit a depus cerere pentru numirea intr-o functie, in conditiile prezentului ordin, ulterior trecerii in rezerva;
b) exista un post vacant;
c) sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. c);
d) exista avizul favorabil al Comisiei;
e) sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de legislatia muncii, precum si conditiile si criteriile prevazute de actele normative privind activitatea de management resurse umane in unitatile MAI.

Art. 11
(1) Postul vacant se identifica de catre structura de resurse umane ce deserveste unitatea MAI interesata, denumita in continuare structura de resurse umane interesata, care desfasoara, succesiv, in functie de optiunile exprimate in cerere potrivit art. 6 alin. (2) si (3), urmatoarele activitati:
a) verificarea existentei unui post vacant in unitatea MAI interesata;
b) initierea demersurilor de aprobare a suplimentarii statului de organizare al unitatii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;
c) consultarea altor unitati ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, dupa caz, al Directiei generale management resurse umane, pentru verificarea existentei unui post vacant.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru cererile privind mentinerea in activitate.
(3) Comunicarea postului vacant, realizata de unitatea MAI consultata potrivit alin. (1) lit. c), trebuie insotita si de fisa postului aferenta.

Art. 12
In situatia in care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesata analizeaza cererea din punct de vedere al indeplinirii cerintelor de ocupare prevazute in fisa postului si prezinta sefului unitatii MAI interesate un referat, care cuprinde si lista posturilor vacante compatibile.

Art. 13
(1) In termen de doua zile lucratoare de la data prezentarii listei posturilor vacante compatibile si a fisei posturilor respective, solicitantul isi exprima, in scris, optiunea privind ocuparea unui post vacant.
(2) Optiunea exprimata potrivit alin. (1) se aduce la cunostinta unitatilor MAI consultate care au comunicat existenta unor posturi vacante, in termen de cel mult 10 zile.

Art. 14
(1) Posturile vacante identificate si comunicate de unitatile MAI consultate potrivit art. 11 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, pana la primirea informarii prevazute la art. 13 alin. (2).
(2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unitatii MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesitatilor MAI.

§. 2. Clasarea cererii


Art. 15
Cererea se claseaza, printr-un raport motivat, in urmatoarele situatii:
a) nu a fost identificat niciun post vacant;
b) solicitantul nu indeplineste cerintele de ocupare prevazute in fisa postului;
c) solicitantul nu isi exprima acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;
d) personalul militar ranit compatibil (gr. III) sau fostul personal militar ranit a fost declarat "inapt" la evaluarea psihologica;
e) personalul militar ranit compatibil (gr. III) sau fostul personal militar ranit a primit un aviz nefavorabil de la Comisie;
f) personalul militar ranit compatibil (AL) nu a primit confirmarea aptitudinii in munca de la medicul de medicina muncii, respectiv fisa de aptitudine eliberata este concluzionata inapt temporar/inapt.

Sectiunea 2 - Dispozitii comune pentru personalul militar ranit compatibil (gr. III) si fostul personal militar ranit


Art. 16
De la data exprimarii optiunii prevazute la art. 13 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluarii psihologice de catre Centrul de Psihosociologie al MAI.

Art. 17
Structura de resurse umane interesata transmite Comisiei cererea depusa de personalul militar ranit compatibil (gr. III) sau de fostul personal militar ranit, declarat "apt" psihologic, impreuna cu documentele prevazute la art. 7, precum si fotocopii ale urmatoarelor documente:
a) referatul prevazut la art. 12;
b) fisa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
c) fisa de identificare a factorilor de risc profesional pentru functia pe care urmeaza a fi mentinut personalul militar ranit compatibil sau numit fostul personal militar ranit, completata de persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca;
d) rezultatul evaluarii psihologice.

Art. 18
Avizul Comisiei, favorabil mentinerii in activitate sau rechemarii in activitate in vederea numirii in functii militare ori incadrarii in functii civile, cererea si intreaga documentatie, precum si propunerea sefului direct se inainteaza de structura de resurse umane interesata la Directia generala management resurse umane, care initiaza demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.

Sectiunea 3 - Dispozitii speciale pentru personalul militar compatibil (gr. III)


Art. 19
Cererea pentru mentinerea in activitate in functii militare se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei medicale avizate.

Art. 20
Pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data solutionarii acesteia, personalul militar ranit compatibil (gr. III) se afla in concediu medical, fara a se depasi durata maxima a concediului medical prevazut de lege.

Art. 21
(1) Trecerea in rezerva a personalului militar ranit compatibil incadrat (gr. III) se realizeaza, potrivit art. 85 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la data avizarii deciziei medicale de incadrare in gradul III de invaliditate de catre Comisia centrala de expertiza medico-militara, atunci cand intervine una dintre situatiile care determina clasarea cererii, potrivit art. 15 alin. (1).
(2) Trecerea in rezerva a personalului militar ranit compatibil incadrat (gr. III) se realizeaza, potrivit art. 85 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la data implinirii duratei maxime a concediului medical prevazut de lege daca aceasta a intervenit inainte de solutionarea cererii de mentinere in activitate. In acest caz, procedurile demarate pentru solutionarea cererii privind mentinerea in activitate se continua in mod corespunzator.

Sectiunea 4 - Dispozitii speciale pentru personalul militar ranit compatibil (AL)


Art. 22
Cererea pentru mentinerea in activitate in functii militare se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei medicale avizate.

Art. 23
Mentinerea in activitate a personalului militar ranit compatibil (AL) se face pe postul ocupat sau, dupa caz, pe un post vacant identificat din domeniile de activitate prevazute la art. 5, cu confirmarea aptitudinii in munca de catre medicul de medicina muncii.

Art. 24
(1) In situatia in care personalul militar ranit compatibil (AL) nu poate fi mentinut in activitate pe postul ocupat, pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data solutionarii acesteia, se pune la dispozitia unitatii, potrivit prevederilor legale.
(2) Pe perioada punerii la dispozitie, personalului militar compatibil (AL) ii vor fi stabilite atributii, conform recomandarilor din decizia medicala, cu confirmarea aptitudinii in munca de catre medicul de medicina muncii.

Art. 25
(1) Inainte de prezentarea referatului prevazut la art. 12, structura de resurse umane interesata transmite situatia posturilor vacante identificate, fisele posturilor si fisele de identificare a factorilor de risc profesional pentru acestea, insotite de documentele prevazute la art. 7 alin. (1), la structura competenta de medicina muncii.
(2) Medicul de medicina muncii stabileste posturile vacante identificate care sunt compatibile cu starea de sanatate a personalului militar si le comunica structurii de resurse umane interesate, pentru incheierea procedurii prevazute la art. 12.

Art. 26
Optiunea exprimata potrivit art. 13 alin. (1) se transmite structurii competente de medicina muncii, in vederea eliberarii fisei de aptitudine.

Art. 27
(1) Trecerea in rezerva a personalului militar ranit compatibil clasat apt limitat pentru serviciul militar se realizeaza, potrivit art. 85 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la data avizarii deciziei medicale de clasare apt limitat pentru serviciul militar de catre Comisia centrala de expertiza medico-militara, in situatia in care acesta nu a depus o cerere de mentinere in activitate, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, potrivit art. 85 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a intervenit clasarea cererii, in conditiile art. 15.
(2) Trecerea in rezerva a personalului militar ranit compatibil clasat apt limitat pentru serviciul militar se realizeaza, potrivit art. 85 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la data implinirii duratei maxime de punere la dispozitie, in conditiile legii, daca aceasta a intervenit inainte de solutionarea cererii de mentinere in activitate. In acest caz, procedurile demarate pentru solutionarea cererii privind mentinerea in activitate se continua, in mod corespunzator.


Capitolul III - Inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI a copiilor personalului militar


Art. 28
(1) Copiii personalului militar ranit ori decedat pot fi inmatriculati intr-o institutie de invatamant a MAI, la cererea acestora, adresata ministrului afacerilor interne.
(2) Inmatricularea se realizeaza in anul I de studii/studii universitare de licenta, la data inceperii anului scolar/universitar, cu respectarea cifrei de scolarizare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pot fi transferati in institutiile de invatamant ale MAI si, ulterior, inmatriculati, pe parcursul anului scolar/universitar si/sau in alti ani de studii, cu respectarea reglementarilor in domeniu, exclusiv elevii/studentii institutiilor de invatamant cu profil/specializari similare celor in care se transfera.

Art. 29
(1) Inmatricularea intr-o institutie de invatamant a MAI se realizeaza in situatia in care, cumulativ, copilul personalului militar:
a) indeplineste conditiile generale si criteriile specifice pentru admiterea intr-o institutie de invatamant a MAI, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) promoveaza probele eliminatorii organizate la unitatile teritoriale: examinarea medicala si evaluarea psihologica;
c) promoveaza probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicala si verificarea aptitudinilor fizice.
(2) Pentru definitivarea transferului prevazut la art. 28 alin. (3), copilul personalului militar trebuie sa promoveze si examenele de diferenta, daca este cazul.
(3) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se verifica potrivit calendarului si procedurii de recrutare si selectie pentru admiterea in institutia de invatamant a MAI, similar celorlalti candidati.

Art. 30
Dosarul de recrutare contine, pe langa documentele prevazute de actele normative in vigoare pentru admiterea in institutiile de invatamant ale MAI, si urmatoarele documente, depuse in fotocopie:
a) formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM) sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
b) decizia medicala avizata sau certificatul-decizie medicala, emis(a) pe numele personalului militar ranit sau personalului militar decedat;
c) certificatul de deces al personalului militar decedat, daca este cazul.

Art. 31
Copiii personalului militar sunt scutiti de la plata taxelor prevazute pentru inscrierea, admiterea, inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI.

Art. 32
Directia generala management resurse umane monitorizeaza modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol si, dupa caz, rezerva cifrele de scolarizare pentru copiii personalului militar.


Capitolul IV - Numirea in functii militare sau incadrarea in functii civile, a copiilor personalului militar ranit ori decedat si a sotului acestuia


Art. 33
(1) Copiii aflati in intretinerea personalului militar ranit ori decedat, precum si sotul acestuia pot fi numiti in functii militare sau incadrati in functii civile, fara examen sau concurs, in unitati ale MAI, daca indeplinesc conditiile legale.
(2) Conditiile care trebuie indeplinite de copiii personalului militar ranit ori decedat si de sotul acestuia sunt cele prevazute de Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de legislatia muncii, precum si cele prevazute de actele normative privind activitatea de management resurse umane in unitatile MAI.

Art. 34
(1) Cererea privind numirea in functii militare sau incadrarea in functii civile, formulata de copiii personalului militar ranit ori decedat sau de sotul acestuia se depune la secretariatul unitatii MAI interesate.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) trebuie insotita de urmatoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) decizia medicala avizata sau certificatul-decizie medicala, emisa/emis pe numele personalului militar ranit ori decedat, dupa caz;
c) certificatul de deces al personalului militar decedat, daca este cazul;
d) formularul pentru inregistrarea accidentelor de munca (FIAM) sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
e) documente din care sa reiasa gradul de rudenie cu personalul militar ranit ori decedat, precum: certificat de nastere al copilului, certificat de casatorie etc.;
f) curriculum vitae, insotit de documentele care atesta studiile sau formarea profesionala;
g) certificat de cazier judiciar.
(3) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementarilor in domeniul resurselor umane aplicabile in MAI.

Art. 35
In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, structura de resurse umane interesata verifica dosarul de recrutare si, dupa caz, solicita completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.

Art. 36
(1) Dupa incheierea activitatilor prevazute la art. 34, structura de resurse umane interesata prezinta sefului unitatii MAI interesate dosarul de recrutare, insotit de un referat cuprinzand situatia personalului militar ranit ori decedat rezultata din verificarile efectuate in dosarul personal al acestuia.
(2) In termen de 30 de zile de la data prezentarii documentelor prevazute la alin. (1), structura de resurse umane interesata identifica posturile vacante existente la nivelul unitatii MAI interesate si intocmeste lista posturilor vacante compatibile.
(3) Atunci cand, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, seful unitatii MAI interesate stabileste, in functie de necesitatile de personal, prioritatile de ocupare a posturilor vacante.

Art. 37
In sitiuatia in care la nivelul unitatii MAI interesate nu exista niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizeaza cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. c) si art. 12-14.

Art. 38
(1) De la data exprimarii optiunii pentru ocuparea unui post, copiii aflati in intretinerea personalului militar ranit ori decedat sau sotul acestuia, dupa caz, pot fi programati pentru sustinerea verificarilor din punct de vedere medical, fizic si psihic, in cadrul structurilor specializate ale MAI.
(2) Documentele prin care sunt declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihologic si celelalte documente ale dosarului de recrutare se inainteaza, daca este cazul, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului de numire in functia militara sau de incadrare in functie civila.

Art. 39
(1) In situatia in care copiii aflati in intretinerea personalului militar ranit ori decedat sau sotul acestuia indeplinesc conditiile si criteriile legale prevazute pentru numirea in functii militare sau incadrarea in functii civile si nu s-a identificat niciun post vacant, cererea ramane in evidenta unitatii MAI interesate, pana la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitarii, dar nu mai mult de 6 luni.
(2) Cererea se claseaza daca:
a) solicitantul nu indeplineste conditiile si criteriile legale pentru numirea in functii militare sau incadrarea in functii civile;
b) nu a fost identificat niciun post vacant in termenul prevazut la alin. (1).


Capitolul V - Componenta, organizarea si atributiile Comisiei


Art. 40
(1) Comisia prevazuta la art. 1 lit. c) isi desfasoara activitatea pe langa Directia medicala a MAI, in urmatoarea componenta:
a) presedinte: seful Serviciului asistenta medicala din Directia medicala a MAI;
b) membri:
(i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;
(ii) medic specialist/primar expertiza capacitatii de munca din MAI;
(iii) psiholog clinician din MAI;
(iv) specialist inspectia muncii - securitate si sanatate in munca din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane;
c) secretar: agent de politie din cadrul Directiei medicale a MAI.
(2) Componenta nominala a Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(3) Pentru buna functionare a Comisiei, prin ordinul prevazut la alin. (2) se desemneaza un numar egal de supleanti pentru presedinte, membrii titulari si secretar;
(4) Ori de cate ori este cazul, in dispozitia de zi pe unitate a Directiei medicale se consemneaza intrunirea Comisei in sedinta.

Art. 41
(1) Comisia se intruneste in termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise in conditiile art. 17.
(2) In cazul in care documentatia transmisa Comisiei este completa, medicul specialist/primar de medicina muncii intocmeste fisa de aptitudine a personalului militar ranit compatibil (gr. III) sau, dupa caz, a fostului personal militar ranit.
(3) In situatia in care documentele sunt insuficiente pentru intocmirea fisei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea in spital sau documente medicale suplimentare.
(4) Comisia, in baza documentelor prevazute la art. 17, si a fisei de aptitudine prevazuta la alin. (2) intocmeste avizul, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(5) Avizul se redacteaza in 3 exemplare, cu urmatoarea destinatie:
a) un exemplar se anexeaza procesului-verbal de sedinta a comisiei;
b) doua exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se inmaneaza personalului militar ranit compatibil sau fostului personal militar ranit. Exemplarul titularului se inmaneaza sub semnatura, in situatia in care personalul militar ranit compatibil sau fostul personal militar ranit este prezent la sedinta Comisiei.
(6) Avizul este definitiv.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 42
(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 15 iulie 2014.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor si studentilor intre si in cadrul institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si de la acestea in institutii de invatamant civile"* se abroga.
----------------
* Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 43
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA


ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca
Nr. ............. din ........................
(Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de sedinta.)

AVIZ
- model -

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat, in baza urmatoarelor acte:
1) fisa postului nr. ......... din (unitatea, structura, compartimentul - dupa cum sunt prevazute in fisa postului) .............., inregistrata cu nr. ............ din .......................,
2) fisa de identificare a factorilor de risc profesional nr. .......... din ......................., emisa de (unitatea, structura) ............................,
3) FIAM nr. .................. din ....................., emisa de (unitatea, structura) ......................., sau, dupa caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ......... din ....................., emis de (unitatea, structura) ............................;
4) fisa de aptitudine - medicina muncii nr. ........... din ........................, emisa de ....................,
5) rezultatul evaluarii psihologice nr. .............. din ...................., emis de ..............................,
Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca stabileste ca atributiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofunctional si pot fi/nu pot fi indeplinite de doamna/domnul ..................................................
Vor fi respectate urmatoarele recomandari:
............................................................................
............................................................................
Presedintele comisiei: ............................................
Membrii comisiei:
1. .................................
2. ................................
3. ...................................
4. ............................