DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 15 octombrie 2012

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3^1) si (3^2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 5 din 25 septembrie 2012, prin care a fost aprobat Actul aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite urmatorul ordin.

Art. 1
Se aproba Actul aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429/312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA

 • UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA Nr. 3.574 din 2 octombrie 2012
 • AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Nr. 13.955 din 1 octombrie 2012

  ACT ADITIONAL Nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentata de domnul notar public dr. Dumitru Viorel Manescu, presedinte,
  si
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCP), cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentata de domnul Marius Arthur Ursu, director general,
  denumite in continuare parti,
  avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3^1) si (3^2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost introduse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
  incheie urmatorul act aditional la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. I
  La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", prima liniuta de la punctul 4 se modifica si va avea urmatorul continut"
  "- sa elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, dupa caz, copii ale cartilor funciare ori certificate de sarcini. Atat cererea, cat si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise intre notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliara prin fax, e-mail, on-line sau prin orice alta modalitate de comunicare care asigura confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi conditionata de primirea cererilor in original. In cazul in care extrasul de carte funciara a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin posta numai la solicitarea expresa a biroului notarial; oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor primi cererile de inscriere in cartea funciara si actele atasate la acestea, transmise de catre notarii publici si prin fax, e-mail sau on-line."

  Art. II
  Dupa capitolul IV "Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici" se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cu urmatorul cuprins:
  "IV^1. Procedura comunicarii on-line a actelor intre notarii publici si oficiile teritoriale

  1. Dispozitii generale
  1.1. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumiti in cuprinsul prezentului capitol utilizatori, posibilitatea inregistrarii on-line a cererilor, prin acces la modulul «Registrul General de Intrare» (RGI) al sistemului informatic.
  1.2. Accesul si retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatica vor fi asigurate la cererea UNNPR. In situatia nerespectarii procedurilor de lucru convenite, ANCPI va limita accesul notarului public la platforma informatica, cu acordul prealabil al UNNPR.

  2. Acces si securitate
  Accesul notarilor publici la platforma informatica se face pe baza de parola statica sau certificat digital. Responsabilitatea actiunilor realizate in sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse si a efectelor juridice produse de acestea, precum si asigurarea confidentialitatii elementelor de acces in sistem apartin exclusiv utilizatorului.

  3. Implementare
  Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor publici, in etape, dupa un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona actiunile si activitatile de implementare, cu sprijinul si colaborarea efectiva a camerelor notarilor publici.


  4. Disponibilitatea sistemului
  4.1. Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare si pentru cereri de inscriere in cartea funciara in programul de lucru al birourilor de cadastru si publicitate imobiliara (BCPI) convenit prin protocol incheiat cu camerele notarilor publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent.
  4.2. Mentenanta sistemulu se realizeaza cu precadere in zilele nelucratoare. Platforma informatica va fi indisponibila in perioadele alocate mentenantei sistemului, cu notificaea prealabila a UNNPR cu 48 de ore inainte, daca se realizeaza intr-o zi lucratoare. In perioada alocata mentenantei sistemului, notarii publici vor folosi celelalte mijloace de comunicare.
  4.3. Pana la data de 31 decembrie 2012, ANCPI va asigura mijloacele tehnice pentru acordarea accesului permanent al notarilor publici, in mod gratuit, la consultarea cartilor funciare in format electronic, in aplicarea art. 3 alin. (3^2) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care cartile funciare solicitae sunt disponibile numai in format hartie, acesta vor fi convertite in vederea prestarii serviciului solicitat.
  In mod similar, UNNPR va asigura ANCPI acces gratuit la registrele nationale electronice notariale a caror consultare este justificata pentru buna desfasurare a activitatii ANCPI, dupa o procedura stabilita cu administratorul registrelor nationale de evident informatizata a unor proceduri si acte notariale.

  5. Fluxuri de lucru
  5.1. Notarul public poate inregistra in sistemul informtic toate tipurile de cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate. Notarul public este considerat persoana abilitata prin lege speciala sa solciite eliberarea certificatului de identificare a numarului topografic/cadastral dupa numele/denumirea proprietarului.
  5.2. In vederea inregistrarii unei cereri in aplicatia RGI se completeaza campul «solicitant» cu: numele/prenumele solicitantului, CNP/CUI, judet, localitate (unitate administrativ-teritoriala – UAT). Campul «deponent» se completeaza automat de catre aplicatia informatica cu datele de identificare ale biroului notarial/notarului public.
  5.3. Se selecteaza serviciile solicitate, identificate cu codurile principale, respectiv cu cele asociate acestora, precum si tipul de act ce justifica cererea, daca este cazul.
  5.4. Se selecteaza UAT, judetul, BCPI in a carui raza teritoriala se situeaza imobilul, precum si identificatorul acestuia: numar de carte funciara, numar cadastral/numar topografic.
  5.5. Se selecteaza modalitatea de plata, conform optiunilor generate de aplicatia informatica.
  5.6. In urma inregistrarii cererii de inscriere in cartea funciara in sistem, aplicatia genereaza numar unic de inregistrare a acesteia, asigurand rangul inscrierilor. In mod corelativ, se completeaza integral cererea de inscriere si in format hartie, conform modelelor standard din regulamentul aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.
  5.7. In cazul in care se ataseaza cererii de inscriere inregistrate on-line o versiune scanata in format .pdf sau .tif a dosarului cererii, sistemul aloca termen de solutionare, iar cererea se solutioneaza de catre persoanele desemnate la nivelul BCPI, incheierea si extrasul de carte funciara de informare eliberandu-se numai dupa primirea dosarului original al cererii, cu exceptiile prevazute mai jos.
  In vederea comunicarii incheierii si a extrasului de carte funciara de informare, dosarul original, impreuna cu nota de inregistrare intocmita in dublu exemplar, va fi predat biroului teritorial competent nu mai tarziu de termenul de solutionare stabilit. Dosarul original al cererii nu va fi predat biroului teritorial in termenul de solutionare stabilit, in situatia in care acesta a fost comunicat prin utilizarea unei semnaturi electronice, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Comunicarea dosarelor originale ale cererilor de inscriere in cartea funciara se va face in acest caz la sfarsitul fiecarei luni.
  Referatele de completare emise se vor comunica de indata, prin fax, e-mail sau on-line notarului public fara a se astepta implinirea termenului de solutionare a cererii.
  ANCPI va notifica UNNPR cu privire la momentul in care aplicatia va permite comunicarea documentelor cu semnatura electronica si se angajeaza sa intreprinda toate demersurile in acest sens, pentru ca aplicatia sa fie functionala cel mai tarziu pana la data de 31 ianuarie 2013.
  Dovada predari dosarului original este reprezentata de nota de inregistrare semnata si restituita notarului public sau delegatului notarial de catre referentul din cadrul registraturii BCPI care a primit dosarul.
  5.8. Pentru cererile avand ca obiect eliberarea unui extras de carte funciara pentru informare/autentificare sau eliberarea copiilor de pe documentele din arhiva BCPI, aplicatia RGI aloca numar de inregistrare si termen de solutionare. In acest caz, eliberarea extraselor de carte funciara pentru informare, pentru autentificare sau eliberarea de copii de catre BCPI nu va fi conditionata de primirea cererilor in original.

  6. Instruirea utilizatorilor
  ANCPI se obliga sa puna la dispozitia birourilor notariale interesate material didactic actualizat (manuale, filme de prezentare etc.) si sa organizeze sesiuni de instruire pentru personalul desemnat de birourile notariale in vederea asimilarii procedurilor practice de lucru in aplicatia informatica. Stabilirea numarului sesiunilor de instruire, a periodicitatii acestora, respectiv a numarului de participanti se va efectua de comun acord cu camerele notarilor publici si de oficiile teritoriale, in functie de capacitatea tehnica si de personal a celor din urma.

  7. Suport tehnic
  In vederea solutionarii eficiente a problemelor de natura tehnica ce pot sa apara in utilizarea platformei, ANCPI va pune la dispozitia utilizatorilor un mecanism de suport tehnic si canalele de comunicatie aferente. Prin intermediul acestui mecanism se vor transmite instructiuni pentru depasirea problemelor si vor fi colectate informatii necesare imbunatatirii sistemului. Utilizatorii sistemului au obligatia sa foloseasca exclusiv sistemul de suport in vederea depasirii impedimentelor.

  Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
  Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
  Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
  Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
  OG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
  HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
  OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
  OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
  Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010
  Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
  Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
  OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
  Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
  Investitii imobiliare. Fundamente, practici si studii de caz
  Capraru Bogdan,Muler Onofrei

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  86 useri online

  Useri autentificati: