DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabilePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 20 iunie 2014

 • MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE: Ordin nr. 365 din 19 martie 2014
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 741 din 29 mai 2014

  Avand in vedere dispozitiile art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul dispozitiilor art. XV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare,
  ministrul mediului si schimbarilor climatice si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

  Art. 1
  (1) Prin prezentul ordin se aproba Procedura de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta in anexa nr. 1.

  (2) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
  (3) Cererile de restituire a sumelor prevazute la alin. (2), depuse de contribuabili, se solutioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la inregistrare, iar plata transelor anuale se efectueaza conform graficului transelor anuale aprobate la restituire al carui formular este prevazut in anexa nr. 7.
  (4) Cererile de restituire a sumelor prevazute la alin. (2) se depun de catre contribuabili la autoritatea obligata prin hotarare judecatoreasca sa efectueze restituirea, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente sau Administratia Fondului pentru Mediu, dupa caz.


  Art. 2
  (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:
  A = (suma de actualizat x IPC)/100,
  unde:
  A - suma totala de plata, ca urmare a actualizarii;
  suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;
  IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzatoare perioadei de restituire, comparativ cu luna in care a fost emisa decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plati.
  (2) Dobanda stabilita de instantele judecatoresti se calculeaza pana la data platii integrale, respectiv pana la data platii fiecarei transe.

  Art. 3
  Sumele prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizarii acestora la data efectuarii platii, se suporta din sumele incasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

  Art. 4
  Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
  a) cerere de restituire a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, prevazuta in anexa nr. 2;
  b) instiintare de restituire a unor sume stabilite prin hotarari judecatoresti, prevazuta in anexa nr. 3;
  c) referat privind restituirea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti, prevazut in anexa nr. 4;
  d) decizie de solutionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti, prevazuta in anexa nr. 5;
  e) proces-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instantele judecatoresti cu indicele preturilor de consum, precum si calculul dobanzilor cuvenite contribuabililor, prevazut in anexa nr. 6;
  f) graficul transelor anuale aprobate la restituire in baza hotararilor judecatoresti, prevazut in anexa nr. 7;
  g) borderou privind programarea platii sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, prevazut in anexa nr. 8;
  h) decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, prevazuta in anexa nr. 9;
  i) nota privind restituirea unor sume, prevazuta in anexa nr. 10;
  j) evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti executorii, prevazut in anexa nr. 11.

  Art. 5
  Administratia Fondului pentru Mediu, in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, in mod corespunzator, in functie de institutia publica obligata la plata in baza dispozitivului hotararii judecatoresti executorii.

  Art. 6
  Procedura prevazuta de prezentul ordin se aplica de institutiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 7
  Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

  Art. 8
  Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 9
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  CAPITOLUL I - Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri financiar-bugetare, in situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala este obligata la restituirea acestora


  1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti, depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

  2. Sumele prevazute la pct. 1 se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organul fiscal competent, care reprezinta:
  a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
  b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

  3. Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire. Data la care a luat nastere dreptul la restituire este data hotararii judecatoresti executorii.

  4. Daca organul fiscal competent considera ca mai are nevoie de anumite documente relevante solutionarii cererii, solicita contribuabilului, in scris, prezentarea acestora.

  5. Termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionarii acesteia si data inregistrarii primirii acestor informatii la organul fiscal competent. In cazul in care documentele solicitate de catre organul fiscal competent necesare in vederea solutionarii cererii nu sunt depuse de catre contribuabil in termen de cel mult 30 zile, cererea prevazuta la pct. 1 se respinge de catre organul fiscal competent, instiintandu-l pe contribuabil cu privire la aceasta.

  6. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti executorii, instantele dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
  a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administatti de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati a Trezoreriei Statului, sumele inscrise de catre organul competent in decizia de restituire, respectiv in graficul transelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile;
  b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati ale Trezoreriei Statului diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica "cod fiscal platitor" codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.

  7. La cererea de restituire se anexeaza, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
  a) hotararea judecatoreasca executorie, in copie legalizata;
  b) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, impreuna cu imputernicirea data acestuia, in copie;

  8. Cererea de restituire, insotita de documentele prevazute la pct. 7, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

  9. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, verifica in baza de date centralizata daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.

  10. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 9 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, organul fiscal competent intocmeste Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti executorii, prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

  11. In vederea stabilirii graficului transelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent transmite Administratiei Fondului pentru Mediu o copie a cererii de restituire, insotita de copii ale documentelor prevazute la pct. 7, precum si a referatului prevazut la pct. 10. Aceste documente pot fi transmise in sistem electronic catre Administratia Fondului pentru Mediu.

  12. Graficul prevazut la pct. 11 va fi transmis de Administratia Fondului pentru Mediu, semnat si stampilat, organului fiscal competent in termen de 5 zile de la data inregistrarii la registratura acestei institutii a solicitarii organului fiscal. Graficul poate fi transmis organului fiscal competent in sistem electronic, cu incadrarea in termenul de 5 zile de la data inregistrarii solicitarii organului fiscal.

  13. Graficul transelor anuale aprobate la restituire va cuprinde, in mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare transa anuala, precum si cuantumul acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.

  14. Periaoda de restituire pentru fiecare transa anuala din graficul prevazut la pct. 11 este urmatoarea:
  a) pentru prima transa anuala, perioada de restituire este luna urmatoare datei comunicarii graficului, de catre Administratia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent;
  b) pentru urmatoarele transe anuale perioada de restituire este:
  - pentru cererile de restituire depuse in primul semestru al fiecarui an, perioada de restituire a transei este luna aprilie a fiecaruia din urmatorii 4 ani;
  - pentru cererile de restituire depuse in cel de-al doilea semestru al fiecarui an, perioada de restituire a transei este luna noiembrie a fiecaruia din urmatorii 4 ani.

  15. In sensul prezentului ordin, prin transa anuala se intelege cota-parte de 20% din:
  a) taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  b) cheltuielile de judecata;
  c) alte sume stabilite de instantele judecatoresti.

  16. Ulterior stabilirii graficului transelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent intocmeste, in 3 exemplare, decizia de solutionare a cererii de restituire, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin, la care anexeaza o copie a graficului transelor anuale aprobate la restituire si comunica un exemplar contribuabilului, cel de-al doilea se transmite Administratiei Fondului pentru Mediu, iar cel de-al treilea se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

  17. Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevazut la pct. 11, precum si pentru calcularea dobanzilor cuvenite contribuabililor, conform hotararilor judecatoresti executorii, organul fiscal competent intocmeste, in 3 exemplare, Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instantele judecatoresti cu indicele preturilor de consum, precum si calculul dobanzilor cuvenite contribuabililor, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobanzii cuvenite contribuabilului se efectueaza pana la data platii transelor anuale, astfel cum este mentionata in borderou, respectiv in instiintarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, dupa caz, ori pana la data stabilita prin hotararea judecatoreasca executorie.

  18. In vederea restituirii transelor anuale stabilite prin graficul prevazut la pct. 11, a sumelor actualizate si a dobanzilor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil si aplica in mod corespunzator Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, pentru fiecare transa anuala.

  19. Pentru plata fiecarei transe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevazut la pct. 11, a sumelor actualizate si a dobanzilor, organul fiscal competent constata si opereaza eventualele compensari cu obligatii fiscale restante existente in evidenta pe platitor pana la data platii fiecarei transe si intocmeste in 3 exemplare urmatoarele documente:
  a) Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, al carei model este prevazut in anexa nr. 9 la ordin;
  b) Nota privind restituirea unor sume, aferenta fiecarei transe anuale stabilite prin grafic, precum si a sumelor actualizate si a dobanzilor, al carei model este prevazut in anexa nr. 10 la ordin;
  c) Decizia de restituire a sumelor de la buget, al carui model este prevazut in anexa la Procedura de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004;
  d) Instiintarea de restituire a unor sume stabilite prin hotarari judecatoresti, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

  20. In vederea efectuarii operatiunilor de compensare/restituire, organul fiscal competent transmite unitatii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevazute la pct. 19 lit. a) si b), dupa caz, cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru efectuarea platii, astfel cum a fost inscrisa in borderoul prevazut la pct. 21

  21. In vederea programarii contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele ramase ca urmare a efectuarii eventualelor compensari potrivit pct. 18, organul fiscal competent intocmeste Borderoul privind programarea platii sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, prevazut in anexa nr. 8, iar o copie a acestuia se transmite Administratiei Fondului pentru Mediu.

  22. Compensarea si restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti, actualizate cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica, conform formulei de calcul prevazute la art. 2 din ordin, si dobanzile calculate pana la data platii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, in contul bancar indicat de catre contribuabil prin cererea sa de restituire ori in numerar, dupa caz, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

  23. In situatia in care sumele prevazute la pct. 22 nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris, in cel mult doua zile lucratoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii compensarii/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitata, din contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexeaza la extrasul contului 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se elibereaza Administratiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitatile Trezoreriei Statului si copii ale ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul in contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

  24. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, in cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea unor sume.

  25. Daca pana la restituirea integrala a sumelor prevazute la pct. 1 intervin schimbari privind datele de identificare ale contribuabilului sau ale contului bancar mentionate in cerere, contribuabilul are obligatia de a instiinta organul fiscal competent de indata.

  26. Programarea pe zile a contribuabililor se face de catre organul fiscal competent la data stabilita in borderoul prevazut la pct. 21, respectiv in instiintarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, dupa caz.

  27. In situatia in care contribuabilul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa. Daca pana la sfarsitul fiecarui an contribuabilul nu se prezinta la unitatea Trezoreriei Statului in vederea ridicarii sumei cuvenite, plata acestora se va efectua odata cu transa urmatoare sau, in cazul ultimei transe, la data stabilita de contribuabil prin solicitarea acestuia.

  28. Documentele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

  29. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, sumele actualizate cu indicele preturilor de consum, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti se gestioneaza informatic de catre organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

  30. Organul fiscal competent este raspunzator de monitorizarea restituirii transelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul transelor anuale aprobate la restituire.

  31. Administratia Fondului pentru Mediu este raspunzatoare pentru asigurarea sumelor in conturile prevazute la pct. 22 si 23, in vederea compensarii/restituirii sumelor stabilite de instantele de judecata, la termenele mentionate in borderoul primit de la organul fiscal competent, conform pct. 21.

  32. Procedura de intocmire si eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule este cea prevazuta la capitolul III al anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

  33. Cererile de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari executorii aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, respectiv cererile de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanti decizia de restituire si nota privind restituirea unor sume se vor solutiona potrivit prevederilor cuprinse in prezenta procedura.


  CAPITOLUL II - Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014, in situatia in care Administratia Fondului pentru Mediu este obligata la restituirea acestora


  1. In vederea restituirii sumelor prevazute de alin. (1) al art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014, contribuabilul depune la Administratia Fondului pentru Mediu o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin, impreuna cu documentatia necesara.

  2. Administratia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire la care anexeaza graficul transelor anuale aprobate la restituire si efectueaza restituirea aplicand in mod corespunzator prevederile cap. I.

  3. In vederea realizarii unei baze de date centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform anexei nr. 11 la ordin, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si orice alte sume stabilite de instantele judecatoresti si restituite de catre aceasta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

  4. Administratia Fondului pentru Mediu este raspunzatoare de monitorizarea restituirii transelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul transelor anuale aprobate la restituire.


  Anexele 2 - 11 nu sunt cuprinse in materialul de fata