DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 25 mai 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere dispozitiile:
 • Hotararii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;
 • Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamenului (CE) nr. 1.260/1999;
 • Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009,
  ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin

  Art. I
  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Sumele reprezentand prefinantari si rambursari de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeana se pastreaza in euro in contul de disponibil deschis la Banca Nationala a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor Publice — Autoritatea de certificare si plata, urmand ca Autoritatea de certificare si plata sa efectueze, in termenul prevazut in procedurile interne, operatiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul in euro al sumelor solicitate de autoritatile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum si prin notificarile de prefinantare."

  2. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Transferul sumelor aferente prefinantarii/rambursarii cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata din conturile autoritatilor de management/Autoritatii de certificare si plata in conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectueaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care:
  a) Autoritatea de management autorizeaza plata, in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte;
  b) Autoritatea de certificare si plata primeste de la Autoritatea de management notificarile de prefinantare/cererile de rambursare intocmite conform acordului incheiat intre cele doua parti privind managementul financiar si controlul in cazul Programului operational sectorial «Transport»".

  3. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 si 8, in cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderul are obligatia deschiderii unui cont de disponibilitati in vederea primirii de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata atat a sumelor aferente prefinantarii, cat si a celor aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite de liderul si/sau partenerii prevazuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009."

  4. In tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009" se inlocuieste cu sintagma "Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009".

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: