DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatricularePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19 mai 2010

 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 108 din 4 mai 2010
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII nr. 368 din 10 mai 2010

  In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, al art. 7 ALIn. (4) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul administratiei si internelor si ministrul Transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Rutiera Romana — ARR vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga subcapitolul V.7^1 „Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare” din Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


  Anexa - Proceduri de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare


  Art. 1
  Inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane — ARR, denumiti in continuare inspectori de trafic, sau, dupa caz, ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, denumiti in continuare politisti rutieri, dispun, potrivit legii, suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare atunci cand constata contraventii pentru care legea prevede o astfel de masura.

  Art. 2
  (1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile destinate parcarii. Daca drumul este intens circulat, oprirea se face pe o artera laterala, pentru a nu stanjeni circulatia celorlalte vehicule. Pe timpul noptii, aceste locuri trebuie sa fie iluminate.
  (2) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control in curbe, pe sectoare de drum inclinat, unde vizibilitatea este redusa, in intersectii, pe trecerile pentru pietoni, pe portiuni de drumuri inguste, precum si in orice alte locuri unde ar impiedica desfasurarea normala a traficului.
  (3) In interiorul localitatilor, oprirea se face langa si paralel cu trotuarul, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului, astfel incat sa nu fie afectata fluenta traficului rutier.

  Art. 3
  (1) Retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare se face dupa demontarea acestora de catre conducatorul autovehiculului, iar atunci cand acesta refuza, de catre agentul constatator, intr-un spatiu destinat parcarii. In vederea aplicarii masurii, conducatorul autovehiculului are obligatia de a deplasa vehiculul in cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator.
  (2) In raport cu persoana care are calitatea de agent constatator, in caz de neconformare a conducatorului autovehiculului: a) politistul rutier aplica dispozitiile legale in vigoare privind nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu; sau
  b) inspectorul de trafic aplica dispozitiile legale in vigoare privind sustragerea de la efectuarea controlului in traficul rutier.

  Art. 4
  (1) Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei, agentul constatator dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, intocmind in acest sens procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, denumit in continuare proces-verbal de retinere, al carui model este prevazut in anexele nr. 1a) si 1b).
  (2) Procesul-verbal de retinere se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar se inmaneaza conducatorului autovehiculului sau, in caz de refuz al primirii, se comunica acestuia de catre agentul constatator.
  (3) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereaza din momentul incheierii procesului-verbal de retinere, chiar daca s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
  (4) Motivele pentru care nu a putut fi retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculului se inscriu in procesul-verbal de retinere.

  Art. 5
  (1) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, atat autovehiculul, cat si marfa sau persoanele transportate se afla sub raspunderea juridica a utilizatorului autovehiculului, conform legii.
  (2) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, inclusiv persoanelor transportate.

  Art. 6
  (1) Masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica in momentul constatarii faptei, cu exceptia situatiei in care autovehiculele controlate transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
  (2) In cazul autovehiculelor care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica, ulterior constatarii faptei, la locul de descarcare a marfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, dupa caz, de catre inspectorii de trafic ai agentiei teritoriale a ARR.
  (3) Atunci cand fapta savarsita cu autovehiculele prevazute la alin. (2) a fost constatata de politistii rutieri, actele de constatare se trimit in termen de doua zile lucratoare agentiei teritoriale a ARR in raza careia isi are sediul/domiciliul contravenientul, pentru a dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului.
  (4) Atunci cand autovehiculul care face obiectul contraventiei nu este detinut de catre un operator de transport rutier, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se duce la indeplinire de catre agentia teritoriala a ARR, impreuna cu serviciul rutier/brigada rutiera in raza caruia/careia isi are sediul/domiciliul contravenientul.

  Art. 7
  (1) Dupa aplicarea masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare, impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere, se transmit inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul, in termen de 3 zile de la data constatarii faptei.
  (2) Atunci cand masura a fost dispusa de politistii rutieri, documentele si placutele cu numarul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se transmit in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost constatata fapta serviciului rutier/brigazii rutiere din zona lor de competenta teritoriala.
  (3) Serviciul rutier/brigada rutiera implementeaza mentiunile corespunzatoare in evidente si transmite documentele prevazute la alin. (1) inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul.
  (4) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 2.
  (5) Odata cu notificarea masurii se transmite si o copie a procesului-verbal de retinere.

  Art. 8
  (1) In situatia in care autovehiculul este inmatriculat in alt stat, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute in conditiile prezentelor proceduri se transmit serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia a fost dispusa masura, unde se pastreaza pana la expirarea termenului de suspendare sau efectuarea dovezii platii amenzii, dupa caz. Aceasta situatie se notifica in scris, in termen de 15 zile, Directiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
  (2) In baza notificarii, Directia rutiera informeaza, in termen de 5 zile de la primirea corespondentei, ambasada din Romania a statului in care este inmatriculat vehiculul in cauza.
  (3) In cazul prevazut la alin. (1) se completeaza procesulverbal de retinere al carui model este prevazut in anexele nr. 1c) si 1d), dupa caz.
  (4) La expirarea termenului de suspendare de 6 luni, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute se transmit Directiei rutiere.

  Art. 9
  Placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare retinute se restituie detinatorului autovehiculului inscris in certificatul de inmatriculare, la cerere, in baza dovezii achitarii amenzii contraventionale sau, dupa caz, la expirarea termenului de 6 luni.

  Art. 10
  Anexele nr. 1a)—1d) si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.


  Anexele 1a - 1d la proceduri


  Modele Proces Verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
  Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
  OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
  Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
  Ordinul 168/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
  OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
  Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
  OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009
  OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Ordin nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Infractiuni rutiere. Jurisprudenta rezumata. Editia 2
  Raluca-Elena Simonescu-Diaconu,Andreescu Marius

  Pret: 59.9 lei
  50.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  130 useri online

  Useri autentificati: