DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23 mai 2014

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere numarul maxim de posturi stabilit pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale potrivit Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare adresele Oficiului National al Registrului Comertului nr. 321.031, 393.551, 421.161 si 465.755/2013, inregistrate la Ministerul Justitiei sub nr. 82.234, 97.249, 102.528 si 111.182/2013,
in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data de la care Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se vor organiza si functiona conform prezentului regulament.

Art. 3
Oficiul National al Registrului Comertului va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunaleCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie funcionala si de decizie.
(3) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale functioneaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridica.

Art. 2
(1) Oficiul National al Registrului Comertului are sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in fiecare judet.
(3) Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, poate infiinta birouri teritoriale, iar in directa subordonare ghisee de furnizare a informatiilor inregistrate in registrul comertului, a caror organizare si functionare se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.
(4) Oficiul National al Registrului Comertului poate infiinta birouri teritoriale in strainatate in vederea indeplinirii functiilor reglementate prin prezentul regulament. In cadrul acestora isi desfasoara activitatea specialisti in consultanta si asistenta in constituirea si functionarea profesionistilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului Natioanl al Registrului Comertului.


Capitolul II - Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


Art. 3
(1) Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale este aceea de inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare, precum si a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritoriala a tribunalului.
(2) Ca efect al inregistrarii persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta datelor din documentele de inregistrare ale persoanelor supuse inregistrarii, arhiva oficiala a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a altor documente prevazute in mod expres de lege.
(3) Prin registrul comertului se realizeaza publicitatea legala. Inregistrarile, datele si actele inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, dupa caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului National al Registrului Comertului, in conditiile legii. In acest scop, daca legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale intermediaza, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a inregistrarilor si actelor la Monitorul Oficial al Romaniei, Oficiul National al Registrului Comertului incheind in acest sens cu Regia Autonoma "Monitorul Oficial" un protocol de colaborare.
(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice si fizice supuse inregistrarii in registrul comertului, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea persoanelor interesate si pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care sa ateste ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului si copii certificate de pe inregistrarile efectuate si/sau de pe documentele depuse in sustinerea cererilor, precum si informatii privind datele inregistrate in registrul comertului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla si societatilor cu raspundere limitata, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
(5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale emit, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii.
(6) Pentru a veni in sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale functioneaza serviciile de asistenta pentru profesionisti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenta prevazute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior depunerii cererilor de inregistrare.
(7) Oficiul National al Registrului Comertului publica Buletinul procedurilor de insolventa, in format electronic si/sau pe hartie, in conditiile legii.
(8) In scopul asigurarii transparentei, sigurantei si predictibilitatii mediului de afaceri, Oficiul National al Registrului Comertului poate sa elaboreze si sa publice ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si a celorlalte functii ale sale, culegeri de practica judiciara in domeniul de activitate, precum si altele asemenea. Oficiul National al Registrului Comertului publica date statistice, informatii privind inregistrari efectuate in registrul comertului, pe diverse criterii, si asigura informarea asupra cererilor de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale prin intermediul portalului de servicii.

Art. 4
(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura transmiterea datelor in vederea inregistrarii fiscale a contribuabililor si obtinerii codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, precum si a informatiilor din cazierul fiscal, in conditiile legii.
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale elibereaza certificate constatatoare, anexa la certificatul de inregistrare si certificatul de inscriere de mentiuni, dupa caz, in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si asigura transmiterea acestora catre autoritatile publice competente.

Art. 5
(1) Oficiul National al Registrului Comertului are atributiile care ii revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, precum si cele stabilite prin alte acte normative cu incidenta in domeniul sau de activitate, dupa cum urmeaza:
a) tine registrul central al comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati economice, prin centralizarea tuturor inregistrarilor operate in registrul comertului de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si comunicate, electronic si automat, Oficiului National al Registrului Comertului;
b) tine cataloagele firmelor si emblemelor;
c) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, dupa caz, ale prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social, privind folosirea firmei in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) asigura organizarea in cardrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a activitatii de asistenta acordata persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse inregistrarii;
e) asigura indrumarea metodologica unitara la nivel national;
f) asigura eliberarea de certificate constatatoare, copii certificate, extrase de registru, informatii din registrul comertului si certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla si societatilor cu raspundere limitata, inclusiv prin servicii on-line;
g) asigura coordonarea activitatii de indrumare si reprezentare legala;
h) asigura proiectarea, realizarea, implementarea si intretinerea sistemului informatic integrat al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
i) asigura proiectarea formularelor tipizate utilizate in activitatea registrului comertului;
j) editeaza Buletinul procedurilor de insolventa in care se publica citatiile, comunicarile instantelor de judecata, hotararile judecatoresti, convocarile si notificarile actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa, conform dispozitiilor legale in vigoare; furnizeaza Buletinul procedurilor de insolventa pe baza de abonament si individual, informatii din Buletinul procedurilor de insolventa, copii ale Buletinului procedurilor de insolventa si copii certificate de pe actele publicate; asigura informarea statistica;
k) asigura administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare/alte echipamente, dupa caz, si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
l) asigura accesul solicitantilor la formularele-tip utilizate in activitate;
m) coordoneaza activitatea in domeniul bugetar si financiar-contabil;
n) organizeaza si coordoneaza activitatea de administrare si gestionare a patrimoniului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si al Oficiului National al Registrului Comertului;
o) organizeaza si coordoneaza activitatea de resurse umane, formare profesionala si evaluare a salariatilor Oficiului Natioanl al Registrului Comertului si ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
p) supravegheaza si asigura persoanelor interesate liberul acces ia informatiile de interes public conform legislatiei in vigoare;
q) organizeaza si coordoneaza activitatile de control intern managerial;
r) organizeaza si coordoneaza activitatile de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta;
s) fundamenteaza si propune spre aprobare taxele si tarifele percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatiunile si serviciile prestate;
t) asigura continuitatea aprovizionarii cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;
u) asigura si realizeaza auditul si controlul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
v) conduce, coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
w) asigura protectia si securitatea sistemului informatic integrat, precum si a datelor si informatiilor inregistrate in bazele de date mentinute si administrate de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercita competente si indeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.
(3) In scopul exercitarii atributiilor si indeplinirii functiilor sale, Oficiul National al Registrului Comertului poate apela la consultanti interni si externi, in conditiile legii, si poate colabora cu institutii, autoritati, organizatii etc. din tara si strainatate.


Capitolul III - Oficiul National al Registrului Comertului


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 6
(1) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Numarul de posturi se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar statul de functii se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Oficiul National al Registrului Comertului functioneaza potrivit structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1.
(3) Numarul de posturi al Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale este de 1.637.
(4) In subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului care functioneaza potrivit structurilor organizatorice prevazute in anexele nr. 2 si 3.
(5) In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, structurile interne - servicii, birouri, compartimente, birouri teritoriale - si personalul acestora sunt subordonate directorului fiecarui oficiu si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, care conduce, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a acestora.
(6) Structura organizatorica si numarul de personal pentru birourile teritoriale si ghiseele de furnizare a informatiilor inregistrate in registrul comertului si coordonatorul biroului teritorial se aproba prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, la propunerea fundamentata a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
(7) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
(8) Oficiul National al Registrului Comertului stabileste, in functie de regulamentul de organizare si functionare si de atributiile conferite de lege, structurile functionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal, precum si numarul de personal.
(9) Numarul de posturi va putea fi majorat prin hotarare a Guvernului, in functie de reglementarile care prevad noi atributii in sarcina Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(10) In cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor de asistenta anterior depunerii cererilor de inregistrare specifice activitatii de tinere a registrelor comertului, precum si activitati economico-administrative, iar in directa sa subordonare se pot organiza ghisee de furnizare a informatiilor inregistrate in registrul comertului.

Sectiunea 2 - Conducerea Oficiului National al Registrului Comertului


Art. 7
(1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin examen sau concurs si numit in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii si potrivit Regulamentului de ocupare a functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorul general al Oficiului Natioanl al Registrului Comertului este ordonator tertiar de credite si reprezinta Oficiul National ai Registrului Comertului in relatiile cu tertii, fiind conducatorul si coordonatorul activitatii specifice prevazute de lege, iar in aceasta calitate are urmatoarele competente:
a) transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificarile acestuia;
b) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale;
c) raspunde de angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) raspunde de integritatea bunurilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
e) raspunde pentru organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
f) raspunde pentru organizarea si monitorizarea programului de investitii si achizitii publice;
g) raspunde pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale;
h) inainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o cheltuiala, ordonatorul de credite trebuie sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor. Utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obtinute sunt corespunzatoare resurselor utilizate;
i) aproba planul de organizare a controlului financiar preventiv si a auditului public intern;
j) asigura conducerea, coordonarea si controlul activitatii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
k) numeste personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita bugetului aprobat anual si a statelor de personal existente;
l) aproba infiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in baza avizului Consiliului consultativ, tinand cont de rezultatele financiare ale acestora si de conditiile administrative ale oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si infiintarea si desfiintarea ghiseelor de furnizare a informatiilor inregistrate in registrul comertului;
m) asigura implementarea si monitorizarea controlului managerial intern.
(3) In realizarea atributiilor sale, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega, prin decizie, competentele ce ii revin, precum si dreptul de semnatura directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, in functie de specificul activitatii acestora. Atunci cand delegarea se refera la operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor care sunt in competenta sa ca ordonator tertiar de credite, in actul de delegare trebuie specificate limitele si conditiile delegarii, respectiv atributiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a imputernicirii. In cazul in care se decide incetarea delegarii, actul de incetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus.
(4) In cazul in care directorul general se afla in imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor sale si nu si-a delegat competentele, potrivit alin. (3), ministrul justitiei desemneaza dintre directorii generali adjuncti un inlocuitor al directorului general.
(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aproba prin decizie:
a) regulamentul intern, dupa consultarea reprezentantilor salariatilor;
b) instructiunile, procedurile de lucru, alte formulare decat cele aprobate prin ordin al ministrului justitiei, alte regulamente, in baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(6) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului desemneaza, prin decizie, pe baza propunerilor facute de directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz, grupurile de lucru constituite la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in scopul elaborarii documentelor necesare in vederea desfasurarii unitare a activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului.
(7) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune, prin decizie, ca din comisiile de analiza, comisiile de lucru, comisiile de verificare, comisiile de cercetare disciplinara si altele asemenea sa faca parte directorii generali adjuncti, directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii adjuncti ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, sefii de servicii si sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului ori din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau alti salariati, dupa caz.

Art. 8
(1) Directorul general este ajutat in activitatea sa de 2 directori generali adjuncti, selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii si potrivit Regulamentului de ocupare a functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorii generali adjuncti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, pe baza delegarilor de competenta date de directorul general.
(3) Directorii generali adjuncti reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de catre directorul general.
(4) Directorii generali adjuncti indeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate.

Art. 9
(1) Pentru aspecte care privesc organizarea si functionarea registrului comertului, ce revin Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste, anual, prin decizie, Consiliul consultativ.
(2) Consiliul prevazut la alin. (1) este organ consultativ si este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si 4 directori ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, nominalizati anual, prin decizia directorului general, in conditiile alin. (1). Lucrarile de secretariat sunt asigurate de Directia contencios, directorul directiei desemnand o persoana in acest sens.
(3) Directorul general, in exercitarea prerogativelor reglementate de prezentul regulament, decide asupra aspectelor care privesc organizarea si functionarea registrului comertului ce pot fi supuse spre dezbatere in Consiliul consultativ.
(4) Consiliul consultativ se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar in lipsa acestuia, a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul consultativ poate fi consultat si prin corespondenta.
(5) Hotararile adoptate de Consiliul consultativ in exercitarea atributiilor sale se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de membrii prezenti. In caz de paritate, votul directorului general este decisiv. Hotararile adoptate se supun aprobarii directorului general, prin decizie.
(6) Dezbaterile Consiliului consultativ sunt consemnate in procesul-verbal de sedinta, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotararile adoptate.

Art. 10
(1) In vederea unei practici unitare a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, functioneaza Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, denumita in continuare Comisia. Membrii acesteia sunt numiti, anual, prin decizia directorului general.
(2) Comisia elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pe care le aduce la cunostinta tuturor oficiilor.
(3) Comisia functioneaza in baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 11
(1) In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functioneaza Comitetul de securitate si sanatate in munca.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarea componenta:
a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului, numit prin decizie a directorului general - presedinte;
b) 3 reprezentanti ai Colectivului securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta;
c) un reprezentant al Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;
d) un reprezentant al Directiei economice din cadrul Oficiului National ai Registrului Comertului;
e) 5 reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, alesi pe o perioada de 2 ani;
f) reprezentantul prestatorului de servicii medicale de medicina muncii.

Art. 12
(1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt selectionati prin examen sau concurs si sunt numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii si potrivit Regulamentului de ocupare a functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in calitate de angajati, incheie contracte individuale de munca cu Oficiul National al Registrului Comertului, in calitate de angajator. In calitatea lor de angajati, acestia sunt subordonati conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.
(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti este ajutat in activitatea sa de 2 directori adjuncti, selectionati prin examen sau concurs si numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit, in conditiile legii si potrivit Regulamentului de ocupare a functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile pe baza delegarilor de competenta si a dreptului de semnatura date, prin decizie, de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale au atributii si competente de conducere, organizare, coordonare si control al activitatii desfasurate in cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si al personalului din subordine.
(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale colaboreaza cu directorii directiilor din cadrul Oficiului Nationl al Registrului Comertului si au urmatoarele atributii si obligatii:
a) urmaresc si raspund de aplicarea unitara de catre personalul din subordine a legislatiei in vigoare in materia inregistrarii in registrul comertului;
b) asigura si raspund pentru utilizarea, la nivel teritorial, a sistemului informatic integrat al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a altor programe informatice comunicate de Oficiul National al Registrului Comertului;
c) urmaresc si raspund de stabilirea si incasarea, conform legii, a taxelor si tarifelor de catre personalul din subordine, precum si de colectarea altor sume prevazute de legislatia in vigoare in competenta oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, inclusiv de respectarea termenelor de virare a acestora in conturile beneficiarilor;
d) dispun si urmaresc efectuarea actiunilor de dizolvare judiciara a persoanelor juridice, in baza imputernicirii date in acest sens de directorul general, potrivit legii;
e) verifica periodic informatiile inregistrate in registrul comertului si raspund de corectitudinea acestora;
f) transmit, in scris, Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 24 de ore, orice sesizare si/sau reclamatie la adresa personalului din subordine primite de la terti si in legatura cu activitatea specifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, insotite de masurile propuse/dispuse;
g) raspund de rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine si de tinerea in sistem electronic a registrului de petitii si reclamatii pentru oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc;
h) asigura, prin structura de specialitate, evidenta financiar-contabila pana la nivel de balanta;
i) transmit lunar, sub semnatura, balantele de verificare la Oficiul National al Registrului Comertului, in termenul legal, si raspund pentru continutul acestora;
j) intocmesc, la solicitarea Oficiului National al Registrului Comertului, propuneri pentru elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli, iar dupa aprobarea acestuia, raspund de incadrarea in sumele alocate;
k) propun anual, in baza evaluarii anuale, tematica programelor de perfectionare si evaluare a pregatirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si calendarul acestora;
l) asigura indeplinirea atributiilor dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu toate structurile functionale pe care le coordoneaza;
m) administreaza si gestioneaza bunurile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si raspund de integritatea acestora, precum si de derularea contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari, care deservesc si necesitatile proprii;
n) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;
o) asigura si raspund de respectarea normelor de ordine si disciplina de catre salariatii din subordine, precum si a regulamentului intern;
p) informeaza in scris, in termen de 24 de ore, despre orice date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;
q) comunica in scris, in termen de 24 de ore, toate articolele din mass-media in legatura cu activitatea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de care au cunostinta, precum si orice alte date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;
r) asigura efectuarea activitatilor specifice de asistenta acordate solicitantilor in conditiile legii, inainte de depunerea cererilor de inregistrare;
s) comunica, in scris, Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitte de acesta prin directorul general, directorii generali adjuncti, directiile de specialitate, despre activitatea proprie;
t) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;
u) colaboreaza cu institutiile si autoritatile publice in conditiile legii si in limitele competentelor stabilite;
v) emit deciziile si/sau dispozitiile de serviciu necesare desfasurarii activitatii proprii, conform competentelor proprii;
w) intocmesc si inainteaza la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri fundamentate privind infiintarea-desfiintarea birourilor teritoriale, personalul si spatiul necesar functionarii acestora, dotarea materiala si tehnica de calcul, cu incadrarea in sumele alocate, conform procedurilor/instructiunilor de lucru aprobate;
x) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea birourilor si respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate si sanatate in munca si P.S.I.;
y) implementeaza si aplica sistemul de control intern managerial in cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il coordoneaza;
z) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de directorul general, specifice activitatii oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul pe care il conduc.

Art. 13
Pe perioada exercitarii functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se aplica prevederile art. 50 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14
Directorii directiilor organizate in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general, fiind selectionati prin concurs/examen, organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:
a) organizeaza, coordoneza si controleaza activitatea directiei si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;
b) asigura si raspund de aplicarea si punerea in practica a deciziilor emise de directorul general;
c) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii structurilor interne organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si altele asemenea;
d) intocmesc fisa postului pentru fiecare salariat subordonat, la propunerea sefilor structurilor subordonate, dupa caz;
e) semneaza toate documentele elaborate, care angajeaza activitatea directiei, pentru a fi prezentate sefului ierarhic in vederea avizarii/aprobarii acestora;
f) informeaza in scris directorul general sau directorii generali adjuncti cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalitati constatate in cadrul directiei pe care o conduc;
g) propun initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, precum si a personalului oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform activitatii directiei pe care o coordoneaza;
h) asigura implementarea si aplicarea sistemului de control intern managerial in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
i) solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica directiei pe care o coordoneaza si comunica in scris, in termen de 24 de ore, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, dupa caz, masurile dispuse, in care scop raspund pentru organizarea si rezolvarea in termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si personalului din subordine;
j) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 24 de ore, orice alte date si fapte de natura a afecta in orice mod imaginea institutiei;
k) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;
l) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;
m) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.

Art. 15
Sefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin examen/concurs organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea serviciului; stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile;
b) asigura si raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza;
c) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului;
d) semneaza toate documentele elaborate, care angajeaza activitatea serviciului, pentru a fi prezentate sefului ierarhic in vederea avizarii/aprobarii acestora;
e) prezinta si sustin, sub semnatura, la conducerea directiei sau, dupa caz, a Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv a oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, lucrarile si corespondenta elaborate in cadrul serviciului, in vederea avizarii/aprobarii;
f) implementeaza si aplica sistemul de control intern managerial in cadrul serviciului pe care il coordoneaza;
g) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii;
h) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;
i) sesizeaza de urgenta directorului directiei sau, dupa caz, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea serviciului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere;
j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza.

Art. 16
Sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs/examen, organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au urmatoarele atributii si obligatii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea biroului, stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si asigura repartizarea lucrarilor;
b) raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
c) semneaza toate documentele elaborate, care angajeaza activitatea biroului, pentru a fi prezentate sefului ierarhic in vederea avizarii/aprobarii acestora;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile specifice biroului;
e) implementeaza si aplica sistemul de control intern managerial in cadrul biroului pe care il coordoneaza;
f) emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii, conform competentelor proprii;
g) raspund de aplicarea si respectarea normelor privind sanatatea si securitatea in munca;
h) comunica in scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;
i) sesizeaza de urgenta sefului serviciului sau, dupa caz, directorului directiei, directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea biroului pe care il coordoneaza, in termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunand si solutiile de remediere;
j) indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhica in legatura cu activitatea biroului pe care il coordoneaza.

Sectiunea 3 - Atributiile structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului


Art. 17
(1) Serviciul Corpul de inspectie generala asigura activitatea de control al structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si desfasoara urmatoarele activitati:
a) elaborarea planului anual/multianual de control;
b) monitorizarea implementarii politicilor si strategiilor in domeniul controlului la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c) formularea propunerilor de imbunatatire privind controlul specific;
d) colaborarea cu entitati care au atributii de control al activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(2) In cadrul Serviciului Corpul de inspectie generala functioneaza Biroul misiuni de inspectie care desfasoara urmatoarele activitati:
a) exercitarea controlului asupra activitatilor structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si asupra oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale privind respectarea procedurilor legale de catre acestea;
b) derularea de misiuni de control ca urmare a sesizarilor primite de la institutiile si autoritatile publice, organismele neguvernamentale si cetateni cu privire la activitatea institutiei;
c) intocmirea actelor de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informari sau sinteze si propuneri de masuri;
d) monitorizarea modulul de implementare a recomandarilor emise, ca urmare a misiunilor de control.

Art. 18
(1) Serviciul audit public intern asigura activitatea de audit public intern si desfasoara urmatoarele activitati:
a) elaborarea proiectului planului anual/multianual de audit public intern;
b) elaborarea propunerilor de actualizare/modificare a planului de audit public intern pentru activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c) elaborarea normelor metodologice specifice activitatii de audit public intern, conform prevederilor legale in materie, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, dupa caz, Uniunea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern - U.C.A.A.P.I.;
d) elaborarea procedurilor specifice activitatii de audit public;
e) raportarea periodica catre conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate a rezultatelor derularii activitatii de audit public intern.
(2) In cadrul Serviciului audit public intern functioneaza Biroul misiuni de audit, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) efectuarea activitatii de audit public intern la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) desfasurarea de misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional;
c) desfasurarea de misiuni de consiliere formalizate si/sau cu caracter informal;
d) intocmirea actelor de audit, respectiv rapoarte de audit, procese-verbale, informari sau sinteze si propuneri de masuri;
e) monitorizara modului de implementare a recomandarilor emise, ca urmare a misiunilor de audit.

Art. 19
Biroul comunicare si relatii internationale asigura activitatea de relatii internationale si relatii publice si desfasoara urmatoarele activitati:
a) colaborarea cu asociatiile/organismele internationale in care Oficiul National al Registrului Comertului este membru si cu alte structuri internationale de profil;
b) colaborarea cu registrele comertului din Europa si din afara spatiului european;
c) organizarea de schimburi de experienta/alte evenimente cu asociatii/organisme internationale;
d) intocmirea programului privind evenimentele externe la care participa Oficiul National al Registrului Comertului si documentele necesare derularii acestora;
e) indeplinirea formalitatilor necesare deplasarii personalului Oficiului National al Registrului Comertului in strainatate;
f) asigurarea intocmirii si transmiterii corespondentei privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului in cadrul organizatiilor internationale;
g) asigurarea corespondentei internationale a Oficiului National al Registrului Comertului;
h) asigurarea organizarii de evenimente referitoare la activitatea Oficiului National al Registrului Comertului;
i) colaborarea pentru informarea solicitantilor din strainatate cu privire la serviciile asigurate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
j) gestionarea relatiilor publice, inclusiv a relatiei cu massmedia, in conformitate cu prevederile legale in materie;
k) elaborarea si asigurarea implementarii politicii de comunicare si promovare a imaginii institutiei si a serviciilor oferite de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
l) colaborarea la elaborarea si implementarea strategiilor de promovare a proiectelor derulate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 20
Serviciul resurse umane asigura activitatea de recrutare, evidenta, formare profesionala a personalului Oficiului Natioanl al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si desfasoara urmatoarele activitati:
a) intocmirea/actualizarea statelor de functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) intocmirea fiselor-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c) intocmirea proiectului contractului colectiv de munca, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, dupa caz, si participarea la negocierea contractului colectiv de munca, dupa caz;
d) monitorizarea respectarii prevederilor referitoare la aplicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare, de catre salariatii cu functii de conducere si control;
e) participarea la elaborarea proiectului de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a regulamentului intern;
f) analizarea si avizarea notelor de fundamentare primite de la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale privind necesitatea organizarii concursurilor de angajare si a examenelor de promovare pentru personalul salariat incadrat care a absolvit ulterior angajarii studiile corespunzatoare ocuparii posturilor vacante;
g) elaborarea si monitorizarea implementarii strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane;
h) elaborarea si actualizarea regulamentului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere si de executie;
i) participarea la elaborarea si actualizarea proiectelor de regulamente, adrese, proceduri si altele asemenea, necesare desfasurarii activitatii de resurse umane;
j) organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare a personalului din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
k) angajarea si repartizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
l) incheierea contractului individual de munca si a dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi la concursurile organizate la Oficiul National al Registrului Comertului;
m) tinerea registrului general de evidenta electronica a salariatilor;
n) gestionarea dosarelor personale ale salariatilor institutiei;
o) eliberarea adeverintelor privind calitatea de salariat si a altor documente solicitate de personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
p) organizarea evidentei personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a prezentei acestuia la locul de munca, precum si intocmirea documentelor aferente;
q) tinerea la zi a transelor de vechime in munca, vechime in specialitate si vechime in functie ale salariatilor;
r) intocmirea raportarilor statistice catre Institutul National de Statistica privind categoriile de salariati, numarul si natura posturilor vacante;
s) intocmirea documentelor si a formalitatilor necesare numirii, delegarii, detasarii, suspendarii, incetarii raporturilor de munca ale salariatilor si altor modificari intervenite in situatia personalului;
t) organizarea si coordonarea activitatii de formare profesionala si perfectionare a personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, intocmirea planului anual de formare profesionala, precum si urmarirea programelor de formare profesionala;
u) elaborarea si propunerea spre aprobarea conducerii a sistemului de evaluare a performantelor salariatilor si centralizarea calificativelor obtinute, in baza fiselor de evaluare a performantelor;
v) analizarea rezultatelor evaluarilor si intocmirea propunerilor pentru efectuarea cursurilor de perfectionare;
w) initierea de consultari cu directiile Oficiului National al Registrului Comertului si cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea identificarii categoriilor de salariati si a tipurilor de cursuri ce urmeaza a fi incluse in proiectul planului de formare profesionala si urmarirea indeplinirii acestuia, dupa aprobare;
x) fundamentarea cheltuielilor ocazionate de cursurile de formare profesionala necesare a fi incluse in bugetul de cheltuieli;
y) indeplinirea formalitatilor privind urmarea de catre salariati a cursurilor de formare profesionala;
z) primirea solicitarilor si indeplinirea formalitatilor aferente pentru efectuarea stagiului de practica profesionala de catre elevi si studenti.

Art. 21
(1) Directia contencios asigura reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si/sau a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile cu autoritatile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, solutionarea petitiilor, avizarea din perspectiva legalitatii a actelor cu caracter juridic incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si asigura indrumarea metodologica a activitatii de tinere a registrelor comertului si a serviciilor de asistenta.
(2) In cadrul Directiei contencios functioneaza urmatoarele structuri:
- Serviciul contencios, format din Biroul avizare si reprezentare;
- Serviciul metodologie registrul comertului, format din Biroul asistenta si strategii anticoruptie.
(3) Serviciul contencios desfasoara urmatoarele activitati:
a) monitorizarea si controlul activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit competentelor sale, precum si in legatura cu litigiile in care au calitatea de parte sau in care sunt citati;
b) elaborarea si prezentarea conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cate ori se apreciaza ca este necesar, a propunerilor argumentate privind promovarea actiunilor in instanta si a cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti in care sunt parte sau in care au fost citate Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
c) elaborarea si prezentarea conducerii Oficiului National al Registrului Comertului a propunerilor motivate de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
d) elaborarea si prezentarea conducerii Oficiului National al Registrului Comertului de informari referitoare la cazuistica in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte, ori de cate ori este cazul.
(4) In cadrul Serviciului contencios functioneaza Biroul avizare si reprezentare care desfasoara urmatoarele activitati:
a) reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si/sau a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in fata instantelor judecatoresti, in toate cauzele in care sunt parte pentru toate fazele procesuale, inclusiv in caz de mediere, precum si in fata altor organe jurisdictionale, si/sau propunand delegarea dreptului de reprezentare catre un consilier juridic specialist din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) redactarea si depunerea la instantele judecatoresti a actelor procedurale prevazute de legislatia in materie, in dosarele in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte sau in care au fost citate;
c) tinerea in sistem electronic a evidentei litigiilor in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte sau in care au fost citate;
d) elaborarea actelor de procedura-cadru, in vederea unei reprezentari unitare, la nivel national;
e) participarea la cercetarile administrative, respectiv cercetarea disciplinara in cazul savarsirii de abateri de la Regulamentul intern si/sau de la Codul etic si regulile de conduita a salariatilor;
f) elaborarea deciziilor directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, dupa caz;
g) participarea si asigurarea consultantei juridice in cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmeaza a fi incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;
h) asigurarea consultantei juridice la derularea procedurilor de achizitie publica si la solutionarea contestatiilor;
i) avizarea sub apspectul legalitatii si contrasemnarea tuturor contractelor care urmeaza sa fie incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
j) avizarea din punctul de vedere al legalitatii a oricarei masuri de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Oficiului National al Registrului Comertului in calitate de ordonator tertiar de credite si a oricarei masuri care ar putea aduce atingere drepturilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(5) Serviciul metodologie registrul comertului desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea indrumarii metodologice a activitatii de tinere a registrelor comertului si de prestare a serviciilor de asistenta in vederea unei practici unitare, pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
b) sesizarea conducerii Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu aspectele de natura juridica ridicate de aplicarea actelor normative si propunerea de solutii unitare potrivit competentei sale;
c) asigurarea analizei petitiilor/reclamatiilor, sesizarilor, memoriilor etc. adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de catre autoritatile publice si alte persoane fizice si juridice si tinerea in sistem electronic a registrului de petitii si reclamatii;
d) elaborarea si inaintarea conducerii Oficiului National al Registrului Comertului a propunerilor pentru modificarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, in colaborare cu celelalte directii de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;
e) aducerea la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a actelor normative cu implicatii in activitatea acestora si acordarea asistentei juridice de specialitate;
f) elaborarea proiectului de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, a Regulamentului intern si a proiectului de hotarare a Guvernului specific aprobarii taxelor si tarifelor, in colaborare cu structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;
g) asigurarea colaborarii cu institutiile initiatoare, la solicitarea acestora, pentru actele normative cu implicatii in activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
h) colaborarea cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la proiectele legislative si modificarile legislative cu impact asupra activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(6) In cadrul Serviciului metodologie registrul comertului functioneaza Biroul asistenta si strategii anticoruptie, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea informarii initiale cu privire la categoriile de informatii existente in registrul comertului, precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul Nationl al Registrului Comertului si de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
b) solutionarea solicitarilor cu privire la aspecte privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, furnizare informatii din registrul comertului si prestarea serviciilor de asistenta;
c) analizarea din punct de vedere juridic si inaintarea directorului de directie a propunerilor de dezvoltare a aplicatiilor informatice, la solicitarea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau ca urmare a constatarilor proprii;
d) elaborarea, pe baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, a proiectului planului de masuri si a modului de prevenire si combatere a coruptiei;
e) asigurarea participarii la elaborarea, modificarea si completarea strategiilor, programelor si planurilor de prevenire si combatere a criminalitatii organizate;
f) elaborarea, coordonarea, monitorizarea implementarii strategiilor, programelor si planurilor de prevenire si combatere a coruptiei, evaluarea rezultatelor si impactul acestora;
g) colaborarea cu structurile specializate din cadrul Ministerului Justitiei in vederea stabilirii stadiului implementarii masurilor ajunse la termenele prevazute in Planul national de actiune pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie, precum si pentru elaborarea unor proiecte de acte normative in materia prevenirii si combaterii coruptiei si criminalitatii organizate.

Art. 22
(1) Directia economica desfasoara activitati in domeniul financiar, contabil, achizitii publice finantate de la bugetul de stat si/sau din alte surse. Referitor la administrarea patrimoniului, sunt desfasurate urmatoarele activitati;
a) administrarea si gestionarea bunurilor din patrimoniul aflat in administrarea Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) organizarea gestionarii mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare;
c) asigurarea distribuirii produselor achizitionate si monitorizarea utilizarii eficiente a acestora;
d) intocmirea si depunerea la autoritatile fiscale competente a declaratiilor anuale privind mijloacele auto aflate in patrimoniul institutiei si urmarirea achitarii obligatiilor catre bugetul local/bugetul de stat;
e) fundamentarea si elaborarea propunerilor in vederea asigurarii necesarului de produse, servicii si lucrari pentru desfasurarea activitatii Oficiului national al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
f) fundamentarea si elaborarea propunerilor de casare a bunurilor din patrimoniu si asigurarea conditiilor pentru valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor;
g) elaborarea propunerilor de investitii si reparatii capitale ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;
h) asigurarea participarii ca membru in comisiile de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor.
(2) In cadrul Directiei economice functioneaza urmatoarele structuri:
- Serviciul financiar, format din:
* Biroul buget, salarii;
- Serviciul contabilitate, format din:
* Biroul metodologie, analiza contabila;
- Serviciul achizitii publice si proiecte, format din:
* Biroul derulare achizitii publice;
* Biroul proiecte.
(3) Serviciul financiar desfasoara urmatoarele activitati:
a) organizarea, coordonarea si controlul operatiunilor in domeniul financiar;
b) derularea operatiunilor cu Trezoreria Statului si alte institutii de credit, inclusiv operatiuni de incasari si plati;
c) intocmirea tuturor documentelor, declaratiilor si raportarilor aferente obligatiilor fiscale, angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor, in limita creditelor bugetare aprobate;
d) efectuarea platilor rezultate ca urmare a operatiunilor aferente asigurarii conditiilor de desfasurare a activitatii;
e) tinerea evidentei tuturor operatiunilor financiare si a modului de gestionare a patrimoniului.
(4) In cadrul Serviciului financiar functioneaza Biroul buget, salarii care desfasoara urmatoarele activitati:
a) fundamentarea si elaborarea proiectului de buget al Oficiului National al Registrului Comertului, inclusiv a propunerilor de virari si rectificari bugetare;
b) monitorizarea angajarii si utilizarii creditelor bugetare;
c) calcularea drepturilor banesti ale personalului Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
d) administrarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului informatic aferent desfasurarii activitatii in domeniul economic, inclusiv salarizare etc.
(5) Serviciul contabilitate desfasoara urmatoarele activitati:
a) organizarea, coordonarea si controlul operatiunilor contabile, asigurand inregistrarea acestora pe principiul contabilitatii de angajamente;
b) asigurarea inregistrarii contabile a datelor cu privire la executia bugetului de cheltuieli, patrimoniului aflat in administrare;
c) intocmirea contului general anual de executie a bugetului, prin intocmirea notelor contabile, documentelor etc. pentru operatiunile economico-financiare derulate, precum si orice alte operatiuni;
d) asigurarea inventarierii patrimoniului si inregistrarea in evidentele contabile a rezultatelor inventarierii patrimoniului, inclusiv a operatiunilor ce decurg din efectuarea inventarierii;
e) tinerea registrelor contabile conform prevederilor legale.
(6) In cadrul Serviciului contabilitate functioneaza Biroul metodologie, analiza contabila care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea intocmirii situatiilor lunare, trimestriale, anuale sau ori de cate ori este solicitat;
b) furnizarea de informari si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficienta, precum si a oricaror altor informatii obtinute pe baza datelor continute in evidentele contabile;
c) monitorizarea modului de gestionare a patrimoniului;
d) verificarea si avizarea, pentru controlul financiar preventiv propriu, a operatiunilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniu.
(7) Serviciul achizitii publice si proiecte desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea achizitionarii produselor, serviciilor si lucrarilor necesare desfasurarii activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) intocmirea/actualizarea programului anual de achizitii publice;
c) monitorizarea derularii contractelor de achizitii publice;
d) elaborarea punctelor de vedere in cazul inregistrarii unor contestatii depuse in cadrul procedurilor de achizitie publica organizate de Oficiul National al Registrului Comertului, conform competentelor;
e) asigurarea, in colaborare cu structurile implicate, a furnizarii catre autoritatile competente a tuturor informatiilor necesare in vederea elaborarii/completarii documentelor necesare accesarii fondurilor europene nerambursabile/altor fonduri.
(8) In cadrul Serviciului achizitii publice si proiecte functioneaza:
- Biroul derulare achizitii publice care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea organizarii si derularii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
b) intocmirea referatului de necesitate pentru produsele, serviciile si lucrarile cu caracter de regularitate;
c) participarea in comisiile de elaborare a documentatiei de atribuire/evaluare a ofertelor;
d) participarea la elaborarea tuturor documentelor/notelor justificative/rapoartelor privind achizitiile publice;
e) asigurarea intocmirii dosarului achizitiei publice pentru fiecare procedura derulata;
f) elaborarea proiectelor de acorduri-cadru si de contracte de achizitii de bunuri, servicii si lucrari;
- Biroul proiecte care desfasoara urmatoarele activitati;
a) identificarea oportunitatilor de cofinantare a proiectelor din fonduri europene, alte fonduri/surse si elaborara propunerilor de accesare a acestora;
b) participarea in cadrul comisiilor de elaborare a documentatiilor de atribuire in procedurile de achizitie publica de produse/servicii/lucrari aferente proiectelor ce urmeaza a fi implementate;
c) participarea in cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitie publica de produse/servicii/lucrari aferente proiectelor ce urmeaza a fi implementate;
d) participarea la elaborarea de proceduri si metodologii de lucru pentru punerea in aplicare a regulilor si regulamentelor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul accesarii fondurilor europene si derularii proiectelor;
e) colaborarea cu autoritatile cu atributii in domeniul accesarii fondurilor europene nerambursabile, altor fonduri;
f) colaborarea cu structurile implicate in vederea pregatirii si implementarii proiectului;
g) asigurarea monitorizarii derularii contractelor de achizitie publica de produse/servicii/lucrari atribuite in cadrul proiectelor.

Art. 23
(1) Directia tehnologia informatiei asigura activitati de realizare, implementare si intretinere a infrastructurii Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sustinerea sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale; implementare de politici si standarde interne de dezvoltare si utilizare a sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale; implementarea politicilor de asigurare a securitatii sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(2) In cadrul Directiei tehnologia informatiei functioneaza urmatoarele structuri:
- Serviciul administrare infrastructura comunicatii, format din:
* Biroul retele comunicatii;
- Serviciul administrare date, aplicatii si servicii informatice, format din:
* Biroul baze de date;
- Serviciul strategie si securitate informatica, format din:
* Biroul securitate informatica.
(3) Serviciul administrare infrastructura comunicatii desfasoara urmatoarele activitati:
a) analizarea, proiectarea, instalarea, configurarea, testarea, implementarea si intretinerea infrastructurii necesare sustinerii serviciilor de comunicatii ale sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) administrarea si intretinerea site-urilor web ale Oficiului National al Registrului Comertului;
c) administrarea si intretinerea publicarii serviciilor specifice in intra-/extranetul ale Oficiului National al Registrului Comertului;
d) asigurarea administrarii si intretinerii serviciilor de internet ale Oficiului National al Registrului Comertului;
e) monitorizarea functionarii si exploatarii infrastructurii de comunicatii, a Virtual private network (VPN) si calitatea serviciilor implementate;
f) asigurarea interconectarii la nivelul infrastructurii de comunicatii cu institutii si organizatii interne si externe institutiei;
g) propunerea si fundamentarea investitiilor pentru domeniul informatic si derularea procedurilor de achizitii publice;
h) propunerea si fundamentarea cheltuielilor de intretinere si consolidare a sistemelor informatice;
i) asigurarea desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica specifica, acordata oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale, Oficiului National al Registrului Comertului si utilizatorilor finali;
j) asigurarea coordonarii si indrumarii metodologice si procedurale a personalului de specialitate de ia nivel central si teritorial pentru activitatile specifice.
(4) In cadrul Serviciului administrare infrastructura comunicatii functioneaza Biroul retele comunicatii, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) elaborarea proiectelor pentru executia lucrarilor de cablare structurata si stabilirea necesarului de materiale;
b) realizarea lucrarilor de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii (date, voce, imagine etc.) la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c) verificarea retelelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
d) elaborarea documentatiei aferente de administrare si exploatare pentru lucrarile realizate;
e) asigurarea instalarii, configurarii si functionarii corespunzatoare a retelelor de transmisii (date, voce, imagine etc.);
f) administrarea tuturor sistemelor cu scop special ale Oficiului National al Registrului Comertului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit inchis, sistemul de control-acces, sistemul electronic de antiefractie etc.);
g) asigurarea coordonarii si indrumarii metodologice si procedurale a personalului de specialitate de la nivel central si teritorial pentru activitatile specifice.
(5) Serviciul administrare date, aplicatii si servicii informatice desfasoara urmatoarele activitati:
a) analizarea, proiectarea, programarea, testarea si implementarea aplicatiilor/platformelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si tinerea registrului comertului central computerizat;
b) colaborarea cu celelalte servicii din cadrul directiei in vederea realizarii aplicatiilor/platformelor informatice in cele mai bune conditii;
c) indrumarea si monitorizarea implementarii si exploatarii sistemelor si aplicatiilor informtice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
d) stabilirea tehnologiilor care se folosesc pentru sistemele si aplicatiile informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
e) asigurarea implementarii politicilor si standardelor interne de dezvoltare si utilizare a sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului;
f) realizarea, implementarea si intretinerea infrastructurii TIC specifice pentru sustinerea sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
g) propunerea si fundamentarea investitiilor pentru domeniul informatic si derularea procedurilor de achizitii publice;
h) propunerea si fundamentarea cheltuielilor de intretinere si consolidare a sistemelor informatice;
i) asigurarea desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica specifica, acordata oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiului National al Registrului Comertului si utilizatorilor finali;
j) asigurarea coordonarii si indrumarii metodologice si procedurale a personalului de specialitate de la nivel central si teritorial pentru activitatile specifice.
(6) In cadrul Serviciului administrare date, aplicatii si servicii informatice functioneaza Biroul baze de date care desfasoara urmatoarele activitati:
a) administrarea bazelor de date ale registrelor comertului, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate in cadrul sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cataloagelor de firme si embleme, coordonarea administrarii acestora la nivel teritorial;
b) administrarea sistemului de arhivare electronica;
c) administrarea activitatilor de asigurare a copiilor de siguranta a bazelor de date ale registrelor comertului, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate in cadrul sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
d) asigurarea monitorizarii bazelor de date aferente registrului comertului;
e) asigurarea monitorizarii replicarii bazelor de date a registrelor comertului, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate in cadrul sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
f) propunerea si fundamentarea investitiilor pentru domeniul informatic si derularea procedurilor de achizitii publice;
g) propunerea si fundamentarea cheltuielilor de intretinere si consolidare a sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
h) asigurarea desfasurarii activitatilor de asistenta tehnica specifica acordata oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, Oficiului National al Registrului Comertului si utilizatorilor finali;
i) asigurarea coordonarii si indrumarii metodologice si procedurale a personalului de specialitate de la nivel central si teritorial pentru activitatile specifice.
(7) Serviciul strategie si securitate informatica desfasoara urmatoarele activitati:
a) realizarea, actualizarea si verificarea implementarii strategiei de informatizare a Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) realizarea, actualizarea si verificarea implementarii politicilor si standardelor interne de dezvoltare si utilizare a sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului;
c) asigurarea planificarii si dezvoltarii infrastructurii de comunicatii;
d) administrarea infrastructurii IT a Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
e) participarea la receptia, punerea in functiune si testarea echipamente si produselor;
f) elaborarea si implementarea graficului de revizii si reparatii ale echipamentelor, comunicatiilor si instalatiilor auxiliare;
g) participarea la operatiile de intretinere a echipamentelor si produselor;
h) indrumarea si monitorizarea implementarii si exploatarii sistemelor si aplicatiilor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
i) asigurarea managementului programelor/proiectelor proprii, de dezvoltare, modernizare a sistemelor de comunicatii si tehnologia informatiei;
j) realizarea, implementarea si intretinerea infrastructurii TIC specifice pentru sustinerea sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
k) propunerea si fundamentarea investitiilor pentru domeniul informatic si derularea procedurilor de achizitii publice;
l) propunerea si fundamentarea cheltuielilor de intretinere si consolidare a sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
m) urmarirea calendarului realizarii achizitiilor specifice domeniului.
(8) In cadrul Serviciului strategie si securitate informatica functioneaza Biroul securitate informatica, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea securitatii functionarii sistemelor informatice Ia nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
b) asigurarea instalarii, configurarii si administrarii echipamentelor si produselor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c) asigurarea administrarii si intretinerii echipamentelor si produselor hardware ale serverelor de baze de date si ale celor cu scop special;
d) asigurarea salvarii periodice a datelor de pe echipamente;
e) monitorizarea functionarii echipamentelor, produselor si activitatii in retea;
f) stabilirea si implementarea politicilor de securitate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
g) asigurarea instalarii, configurarii si administrarii pachetelor software si a echipamentelor care implementeaza politicile de securitate (firewall, routere, produse antivirus etc.);
h) elaborarea si implementarea solutiilor pentru asigurarea functionarii continue a echipamentelor critice;
i) rezolvarea incidentelor de securitate la nivelul intregului sistem informatic;
j) realizarea, actualizarea si monitorizarea implementarii politicilor de asigurare a securitatii sistemelor informatice ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
k) proiectarea, configurarea, implementarea si administrarea solutiilor de securitate informatica;
l) propunerea si fundamentarea investitiilor pentru domeniul informatic si derularea procedurilor de achizitii publice;
m) propunerea si fundamentarea cheltuielilor de intretinere si consolidare a sistemelor informatice ale Oficiului National a! Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Art. 24
(1) Directia managementul calitatii, organizare, arhiva organizeaza, coordoneaza, controleaza, desfasoara si raspunde de activitatile privind asigurarea controlului intern managerial, a activitatilor organizatorice, coordonarea activitatii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, arhivarea electronica si in format hartie a documentelor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov si a Oficiului National al Registrului Comertului.
(2) Directia managementul calitatii, organizare, arhiva functioneaza in urmatoarea structura:
- Serviciul organizare;
- Serviciul arhiva materiala, format din:
* Biroul gestionare fizica documente;
- Serviciul arhiva electronica, format din:
* Biroul gestionare electronica documente.
(3) Serviciul organizare asigura efectuarea operatiunilor necesare pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale din punct de vedere organizatoric, al securitatii si sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta si desfasoara urmatoarele activitati:
a) proiectarea, implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii pentru cresterea eficientei proceselor si calitatea serviciilor oferite solicitantilor;
b) elaborarea normativelor de personal necesar in desfasurarea activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in raport cu normele de munca si numarul operatiunilor efectuate in registrul comertului;
c) elaborarea fluxului operational al activitatilor desfasurate in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
d) centralizarea rapoartelor de activitate ale directiilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si intocmirea raportului de activitate lunar, precum si a proiectului anual al raportului de activitate;
e) elaborarea, pe baza situatiilor primite de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, a Raportului privind numarul cererilor solutionate de catre persoanele desemnate;
f) intocmirea situatiei zilnice/lunare a inregistrarilor si incasarilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si ale Oficiului National ai Registrului Comertului;
g) asigurarea controlului activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform competentelor sale;
h) organizarea intalnirilor profesionale pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a altor evenimente organizate de Oficiul National al Registrului Comertului;
i) intocmirea fundamentarilor pentru promovarea taxelor si tarifelor aferente serviciilor furnizate de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
j) elaborarea proiectului de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a regulamentului intern, in colaborare cu Directia contencios si cu Serviciul resurse umane;
k) urmarirea derularii contractului privind documentele cu frecventa redusa de consultare pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
l) intocmirea si actualizarea documentelor pentru elaborarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare;
m) monitorizarea activitatii de efectuare a controlului intern/managerial la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
n) intocmirea si actualizarea procedurilor operationale aferente activitatilor directiei si activitatilor ce se desfasoara la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
o) monitorizarea si gestionarea procedurilor operationale ale compartimentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
p) centralizarea si transmiterea la Ministerul Justitiei a informatiilor referitoare la stadiul si rezultatul autoevaluarii privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
q) intocmirea rapoartelor periodice de activitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
r) tinerea registrului unic de control;
s) organizarea, indrumarea si coordonarea activitatilor de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor;
t) fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate si sanatate in munca;
u) colaborarea cu furnizorul de servicii de medicina muncii, la nivel de institutie, pentru fundamentarea Programului de masuri pe linie de securitate si sanatate in munca;
v) organizarea si gestionarea activitatii de medicina muncii pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului, avand in vedere si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare;
w) gestionarea evidentelor si transmiterea catre medicul de medicina a muncii a situatiei angajatelor insarcinate, iar pentru angajatele aflate in aceasta situatie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, transmiterea documentatiei aferente la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
x) participarea la evaluarea din punctul de vedere al securitatii muncii si al securitatii la incendiu a noilor locatii in care isi desfasoara activitatea Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz;
y) intocmirea anuala a Programului de masuri pe linie de securitate si sanatate in munca si prevenire si stingere a incendiilor;
z) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului National al Registrului Comertului;
aa) verificarea modului de intretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a modului de cunoastere de catre personalul incadrat a utilizarii acestora;
bb) identificarea si evaluarea factorilor de risc si imbolnavire profesionala specifici activitatilor desfasurate pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
cc) elaborarea instructiunii de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;
dd) evaluarea estimativa a nivelului de risc de incendiu al fiecarei locatii in care isi desfasoara activitatea oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
ee) participarea la actiunile de stingere a incendiilor si cercetarea cauzelor care le-au determinat;
ff) actualizarea Planului de evacuare pentru situatii de urgenta, ori de cate ori este necesar;
gg) efectuarea instructajului pentru persoanele nou-angajate;
hh) asigurarea instruirii reprezentantilor desemnati pentru activitatea de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;
ii) asigurarea sistematica a instruirii reprezentantilor desemnati privind protectia civila si a instructajelor de aparare impotriva incendiilor si pentru situatiile de urgenta;
jj) participarea la cercetarea accidentelor de munca si gestionarea evidentei acestora;
kk) organizarea sedintelor Comitetului de securitate si sanatate in munca;
ll) indeplinirea altor obligatii, potrivit legii sau dispozitiilor emise de organele abilitate;
mm) eliberarea, pe cheltuiala persoanei care a formulat cererea, de copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului si de pe actele depuse in sustinerea cererilor;
nn) eliberarea in copie/original a tuturor documentelor solicitate de autoritati si institutii publice, precum si de alte persoane juridice prevazute de lege in conditiile art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
oo) eliberarea de copii certificate/simple, prin serviciul arhiva electronica (SAE) sau din arhiva de documente, autoritatilor si institutiilor publice, precum si altor persoane juridice prevazute de lege.
(4) Serviciul arhiva materiala asigura pastrarea in conditii si spatii corespunzatoare a documentelor persoanelor fizice si juridice si a documentelor create in cadrul directiilor si compartimentelor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov si desfasoara urmatoarele activitati:
a) organizarea depozitului de arhiva al Oficiului National al Registrului Comertului, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, conform prevederilor Legii arhivelor nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asigurarea masurilor pentru depozitarea documentelor in spatii si conditii corespunzatoare, avizate de Arhivele Nationale, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii;
c) pastrarea si conservarea documentelor aferente activitatii de inregistrare in registrul comertului;
d) eliberarea de copii/copii certificate de pe documentele persoanelor inregistrate in registrul comertului;
e) punerea la dispozitia organelor de cercetare penala a documentelor persoanelor inregistrate in registrul comertului, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de arhiva in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
f) gestionarea activitatii de depozitare a documentelor cu frecventa redusa de consultare pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
g) convocarea Comisiei de selectionare, prin directorul de directie (care este si secretarul Comisiei de selectionare), in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;
h) punerea la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul efectuarii activitatilor de control.
(5) in cadrul Serviciului arhiva materiala functioneaza Biroul gestionare fizica documente care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine;
b) inregistrarea si tinerea evidentei tuturor documentelor intrate, in baza Registrului de intrari-iesiri;
c) urmarirea predarii de catre structurile Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov la depozitul arhivei a documentelor create, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) punerea la dispozitia compartimentelor Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov, pe baza de semnatura in registrul de depozit, a documentelor in vederea consultarii;
e) initierea si urmarirea derularii, in cazul confirmarii din partea Directiei Municipiului Bucuresti/Ilfov a Arhivelor Nationale, a eliminarii documentelor selectionate;
f) identificarea documentelor cu frecventa redusa de consultare din cadrul arhivei oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov si predarea acestora la depozitul central;
g) participarea la elaborarea si actualizarea nomenclatoarelor arhivistice ale Oficiului National al Registrului Comertului, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(6) Serviciul arhiva electronica asigura arhivarea electronica a cererilor de inregistrare si a documentelor depuse in sustinerea acestora pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov si desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea arhivarii electronice a cererilor de inregistrare si a documentelor aflate in sustinerea acestora depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele Bucuresti si Ilfov;
b) organizarea si monitorizarea activitatii de arhiva electronica;
c) analizarea si formularea de propuneri de dezvoltare a aplicatiilor informatice specifice activitatii;
d) implementarea solutiilor informatice specifice.
(7) in cadrul Serviciului arhiva electronica functioneaza Biroul gestionare electronica documente, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) analizarea, verificarea si pregatirea dosarelor pentru arhivarea electronica;
b) realizarea preluarii datelor referitoare la documentele din dosarul ce urmeaza sa fie arhivat electronic;
c) realizarea scanarii, indexarii si semnarii electronice a documentelor din dosarul care urmeaza sa fie arhivat electronic;
d) realizarea transmisiei electronice a lotului de documente catre sistemul central de arhivare al documentelor.

Art. 25
(1) Directia valorificare date, Registrul Comertului asigura activitatea de valorificare a datelor inregistrate in registrul comertului central computerizat si registrul comertului la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(2) in cadrul Directiei valorificare date, Registrul Comertului functioneaza urmatoarele structuri:
- Serviciul valorificare date, format din:
* Biroul furnizare informatii.
(3) Serviciul valorificare date desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea activitatii de furnizare a informatiilor din registrul comertului;
b) prelucrarea datelor din registrul comertului in scopul elaborarii de situatii statistice periodice;
c) gestionarea protocoalelor incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului.
(4) In cadrul Serviciului valorificare date functioneaza Biroul furnizare informatii, care desfasoara urmatoarele activitati:
a) asigurarea informarii initiale a persoanelor solicitante privind categoriile de informatii existente in registrul comertului si indrumarea in completarea cererilor de furnizare de informatii;
b) furnizarea informatiilor punctuale;
c) eliberarea certificatelor constatatoare;
d) furnizarea de rapoarte statistice;
e) gestionarea contractelor de furnizare a informatiilor punctuale, a certificatelor constatatoare, a rapoartelor statistice din registrul comertului;
f) elaborarea publicatiilor statistice;
g) elaborarea si furnizarea informatiilor statistice sintetice si analitice;
h) gestionarea contractelor de furnizare a informatiilor sintetice si analitice;
i) gestionarea protocoalelor de furnizare a informatiilor inregistrate in registrul comertului, incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 26
(1) Directia Buletinul procedurilor de insolventa publica si furnizeaza in ansamblu Buletinul procedurilor de insolventa, prin care se realizeaza serviciul public de citare a partilor, comunicare a hotararilor judecatoresti, convocare si notificare a actelor de procedura emise de instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/alte persoane autorizate in cadrul procedurii de insolventa, desfasoara activitatile specifice reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte activitati specifice reglementate prin alte acte normative in domeniul insolventei si domenii conexe sau incidente si asigura activitatile de coordonare, indrumare metodologica si control al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale in domeniul insolventei si domeniile conexe sau incidente.
(2) Directia Buletinul procedurilor de insolventa functioneaza in urmatoarea structura:
- Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolventa;
- Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa;
- Serviciul asistenta tehnica si publicare Buletinul procedurilor de insolventa, format din:
* Biroul publicare Buletinul procedurilor de insolventa.
(3) Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolventa asigura editarea si tehnoredactarea Buletinului procedurilor de insolventa si desfasoara urmatoarele activitati:
a) primirea, receptionarea si inregistrarea actelor de procedura si informatiilor aferente emise de instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/alte persoane autorizate, comunicate prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sau direct de catre instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/alte persoane autorizate, in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa;
b) transmiterea la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale unde sunt inregistrate persoanele supuse procedurii de insolventa a actelor de procedura primite direct, pentru inregistrarea mentiunilor in registrul comertului;
c) procesarea si incarcarea actelor de procedura si a informatiilor in baza de date a Buletinului procedurilor de insolventa, verificarea, validarea si actualizarea in baza de date a Buletinului procedurilor de insolventa a actelor de procedura si a informatiilor incarcate;
d) pregatirea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si punerea in pagina a actelor de procedura;
e) tehnoredactarea si editarea Buletinului procedurilor de insolventa;
f) elaborarea instructiunilor, a normelor metodologice si a procedurilor de lucru aferente activitatii de editare a Buletinului procedurilor de insolventa si exercitarea controlului aferent.
(4) Serviciul asistenta juridica si furnizare Buletinul procedurilor de insolventa asigura indrumarea metodologica in vederea publicarii actelor de procedura in Buletinul procedurilor de insolventa, furnizarea Buletinului procedurilor de insolventa si indrumarea metodologica privind inregistrarea in registrul comertului a actelor de procedura emise de instantele judecatoresti/practicieni si desfasoara urmatoarele activitati, inclusiv in relatia cu publicul:
a) verificarea actelor de procedura care se publica in Buletinul procedurilor de insolventa, avizarea publicarii acestora, precum si indeplinirea cerintelor legale, inclusiv formalitatile prealabile pentru actele de procedura primite direct la Oficiul National al Registrului Comertului de la instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/alte persoane autorizate;
b) verificarea si avizarea continutului numerelor Buletinului procedurilor de insolventa ce urmeaza a fi publicate;
c) verificarea dovezilor de indeplinire a procedurii de publicare;
d) elaborarea si actualizarea continutului-cadru al Buletinului procedurilor de insolventa, al actelor de procedura care se publica in Buletinul procedurilor de insolventa si al formularisticii specifice Buletinului procedurilor de insolventa;
e) elaborarea si actualizarea procedurii de comunicare a actelor de procedura si informatiilor intre instantele judecatoresti, practicienii in insolventa si institutie;
f) elaborarea instructiunilor, a normelor metodologice si a procedurilor de lucru privind Buletinul procedurilor de insolventa in ansamblu;
g) elaborarea instructiunilor, a normelor metodologice si a procedurilor de lucru privind inregistrarea in registrul comertului a actelor de procedura si/sau a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa, alte proceduri incidente, dupa caz;
h) elaborarea instructiunilor, a normelor metodologice si a procedurilor de lucru privind numirea/inlocuirea lichidatorilor in procedurile de dizolvare si lichidare judiciara reglementate in competenta institutiei, dupa caz;
i) solutionarea erorilor materiale in procesul de publicare a Buletinului procedurilor de insolventa, prin publicarea rectificarilor aferente, precum si a sesizarilor inregistrate;
j) colaborarea cu instantele judecatoresti si cu practicienii in insolventa in vederea publicarii Buletinului procedurilor de insolventa si inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si a altor proceduri incidente;
k) elaborarea propunerilor cu privire la initierea de noi proiecte legislative sau la modificarile actelor normative care reglementeaza procedura de insolventa sau alte proceduri incidente, alte proiecte/programe, cooperarea interna si internationala in domeniul insolventei sau alte proiecte, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct sau in colaborare cu institutiile initiatoare;
l) exercitarea controlului asupra activitatii Buletinului procedurilor de insolventa in ansamblu, a activitatii de inregistrare in registrul comertului a actelor de procedura si/sau a mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si al altor proceduri incidente, a activitatii de numire/inlocuire a lichidatorilor in procedurile de dizolvare si lichidare judiciara reglementate in competenta institutiei, si asigurarea aplicarii unitare a actelor normative incidente, instructiunilor, normelor metodologice si a procedurilor de lucru emise;
m) furnizarea Buletinului procedurilor de insolventa, a informatiilor din Buletinul procedurilor de insolventa, certificatelor constatatoare privind actele de procedura publicate in Buletinul procedurilor de insolventa, si a copiilor/copiilor certificate de pe numerele Buletinului procedurilor de insolventa si de pe actele de procedura publicate in Buletinul procedurilor de insolventa;
n) asigurarea cadrului contractual pentru furnizarea Buletinului procedurilor de insolventa si a informatiilor din Buletinul procedurilor de insolventa;
o) verificarea, contrasemnarea si urmarirea incheierii contractelor privind furnizarea Buletinului si a informatilor din Buletinul procedurilor de insolventa;
p) urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractele privind furnizarea Buletinului si a informatilor din Buletinul procedurilor de insolventa;
q) rezolvarea incidentelor pe linie juridica aparute in procesul de editare, publicare si furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa.
(5) Serviciul asistenta tehnica si publicare Buletinul procedurilor de insolventa asigura indrumarea tehnica si publicarea Buletinului procedurilor de insolventa si desfasoara urmatoarele activitati, inclusiv in relatia cu publicul:
a) elaborarea din punct de vedere tehnic a propunerilor cu privire la derularea de proiecte pe plan intern si international, participarea, realizarea si implementarea acestora direct sau in colaborare cu institutiile initiatoare;
b) elaborarea instructiunilor, a normelor metodologice si a procedurilor de lucru aferente activitatii de publicare a Buletinului procedurilor de insolventa si exercitarea controlului aferent;
c) rezolvarea in ansamblu a incidentelor pe linie tehnica aparute in procesul de editare, publicare, furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa;
d) asigurarea, in ansamblu, a asistentei specifice pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si pentru celelalte structuri din cadrul directiei, din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si pentru terti.
(6) In cadrul Serviciului asistenta tehnica si publicare Buletinul procedurilor de insolventa functioneaza Biroul publicare Buletinul procedurilor de insolventa, cu urmatoarele atributii, inclusiv in relatia cu publicul:
a) generarea numerelor Buletinului procedurilor de insolventa si pregatirea numerelor Buletinului procedurilor de insolventa pentru publicare;
b) publicarea Buletinului procedurilor de insolventa pe internet, organizarea si actualizarea serviciului Buletinul insolventei on-line si a celorlalte servicii on-line specifice Buletinului procedurilor de insolventa;
c) generarea, editarea si comunicarea dovezilor de indeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare catre instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/persoane autorizate, direct sau prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
d) administrarea, intretinerea si dezvoltarea site-ului Buletinului procedurilor de insolventa, a serviciilor on-line specifice Buletinului procedurilor de insolventa si a sistemului informatic aferent Buletinului procedurilor de insolventa;
e) administrarea, intretinerea, verificarea, interogarea si prelucrarea statistica a bazei de date si documente a Buletinului procedurilor de insolventa;
f) rezolvarea incidentelor pe linie tehnica aparute in procesul de editare, publicare, furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa.


Capitolul IV - Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale


Sectiunea 1 - Organizarea si functionarea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


Art. 27
(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului.
(2) Functiile principale ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt tinerea registrului comertului pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale supuse inregistrarii, cu sediul social sau profesional in raza teritoriala a tribunalului pe langa care functioneaza, asigurarea publicitatii legale a actelor si faptelor acestora, precum si transmiterea actelor de procedura emise in cadrul procedurii insolventei, in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa.
(3) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de un director care reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului in raporturile cu tertii pe raza teritoriala a tribunalului pe langa care functioneaza, in limita competentelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Sectiunea 2 - Atributiile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


Art. 28
(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale indeplinesc atributiile prevazute in Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de tinere a registrului comertului pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice, care potrivit legislatiei in vigoare se inregistreaza in registrul comertului, precum si alte atributii prevazute prin legi speciale. Registrul comertului se tine in sistem computerizat si este structurat pe:
a) registrul pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale;
b) registrul pentru inregistrarea societatilor cooperative;
c) registrul pentru inregistrarea altor persoane juridice supuse inregistrarii in registrul comertului.
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt organizate in urmatoarele structuri:
a. In domeniul Biroul unic se asigura primirea, verificarea, inregistrarea, validarea, procesarea si solutionarea cererilor de inregistrare adresate oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. In cadrul structurii se desfasoara urmatoarele activitati:
a.1. rezervare denumire/emblema:
a.1.1. primirea si inregistrarea cererilor de verificare si rezervare denumire/emblema;
a.1.2. solutionarea cererilor de verificare si rezervare denumire/emblema;
a.1.3. eliberarea dovezii de rezervare denumire/emblema;
a.2. verificarea si inregistrarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri):
a.2.1. primirea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri) si inscrisuri in sustinere;
a.2.2. verificarea identitatii si calitatii solicitantului;
a.2.3. verificarea completarii/semnarii cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
a.2.4. verificarea daca inscrisurile mentionate in opisul cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri) se regasesc in dosar;
a.2.5. emiterea notei de calcul si a bonului de inregistrare si comunicarea acestora catre solicitant;
a.2.6. formularea observatiilor la cererile de inmatriculare/ mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
a.3. validarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri):
a.3.1. verificarea formei/continutului/existentei inscrisurilor depuse in sustinerea cererii de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri), in conformitate cu prevederile legale;
a.3.2. verificarea notei de calcul privind modul de stabilire a taxelor si tarifelor;
a.3.3. verificarea conditiilor de stabilire a sediului social;
a.3.4. verificarea calitatii de asociat unic;
a.3.5. formularea de observatii privind forma/continutul/existenta inscrisurilor depuse in sustinerea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
a.4. procesarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri):
a.4.1. incarcarea datelor in registrul comertului si verificarea datelor incarcate;
a.4.2. obtinerea certificatului si a adeverintei de sediu social;
a.4.3. obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;
a.5. lucrari de grefa cereri inmatriculari/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri):
a.5.1. verificarea achitarii taxelor si tarifelor;
a.5.2. primirea, inregistrarea si, dupa caz, inaintarea catre persoanele competente, a cererilor de audienta publica, a cererilor de completarea dosarului, a cererilor de preschimbare a termenului, a cererilor de renuntare si incarcare in registrul comertului a datelor aferente si verificare;
a.5.3. generarea si afisarea listelor de sedinta;
a.5.4. generarea rezolutiilor pronuntate in solutionarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
a.5.5. organizarea evidentei rezolutiilor pronuntate in solutionarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
a.6. solutionarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri) de catre director/director adjunct al oficiului registrului comertului/director, persoanele desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului:
a.6.1. solutionarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri) si emiterea minutelor privind solutiile pronuntate;
a.6.2. inregistrarea solutiilor in registrul comertului;
a.7. verificarea si semnarea rezolutiilor pronuntate in solutionarea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri).
b. In domeniul registrul comertului se asigura tinerea registrului comertului, eliberarea documentelor de inregistrare, valorificarea datelor inregistrate in registrul comertului si relatii interinstitutionale. In cadrul structurii se desfasoara urmatoarele activitati:
b.1. editarea, listarea, eliberarea documentelor de inregistrare:
b.1.1. actualizarea datelor in registrul comertului;
b.1.2. alocarea numarului de ordine in registrul comertului;
b.1.3. obtinerea codului unic de inregistrare;
b.1.4. generarea si listarea documentelor (certificate de inregistrare, certificate de mentiuni, certificate constatatoare privind inregistrarea declaratiilor tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii);
b.1.5. eliberarea documentelor de inregistrare, dupa semnare de catre directorul oficiului registrului comertului;
b.1.6. eliberarea copiilor certificate de pe documentele de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea cererilor de inmatriculare/mentiuni (inclusiv alte tipuri de cereri);
b.1.7. asigurarea arhivarii documentelor persoanelor fizice si juridice inregistrate in registrul comertului, cu respectarea Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
b.1.8. efectuarea procedurilor prevazute de lege pentru refacerea inscrisurilor pierdute, disparute sau degradate;
b.2. relatii interinstitutionale:
b.2.1. transmiterea documentelor spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a;
b.2.2. transmiterea declaratiilor-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii catre institutiile avizatoare;
b.3. indreptarea erorilor materiale:
b.3.1. primirea si inregistrarea cererilor de indreptare erori materiale si incarcare in registrul comertului a datelor aferente si verificarea acestora;
b.3.2. actualizarea datelor in registrul comertului ca urmare a solutionarii cererilor de indreptare a erorilor materiale;
b.3.3. emiterea si eliberarea documentelor ca urmare a solutionarii cererilor de indreptare a erorilor materiale;
b.4. valorificarea datelor din registrul comertului:
b.4.1. furnizarea de informatii, certificate constatatoare, informatii serii de firme;
b.4.2. intocmirea de statistici;
b.4.3. gestionarea protocoalelor incheiate cu institutiile statului, autoritati publice etc.;
c. In domeniul juridic - Buletinul procedurilor de insolventa se desfasoara activitati specifice de contencios, indrumare metodologica si reprezentare in fata tertilor in limita competentelor delegate, prin decizie, de directorul general, si activitati de preluare, prelucrare preliminara si transmitere a actelor de procedura emise in cadrul procedurii insolventei de catre instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/alte persoane autorizate, in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa, precum si activitati de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta, in relatia cu publicul.
c.1. Structurile juridice functioneaza la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si sunt subordonate Directiei contencios. In cadrul acestor structuri se desfasoara urmatoarele activitati:
c.1.1. formularea si inaintarea actiunilor de dizolvare, radiere a profesionistilor in conditiile prevazute de lege;
c.1.2. redactarea si depunerea la instantele judecatoresti a actelor procedurale prevazute de legislatia in materie, in dosarele in care Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, este parte sau in care este citat, cu avizul Directiei contencios;
c.1.3. reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului in fata instantelor judecatoresti, in toate cauzele in care sunt parte sau in care este citat, precum si in fata altor organe jurisdictionale, in baza delegarii dreptului de reprezentare, emise de Oficiul National al Registrului Comertului;
c.1.4. tinerea in sistem electronic a evidentei litigiilor in care Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, este parte sau in care este citat;
c.1.5. avizarea pentru legalitate a deciziilor si/sau a dispozitiilor de serviciu emise de directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
c.1.6. asigurarea analizei petitiilor/reclamatiilor, sesizarilor, memoriilor etc. adresate oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de catre autoritatile publice si alte persoane fizice si juridice si tinerea in sistem electronic a registrului de petitii si reclamatii;
c.1.7. asigurarea informarii initiale a solicitantilor cu privire la categoriile de informatii existente in registrul comertului central computerizat, la actiunile formulate conform lit. a), precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul National al Registrului Comertului;
c.1.8. efectuarea inregistrarilor din oficiu in registrul comertului a mentiunilor dispuse de instantele de judecata si/sau de organele de urmarire penala, organele judiciare, de alte institutii si autoritati publice, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege;
c.1.9. asigurarea activitatii de asistenta, anterior depunerii cererilor de inregistrare, in conditiile prevazute de lege;
c.2. Structurile Buletinului procedurilor de insolventa functioneaza la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si sunt subordonate Directiei Buletinul procedurilor de insolventa. In cadrul acestor structuri se desfasoara urmatoarele activitati:
c.2.1. receptionarea, verificarea, efectuarea prelucrarii preliminare si transmiterea la Directia Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura comunicate de instantele judecatoresti/practicienii in insolventa/persoanele autorizate, pe suport electronic si in format hartie, in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa;
c.2.2. efectuarea inregistrarilor in registrul comertului a mentiunilor si/sau a actelor de procedura dispuse in cadrul procedurii de insolventa si, dupa caz, in cadrul altor proceduri incidente;
c.2.3. transmiterea actelor de procedura la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde este inregistrata persoana supusa procedurii de insolventa sau unde aceasta are inregistrate subunitati, pentru efectuarea mentiunilor aferente in registrul comertului;
c.2.4. receptionarea, verificarea si comunicarea dovezilor privind indeplinirea procedurii de publicare;
c.2.5. furnizarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta si copii de pe actele de procedura publicate;
c.2.6. aplicarea instructiunilor, normelor metodologice si a procedurilor de lucru elaborate privind Buletinul procedurilor de insolventa, inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor si/sau a actelor de procedura dispuse in cadrul procedurii de insolventa si, dupa caz, in cadrul altor proceduri incidente.
d. In domeniul economic se desfasoara urmatoarele activitati:
d.1. tinerea evidentei financiar-contabile pana la nivel de balanta;
d.2. efectuarea inventarierii patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale si in conformitate cu prevederile deciziei conducerii institutiei;
d.3. gestionarea si administrarea patrimoniului incredintat in conditii de eficienta maxima;
d.4. efectuarea ridicarilor si depunerilor de numerar din si in conturile deschise la dispozitia lor, in termenele prevazute;
d.5. transmiterea propunerilor in vederea fundamentarii si elaborarii proiectului bugetului Oficiului National al Registrului Comertului si, respectiv, incadrarea in creditele bugetare alocate;
d.6. asigurarea monitorizarii contractelor de achizitie de produse, servicii sau lucrari, si care deservesc si necesitatile proprii;
d.7. efectuarea altor activitati administrativ-organizatorice.
e. Alte activitati conexe
e.1. asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru personalul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal privind utilizarea sistemului informatic integrat;
e.2. organizarea evidentei echipamentelor, hardware, software si de comunicatii, monitorizarea functionarii acestora si raportarea incidentelor;
e.3. gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, a activitatilor de securitate si sanatate in munca, P.S.I. si protectie civila;
e.4. colaborarea pe plan local cu institutiile implicate in activitatile de securitate si sanatate in munca, P.S.I. si protectie civila;
e.5. operarea datelor din foaia colectiva de prezenta transmise in teritoriu si verificarea pontajului in vederea furnizarii informatiilor necesare calculului drepturilor salariate;
e.6. tinerea evidentei concediilor de odihna, a concediilor fara plata, inclusiv a orelor de invoire, in interes personal, cu retinere din salariu;
e.7. eliberarea adeverintelor privind castigurile salariate;
e.8. efectuarea evaluarii personalului si acordarea calificativelor conform instructiunilor/procedurilor operationale elaborate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului;
e.9. organizarea si gestionarea arhivei electronice si de documente a persoanelor fizice si juridice inregistrate in registrul comertului.

Art. 29
Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfasoara serviciile de asistenta prevazute de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si servicii specifice activitatii de tinere a registrului comertului si activitati economico-administrative.

Art. 30
Opertiunile specifice desfasurarii activitatilor de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asa cum sunt reglementate prin prezentul regulament se stabilesc prin proceduri operationale aprobate de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 31
(1) La nivelul tuturor structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului se desfasoara unitar urmatoarele activitati:
a) implementarea si aplicarea sistemului de control intern managerial;
b) colaborarea, acordarea de asistenta si indrumare de specialitate, in domeniul de specialitate, pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si compartimentele Oficiului National al Registrului Comertului;
c) asigurarea controlului activitatii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, conform competentelor proprii;
d) arhivarea documentelor create in cadrul structurii;
e) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului specifice domeniului de activitate.
(2) Toate structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:
a) participa la elaborarea specificatiilor tehnice si a documentatiilor de atribuire in procedurile de achizitii publice, conform competentelor;
b) realizeaza si implementeaza proiecte specifice activitatii Oficiului National al Registrului Comertului finantate din fonduri europene, alte fonduri/surse de finantare.


Capitolul V - Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 32
(1) Personalul salariat din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, corectitudine si in mod constiincios toate indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.
(2) Personalul salariat este obligat sa se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si caruia ii este subordonat ierarhic, administrativ si profesional, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, dupa caz.
(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile in care salariatul este obligat de conducatorul ierarhic sa dea curs unor dispozitii ilegale ale conducatorilor ierarhici. In asemenea cazuri, salariatul are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.
(4) Personalul are obligatia de a indeplini si alte sarcini de serviciu, daca acestea sunt stabilite de conducatorul ierarhic, daca sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala si daca au legatura cu interesele institutiei.
(5) Conducatorii tuturor structurilor din cadrul institutiei sunt obligati sa implementeze planul de masuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.

Sectiunea 2 - Raspunderea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale


Art. 33
Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale raspunde disciplinar, patrimonial si penal, in conditiile prezentului regulament, conform normelor legale aplicabile fiecarui tip de raspundere.

Art. 34
(1) Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acele fapte in legatura cu munca si care constau intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale privind disciplina muncii, atributiile de serviciu, normele de conduita si oricare alte prevederi din regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de munca si ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Abaterile disciplinare se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei.
(2) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(3) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: nerespectarea orelor de incepere si terminare a programului de lucru, parasirea institutiei fara aprobare sau bilet de voie semnat, utilizarea unui vocabular neadecvat in relatiile cu colegii de serviciu.
(4) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: furt, prezenta la serviciu in stare de ebrietate, lipsa nemotivata mai mult de 3 zile lucratoare consecutive, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neutilizare a bunurilor din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, crearea si intretinerea unei atmosfere de conflict, improprie desfasurarii in conditii optime a activitatii institutiei, comportament neadecvat in relatiile cu publicul, solicitarea si primirea de foloase necuvenite pentru servicii care constituie sarcini de serviciu.
(5) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica, de asemenea, pentru abateri precum: refuzul repetat al indeplinirii atributiilor de serviciu, a deciziilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau a dispozitiilor directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(6) Pentru aceeasi abatere poate fi aplicata o singura sanctiune disciplinara.
(7) Propunerea de sanctionare a salariatilor se face in scris de catre directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in baza referatului intocmit de seful ierarhic sau, dupa caz, de conducatorii structurilor functionale din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, si se aproba de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.
(8) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea si consecintele faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita si de existenta unor abateri si sanctiuni anterioare.
(9) Nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea in prealabil a unei cercetari disciplinare, in conditiile prevazute de Codul muncii si cu respectarea Procedurii privind cercetarea disciplinara, aprobata prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.
(10) Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza de comisia desemnata in acest scop prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.
(11) Cercetarea disciplinara prealabila se va efectua prin convocarea scrisa a salariatului, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. La intrevedere se vor solicita explicatii scrise referitoare la abaterea cercetata si, daca este necesar, vor fi ascultate si alte persoane.
(12) Salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa depuna probele pe care le considera necesare.
(13) Cercetarea se efectueaza in termen util, pentru a permite emiterea deciziei de sanctionare in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, despre savarsirea abaterii disciplinare.
(14) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta potrivit alin. (11), fara un motiv obiectiv, da dreptul conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(15) Decizia de sanctionare se emite in forma scrisa de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, si se comunica salariatului in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii. Decizia de sanctionare produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau la resedinta comunicat(a) de acesta.
(16) Decizia va arata motivele sanctionarii, descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, temeiul legal, termenul si instanta la care decizia de sanctionare poate fi contestata.
(17) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, respectiv la tribunalul din judetul in a carui raza teritoriala acesta isi are domiciliul.

Art. 35
(1) Orice prejudiciu material produs Oficiului National al Registrului Comertului, cu sau fara intentie, din vina si in legatura cu munca sa, este suportat de salariatul care l-a provocat.
(2) Salariatii care au incasat sume nedatorate sunt obligati sa le restituie.
(3) Salariatii care au primit bunuri ce nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau carora li s-au platit servicii ce nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sunt obligati sa suporte contravaloarea lor, stabilita la valoarea de la data platii.
(4) Salariatii nu raspund de prejudiciile provocate de forta majora, definita conform legii, sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
(5) Cand prejudiciul a fost produs de mai multi salariati, cuantumul raspunderii se stabileste in raport cu masura in care fiecare a contribuit la producerea sa.
(6) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecarui salariat se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si/sau in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.
(7) Suma stabilita pentru recuperarea prejudiciului se retine in rate lunare de maximum o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri ale salariatului in cauza jumatate din salariul respectiv.
(8) Angajarea raspunderii patrimoniale nu exclude raspunderea disciplinara a salariatului, in cazul in care fapta prin care a fost produs prejudiciul constituie abatere disciplinara.

Art. 36
(1) Raspunderea penala sau contraventionala a unui salariat, constatata de organele indreptatite potrivit legii, nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de serviciu, si nici raspunderea patrimoniala, daca prin aceasta a fost produs un prejudiciu Oficiului National al Registrului Comertului.
(2) In situatia in care Oficiul National al Registrului Comertului a facut plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia sa, respectivul salariat poate fi suspendat din functie. Pe timpul suspendarii din functie nu se platesc drepturi salariale.
(3) In cazul constatarii nevinovatiei salariatului suspendat din functie, acesta isi reia functia avuta anterior si i se va plati o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 37
(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au sigla care poate fi inregistrata ca marca de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
(2) In corespondenta purtata cu autoritati si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum si intre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sau intre acestea si Oficiul National al Registrului Comertului, folosirea siglei este obligatorie.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune utilizarea unei alte sigle decat cea inregistrata ca marca de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, conditia de folosire a acesteia aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 38
Structurile Oficiului National al Registrului Comertului si structurile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale pregatesc si predau in arhiva documentele structurii, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Art. 39
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de munca, la disciplina financiar-contabila, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile in activitatea desfasurata.

Art. 40
Statul de functii al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se aplica odata cu Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Art. 41
In baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza Regulamentul de ocupare a functiilor de director general, director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si a functiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 42
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXELE 1-3


click pentru Anexe, format PDF
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: