DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 102/2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, editia 3/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 28 februarie 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Pentru indeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat in domeniul transporturilor,
in temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Reglementarea aeronautica civila romana privind licentierea unor categorii de pesonal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, editia 3/2013, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.116/2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPN 5 privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, editia 2/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 si 571 bis din 3 iulie 2006, se abroga.


ANEXA - REGLEMENTAREA AERONAUTICA CIVILA ROMANA privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, editia 3/2013RACR-LPN 5 Capitolul 1 Definitii si abrevieri


RACR-LPN 5.100 Definitii

Autoritatea Aeronautica Civila Romana
Organism tehnic specializat, desemnat de Ministerul Transporturilor, pentru certificarea personalului aeronautic civil.


Acceptarea licentelor emise de alte state
Orice act de recunoastere sau validare de catre Romania a unei licente emise de un alt stat, impreuna cu privilegiile si certificatele asociate licentei respective. Acceptarea, care se poate concretiza inclusiv prin emiterea unei licente de catre AACR, nu va depasi perioada de valabilitate a licentei originale.

Acceptare
Lipsa oricarei obiectii din partea AACR din punct de vedere al indeplinirii scopului propus

Autorizare
Confirmare oficiala data printr-un document eliberat in conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice civile romane prin care se atesta capacitatea detinatorului unei licente de personal aeronautic navigant de a desfasura activitatile aeronautice civile mentionate in acest document

Calificare
Mentiunea inscrisa intr-o licenta care stabileste anumite conditii speciale, privilegii sau limitari referitoare la acea licenta

Categorie (de aeronava)
Clasificarea aeronavelor in functie de caracteristicile de baza specificate (de exemplu: avion, elicopter, planor, balon liber)


Cooperare in echipaj multiplu
Functionarea echipajului ca o echipa formata din membri care coopereaza sub conducerea pilotului comandant

Examinator
Persoana responsabila cu efectuarea testului practic in vederea obtinerii, reinnoirii, revalidarii unei licente sau a unei calificari ori autorizari asociate licentei detinute

Licenta
Document oficial individual emis de o autoritate aeronautica civila nationala prin care se acorda detinatorului dreptul de a desfasura activitatile aeronautice specificate in acest document, in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare

Privilegiu (al unui detinator de licenta)
Drept conferit ca urmare a detinerii unei licente, calificari si autorizari

Recunoasterea unei licente emise de un alt stat
Acordarea permisiunii, fara nicio alta formalitate, de a utiliza o licenta emisa de un alt stat, pe o aeronava inmatriculata in Romania, cu toate privilegiile conferite de aceasta, in cazul in care intre Romania si statul respectiv exista un tratat bilateral de recunoastere reciproca a licentelor, autorizatiilor si certificatelor

Reemitere
Procedeu administrativ prin care o licenta aflata in termen de valabilitate este preschimbata (emisa din nou), ca urmare a modificarii unor date continute in acest document

Reinnoire
Procedeu administrativ efectuat dupa ce o calificare sau o autorizare a expirat, prin care se reinnoiesc privilegiile unei licente, calificari ori autorizari expirate, pentru o noua perioada urmatoare specificata, in urma indeplinirii cerintelor specifice

Revalidare
Procedeu administrativ efectuat in interiorul perioadei de valabilitate a unei calificari sau autorizari prin care se permite detinatorului de a continua exercitarea privilegiilor calificarii ori autorizarii pentru o perioada urmatoare specificata in urma indeplinirii cerintelor specifice

Revocare
Retragerea permanenta, de catre autoritatea aeronautica civila emitenta, a unei licente sau autorizari

Suspendare
Masura constand in retragerea temporara, pentru o perioada de timp, stabilita de catre autoritatea aeronautica civila emitenta, a privilegiilor conferite ca urmare a detinerii unei licente sau autorizari

Test de indemanare
Testul de indemanare reprezinta demonstratia de indemanare pentru emiterea unei licente sau calificari incluzand si examinarea orala pe care examinatorul o poate cere.

Tip (de aeronava)
Toate aeronavele cu acelasi proiect de baza, incluzand toate modificarile aduse acestora, cu exceptia acelor modificari care atrag o schimbare in manevrare, in caracteristicile de zbor sau a componentei echipajului de conducere.

Validarea unei licente emise de alt stat
Recunoasterea unei licente emise de un alt stat, prin emiterea unui document specific, ca urmare a constatarii de catre AACR a indeplinirii tuturor conditiilor impuse de prezenta reglementare, in vederea alinierii la privilegiile acordate de o licenta similara emisa in Romania.

Verificare de competenta
Demonstratie de indemanare in scopul revalidarii sau reinnoirii calificarilor, incluzand si examinarea orala pe care examinatorul o poate cere.

RACR-LPN 5.101 Abrevieri

A – Avion
AACR - Autoritatea Aeronautica Civila Romana
AFIS - Aerodrome Flight Information Services - Serviciul de informare a zborului de zona de aerodrom
AIS - Aeronautical Information Services - Serviciu de informare aeronautica
ATC - Air Traffic Control - Controlul traficului aerian
AIP - Aeronautical Information Publication - Publicatie de informare aeronautica
CRM - Crew Resource Management - Managementul resurselor privind echipajul
DME - Distance Measurement Equipment - Echipament de masurare a distantei
GPS - Global Position System - Sistem de pozitionare globala
GMSS - Global Navigation Satelite System - Sistem global de navigatie prin satelit
IRC - Inginer de receptie si control
MCC - Multi-Crew Co-operation - Cooperarea in echipaj multiplu
ME - Multi-engine - Aeronava dotata cu mai multe motoare
MEL - Minimum Equipment List - Lista echipamentului minim
NDB - Non-Directional Beacon - Radiofar nedirectional
NOTAM - Notice to Airmen - Instiintare pentru piloti
OACI (ICAO) - Organizatia Aviatiei Civile Internationale
PNA-Tc - Protectia navigatiei aeriene si telecomunicatii
RACR-LPN 5 - Reglementarea aeronautica civila romana - Licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant
R/T – Radiotelefonie
SE - Single Engine - Aeronava dotata cu un singur motor
VFR - Visual Flight Rules - Reguli de zbor la vedere
VOR - Very High Frecvency Omnidirectional Range - Radiofar omnidirectional de foarte inalta frecventa


RACR-LPN 5 Capitolul 2 Reguli generale


RACR-LPN 5.200 Scopul si aplicabilitatea
a) Prezenta reglementare stabileste modul de organizare a examinarii si cerintele pentru licentierea urmatoarelor categorii de personal aeronautic civil navigant:
1. navigatori aerieni;
2. mecanici naviganti;
3. operatori radionaviganti;
4. ingineri de receptie si control aeronave;
5. ingineri de receptie si control mijloace PNA-Tc.
b) Prevederile RACR-LPN 5 stabilesc cerinte privind examinarea, instruirea, testarea si in vederea emiterii, revalidarii, reinnoirii si validarii de licente, calificari si autorizari, pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant enumerate la lit. a), precum si conditiile de obtinere a autorizatiilor speciale de pilot de incercare si control tehnic in zbor a aeronavelor.

RACR-LPN 5.201 Emiterea licentelor
a) AACR emite urmatoarele tipuri de licente:
(i) licenta de navigator aerian, conform RACR-LPN 5, cap. 3;
(ii) licenta de mecanic navigant, conform RACR-LPN 5, cap. 4;
(iii) licenta de operator radionavigant, conform RACR-LPN 5, cap. 5;
(iv) licenta de inginer de receptie si control aeronave, conform RACR-LPN 5, cap. 6;
(v) licenta de inginer de receptie si control mijloace PNA-Tc, conform RACR-LPN 5, cap. 7.
b) Emiterea unei licente de tipul celor specificate la lit. a) se efectueaza numai daca sunt indeplinite conditiile pentru cel putin o calificare de baza pentru care se face dovada cunostintelor teoretice si a indemanarii, conform cerintelor din paragrafele corespunzatoare ale RACR-LPN 5.

RACR-LPN 5.202 Drepturile detinatorului de licenta
a) Licenta si calificare. O persoana poate exercita functia de membru al echipajului de zbor a unei aeronave civile inmatriculata in Romania numai daca detine o licenta si o calificare si/sau, in conditiile specificate la pct. 5.210, o autorizare, valide emise in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare si corespunzatoare functiei respective la bord. O persoana care indeplineste cerintele prevazute de reglementarile in vigoare va avea dreptul de:
(i) obtinere a calificarii initiale si a licentei;
(ii) obtinere a calificarilor suplimentare/tip (varianta);
(iii) revalidare a calificarilor detinute;
(iv) reinnoire a calificarii detinute (in urma expirarii termenului de valabilitate);
(v) obtinere/revalidare a autorizarilor speciale.
b) Exercitarea privilegiilor. Detinatorul unei licente si calificari valide nu poate exercita alte privilegii decat cele acordate de acea licenta si calificare.
c) Suspendarea si revocarea privilegiilor. AACR are dreptul sa limiteze privilegiile acordate, sa suspende sau sa revoce, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare, orice licenta, calificare, autorizare, aprobare ori certificat care a fost emis in conformitate cu cerintele RACR-LPN 5, daca se stabileste ca un solicitant sau detinator al unei licente nu indeplineste ori nu mai indeplineste cerintele RACR-LPN 5 sau cerintele actelor normative nationale relevante.

RACR-LPN 5.203 Acceptarea licentelor, autorizatiilor si certificatelor emise de autoritatile aeronautice civile ale altor state
a) Acceptarea licentelor, autorizatiilor si certificatelor altor state pentru personalul aeronautic civil navigant specificat in RACR-LPN 5.200 lit. (a), in scopul operarii aeronavelor civile inmatriculate in Romania, se efectueaza numai in baza unei cereri adresate AACR de catre operatorul aerian. Cererea trebuie sa contina in mod explicit scopul folosirii personalului aeronautic civil navigant si aria de competenta solicitata. La cererea de acceptare se anexeaza in original si copie documentele de atestare a calificarii in scopul verificarii autenticitatii.
b) AACR poate cere confirmarea valabilitatii (termene/tip sau clasa/restrictii etc.) licentei/autorizatiei/certificatului de la autoritatea aeronautica civila emitenta si, daca este necesar, programul de pregatire executat anterior operarii tipului respectiv de aeronava.
c) Certificatul de validare este emis in urma promovarii unei examinari teoretice la disciplinele "Legislatie aeronautica", "Limba engleza" si "Proceduri operationale" si a unei examinari practice in zbor pe aeronave inmatriculate in Romania in conformitate cu prevederile prezentei reglementari.
d) Certificatul de validare nu are un termen de valabilitate mai mare decat termenul de valabilitate al licentei/calificarii/autorizarii/certificatului original si nu mai mult de un an.
e) Certificatele de absolvire a unor cursuri de instruire emise de organizatii de instruire din alte state sunt recunoscute numai in conditiile acceptarii prealabile a programului de instruire si autorizarii mijloacelor specifice de catre AACR.
f) Specimenul certificatului de validare este stabilit de AACR prin procedurile de aplicare ale prezentei reglementari.
g) In cazul in care intre Romania si un alt stat exista un tratat bilateral de recunoastere reciproca a licentelor, autorizatiilor si certificatelor, acestea vor fi acceptate direct, fara alta formalitate.
h) In cazul in care AACR emite, ca urmare a constatarii echivalentei cerintelor, o licenta, in baza unei licente eliberate de alt stat, licenta astfel emisa va avea specificat, la rubrica (XIII) - Mentiuni speciale, urmatoarea mentiune "Emisa pe baza licentei eliberata de statul .............................. (denumirea statului)".

RACR-LPN 5.204 Recunoasterea experientei de zbor
a) Timpul de zbor care poate fi echivalat pentru obtinerea unei licente sau calificari trebuie sa fi fost efectuat pe o aeronava din acelasi tip ori clasa pentru care este solicitata licenta sau calificarea. In cazuri exceptionale AACR poate acorda derogare de la prevederile de mai sus, stabilind in acelasi timp noile conditii aplicabile.
b) Unui solicitant al unei licente sau calificari ii este recunoscuta toata experienta de zbor dobandita in zborurile de instruire, sub supraveghere, daca acestea au fost efectuate in cadrul unei organizatii autorizate sau acceptate de AACR.

RACR-LPN 5.205 Recunoasterea experientei din activitatea militara
In scopul indeplinirii cerintelor relevante prevazute in RACRLPN 5, i se pot recunoaste unui solicitant cunostintele, experienta si indemanarea dobandite in activitatea de zbor militara in conformitate cu procedurile dezvoltatoare ale prezentei reglementari.

RACR-LPN 5.206 Inregistrarea timpului de zbor
Detalii ale tuturor zborurilor efectuate in calitate de membru al echipajului de zbor trebuie inregistrate de solicitant si certificate de responsabilul pentru operatiuni de zbor al operatorului aerian.

RACR-LPN 5.207 Valabilitatea licentelor si a calificarilor
a) Un detinator al unei licente emise in conformitate cu prezenta reglementare poate exercita privilegiile conferite de aceasta licenta sau calificare numai daca acesta isi mentine competenta prin indeplinirea cerintelor relevante din RACR-LPN 5.
b) Valabilitatea licentei este determinata de valabilitatea calificarilor inscrise in aceasta si de valabilitatea certificatului de aptitudine medicala.
c) Pentru fiecare licenta de personal aeronautic specificata in RACR-LPN 5.201 lit. a), termenele de valabilitate ale calificarilor si conditiile pentru revalidare sunt mentionate la capitolele specifice din prezenta reglementare.
d) Perioada de valabilitate a licentei se considera de la data examinarii practice in zbor sau pe simulator. In cazul revalidarii, de la data la care licenta urma sa expire, daca verificarea practica a fost efectuata cu mai putin de 90 de zile calendaristice inainte de aceasta data; daca verificarea practica in zbor sau pe simulator, dupa caz, se efectueaza cu mai mult de 90 de zile calendaristice inainte de data expirarii valabilitatii licentei, perioada noua de valabilitate se acorda de la data examinarii practice.
e) In perioada de valabilitate, licenta va putea fi reemisa de AACR in urmatoarele situatii:
1. dupa acordarea initiala sau reinnoirea unei calificari;
2. cand paragraful XII din licenta este completat si nu mai exista spatiu disponibil;
3. din motive administrative;
4. schimbarea datelor personale/pierdere sau furt, in baza unei cereri adresate AACR la care se ataseaza documentele necesare.
f) In cazul reemiterii licentei, calificarile detinute, valide sau expirate vor fi transferate de AACR in noua licenta.

RACR-LPN 5.208 Aptitudinea medicala
a) Aptitudine. Detinatorul unui certificat medical trebuie sa fie apt fizic si psihic pentru a exercita in siguranta privilegiile licentei respective.
b) Cerinte pentru certificatul medical. O persoana poate solicita sau exercita privilegiile conferite de o licenta numai daca poseda un certificat medical, in termen de valabilitate. Clasa corespunzatoare a certificatului medical este prevazuta in prezenta reglementare la capitolele specifice fiecarui tip de licenta.
c) Rezolutia aeromedicala. Dupa terminarea examinarii solicitantul trebuie sa fie informat daca este declarat apt sau inapt medical. Examinatorul medical autorizat trebuie sa informeze solicitantul in legatura cu orice conditii (medicale, operationale sau de alt tip) care ar putea restrictiona instruirea in zbor si/sau privilegiile licentei.
d) Diminuarea aptitudinilor medicale. Detinatorii de licenta nu pot exercita privilegiile licentei pe care o detin si a calificarilor sau autorizarilor asociate in cazurile in care se constata o diminuare a aptitudinilor medicale care ar putea sa ii faca incapabili sa exercite, in conditii de siguranta, aceste privilegii.

RACR-LPN 5.209 Calificari
a) Calificari de clasa si tip
1. Detinatorul unei licente de tipul celor specificate in RACRLPN 5.201 lit. a) poate indeplini o functie la bordul unei aeronave, numai daca detine o calificare corespunzatoare, exceptie facand cazul in care este testat pentru evaluarea indemanarii sau se afla in pregatire in zbor, situatie in care trebuie sa detina un atestat care sa certifice incheierea cu succes a pregatirii teoretice si practice la sol. Atunci cand exista o restrictie care limiteaza privilegiile detinatorului, aceasta va fi atasata licentei.
2. Calificarile de tip. Calificarile de tip de aeronava care se inscriu in licentele specificate in RACR-LPN 5.201 lit. a) la pct. (I)-(III) sunt in conformitate cu cele stabilite pentru personalul navigant, piloti. Acestea sunt aplicabile in urmatoarele situatii:
(i) pentru exercitarea privilegiilor unei licente de mecanic navigant;
(ii) pentru exercitarea privilegiilor unei licente de navigator aerian sau a unei licente de operator radionavigant in cazul operarii aeronavelor prevazute cu respectivele posturi.
3. Calificarile necesare pentru inginerii de receptie si control. Licenta de inginer de receptie si control se poate emite pentru o clasa sau un tip de aeronava. Calificarile de clasa/tip de aeronava care se inscriu in licenta sunt in conformitate cu cele stabilite pentru personalul navigant, piloti. In functie de complexitatea tipului de aeronava, AACR poate emite si licente pentru specialitatile celula-motor-instalatii electrice sau instalatii electrice-avionics.
4. I. Numarul calificarilor de tip detinute. RACR-LPN 5 nu limiteaza numarul calificarilor care pot fi detinute la un moment dat de catre un navigator aerian, operator radionavigant si mecanic navigant.
II. Posesorul unei licente de inginer de receptie si control aeronave poate solicita si obtine calificari aditionale, in conditiile prezentei reglementari pentru maximum 5 clase/tipuri de aeronava.
5. Limitari si restrictii. Calificarea poate fi emisa, dupa caz, cu limitarea sau restrangerea drepturilor de exercitare a functiei la bord. In cazul in care exista o limitare sau o restrangere, aceasta este specificata in licenta.
b) Calificarea de instructor
1. Detinatorul unei licente specificate in RACR-LPN 5.201 lit. a) are dreptul sa efectueze instruirea in scopul obtinerii unei licente de tipul celor specificate in paragraful mentionat mai sus sau a unei calificari asociate, numai daca aceasta persoana detine:
(I) o licenta care contine o calificare de instructor, conform RACR-LPN 5 cap. 8; sau
(II) o aprobare speciala emisa de AACR in cazul in care:
(i) este introdus un nou tip de aeronava;
(ii) nu exista instructor pe clasa/tipul respectiva/respectiv de aeronava;
(iii) sunt inregistrate aeronave de epoca sau aeronave de constructie speciala pentru care nu exista nicio persoana care poseda calificarea de instructor;
(iv) instruirea este efectuata in scopul obtinerii unei licente de inginer receptie si control aeronave sau licente de inginer receptie si control mijloace PNA-Tc.
2. Calificarea de instructor care se inscrie in licentele specificate in RACR-LPN 5.201 lit. a) la pct. (I)-(III) este de instructor pentru calificare de tip.
3. Toti instructorii trebuie sa detina, cel putin, licenta si calificarea pentru care asigura instruirea.

RACR-LPN 5.210 Autorizari
Autorizatia de examinator (pentru examinarea practica)
1. In scopul examinarii practice a personalului aeronautic, AACR desemneaza si autorizeaza ca examinatori inspectori ai AACR, precum si angajati ai operatorilor calificati corespunzator (instructori), capabili sa efectueze, in numele AACR, testarea indemanarii si/sau verificarea competentei, conform privilegiilor acordate si inscrise in autorizatia de examinator. Examinatorul raspunde in fata AACR de corectitudinea examinarii.
2. Autoriztiile de examinator se inscriu intr-un formular separat, anexat licentei.
3. Numarul de examinatori necesar este stabilit de AACR, la solicitarea operatorilor aerieni si a agentilor aeronautici, tinand seama de numarul detinatorilor de licente emise in conformitate cu RACR-LPN 5.
4. Un examinator autorizat trebuie sa se conformeze procedurilor de examinare stabilite sau aprobate de AACR.
5. Un examinator nu ii va testa pe acei solicitanti a caror pregatire a fost efectuata chiar de acesta. In cazuri exceptionale, cu aprobarea in scris a AACR, acest lucru devine posibil.
6. Termenul de valabilitate al unei autorizari de examinator este de 3 ani.
7. Cerinte pentru autorizarea examinatorilor
(I) Un examinator trebuie sa detina o licenta si o calificare cel putin egala cu licenta sau calificarea pentru care este autorizat sa efectueze testarea indemanarii si/sau verificarea competentei si privilegiile de a instrui pentru aceste licente sau calificari. Pentru revalidarea licentelor de mecanic navigant, navigator aerian, examinatorul la proba practica in zbor poate fi, cu aprobarea AACR, un pilot care detine autorizarea de examinator pe tipul respectiv de aeronava.
(II) In cazurile in care nu exista niciun examinator calificat corespunzator si in functie de decizia AACR, se pot autoriza examinatori/inspectori imputerniciti pentru functia respectiva la bord fara ca acestia sa indeplineasca conditiile prezentate mai sus. In acest caz, acesta va fi aditionat echipajului de baza.
(III) Emiterea autorizatiei de examinator. Solicitnatul trebuie:
(i) sa parcurga un program de pregatire teoretica initiala pentru examinatori, in cazul indeplinirii cerintelor de experienta specifice. Cursul este organizat in cadrul AACR si se finalizeaza printr-o examinare teoretica, sub conducerea unui inspector AACR - examinator principal. In urma promovarii, solicitantul primeste un atestat de participare la cursul de pregatire teoretica initiala pentru examinatori, care trebuie atasat cererii de emitere a autorizatiei. In cazul nepromovarii examinarii teoretice, solicitantul are dreptul la o singura reexaminare, in termen de 90 de zile calendaristice.
(ii) sa promoveze testul de acceptabilitate pentru examinatori in urma sustinerii unui test de indemanare in rolul de examinator sub supravegherea unui inspector AACR sau pilot, desemnat de AACR, avand autorizatia de examinator pe tipul/clasa respectiv(a), inclusiv informarea inaintea zborului, acordarea calificativului pentru examinat, discutiile dupa terminarea zborului si completarea documentelor specifice. In cazul nepromovarii, testul se poate repeta o singura data, in termen de 90 de zile calendaristice.
NOTA:
Atunci cand nu exista examinator pe clasa/tipul respectiva/respectiv de aeronava, un inspector AACR va fi imputernicit in acest scop.
In functie de rezultatele etapelor descrise mai sus, AACR poate emite autorizatia de examinator sau poate respinge cererea de autorizare.
(IV) Revalidarea autorizatiei de examinator. Un examinator este reautorizat in functie de decizia AACR. Solicitantul unei revalidari a autorizatiei de examinator trebuie:
(i) sa fi efectuat minimum 2 (doua) examinari practice in zbor pentru fiecare an al perioadei de valabilitate al autorizatiei de examinator detinute;
(ii) sa parcurga un program de pregatire teoretica recurenta pentru examinatori, in cazul indeplinirii cerintelor de la punctul de mai sus. Cursul este organizat in cadrul AACR si se finalizeaza printr-o examinare teoretica, sub conducerea unui inspector AACR - examinator principal. In urma promovarii, solicitantul primeste un atestat de participare la cursul de pregatire teoretica recurenta pentru examinatori, care trebuie atasat cererii de emitere a autorizatiei. In cazul nepromovarii examinarii teoretice, solicitantului i se revoca autorizatia de examinator;
(iii) sa promoveze testul de acceptabilitate pentru examinatori in urma sustinerii unui test de indemanare in rolul de examinator sub supravegherea unui inspector AACR sau pilot, desemnat de AACR, avand autorizatia de examinator pe tipul/clasa respectiv/respectiva, inclusiv informarea inaintea zborului, acordarea calificativului pentru examinat, discutiile dupa terminarea zborului si completarea documentelor specifice. Acesta trebuie sustinut in ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate a autorizarii de examinator, dupa promovarea examinarii teoretice sustinute in urma pregatirii teoretice recurente pentru examinatori. In cazul nepromovarii, solicitantului i se revoca autorizatia de examinator.
NOTA: 
In anumite conditii, inspectorul AACR poate fi special imputernicit pentru acest scop.
(V) Reinnoirea autorizatiei de examinator. Procedura este identica cu cea de emitere a autorizatiei de examinator, programul de pregatire teoretica fiind stabilit in functie de experienta solicitantului si perioada de intrerupere.
In functie de rezultatele etapelor descrise la paragraful mai sus, AACR poate reemite autorizatia de examinator sau poate respinge cererea de reautorizare.
8. In cazurile in care examinatorii indeplinesc cerintele de calificare si experienta stabilite la punctele de mai sus, acestia pot efectua examinari, conform privilegiilor inscrise in autorizatia de examinator, pentru oricare din categoriile pentru care detin respectiva licenta si calificare.
9. Privilegii
- testarea indemanarii pentru emiterea calificarilor de tip;
- verificarea competentei pentru revalidarea sau reinnoirea calificarilor de tip;
- testarea indemanarii si verificarea competentei pentru emiterea/revalidarea/reinnoirea calificarilor de instructor.

RACR-LPN 5.211 Calificari si/sau autorizari suplimentare
Detinatorul unei licente specificate in RACR-LPN 5 care solicita obtinerea unei calificari si/sau autorizari suplimentare trebuie sa dovedeasca indeplinirea cerintelor privind cunostintele teoretice si indemanarea, asa cum este prevazut pentru fiecare calificare si autorizare acordata, in conditiile specificate in RACR-LPN 5.

RACR-LPN 5.212 Aprobarea/Acceptarea cursurilor de pregatire
a) Orice curs solicitat, in tara sau strainatate, de personalul aeronautic civil navigant mentionat in RACR-LPN 5.200 lit. a) trebuie sa fie aprobat/acceptat de catre AACR, inaintea desfasurarii acestuia.
b) Valabilitatea cursurilor de pregatire este de 36 de luni de la data promovarii cursului.

RACR-LPN 5.213 Examinarea cunostintelor teoretice
a) Continutul examinarilor teoretice. Disciplinele de examinare teoretica pentru obtinerea, reinnoirea, revalidarea licentei si a calificarilor/autorizatiilor sunt stabilite astfel:
1. licenta de navigator aerian, in RACR-LPN 5.300 si RACRLPN 5.307;
2. licenta de mecanic navigant, in RACR-LPN 5.400 si RACR-LPN 5.407;
3. licenta de operator radionavigant, in RACR-LPN 5.500 si RACR-LPN 5.507;
4. licenta de inginer de receptie si control aeronave, in RACR-LPN 5.600, RACR-LPN 5.607;
5. licenta de inginer de receptie si control mijloace PNA-Tc, in RACR-LPN 5.700, RACR-LPN 5.707;
6. calificarea de instructor, in RACR-LPN 5.800, RACR-LPN 5.806.
b) Examinarea teoretica in vederea revalidarii licentei si a calificarilor asociate se efectueaza in ultimele 90 de zile calendaristice de valabilitate a acestora.
c) Cererile-tip pentru examinarea teoretica adresate AACR sunt stabilite de aceasta prin proceduri si instructiuni de aeronautica civila, respectand prevederile RACR-LPN 5.
d) Examinarile teoretice se efectueaza numai dupa inregistrarea cererilor completate, semnate de cei in drept si insotite de documentele care atesta plata tarifelor legale corespunzatoare si de documentele care atesta indeplinirea cerintelor din prezenta reglementare referitoare la identitate, studii, pregatire de specialitate, instruire teoretica, instruire practica.
e) Pentru solicitantii de alta cetatenie, examinarile se efectueaza, dupa caz, in limba engleza sau in limba romana.
f) Responsabilitatile solicitantului
1. Un solicitant trebuie sa furnizeze AACR dovezi acceptabile referitoare la indeplinirea conditiilor pentru examinare, in conformitate cu RACR-LPN 5.
2. Daca se costata ca solicitantul, in timpul examinarii, nu se conformeaza procedurilor de examinare, aceasta abatere va conduce la suspendarea examinarii, fie la o singura disciplina, fie a intregii examinari.
g) Baremul de promovare a fiecarei discipline din cadrul examenelor teoretice pentru personalul aeronautic navigant civil, a carui licentiere este reglementata prin RACR-LPN 5, este de 75%, iar pentru calificarea de instructor de 90%.
h) Personalul aeronautic civil navigant care nu promoveaza mai mult de 50% din totalul de discipline sustinute in cadrul unei examinari va sustine reexaminarea integrala.
i) Personalului aeronautic civil navigant care nu obtine calificativul de "promovat" la una sau mai multe discipline de examinare pentru revalidarea licentei i se suspenda cu efect imediat valabilitatea licentei de zbor.
j) Reexaminarile pentru disciplinele la care nu s-a obtinut baremul de promovare se desfasoara dupa minimum 15 zile calendaristice de la data sustinerii examenului teoretic anterior. Numarul maxim de reexaminari acceptate este de 3; in acest caz, solicitantul va fi admis la o noua examinare in urma promovarii unui curs suplimentar stabilit de AACR in functie de situatie.

RACR-LPN 5.214 Examinarea practica
a) Inaintea examinarii practice in zbor (test de indemanare sau verificare a competentei), solicitantul trebuie sa fi efectuat intregul program de instruire corespunzator si sa fi promovat examinarea teoretica.
b) Cererile-tip pentru examinarea practica adreste AACR sunt stabilite de aceasta prin proceduri si instructiuni de aeronautica civila si in conformitate cu prevederile RACR-LPN 5.
c) Examinarile practice se efectueaza numai dupa inregistrarea cererilor completate, semnate de cei in drept si insotite de documentele care atesta plata tarifelor legale corespunzatoare si de documentele care atesta indeplinirea cerintelor din prezenta reglementare, referitoare la identitate, studii, pregatire de specialitate, instruire/examinare teoretica, instruire practica.
d) Testarea indemanarii pentru obtinerea de calificari de clasa/tip, calificari de instructor, reinnoirea licentei si verificarea competentei pentru revalidare se va efectua pentru fiecare clasa si/sau tip de aeronava si fiecare functie care urmeaza a fi exercitata la bord.
e) Orice sectiune din formularul corespunzator testarii indemanarii/verificarii de competenta trebuie efectuat in mod satisfacator in cele 6 luni de la data depunerii cererii pentru obtinerea, reinnoirea sau revalidarea calificarii.
f) Rezultatele examinarii practice se inscriu in raportul de examinare practica.

RACR-LPN 5.215 Tarifare
a) Pentru examinarea teoretica si examinarea practica in vederea acordarii licentelor, a calificarilor de clasa/tip, a calificarilor superioare si autorizarilor suplimentare sau pentru revalidarea calificarilor de clasa/tip AACR percepe tarife in conformitate cu nomenclatorul de tarife aprobat si tinand seama de reglementarile specifice in vigoare.
b) Plata tarifelor legale corespunzatoare trebuie efectuata la depunerea cererii de examinare teoretica si/sau practica sau anterior depunerii acesteia. Cererile pentru care nu se depun la timp si complet tarifele legale corespunzatoare vor fi reprogramate.

RACR-LPN 5.216 Formularul pentru licenta
a) Licentele emise in conformitate cu prevederile RACR-LPN 5 au caracteristicile prezentate mai jos.
Continut. Numarul de ordine al rubricii este intotdeauna tiparit pe aceeasi linie cu titlul rubricii. Rubricile de la I la XI sunt rubrici permanente, iar rubricile de la XII la XIV sunt rubrici variabile care vor fi inscrise pe o parte separata/anexa la formularul principal. Partea separata sau anexa este clar identificata ca parte a licentei propriu-zise.
1. Rubrici permanente:
(i) statul emitent al licentei - Romania;
(ii) titlul licentei;
(iii) numarul de inregistrare care incepe cu codul postal al statului de emitere si urmat de un cod de numere in cifre arabice si/sau litere din alfabetul latin;
(iv) numele detinatorului (in alfabetul latin);
(v) adresa detinatorului;
(vi) nationalitatea detinatorului;
(vii) semnatura detinatorului;
(viii) autoritatea emitenta;
(ix) termenul de valabilitate al licentei si autorizarile pentru privilegiile acordate;
(x) semnatura functionarului care a emis licenta si data emiterii;
(xi) stampila/sigiliul AACR.
2. Rubrici variabile (pe formular anexat):
(xii) calificari - de clasa, tip, instructor etc., cu data de expirare a calificarii; privilegiile pentru radiotelefonie (R/T) pot aparea pe formularul de licenta sau pe un certificat separat;
(xiii) menitiuni - inscrisuri speciale referitoare la limitari si privilegii;
(xiv) orice alte detalii cerute de AACR.
Material: Hartia sau orice alt material folosit pentru licenta trebuie sa previna ori sa faca vizibile orice deteriorari sau stersaturi. Orice inscrisuri sau radieri in formular vor fi, in mod clar, autorizate de AACR.
Culoare: pentru licentele emise in conformitate cu RACRLPN 5 se va folosi culoarea alba.
Limba folosita: inscrisurile in licenta trebuie efectuate in limba romana si in limba engleza.
b) AACR stabileste, prin proceduri si instructiuni de aeronautica civila, formularele pentru licente, in conformitate cu prevederile RACR-LPN 5.


RACR-LPN 5 Capitolul 3 Navigator aerian


RACR-LPN 5.300. Conditii generale
Pentru a obtine o licenta de navigator aerian, un solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minimum 18 ani;
b) sa fie absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
c) sa fie absolventul unui curs aprobat de instruire teoretica si practica la o organizatie de pregatire autorizata de AACR;
d) sa satisfaca cerintele RACR-LPN 5.305 privind aptitudinea medicala;
e) sa detina un certificat de radiotelefonist in termen de valabilitate;
f) sa fi promovat examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.301;
g) sa fi promovat examinarea practica in zbor, in conformitate cu RACR-LPN 5.304.

RACR-LPN 5.301. Cunostinte aeronautice
Pentru a obtine licenta de navigator aerian, solicitantul trebuie sa efectueze un program aprobat de instruire teoretica la sol, cuprinzand cel putin urmatoarele discipline:
a) Legislatie aerotnautica:
- reguli si reglementari relevante pentru detinatorul unei licente de navigator aerian; regulile aerului; practici si proceduri specifice serviciilor de trafic aerian;
b) Cunoasterea generala a avionului:
- principii de operare si functionare ale sistemelor de propulsie, ale echipamentelor si aparatelor de bord ale aeronavelor;
- performante si limitari in operarea aeronavei;
- informatii relevante privind operarea aeronavei, prevazute in Manualul de zbor si documentatia de specialitate;
- folosirea si verificarea functionarii echipamentelor si sistemelor; defectiuni si remedierea lor;
c) Performante de zbor si planificarea zborului:
- efectele distribuirii incarcaturii si greutatii asupra manevrabilitatii, caracteristicilor zborului si de performanta; calcule de greutate si centraj;
- calculul si aplicarea in practica a datelor de decolare, aterizare si a altor date de zbor;
- planificarea preliminara si pe ruta a zborului, in regim de zbor instrumental (IFR); pregatirea si intocmirea planurilor de zbor; proceduri privind serviciile de trafic aerian; altimetrie; proceduri de calaj altimetric;
d) Performante si limite umane:
- performante si limite umane relevante pentru navigatorul aerian;
e) Meteorologie:
- interpretarea si aplicarea practica a codurilor meteorologice aeronautice, a mesajelor meteorologice aeronautice, a hartilor si prognozelor, folosirea informatiilor meteorologice si a procedurilor de obtinere a lor, inainte de zbor si in timpul zborului; altimetrie;
- meteorologie aeronautica; climatologia zonelor relevante care au efect asupra operarii; deplasarea sistemelor de presiune, structura fronturilor atmosferice, originea si caracteristicile fenomenelor atmosferice semnificative, care influenteaza decolarea, conditiile zborului pe ruta si aterizarea; evitarea conditiilor meteorologice periculoase;
f) Navigatie:
- navigatie aeriana si radionavigatie, folosirea hartilor aeronautice, a instrumentelor si mijloacelor de navigatie aeriana; principiile si caracteristicile sistemelor de navigatie; echipamente de bord; cerinte speciale de navigatie pentru zborurile lungcurier;
- principiile de functionare si utilizarea echipamentelor de bord de navigatie;
- elemente de navigatie astronomica; sfera cereasca; sextantul; recunoasterea principalelor constelatii;
- utilizarea cu acuratete si in siguranta a sistemelor de navigatie in toate fazele zborului; identificarea mijloacelor de radionavigatie;
- definitii, unitati de masura si formule utilizate in navigatia aeriana.
g) Proceduri operationale.
- folosirea documentatiei aeronautice, cum ar fi AIP, NOTAM, coduri si abrevieri aeronautice si a hartilor ce contin proceduri instrumentale pentru toate fazele zborului;
- proceduri de prevenire si proceduri in cazuri anormale si de urgenta;
- proceduri operationale pentru transportul marfurilor; pericole potentiale in cazul transportului unor bunuri periculoase;
h) Aerodinamica (principiile zborului):
- principiile zborului;
i) Radiotelefonie:
- proceduri de radiotelefonie si frazeologia standard;
j) Limba engleza:
- aptitudinea de a folosi limba oral si in scris; cunostinte generale si de vocabular specific de aviatie pentru navigator;
k) MCC (Cooperare in echipaj multiplu):
- cursul MCC trebuie sa cuprinda 25 de ore de instruire teoretica si exercitii si 4 ore de antrenament practic, aditional cursului de instruire pentru calificarea de tip.

RACR-LPN 5.302. Experienta de zbor
a) Solicitantul trebuie sa execute minimum 200 ore de zbor in zboruri pe rute aeriene, indeplinind functia de navigator aerian, din care cel putin 30 de ore de zbor de noapte.
b) AACR stabileste daca experienta de zbor ca pilot poate fi acceptata partial sau integral ca parte integranta a experientei totale de zbor de 200 ore.

RACR-LPN 5.303. Instruirea in zbor
Solicitantul trebuie sa efectueze instruire in dubla comanda pe avioane, cu un navigator instructor autorizat. Instructorul trebuie sa se asigure ca solicitantul a dobandit experienta de zbor si operationala, la nivelul de performanta solicitat pentru un navigator aerian, cel putin privind urmatoarele conditii si domenii:
a) operatiuni premergatore zborului, incluzand determinarea greutatii si centrajului avionului;
b) operatiuni privind traficul aerian, masuri si proceduri de evitare a coliziunilor;
c) pe timp de noapte, executarea cu acuratete a cel putin 25 de determinari ale pozitiei, utilizand echipamentele de navigatie de la bordul aeronavei;
d) pe timp de zi, efectuarea a cel putin 25 de observatii celeste comparativ cu sistemele de navigatie de referinta;
e) determinarea cu precizie a pozitiei aeronavei in zboruri pe traiect, folosind repere vizuale, mijloace de radionavigatie si calculul traiectului;
f) cunoasterea si efectuarea de proceduri si manevre pentru cazuri anormale si de urgenta;
g) efectuarea de operatiuni inspre, dinspre si tranzitand aerodromuri cu organ de control, in conformitate cu procedurile serviciilor de trafic aerian, cunoasterea si aplicarea procedurilor de radiotelefonie si a frazeologiei standard;
h) cunoasterea modului in care se determina performantele la decolare si aterizare ale aeronavei, precum si performantele de zbor;
i) cunoasterea modului in care se fac calculele referitoare la consumul de combustibil.

RACR-LPN 5.304. Indemanarea
a) Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a executa procedurile si manevrele descrise in RACR-LPN 5.303, precum si capacitatea:
1. de analiza si abilitati in exercitarea functiei de navigator;
2. de a efectua toate indatoririle ca parte integranta a echipajului, manifestand o judecata corecta si aptitudini de zbor;
3. de a aplica cunostintele aeronautice dobandite;
4. de a mentine permanent o comunicare eficienta cu ceilalti membri ai echipajului.
b) Examinarea practica se efectueaza in zbor specific de transport, cuprinzand minimum doua aterizari.

RACR-LPN 5.305. Aptitudinea medicala
Solicitantul trebuie sa detina un certificat medical clasa a II-a, in termen de valabilitate, conform reglementarilor in vigoare.

RACR-LPN 5.306. Privilegiile detinatorului licentei de navigator aerian si conditiile in care acestea pot fi exercitate
In urma indeplinirii cerintelor specificate in prezentul capitol, detinatorul unei licente de navigator aerian are dreptul sa exercite functia de navigator aerian pe toate tipurile de aeronava pentru care detine o calificare valida.

RACR-LPN 5.307. Emiterea licentelor; termene de valabilitate
a) Emiterea licentei initiale se efectueaza in conditiile prevazute in RACR-LPN 5.300. Termenul de valabilitate pentru calificarile de tip este de 12 luni de la data promovarii examinarii practice prevazute in RACR-LPN 5.300 lit. f).
b) Revalidarea licentei se efectueaza in urma unei examinari teoretice la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.301 lit. a), c), f), g) si j) si a examinarii practice in zbor conform RACR-LPN 5.304, efectuate in intervalul ultimelor 3 luni de valabilitate.
c) Pentru reinnoirea calificarii de tip se efectueaza examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.301 lit. a), b), c), e), f), g), h), i) si j) si o examinare practica in zbor conform RACR-LPN 5.304. Inaintea examinarii pentru reinnoirea calificarii de tip este necesara efectuarea unui program, aprobat de AACR, de improspatare a cunostintelor teoretice si de reantrenare practica. La stabilirea programului se va tine seama de durata de intrerupere.


RACR-LPN 5 Capitolul 4 Mecanic navigant


RACR-LPN 5.400. Conditii generale
Pentru a obtine licenta de mecanic navigant, un solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minimum 18 ani;
b) sa fie absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
c) sa fie absolvent al unor cursuri de instruire teoretica si practica in zbor la o organizatie de pregatire autorizata de AACR;
d) sa satisfaca cerintele RACR-LPN 5.405 privind aptitudinea medicala;
e) sa fi promovat examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.401;
f) sa fi promovat examinarea practica in zbor, in conformitate cu RACR-LPN 5.404.

RACR-LPN 5.401. Cunostinte aeronautice
Pentru a obtine licenta de mecanic navigant, solicitantul trebuie sa efectueze un program aprobat de instruire teoretica, care sa cuprinda cel putin urmatoarele discipline:
a) Legislatie aeronautica:
- reguli si reglementari relevante pentru detinatorul unei licente de mecanic navigant; regulile si reglementarile privind operarea aeronavelor civile, relevante pentru detinatorul unei licente de mecanic navigant;
b) Cunoasterea generala a aeronavei:
- principii de baza pentru sisteme de propulsie, motoare cu turbina si/sau cu piston, caracteristici ale combustibililor, sistemelor de combustibil, incluzand si automatica sistemului de combustibil, lubrifianti si sisteme de lubrifiere, sisteme de injectie si postcombustie, functionarea si operarea sistemelor de pornire si aprindere ale motoarelor;
- principii de operare, proceduri de handling si limitari de operare ale sistemelor de propulsie, efectele conditiilor atmosferice asupra performantelor motoarelor;
- celule, sisteme de comanda a zborului, structuri, trenul de aterizare, frane, sisteme antiderapaj, coroziune si rezistenta la oboseala, identificarea defectelor si deteriorarilor structurale;
- sisteme de protectie contra ploii si givrajului;
- sisteme de presurizare, conditionare si oxigen;
- sisteme hidraulice si pneumatice;
- teoria de baza a electricitatii, sisteme electrice c.c. (curent continuu) si c.a. (curent alternativ), sisteme de cablaj ale aeronavei, izolare si ecranare;
- principii de operare a aparatelor de bord, busolelor, pilotului automat, echipamentului de radiocomunicatii, mijloacelor de navigatie radar si radio, sistemului de control al zborului;
- restrictii si limitari in exploatare, sisteme de protectie, detectare, inabusire si stingere a focului;
- folosirea si verificarile de functionalitate a echipamentelor si sistemelor aeronavei respective;
c) Performante de zbor si planificarea zborului:
- efectul incarcarii si distributia maselor la bordul aeronavei, caracteristici si performante ale zborului;
- folosirea si aplicarea in practica a datelor de performanta, inclusiv pentru zborul d ecroaziera;
d) Performante si limite umane:
- performante si limite umane relevante pentru mecanicul navigant;
e) Proceduri operationale:
- principii de intretinere, proceduri de intretinere si de aeronavigabilitate, raportarea defectelor, verificari inainte de zbor, masuri de precautie la alimentarea cu combustibil si folosirea surselor de aerodrom, echipamentul instalat si sistemele cabinei, utilizarea MEL; documente relevante pentru mecanicul navigant si completarea lor;
- proceduri normale, anormale si proceduri in caz de urgenta;
- proceduri operationale pentru transportul marfurilor; transportul bunurilor periculoase; evidente si raportari;
- notiuni elementare de navigatie, principii de operare ale sistemelor de navigatie;
- aspecte operationale de meteorologie;
f) Aerodinamica (principiile zborului):
- principiile zborului;
g) Radiotelefonie:
- proceduri de radiotelefonie si frazeologia standard.

RACR-LPN 5.402. Experienta de zbor
a) Solicitantul trebuie sa execute minimum 100 de ore de zbor de pregatire, indeplinind functia de mecanic navigant. AACR poate accepta ca o parte din experienta de zbor acumulata sa fie dobandita pe un simulator de zbor aprobat, dar aceasta nu poate fi mai mare de 50 de ore.
b) Daca solicitantul are experienta de zbor ca pilot, AACR stabileste daca aceasta experienta de zbor poate fi acceptata si, dupa caz, poate reduce in mod corespunzator cerinta privind experienta de zbor totala, in functie de indeplinirea cerintelor din prezentul capitol.

RACR-LPN 5.403. Instruirea in zbor
Solicitantul trebuie sa efectueze o instruire in zbor cu un instructor acceptat de AACR. Instructorul trebuie sa se asigure ca solicitantul a dobandit experienta de zbor operationala, la nivelul de performanta solicitat pentru mecanic navigant, cel putin in urmatoarele domenii:
a) proceduri normale:
1. verificri inainte de zbor;
2. proceduri de alimentare si de gestionare a combustibilului;
3. verificarea documentelor de intretinere;
4. proceduri normale pentru toate fazele zborului;
5. folosirea listei de verificari ale sistemelor pentru proceduri normale;
6. coordonarea in echipaj si proceduri in cazul in care un membru al echipajului se afla/este in incapacitatea de a indeplini functiile la bord;
7. raportari in cazul fiecarui zbor normal sau consemnarea defectiunilor constatate;
b) proceduri anormale:
1. recunoasterea functionarii anormale a sistemelor aeronavei;
2. utilizarea procedurilor anormale si alternative;
3. raportari si evidente;
c) proceduri de urgenta:
1. recunoasterea aparitiei situatiei de urgenta;
2. aplicarea procedurilor de urgenta corespunzatoare;
3. folosirea listei de verificari ale sistemelor pentru proceduri de urgenta;
4. raportari si evidente.

RACR-LPN 5.404. Indemanarea
a) Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea sa de a executa, ca mecanic navigant, procedurile si manevrele descrise in RACR-LPN 5.403, in conformitate cu privilegiile acordate detinatorului licentei de mecanic navigant, precum si capacitatea:
1. de a utiliza sistemele avionului in conformitate cu performantele si limitarile aeronavei;
2. de analiza si abilitati in executarea functiei de mecanic navigant;
3. de a aplica cunostintele de aviatie;
4. de a indeplini toate sarcinile ca membru al echipajului in mod corespunzator;
5. de a mentine permanent o comunicare eficienta cu ceilalti membri ai echipajului.
b) Examinarea practica trebuie efectuata pe simulator sau in zbor necomercial, cu efectuarea a minimum doua aterizari.

RACR-LPN 5.405. Aptitudinea medicala
Solicitantul trebuie sa detina un certificat medical clasa a II-a, in termen de valabilitate.

RACR-LPN 5.406. Privilegiile detinatorului licentei de mecanic navigant si conditiile in care acestea pot fi exercitate
In urma indeplinirii cerintelor specificate in prezentul capitol, detinatorul unei licente de mecanic navigant are dreptul sa exercite functia de mecanic navigant pe tipurile de aeronave pentru care detine o calificare valida.

RACR-LPN 5.407. Emiterea licentelor; termene de valabilitate
a) Emiterea licentei initiale se efectueaza in conditiile prevazute in RACR-LPN 5.400. Termenul de valabilitate pentru calificarile de tip este de 12 luni de la data promovarii examinarii practice prevazute in RACR-LPN 5.400 lit. f).
b) Revalidarea licentei se efectueaza in urma unei examinari teoretice la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.401 lit. a), c) si e) si a examinarii practice in zbor conform RACR-LPN 5.404, efectuate in intervalul ultimelor 3 luni de valabilitate. Experienta de zbor minima pentru revalidare este de 10 ore de zbor in ultimele 12 luni. In cazul in care solicitantul nu detine experienta minima de zbor pentru revalidare va fi examinat teoretic si practic la nivelul prevazut pentru reinnoirea calificarii.
c) Pentru reinnoirea calificarii de tip se efectueaza examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.401 lit. a), b), c), e), f) si g) si o examinare practica in zbor conform RACR-LPN 5.404. Dupa o intrerupere mai mare de 90 de zile calendaristice, activitatea poate fi reluata dupa efectuarea unui zbor cu un instructor cu calificare pe tipul respectiv de aeronava. Dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, activitatea poate fi reluata dupa efectuarea unei examinari practice pe simulator sau in zbor care sa contina minimum doua aterizari. Inaintea examinarii pentru reinnoirea calificarii de tip este necesara efectuarea unui program, aprobat de AACR, de improspatare a cunostintelor teoretice si de reantrenare practica. La stabilirea programului se va tine seama de durata de intrerupere.


RACR-LPN 5 Capitolul 5 Operator radionavigant


RACR-LPN 5.500. Conditii generale
Pentru a obtine licenta de operator radionavigant, un solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minimum 18 ani;
b) sa fie absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
c) sa fi absolvit un curs aprobat de instruire teoretica si practica la o organizatie de pregatire autorizata de AACR;
d) sa satisfaca cerintele RACR-LPN 5.505 privind aptitudinea medicala;
e) sa fi promovat examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.501;
f) sa fi promovat examinarea practica, in conformitate cu RACR-LPN 5.504;
g) sa detina un certificat de radiotelefonist in termen de valabilitate.

RACR-LPN 5.501. Cunostinte aeronautice
Pentru a obtine calificarea de operator radionavigant, solicitantul trebuie sa efectueze un program aprobat de instruire teoretica la sol, care sa cuprinda cel putin urmatoarele discipline:
a) Legislatie aeronautica:
- reguli si reglementari relevante pentru detinatorul unei licente de operator radionavigant; regulile aerului; servicii si proceduri de trafic aerian;
b) Cunoasterea generala a aeronavei:
- principii de operare a aparatelor de bord, echipamentului de radiocomunicatii, mijloacelor de navigatie radar si radio, sistemului de control al zborului;
- identificarea defectelor si deteriorarilor la echipamentele de radiocomunicatii, radionavigatie si radar;
- teoria de baza a electricitatii, sisteme electrice c.c. (curent continuu) si c.a. (curent alternativ), sisteme de cablaj ale aeronavei, izolare si ecranare;
- performante si limitari in operarea aeronavei;
- folosirea listei de verificari ale functionarii echipamentelor si sistemelor;
c) Performante si limite umane:
- performante si limite umane relevante pentru operatorul radionavigant;
d) Proceduri operationale:
- principii de intretinere, proceduri de intretinere si de aeronavigabilitate, raportarea defectelor, verificari inainte de zbor;
- proceduri normale, anormale si de urgenta;
e) Radiotelefonie:
- reglementari si proceduri in radiotelefonie si frazeologia standard in limba engleza.

RACR-LPN 5.502. Experienta de zbor
a) Solicitantul trebuie sa execute minimum 100 de ore de zbor in zboruri pe rute aeriene, indeplinind functia de operator radionavigant, din care cel putin 30 de ore de zbor de noapte.
b) AACR stabileste daca experienta de zbor ca pilot, navigator aerian sau mecanic navigant poate fi acceptata ca parte integranta a experientei totale de zbor.

RACR-LPN 5.503. Instruirea in zbor
Solicitantul trebuie sa efectueze o instruire in zbor cu un instructor autorizat. Instructorul trebuie sa se asigure ca solicitantul a dobandit experienta de zbor operationala, la nivelul de performanta solicitat pentru un operator radionavigant, cel putin in urmatoarele domenii:
a) proceduri normale:
1. verificari inainte de zbor;
2. verificarea documentelor de intretinere ale aeronavei si echipamentelor;
3. proceduri normale, anormale si de urgenta de cabina pentru toate fazele zborului;
4. cooperare in echipaj multiplu si proceduri in cazul in care un membru al echipajului se afla/este in incapacitatea de a indeplini functiile la bord;
5. raportarea si consemnarea defectelor;
b) proceduri anormale:
1. recunoasterea functionarii anormale a sistemelor de radiocomuncatii, mijloacelor de navigatie radar si radio;
2. proceduri de utilizare a sistemelor de rezerva in cazul functionarii anormale;
3. consemnari si raportari ale defectelor;
c) proceduri de urgenta:
1. recunoasterea aparitiei situatiei de urgenta;
2. folosirea procedurilor de urgenta corespunzatore;
3. consemnari si raportari ale defectelor.

RACR-LPN 5.504. Indemanarea
a) Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea sa de a executa, ca operator radionavigant, procedurile si manevrele descrise in RACR-LPN 5.503, in conformitate cu privilegiile acordate detinatorului licentei de operator radionavigant, si capacitatea:
1. de a executa toate manevrele cu calm si precizie ca parte integranta a echipajului;
2. de a manifesta o judecata buna si aptitudini de zbor corespunzatoare;
3. de a aplica cunostintele de specialitate;
4. de a mentine permanent o comunicare eficienta cu ceilalti membri ai echipajului.
b) Examinarea practica se efectueaza in zbor specific de transport.

RACR-LPN 5.505. Aptitudinea medicala
Solicitantul trebuie sa detina un certificat medical clasa a II-a, in termen de valabilitate.

RACR-LPN 5.506. Privilegiile detinatorului licentei de operator radionavigant si conditiile in care acestea pot fi exercitate
In urma indeplinirii cerintelor specificate in prezentul capitol, detinatorul unei licente de operator radionavigant are dreptul sa exercite functia de operator radionavigant pe tipurile de aeronave pentru care detine o calificare valida.

RACR-LPN 5.507. Emiterea licentelor; termene de valabilitate
a) Emiterea licentei initiale se efectueaza in conditiile prevazute in RACR-LPN 5.500. Termenul de valabilitate pentru calificarile de tip este de 12 luni de la data promovarii examinarii practice prevazute in RACR-LPN 5.500 lit. f).
b) Revalidarea licentei se efectueaza in urma unei examinari teoretice la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.501 lit. a), d) si e) si a examinarii practice in zbor conform RACR-LPN 5.504, efectuate in intervalul ultimelor 3 (trei) luni de valabilitate. Experienta de zbor minima pentru revalidare este de 10 ore de zbor in ultimele 12 luni. In cazul in care solicitantul nu detine experienta minima de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic si practic la nivelul prevazut pentru reinnoirea calificarii.
c) Pentru reinnoirea calificarii de tip se efectueaza examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.501, lit. a), b), d) si e) si o examinare practica in zbor conform RACR-LPN 5.504. Dupa intreruperi mai mari de 90 de zile calendaristice activitatea poate fi reluata dupa efectuarea unei examinari practice in zbor care sa contina minimum doua tronsoane. Inaintea examinarii pentru reinnoirea calificarii de tip este necesara efectuarea unui program aprobat de AACR de improspatare a cunostintelor teoretice si de reantrenare practica. La stabilirea programului se va tine seama de durata de intrerupere.


RACR-LPN 5 Capitolul 6 Inginer de receptie si control aeronave


RACR-LPN 5.600. Conditii generale
Pentru a obtine licenta de inginer de receptie si control aeronave, un solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minimum 28 ani;
b) sa detina diploma universitara de inginer, cu profil aeronautic sau electronic (cu specializare in instalatii de bord si avionics);
c) sa detina un certificat de aptitudine medicala aeronautica clasa a II-a, in termen de valabilitate;
d) sa detina licenta de personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate pentru tipul sau categoria de aeronave pentru care solicita licenta de inginer de receptie si control;
e) sa detina o experienta de minimum 5 ani in intretinerea, proiectarea, fabricarea sau in supravegherea unei organizatii de intretinere, proiectare ori fabricare a aeronavelor de tipul sau din categoria pentru care solicita licenta si calificarea;
f) sa fi parcurs un program de pregatire teoretica si practica organizat de AACR sau in cadrul unei organizatii autorizate de AACR pentru un astfel de curs;
g) sa fi promovat examinarea teoretica si practica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.601 si examinarea practica prevazuta in RACR-LPN 5.604.

RACR-LPN 5.601. Pregatire teoretica
Pentru a obtine licenta de inginer de receptie si control aeronave, solicitantul trebuie sa parcurga un program de instruire teoretica si practica care sa cuprinda urmatoarele discipline:
a) Legislatie aeronautica:
- regulile aerului; servicii si proceduri de trafic aerian; proceduri privind organizarea si efectuarea zborurilor tehnice; reglementari specifice privind proiectarea si operarea aeronavelor;
b) Cunoasterea generala a aeronavei (numai daca licenta de personal tehnic aeronautic detinuta nu include calificarea pentru tipul respectiv de aeronava):
- operarea si functionarea sistemelor de propulsie, ale sistemelor si aparatelor de bord ale aeronavei;
- restrictii in operarea aeronavei si sistemelor de propulsie; informatii relevante privind exploatarea aeronavei, prevazute in manualul de zbor si in documentatia de intretinere;
- folosirea si verificarea functionarii echipamentelor si sistemelor aeronavei respective;
- continutul si utilizarea manualului de zbor specific tipului de aeronava;
- proceduri si programul de intretinere a celulei, sistemelor si sistemelor de propulsie ale aeronavei respective, aparatelor de bord, instalatiilor si sistemelor de bord, echipamentelor de bord pentru cautare si salvare;
c) Performante de zbor si planificarea zborului:
- efectele incarcarii si distributiei maselor la bordul aeronavei, caracteristici si performante ale zborului; calcule de greutate si centraj;
- calculul si aplicarea in practica a datelor de decolare, aterizare si a altor date de zbor;
- planificarea preliminara si pe ruta a zborului.
d) Performante si limitari umane:
- performante si limite umane relevante pentru inginerul de receptie si control;
e) Aerodinamica (principiile zborului):
- aerodinamica aplicabila aeronavelor pentru care solicita licenta.

RACR-LPN 5.602. Experienta de zbor
a) Evidenta tuturor zborurilor efectuate ca inginer de receptie si control si ca membru aditionat in echipajul de baza trebuie inregistrata de solicitant in "Carnetul de zbor pentru personal navigant".
b) In scopul indeplinirii cerintelor relevante prevazute in RACR-LPN 5, AACR poate recunoaste unui solicitant al licentei de inginer de receptie si control cunostintele, experienta si indemanarea dobandite in activitatea de zbor efectuata intr-o organizatie de fabricatie, reparatie sau intretinere aeronave.
c) Pentru a obtine licenta de inginer de receptie si control aeronave, solicitantul trebuie sa acumuleze o experienta minima de zbor de 20 de ore in minimum 10 inspectii de navigabilitate.
d) Pentru a obtine o calificare de tip sau categorie de aeronava aditionala solicitantul trebuie sa acumuleze o experienta minima pe tip ori clasa de 3 ore de zbor in inspectii de navigabilitate. Prin clasa de aeronave se intelege aeronavele care au o constructie similara, instalatii de forta similare si echipamente de bord cu o complexitate similara.

RACR-LPN 5.603. Instruirea in zbor
Solicitantul trebuie sa efectueze o instruire pe aeronave, cu un inginer de receptie si control autorizat in scopul efectuarii instruirii. In anumite situatii instruirea se poate face cu un pilot calificat corespunzator (pilot receptie si control sau pilot detinator de autorizatie de control tehnic sau alt document acceptat de AACR). Acesta trebuie sa se asigure ca solicitantul a dobandit experienta de zbor operationala, la nivelul de performanta cerut pentru inginer de receptie si control, cel putin in urmatoarele domenii:
a) operatiuni premergatoare zborului, incluzand determinarea greutatii si controlul documentelor de intretinere ale aeronavei;
b) proceduri normale:
1. verificarea aeronavei la sol, inaintea zborului;
2. proceduri normale pentru toate fazele zborului;
3. coordonarea in echipaj si proceduri in cazul in care un membru al echipajului de conducere se afla/este in incapacitatea de a indeplinii functiile la bord;
4. raportarea defectelor;
c) proceduri anormale:
- recunoasterea functionarii anormale a sistemelor aeronavei;
d) proceduri de urgenta:
- recunoasterea aparitiei situatiei de urgenta;
e) proceduri de testare a aeronavelor in zbor.

RACR-LPN 5.604. Examinarea
a) Examinarea in vederea obtinerii licentei de inginer de receptie si control consta in examinarea teoretica si examinarea practica.
b) Examinarile, atat teoretica, cat si practica, se efectueaza numai dupa inregistrarea cererilor insotite de documentele care atesta plata tarifelor legale corespunzatoare si de documentele care atesta indeplinirea cerintelor prezentei reglementari referitoare la identitate, studii, pregatire de specialitate, instruire teoretica, instruire practica.
c) Rezultatele examinarilor se inscriu in rapoartele corespunzatoare fiecarei instruiri.
d) Baremul de promovare al examenelor teoretice este de 75%.
e) Reexaminarile pentru disciplinele la care solicitantul nu a promovat se desfasoara dupa minimum 15 zile calendaristice de la data sustinerii examenului teoretic anterior.
f) Examinarea practica pentru obtinerea de calificari de clasa/tip, calificari de instructor sau pentru reinnoirea licentei existente se va efectua pentru fiecare clasa si/sau tip de aeronava.
g) Pentru obtinerea licentei de receptie si control pentru aeronave, solicitantul, sub supravegherea unui examinator autorizat de AACR, trebuie:
1. sa exerseze practica de receptie si control in zbor, manevrele si procedurile care sunt necesare la receptia si controlul in zbor ale aeronavelor cu ocazia efectuarii inspectiilor de navigabilitate;
2. sa execute un program de pregatire in zbor care sa includa demonstrarea metodelor si procedurilor de receptie si control;
3. sa dovedeasca capacitatea de a inregistra datele de zbor si de a executa satisfacator in intregime programul de control aprobat pentru tipul respectiv de aeronava.
h) Rezultatele examinarii practice (promovat/nepromovat) se inscriu in raportul de examinare practica.
i) Personalului care nu obtine calificativul "promovat" la una sau mai multe discipline de examinare pentru obtinerea/revalidarea/reinnoirea licentei nu i se acorda ori i se suspenda, dupa caz, cu efect imediat, valabilitatea licentei de zbor.
j) Examinarea teoretica si practica se face de examinatorii desemnati de AACR in acest scop.

RACR-LPN 5.605. Aptitudinea medicala
a) Solicitantul trebuie sa detina un certificat medical clasa a II-a, in termen de valabilitate.
b) Diminuarea aptitudinilor medicale. Detinatorii de licenta nu pot exercita privilegiile licentei pe care o detin si ale calificarilor sau autorizarilor asociate in cazurile in care se constata o diminuare a aptitudinilor medicale care ar putea sa ii faca incapabili sa exercite, in conditii de siguranta, aceste privilegii.

RACR-LPN 5.606. Privilegiile detinatorului licentei de receptie si control si conditiile de exercitare ale acestora
a) In urma indeplinirii cerintelor specificate in prezentul capitol, detinatorul unei licente de inginer de receptie si control aeronave are dreptul sa ateste navigabilitatea aeronavelor civile ca urmare a inspectiilor de navigabilitate, in conformitate cu reglementarile aplicabile.
b) Emiterea unei licente de inginer de receptie si control se efectueaza numai daca sunt indeplinite conditiile pentru cel putin o calificare de baza pentru care se face dovada cunostintelor teoretice si a indemanarii, conform cerintelor prezentei proceduri.
1. Detinatorul unei licente de inginer de receptie si control poate indeplini functia de inginer de receptie si control la bordul unei aeronave numai daca detine o licenta valida pentru tipul respectiv de aeronava, exceptie facand cazul cand se afla la bordul aeronavei pentru a fi testat pentru evaluarea indemanarii sau se afla in programul de pregatire.
2. Prezenta reglementare nu limiteaza numarul calificarilor care pot fi detinute la un moment dat de un inginer de receptie si control.
3. Pentru variante de aeronava programele de instruire necesita instruire suplimentara pe echipamente de antrenament corespunzatoare sau aeronava.
c) Detinatorul unei licente de inginer de receptie si control aeronave raspunde in totalitate pentru temeinicia prelungirii sau suspendarii valabilitatii certificatului de navigabilitate al aeronavei civile inspectate.
d) Inginerul de receptie si control trebuie sa ateste functionarea echipamentelor speciale montate pe aeronava pentru operari speciale. Verificarea acestor echipamente se face in conformitate cu procedurile stabilite de AACR.

RACR-LPN 5.607. Emiterea licentelor; termene de valabilitate
a) Emiterea licentei initiale se efectueaza de AACR in urma calificarii pe clasa/tip de aeronave in conditiile prevazute de prezenta reglementare in RACR-LPN 5.600. Termenul de valabilitate este de maximum 24 de luni incepand cu data promovarii examinarilor teoretice prevazute in RACR-LPN 5.600 lit. g).
b) Revalidarea licentei se efectueaza in urma unei examinari teoretice la disciplinele din RACR-LPN 5.601 lit. a) si c) si a examinarii practice conform RACR-LPN 5.604 lit. b). Termenul de valabilitate al revalidarii licentei este de 24 luni de la data promovarii examenelor teoretice. Experienta de zbor pentru revalidare este de minimum 10 ore in ultimele 12 luni. In cazul in care solicitantul nu detine experienta minima de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic si practic la nivelul prevazut pentru reinnoirea calificarii.
c) Reinnoirea calificarii de clasa/tip se efectueaza dupa promovarea examinarii teoretice la toate disciplinele din RACR-LPN 5.601 si verificarea practica in zbor conform RACR-LPN 5.604 lit. b) si c). Daca perioada de expirare a licentei a depasit 2 ani, inaintea examinarilor este necesar ca solicitantul sa parcurga un program de improspatare a cunostintelor teoretice si de reantrenare practica aprobat de AACR, sub supravegherea unui inginer de receptie si control.
d) Situatii speciale. In cazul unor zboruri speciale, altele decat cele reglementate, AACR poate emite o autorizare speciala scrisa, in locul emiterii unei calificari propriu-zise pentru inginerul de receptie si control. Valabilitatea acestei autorizari este limitata la durata necesara pentru desfasurarea operatiunii respective, dar poate fi prelungita pana la finalizarea ei.


RACR-LPN 5 Capitolul 7 Inginer de receptie si control mijloace PNA-Tc


RACR-LPN 5.700. Conditii generale
Pentru a obtine licenta de inginer receptie si control mijloace PNA-Tc, un solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina diploma universitara ca inginer cu profil electronic sau aeronautic;
b) sa promoveze cursurile de operare si intretinere pentru echipamentul specific ce urmeaza a fi exploatat, organizate de producatorul echipamentului sau de AACR;
c) sa detina o experienta de minimum 2 ani in intretinerea sau supravegherea de siguranta a mijloacelor PNA-Tc pentru care solicita licenta si calificarea;
d) sa aiba varsta de minimum 24 de ani;
e) sa satisfaca cerintele RACR-LPN 5.705 privind aptitudinea medicala;
f) sa fi promovat examinarea teoretica si practica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.701 si 5.704.

RACR-LPN 5.701. Cunostinte aeronautice
Pentru a obtine licenta de inginer de receptie si control mijloace PNA-Tc, solicitantul trebuie sa parcurga un program de instruire teoretica care sa cuprinda urmatoarele discipline:
a) Legislatie aeronautica:
- reguli si reglementari relevante pentru detinatorul unei licente de inginer de receptie si control; codul aerian; regulile aerului; servicii si proceduri de trafic aerian; proceduri privind organizarea si efectuarea zborurilor de verificare si supraveghere a mijloacelor PNA-Tc;
b) Cunoasterea generala a aeronavei:
- operarea si functionarea sistemelor si aparatelor de bord ale aeronavei;
- continutul si utilizarea manualului de zbor specific tipului de aeronava;
c) Cunoasterea echipamentului de inspectie si calibrare a mijloacelor PNA-Tc:
- cunoasterea echipamentului de la sol ce necesita verificarea din zbor, privind functionara, emisia semnalului si compunerea semnalului in spatiu;
- cunoasterea echipamentului de inspectie si calibrare a mijloacelor PNA-Tc (operare, principii de functionare, receptie semnal, precum si intretinere);
- cunoasterea Manualului de operare si intretinere a echipamentelor de inspectie si calibrare a mijloacelor PNA-Tc;
- cunoasterea documentului 8071 ICAO privind verificarea in zbor a mijloacelor PNA-Tc;
- cunoasterea instructiunilor de verificare din zbor a mijloacelor PNA-Tc.

RACR-LPN 5.702. Experienta de zbor
a) Pentru a obtine licenta de inginer de receptie si control pentru inspectia si calibrarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc, solicitantul trebuie sa acumuleze o experienta de 100 de ore de zbor, repartizate, prin programul de pregatire aprobat de AACR, in mod echilibrat si corespunzator mijloacelor PNA-Tc de ruta si de apropiere care fac obiectul activitatilor pentru care este solicitata licenta.
b) AACR poate, in functie de pregatirea, experienta si calificarea anterioara a solicitantului, reduce cerintele privind experienta totala, dar la nu mai putin de 25 de ore.

RACR-LPN 5.703. Instruirea in zbor
Solicitantul trebuie sa efectueze o instruire in zbor pentru inspectia si calibrarea mijloacelor PNA-Tc, cu un inginer receptie si control mijloace PNA-Tc autorizat de AACR. Acesta trebuie sa se asigure ca solicitantul a dobandit experienta de zbor operationala si tehnica, la nivelul de performanta solicitat, cel putin in urmatoarele domenii:
a) operatiuni premergatoare zborului (informarea detinatorilor mijloacelor PNA-Tc, pregatirea echipamentului de inspectie si calibrare a mijloacelor PNA-Tc);
b) calibrarea receptoarelor echipamentului de inspectie si calibrare;
c) studierea evolutiei performantelor echipamentului de sol ce necesita verificarea din zbor;
d) proceduri pentru inspectie si calibrare pentru verificarea periodica sau omologare;
e) proceduri speciale si ordinea lor de aplicare in cazul in care echipamentul de sol necesita reglaje;
f) proceduri de interventie la echipamentul de inspectie si calibrare in timpul zborului, in momentul aparitiei unei defectiuni;
g) situatii in care se poate intrerupe zborul de inspectie si calibrare din cauza echipamentului de sol verificat;
h) situatii in care se poate intrerupe zborul de inspectie si calibrare din cauza echipamentului de inspectie si calibrare;
i) aplicarea manualului operational si a instructiunilor de verificari din zbor in timpul misiunii de inspectie si calibrare;
j) proceduri anormale si de urgenta;
k) echipamente de urgenta de la bordul aeronavei;
l) cooperare in echipaj multiplu.

RACR-LPN 5.704. Indemanarea
Pentru obtinerea licentei de inginer de receptie si control mijloace PNA-Tc, solicitantul, sub supravegherea unui examinator autorizat de AACR, trebuie:
a) sa exerseze operarea cu echipamentul de inspectie si calibrare si procedurile necesare operarii pentru inspectia si calibrarea mijloacelor PNA-Tc;
b) sa execute un program de pregatire in zbor care sa includa procedurile de operare cu echipamentul de inspectie si calibrare.

RACR-LPN 5.705. Aptitudinea medicala
Solicitantul trebuie sa detina un certificat de aptitudine medicala aeronautica clasa a II-a, in termen de valabilitate.

RACR-LPN 5.706. Privilegiile detinatorului licentei de receptie si control si conditiile de exercitare ale acestora
In urma indeplinirii cerintelor specificate in acest capitol, detinatorul unei licente de inginer de receptie si control pentru inspectia si calibrarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc are dreptul sa ateste functionarea corecta in parametrii impusi de Doc. ICAO 8071, de verificari din zbor si de instructiunile de verificari din zbor a mijloacelor PNA-Tc.

RACR-LPN 5.707. Emiterea licentelor; termene de valabilitate
a) Emiterea licentei initiale se efectueaza de AACR in conditiile prevazute de prezenta reglementare in RACR-LPN 5.700. Termenul de valabilitate este de maximum 24 de luni incepand cu data promovarii examinarilor practice prevazute in RACR-LPN 5.704.
b) Revalidarea licentei se efectueaza in urma unei examinari teoretice la disciplinele din RACR-LPN 5.701 lit. c) si a examinarii practice conform RACR-LPN 5.704. Termenul de valabilitate a revalidarii licentei este de 24 de luni de la data promovarii examenelor teoretice, pana la implinirea varstei de 55 de ani. Dupa aceasta varsta, necesitatea si oportunitatea revalidarii sunt stabilite de AACR pentru fiecare caz in parte. Experienta de zbor necesara pentru revalidare este de minimum 10 ore in ultimele 12 luni.
In cazul in care solicitantul nu detine experienta minima de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic si practic la nivelul prevazut pentru reinnoirea calificarii.
c) Reinnoirea calificarii de tip/clasa se efectueaza dupa promovarea examinarii teoretice la toate disciplinele din RACR-LPN 5.701 si verificarea practica in zbor conform RACR-LPN 5.704. Daca perioada de expirare a licentei a depasit 2 ani, inaintea examinarilor este necesar ca solicitantul sa parcurga un program de improspatare a cunostintelor teoretice si de reantrenare practica aprobat de AACR.


RACR-LPN 5 Capitolul 8 Calificarea de instructor


RACR-LPN 5.800. Categorii de instructori. Conditii generale
a) Calificarile de instructor pentru categoriile de personal aeronautic navigant enumerate in RACR-LPN 5.200 lit. a) sunt de instructor pentru calificarea de tip - aplicabil pentru licentele de mecanic navigant, navigator aerian, operator radionavigant.
b) Pentru obtinerea calificarii de instructor, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Licenta si calificare. Solicitantul trebuie sa detina cel putin licenta si calificarea corespunzatoare functiei pentru care urmeaza sa faca instruirea, astfel incat sa poata suplini activitatea la bord a celui instruit atunci cand situatia impune interventia sa pentru siguranta zborului.
2. Varsta minima. Un solicitant pentru o calificare de instructor pentru calificarea de tip trebuie sa aiba varsta minima de 25 de ani.
3. Experienta de zbor. Experienta de zbor necesara, totala pe clasa/tip, este in conformitate cu cerintele RACR-LPN 5.802.
4. Pregatirea. Solicitantul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs aprobat conform RACR-LPN 5.801 pentru calificarea de instructor, la o organizatie de pregatire autorizata/acceptata de AACR, si a executarii instruirii practice in zbor RACR-LPN 5.803. Partea I, generala, a cursului teoretic de instruire se efectueaza numai in scopul obtinerii initiale a calificarii de instructor.
5. Examinarea. Un solicitant pentru calificarea de instructor trebuie sa promoveze examinarile teoretice la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.801 si examinarea practica in zbor, in conformitate cu RACR-LPN 5.804.
6. Echivalari in vederea obtinerii altor calificari. Detinatorilor unei licente ce contine o calificare de instructor care solicita calificarea de instructor pe alte tipuri de aeronave li se va recunoaste aptitudinea de a instrui (metodologia instruirii) deja demonstrata pentru calificarea de instructor detinuta.

RACR-LPN 5.801. Pregatirea teoretica pentru obtinerea calificarii de instructor
Pentru a obtine calificarea de instructor, solicitantul trebuie sa fie absolventul unui curs care sa contina un program aprobat de instruire la sol, cuprinzand cel putin urmatoarea tematica:
a) Partea I - General:
- metode aplicate in instruire;
- tehnici de pregatire la sol si asistarea elevului in pregatirea la sol;
- procesul de acumulare a cunostintelor;
- elemente ale instruirii efective;
- testarea si evaluarea elevilor;
- tehnici de antrenament;
- desfasurarea programului de antrenament;
- planul de desfasurare a temelor;
- utilizarea facilitatilor, inclusiv a simulatoarelor, in procesul de instruire;
- analiza si corectarea greselilor (greseli sistematice, greseli caracteristice);
- performante umane si limitari specifice instructiei in zbor;
- simularea procedurilor de urgenta in procesul de instruire;
b) Partea a II-a - Instruirea tehnica
Programa va cuprinde specificatiile tehnice, sistemele, echipamentele si procedurile specifice tipului respectiv, la nivelul necesar calificarii de instructor pentru functia respectiva la bord.
Cursul are perioada de valabilitate de 36 de luni din momentul absolvirii. Daca se depaseste aceasta perioada inainte de planificarea la instruirea corespunzatoare in zbor, un program de improspatare a cunostintelor este necesar a fi efectuat la o organizatie de pregatire autorizta de AACR.

RACR-LPN 5.802. Experienta de zbor
Pentru a obtine calificarea de instructor pentru licentele de navigator, mecanic navigant, operator radionavigant, experienta minima va fi de 1.500 de ore de zbor, din care cel putin 100 de ore pe tipul respectiv de aeronava.
AACR, in functie de experienta si calificarile detinute de solicitant, poate reduce cerintele privind experienta de zbor pe tip ceruta pentru obtinerea calificarii de instructor pe acel tip de aeronava.

RACR-LPN 5.803. Instruirea in zbor
In vederea pregatirii in zbor pentru obtinerea/reinnoirea calificarii de instructor, solicitantul, sub supravegherea unui instructor autorizat, trebuie:
a) sa execute un program de instruire in zbor, care sa includa demonstrarea metodelor si procedurilor de instruire aplicabile, observarea activitatii si corectarea erorilor;
b) sa exerseze practica de instruire privind manevrele si procedurile care sunt necesare instruirii in zbor.

RACR-LPN 5.804. Examinarea
Pentru obtinerea/revalidarea/reinnoirea calificarii de instructor pe clasa sau tipul de aeronava si functia la bord pentru care solicita calificarea, solicitantul trebuie sa promoveze:
a) examinare teoretica in cadrul AACR la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.801 lit. a) si b); si
b) examinare practica in zbor in cadrul careia solicitantul trebuie sa demonstreze examinatorului aptitudinea de a instrui un elev in toate etapele de instruire, incluzand pregatirea in toate fazele zborului, precum si instruirea la sol.

RACR-LPN 5.805. Privilegiile detinatorului calificarii de instructor si conditiile de exercitare ale acestora
In urma indeplinirii cerintelor specificate in acest capitol, detinatorul unei licente ce contine o calificare de instructor are dreptul, in limitele licentei de baza, sa instruiasca la sol si in zbor personal aeronautic navigant in vederea obtinerii/revalidarii/ reinnoirii licentelor si calificarilor.

RACR-LPN 5.806. Emiterea calificarii; termene de valabilitate
a) Emiterea calificarii initiale se efectueaza in conditiile prevazute de prezenta reglementare in RACR-LPN 5.800. Termenul de valabilitate a calificarii de instructor este de 36 de luni de la data promovarii examinarii practice, sub rezerva valabilitatii calificarii de tip detinute.
b) Pentru obtinerea calificarii de instructor pe un tip suplimentar se efectueaza:
(i) instruirea teoretica conform RACR-LPN 5.801 lit. b);
(ii) instruirea practica conform RACR-LPN 5.803;
(iii) examinarea teoretica la disciplinele prevazute in RACR-LPN 5.801 lit. b);
(iv) examinarea practica in zbor conform RACR-LPN 5.804.
c) Revalidarea calificarii se efectueaza in urma unei examinari practice in zbor conform RACR-LPN 5.804, in decursul ultimelor 90 de zile calendaristice de valabilitate.
Examinarea practica pentru revalidarea calificarii de instructor poate fi combinata cu examinarea practica in vederea revalidarii calificarilor de tip detinute.
Experienta de zbor minima pentru revalidare este de un zbor in calitate de instructor efectuat in ultimele 12 luni de valabilitate pentru tipul respectiv de aeronava. In cazul in care solicitantul nu detine experienta minima de zbor pentru revalidare, acesta va fi examinat teoretic si practic la nivelul prevazut pentru reinnoirea calificarii.
d) Pentru reinnoirea calificarii se efectueaza un program de reimprospatare a cunostintelor la disciplinele si in conditiile stabilite in RACR-LPN 5.801, practica in zbor conform RACR-LPN 5.803, examinarea teoretica la disciplinele din RACR-LPN 5.801 si examinarea practica in conformitate cu RACR-LPN 5.804.
Continutul programului de reinnoire a cunostintelor trebuie sa tina seama de experienta de instructor a solicitantului si de durata intreruperii.

RACR-LPN 5.807. Imputernicirea de a instrui
a) In cazul in care un operator aerian, din motive obiective si de forta majora, nu dispune de un instructor calificat corespunzator pentru una din categoriile de personal navigant specificate in RACR-LPN 5.800 lit. a), AACR poate imputernici, pentru o perioada limitata de timp, delegarea activitatii de instruire unui pilot instructor calificat pe tipul respectiv de aeronava.
b) Imputernicirea se elibereaza in urma solicitarii scrise a operatorului, pentru o perioada de timp bine determinata pe tipul respectiv de aeronava, cu mentionarea clara a privilegiilor acordate.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne. Ordonanta de Urgenta 57/2014
Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
HG 6/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautica. Hotarare 6/2014
HG 645/2013 pentru modificarea HG 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Hotarare nr. 645/2013
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
Codul Aerian al Romaniei, consolidat 2009
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, 2007
Program national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice - PNAC-SECA [2005]
Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Chirica Dan

Pret: 159 lei
135.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: