DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar. Ordonanta nr. 32/1995 consolidata 2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 / 30 august 1995

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 106/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • Legea nr. 123/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
 • OG nr. 10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • Legea nr. 120/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
 • OG nr. 10/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
 • Legea nr. 781 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
 • OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

  In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, avind in vedere si prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

  Art. 1
  (1) Se instituie timbrul judiciar, care, in conditiile prezentei ordonante, se aplica actiunilor, cererilor, actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei, Parchetului General de pe lânga Curtea Suprema de Justitie, precum si actelor notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici.
  (2) Timbrul judiciar nu se aplica in cazurile in care nu se percepe taxa de timbru.

  Art. 2
  Timbrul judiciar se imprima la cererea si sub controlul Ministerului Justitiei.
  Timbrul judiciar este mobil si are urmatoarele valori: 1.500 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 50.000 lei.
  Timbrele de alte valori emise ramân in circulatie pâna la epuizarea stocului existent.

  Art. 3
  (1) Cererile de chemare in judecata, adresate instantelor judecatoresti, se timbreaza cu timbru judiciar in valoare de 3.000 lei, in cazul in care se solicita solutionarea in fond a cauzei, si in valoare de 1.500 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.
  (2) In cazul in care cererile prevazute la alin. (1), indiferent daca privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 15.000 lei, daca valoarea este de peste 10.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 30.000 lei, iar daca valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 50.000 lei
  (3) Sint exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se considera vatamate in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat si repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculeaza potrivit prevederilor alin. 1.
  (4) Cererile adresate Parchetului General de pe lânga Curtea Suprema de Justitie se timbreaza cu timbre judiciare in valoare de 3.000 lei, daca, potrivit legii, sunt supuse taxei de timbru
  (5) In cazul cererilor de inmatriculare/inregistrare a mentiunilor in Registrul Comertului, transmise in forma electronica, oficiile registrului comertului vor incasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispozitiile art. 6 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 4
  Cererilor adresate instantelor judecatoresti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, inscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari in registrele de publicitate, notificari si somatii comunicate prin executorii judecatoresti, precum si oricaror alte cereri care nu fac obiectul activitatii de judecata, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplica timbre judiciare de 1.500 lei.
  Cererile de acordare a cetateniei sau de renuntare la cetatenie se timbreaza cu timbre judiciare de 15.000 lei. Supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei se timbreaza cu timbre judiciare de 1.500 lei pentru fiecare exemplar

  Art. 5
  Pentru actele notariale ce se indeplinesc de catre notarii publici, pentru care legea prevede taxe de timbru in suma fixa, se aplica timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.
  In cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 15.000 lei, pentru cele ce depasesc 10.000.000 lei se aplica timbre judiciare de 30.000 lei, iar daca valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplica timbre judiciare de 50.000 lei

  Art. 6
  Raspunderea pentru realizarea emisiunilor si circulatia timbrului judiciar, ca si pentru gestionarea fondurilor obtinute, revine Ministerului Justitiei.
  Vinzarea timbrului judiciar se face de catre institutiile si notarii publici prevazuti la art. 1 sau prin unitati autorizate sa vinda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pina la 5% din valoarea acestuia.

  Art. 7
  (1) Sumele incasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare, la dispozitia Ministerului Justitiei, in completarea alocatiilor de la bugetul de stat.
  (2) Disponibilitatile de la finele anului se vor raporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
  (3) Cheltuielile necesare realizarii primei emisiuni a timbrului judiciar de pina la 25 milioane lei se acopera din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

  Art. 8
  Veniturile incasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Curtii Supreme de Justitie, a parchetelor de pe lânga aceste instante, laboratoarelor de expertiza criminalistica, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare si aparatura specifica, pentru acordarea de stimulente magistratilor, asimilatilor acestora si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor, laboratoarelor de expertiza criminalistica si Ministerului Justitiei, pentru organizarea unor actiuni cu caracter profesional sau social.
  De asemenea, din veniturile provenind din vânzarea timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru construirea si cumpararea de locuinte de serviciu, precum si pentru plata specialistilor si a colaboratorilor externi, care participa la elaborarea unor proiecte de coduri.
  Pentru stimulentele acordate din veniturile incasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datoreaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensia suplimentara

  Art. 9
  Cererile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate, daca nu sint timbrate corespunzator.
  In cazul nerespectarii dispozitiilor prezentei ordonante, se va proceda conform prevederilor legale in vigoare referitoare la taxa de timbru.

  Art. 10
  In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante, Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va emite norme metodologice de aplicare.
  Normele metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

  Art. 11
  Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor, Repertoriul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
  Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
  Legea 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic. Lege nr. 298/2013
  OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013
  Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
  OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
  Legea 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege nr. 20/2012
  Ordin nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile
  HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
  Exemplu de urmat pentru Decanii Barourilor de avocati
  Lege nr 276/2009 privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  OUG nr. 77/2008, Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  Legea nr. 71/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  Ordin nr. 2530/2008 pentru modificarea si completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru s
  Ordin nr. 1494/2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
  Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
  Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: