DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgentaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 12 noiembrie 2012

MINISTERUL SANATATII

Vazand Referatul de aprobare al Directiei de asistenta medicala si politici publice nr. VVP. 626/2012,
avand in vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) si art. 100-102 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 2 lit. a) si c) si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se desemneaza in categoria spitalelor clinice regionale de urgenta cu nivel de competenta I A unitatile spitalicesti prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Se desemneaza in categoria spitalelor clinice regionale de urgenta cu nivel de competenta I B unitatile spitalicesti prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3
(1) Unitatile functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A sunt entitati interspitalicesti fara personalitate juridica, constituite din spitalele clinice judetene de urgenta sau sitalele clinice cu toate specialitatile chirurgicale si medicale din structura acestora, impreuna cu infrastructura pentru investigatii clinice si paraclinice si orice alta structura de specialitate unica, cu caracter de urgenta majora, aflata in afara structurii spitalului judetean sau a spitalului clinic repectiv, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se constituie unitatile functionale regionale de urgena cu nivel de competenta I A, prevazute in anexa nr. 3.
(3) Unitatile functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A indeplinesc, cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A pana la construirea unor spitale noi sau pana la atingerea nivelului de dezvolgtare pentru actualele unitati spitalicesti care xa permita respectarea integrala a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacittii lor de a sigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica.

Art. 4
(1) Coordonarea operativa a activitatilor unitatilor functionale regionale de urgenta se realizeaza de catre managerul si directorul medical ai spitalului clinic judetean de urgenta sau al spitalului clinic, iar conducerea colectiva se realizeaza de un consiliu de conducere format din membrii conducerii operative si din managerii spitalelor din care provin structurile din alcatuirea unitatilor functionale regionale de urgenta.
(2) Responsabilitatile si atributiile coordonarii operative si a conducerii colective se stabilesc pe baza unui protocol incheiat intre unitatile spitalicesti care participa la constituirea unitatii functionale de urgenta cu nivel de competenta I A, in conformitate cu modelul-cadru prevazut in anexa nr. 4.
(3) Nesemnarea protocolului prevazut la alin. (2) si nerespectarea prevederilor acestuia constituie contraventie, fata de care se aplica sanctiunile prevazute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, pentru managerii si pentru unitatile spitalicesti in culpa.

Art. 5
(1) Unitatile prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, care indeplinesc doar partial criteriile minime obligatorii si care sunt clasificate provizoriu, au obligatia atat a prezentarii unui plan de conformare cu responsabilitati si termene de implementare precis specificate, cat si de a incheia un protocol de colaborare cu alte spitale sau unitati regionale pentru acoperirea deficientelor in indeplinirea criteriilor de clasificare.
(2) Planul de conformare se inainteaza Ministerului Sanatatii in termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, de catre managerul spitalului clinic judetean de urgenta sau al spitalului clinic si se aproba de ministrul sanatatii.

(3) Duratele de conformare pentru indeplinirea totala a criteriilor de clasificare pentru unitatile prevazute la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 5.
(4) In situatia in care duratele prevazute la alin. (3) nu sunt respectate, unitatea este descalificata si suporta consecintele economico-financiare generate de aceasta modificare a clasificarii.

Art. 6
(1) Spitalele clinice regionale de urgenta si unitatile functionale regionale de urgenta sunt prioritati nationale pentru sistemul de sanatate din punctul de vedere al finantarii din fonduri publice a serviciilor medicale, a investitiilor si a dotarilor materiale, precum si din punctul de vedere al asigurarii resurselor umane, in scopul asigurarii indeplinirii tuturor criteriilor prevazute in Ordinul ministrului sanatatii pubice nr. 1.764/2006 pentru clasificarea in categoria I A sau I B.
(2) Unitatile sanitare cu paturi prevazute in anexa nr. 6 sunt spitalele de urgenta care asigura asistenta medicala de urgenta pentru primirea, investigarea si tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzand cel putin doua judete din cadrul regiunii respective, in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 si 4 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006, sub coordonarea metodologica a spitalelor regionale de urgenta sau a unitatilor functionale regionale de urgenta.
(3) Spitalele prevazute la alin. (2) sunt prioritati pentru sistemul de sanatate din punctul de vedere al finantarii din fonduri publice a serviciilor medicale, a ivnestitiilor si a dotarilor materiale, precum si din punctul de vedere al asigurarii resurselor umane, in scopul asigurarii indeplinirii tuturor criteriilor prevazute pentru clasificarea in categoria II A sau II B.
(4) Spitalele de urgenta prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 6 constituie componenta de interes strategic a retelelor regionale de unitati spitalicesti de urgenta.
(5) Relatiile ierarhice de indrumare metodologica intre unitatile sanitare cu paturi din cadrul retelei regionale de spitale de urgenta sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 7
(1) Activitatea unitatilor sanitare cu paturi prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 este evaluata anual de o comisie constituita in acest scop prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) In baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. (1) si aprobate de ministrul sanatatii, nivelul de competenta poate fi mentinut sau modificat.

Art. 8
In termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin, directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti transmit spre aprobare, catre Ministerul Sanatatii, clasificarea spitalelor de urgenta din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, altele decat cele prevazute la art. 7, in conformitate cu criteriile prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006.

Art. 9
(1) Activitatea unitatilor sanitare cu paturi prevazute la art. 8 este evaluata anual de o comisie constituita in acest scop de directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care transmit spre aprobare rezultatele evaluarii catre Ministerul Sanatatii.
(2) In baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin. 91) si aprobate de ministrul sanatatii, nivelul de competenta poate fi mentinut sau modificat.

Art. 10
Directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, spitalele de urgenta si structurile din Ministerul Sanatatii, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENTA cu nivel de competenta I A


Centrul Regional de Urgenta Mures
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures clasificare provizorie

Centrul Regional de Urgenta Cosntanta
2. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta clasificare provizorie


ANEXA Nr. 2 - SPITALE CLINICE REGIONALE DE URGENTA cu nivel de competenta I B


Bucuresti
1. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucuresti
2. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti
3. Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, Bucuresti
4. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.S. Curie", Bucuresti
5. Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. M. Bals", Bucuresti
6. Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Bucuresti
7. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu", Bucuresti
8. Spitalul Clinic "Filantropia", Bucuresti
9. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. P. Sarbu", Bucuresti
10. Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti

Cluj
1. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca
2. Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "N. Stancioiu", Cluj-Napoca

Timis
1. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. Turcanu", Timisoara
2. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Iasi
1. Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu", Iasi
2. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria", Iasi
3. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu", Iasi
4. Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi


ANEXA Nr. 3 - UNITATILE FUNCTIONALE REGIONALE DE URGENTA cu nivel de competenta I A, situate in centrele regionale de urgenta


Centrul Regional de Urgenta Bucuresti
Unitatea functionala regionala de urgenta Bucuresti 1 clasificare provizorie
1. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
2. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgena pentru Copii "G. Alexandrescu" Bucuresti
3. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in profilurile obstetrica-ginecologie si neonatologie din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" Bucuresti
4. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta in chirurgie toracica si terapie intensiva din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "M. Nasta" Bucuresti
5. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta in chirurgie orala si maxilo-faciala si terapie intensiva din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. D. Teodorescu" Bucuresti
6. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta in ORL si terapie intensiva din cadrul Institutului de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Dr. D. Hociota" Bucuresti

Unitatea functionala regionala de urgenta Bucuresti 2 clasificare provizorie
1. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
2. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "M.S. Curie" Bucuresti
3. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in cardiologie si chirurgie cardiovasculara din cadrul Centrului Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Candea" Bucuresti

Centrul Regional de Urgenta Cluj
Unitatea functionala regionala de urgenta Cluj-Napoca
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
2. Strucutirle implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca
3. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in cardiologie si chirurgie cardiovasculara din cadrul Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "N. Stancioiu" Cluj-Napoca
4. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in chirurgie toracica din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca
5. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in gastroenterologie din Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca

Centrul Regional de Urgenta Craiova
Unitatea functionala regionala de urgenta Craiova clasificare provizorie
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
2. Structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta si terapie intensiva in cardiologie din cadrul Centrului de Cardiologie Craiova

Centrul Regional de Urgenta Iasi
Unitatea functionala regionala de urgenta Iasi
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon"
2. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiv pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi
3. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva in neurologie si neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi
4. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva in cardiologie si chirurgie cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iasi
5. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva in obstetrica-ginecologie si neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi

Centrul Regional de Urgenta Timisoara
Unitatea functionala regionala de urgenta Timisoara
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
2. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "L. Turcanu" Timisoara
3. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva in cardiologie si chirurgie cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara
4. Structurile implicate in asistenta medicala de urgenta si terapie intensiva in chirurgie toracica, chirurgie orala si maxilo-faciala din Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


ANEXA Nr. 4


MODEL-CADRU DE PROTOCOL DE COLABORARE
pentru stabilirea responsabilitatilor si atributiilor conducerii operative si a conducerii colective a Unitatii functionale regionale de urgenta ..................
Incheiat astazi, ...................

In vederea:
- indeplinirii criteriilor prevazute de Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica;
- indeplinirii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta, denumit in continuare ordin, referitoare la constituirea si functionarea Unitatii functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A situate in Centrul Regional de Urgenta ..............................,
intre:
1. ....................................., cu sediul in: ............................................, reprezentata prin manager: ........................... si director medical: ..........................,
2. ....................................., cu sediul in: ............................................, reprezentata prin manager: ...........................,
3. ....................................., cu sediul in: ............................................, reprezentata prin manager: ...........................,
(Vor fi completate de toate spitalele/institutele prevazute in anexa nr. 3 la ordin)
Se incheie prezentul protocol de colaborare, prin care unitatile sanitare semnatare convin asupra urmatoarelor prevederi ce vor reglementa indeplinirea criteriilor prevazute de Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.764/2006 si a prevederilor din ordin referitoare la constituirea si functionarea unitatilor functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A situate in centrele regionale de urgenta, astfel:

Art. 1
Se constituie la data semnarii prezentului protocol de colaborare Unitatea functionala regionala de urgenta cu nivel de competenta I A situata in ......................., formata din:
1. .................................., cu sediul in: ......................................, reprezentata prin manager: .........................
2. structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta din cadrul ......................, cu sediul in: ...................., reprezentata prin manager ..............................;
3. structurile implicate in asigurarea asistentei medicale de urgenta din cadrul ......................, cu sediul in: ...................., reprezentata prin manager .............................. .
(Vor fi completate toate spitalele/institutele care alcatuiesc Unitatea functionala regionala de urgenta cu nivel de competenta I A prevazute in ordin)

Art. 2
Se constituie la data semnarii prezentului protocol de colaborare consiliul de conducere in vederea conducerii colective a Unitatii functionale regionale de urgenta cu nivel de competenta I A situata in ................................, format din:
1. manager: ............................. si director medical: .............................. al ..............................., cu sediul in: ..........................;
2. manager: ............................. al ..............................., cu sediul in: ..........................;
3. manager: ............................. al ..............................., cu sediul in: .......................... .
(Vor fi complette pentru spitalele/institutele care alcatuiesc Unitatea functionala regionala de urgenta cu nivel de competenta I A prevazute in ordin)

Art. 3
Corodonarea operativa este asigurata de manager: ....................... si director medical: .......................... al ..................................., cu sediul in: ....................................... .

Art. 4
Atributiile consiliului de conducere sunt reprezentate de stabilirea regulilor de colaborare si cooperare pentru primirea tuturor categoriilor de urgente critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice si neonatologice, inclusiv in cazul arsurilor etc., pentru investigarea si tratamentul definitiv al pacientilor critici si, doar in caz exceptional pentru transferul catre o alta unitate sanitara pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel: ................................................

Art. 5
Atributiile coordonarii operative sunt reprezentate de implementarea masurilor necesare pentru aplicarea si monitorizarea regulilor stabilite de consiliul de conducere privind colaborarea si cooperarea pentru primirea tuturor categoriilor de urgente critice: traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologie si neonatologice, inclusiv in cazul arsurilor etc., pentru investigarea si tratamentul definitiv al pacientilor critici si doar in mod exceptional pentru transferul catre o alta unitate sanitara pentru efectuarea tratamentului definitiv, astfel: ..............................................

Art. 6
Prezentul protocol de colaborare a fost incheiat in ......... exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, si inca un exemplar care va fi transmis Directiei de asistenta medicala si politici publice din cadrul Ministerului Sanatatii.

Manager, Director medical, Manager, Manager,


ANEXA Nr. 5 - DURATELE DE CONFORMARE pentru indeplinirea totala a criteriilor de clasificare


Art. 1
Duratele de conformare pentru indeplinirea totala a criteriilor de clasificare prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica referitoare la structura, personal si activitate pentru unitatile prevazute in anexele nr. 1 si 3 sunt urmatoarele:
1. Spital Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures pana la 31 decembrie 2012
2. Spital Clinic Judetean de Urgenta Constanta 12 luni
3. Unitatea functionala regionala de urgenta Bucuresti 1 6 luni
4. Unitatea functionala regionala de urgenta Bucuresti 2 3 luni
5. Unitatea functionala regionala de urgenta Craiova 18 luni

Art. 2
Durata de conformare pentru indeplinirea totala a criteriilor de clasificare prevazute in Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.764/2006 referitoare la dotari pentru unitatile din anexele nr. 1, 2 si 3 este pana la 30 septembrie 2013.


ANEXA Nr. 6 - SPITALE DE URGENTA care asigura asistenta medicala de urgenta pentru primirea, investigarea si tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzand cel putin doua judete din cadrul regiunii


Arad
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad

Arges
1. Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti
2. Spitalul de Pediatrie Pitesti

Bacau
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

Brasov
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov
2. Spitalul Clinic de Copii Brasov

Bihor
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Bucuresti
1. Institutul Clinic Fundeni
2. Spitalul Universitar de Urgenta Elias
3. Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan"
4. Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon"

Galati
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati
2. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

Hunedoara
Spitalul Judetean de Urgenta Deva

Maramures
Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. C. Opris" Baia Mare

Prahova
1. Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti
2. Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Sibiu
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
2. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Suceava
Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale. Hotarare nr. 243/2013
Ordin nr. 424/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta
Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
Ordin 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice
OUG 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 32/2011
OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. Ordonanta 7/2011
HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Ordin nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pa
Ordin nr. 841/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinu
OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 1523/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
Drept financiar. Editia 2
Postolache Rada

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: