DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a PenitenciarelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 3 aprilie 2013

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere dispozitiile art. 29 din Constitutia Romaniei, republicata, art. 9 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 40 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu art. 189 si 204 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.197/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind asistenta religioasa a pesoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevazut in anexa ncare face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa in locurile de detentie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.


ANEXA - REGULAMENT privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor


Art. 1
Asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata cu respectarea libertatii de constiinta si religie, precum si a pluralismului religios, in conditii nediscriminatorii.

Art. 2
(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin unitatile subordonate, permite accesul reprezentantilor cultelor si asociatiilor religioase recunoscute de lege in mediul penitenciar, pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Pentenciarelor.

(2) Pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate, activitatile specifice in mediul penitenciar pot fi asigurate in mod permanent prin preotii capelani angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau de catre reprezentantii desemnati de catre cultele sau asociatiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii si a prevederilor legale.
(3) Aprobarea de acces in mediul penitenciar pentru reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este acordata in scris de catre directorul unitatii subordonate respective.
(4) Solicitarea de acces formulata in scris este insotita de lista nominala cu persoanele care vor desfasura activitati specifice in mediul penitenciar si se inainteaza directorului fiecarei unitati subordonate, pana la sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an, avand valabilitatea pentru anul calendaristic urmator. Lista nominala cuprinde informatii privind numele, prenumele, respectiv seria si numarul actului de identitate al reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, precum si avizul organismului national reprezentativ al acestora.

(5) Solicitarile ulterioare de acces trebuie sa fie motivate in scris.
(6) Solicitarea pentru accesul in mediul penitenciar a reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege pentru activitati specifice, in unitatile subordonate in care nu exista cereri ale pesoanelor private de libertate aflate in custodie, se motiveaza in scris.
(7) Solicitarile reprezentantilor cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul in mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) si (6) se solutioneaza in termenul legal prevazut pentru petitii.
(8) Directorul unitatii poate dispune interzicerea accesului reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioada de maximum 6 luni, in situatiile prevazute de dispozitiile legale.
(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului in unitate, cu precizarea motivului si a perioadei stabilite, se comunica in scris persoanelor in cauza.

Art. 3
In unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitencirelor se asigura spatii care sa permita exercitarea libertatii de credinta a persoanelor private de libertate aflate in custodie, cu asistenta reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, a caror confesiune o impartasesc.

Art. 4
(1) Persoanele private de libertate pot sa-si declare, pe propria raspundere, confesiunea sau apartenenta religioasa, la intrarea in locul de detinere si ulterior pe parcursul executari pedepsei privative de lbiertate sau a masurii internarii.
(2) Pe parcursul executarii pedepsei privative de libertate sau a masurii internarii, persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi pot exprima optiunea d ea participa la oricare dintre activitatile cu caracter religios desfasurate de reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege.
(3) Schimbarea confesiunii sau a apartenentei religioase pe parcursul perioadei de detentie este dovedita printr-o declaratie pe propria raspundere si prin actul de confirmare a apartenentei la cultul respectiv.
(4) Prin actul de confirmare se intelege actul emis de cultul sau asociatia religioasa solicitata prin care se dovedeste calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitgante, al respectivului cult sau al respectivei asociatii religioase.
(5) In cazul in care persoana privata de libertate care doreste sa isi declare sau sa isi schimbe confestiunea sau apartenenta religioasa nu stie sa scrie, aceasta poate da o declaratie verbala pe propria raspundere, care se consemneaza intr-un proces-verbal de catre personalul locului de detinere.

Art. 5
(1) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenta religioasa pe baza de cerere scrisa adresata directorului unitatii unde executa pedeapsa privativa de libertate sau este internata.
(2) Orice persoana privata de libertate aflata in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenta religioasa din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociatii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin intrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.
(3) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor au dreptul sa refuze asistenta religioasa si participarea la activitatile cu caracter moral-religios desfasurate in mediul penitenciar.

Art. 6
(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfasura pe baza unui program stabilit de administratia fiecarei unitati subordonate.
(2) Este interzisa imixtiunea administratiei locului de detentie in continutul programelor religioase.
(3) Reprezentantii cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege care au acces in mediul penitenciar pot distribui publicatii si obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Acestea si orice alte donatii se pot oferi cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(4) Persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot solicita hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, in conditiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este supusa regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

Art. 7
(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios in mediul penitenciar se desfasoara cu respectarea reglementarilor interne privind paza, supravegherea si escortarea persoanelor care executa pedepse privative de libertate sau care sunt internate in institutiile din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Persoanele private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor care participa la activitati cu caracter religios sau moral-religios pot solicita intrevederi confidentiale cu reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se refera la siguranta locului de detinere sau de internare.

Art. 8
Administratia Nationala a Penitenciarelor poate incheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociatiile religioase recunoscute de lege, in scopul diversificarii programelor educative cu continut moral-religios si pentru atragerea de resurse umane, materiale si financiare pentru desfasuraea proiectelor de parteneriat la nivel national.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Curierul Judiciar, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: