DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) utilizatori —– persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini;
..................................................................................................
j) rovinieta — documentul sau inregistrarea in format electronic care atesta achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Modelul, forma, continutul, modul, conditiile si mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;".

2. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
"n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei — sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare, denumit in continuare SIEGMCR."

3. La articolul 1 alineatul (1^1), litera a) se abroga.

4. La articolul 1 alineatul (1^1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) rovinieta matca-cupon, aplicata in partea stanga jos a parbrizului vehiculului, a carei perioada de valabilitate cuprinde ziua in care se efectueaza verificarea care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, avand inscris numarul de inmatriculare al vehiculului. In cazul deteriorarii rovinietei matca-cupon, dovada achitarii tarifului de utilizare se face astfel:
(i) pentru utilizatorii persoane fizice — documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, in original sau in copie legalizata;
(ii) pentru utilizatorii persoane juridice — documentul care atesta plata integrala a tarifului de utilizare, in original sau o copie a acestuia stampilata si semnata in original de catre conducatorul unitatii, cu inscrisul «Conform cu originalul»;".

5. La articolul 1 alineatul (1^1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) rovinieta electronica ce atesta existenta in baza de date a SIEGMCR, denumita in continuare baza de date, a informatiilor privind achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul in cauza, a carei perioada de valabilitate cuprinde ziua in care se efectueaza verificarea."

6. Dupa alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Incepand cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matca-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR."

7. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Tariful de utilizare este structurat in functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare."

8. La articolul 1, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In cazul schimbarii utilizatorului vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea."

9. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) Incepand cu data de 1 august 2010, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare, in vederea operarii modificarii in baza de date. Documentele necesare si conditiile de efectuare a modificarii, precum si tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

10. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
(i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;
(ii) unitatile Ministerului Administratiei si Internelor;
(iii) serviciile de ambulanta;
(iv) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(v) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A.;
b) folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati;
c) istorice.
(2) Incepand cu data de 1 august 2010, vehiculele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date.
(3) Obligatia de a solicita inscrierea/eliminarea vehiculelor prevazute la alin. (1) in/din baza de date revine utilizatorilor acestora.
(4) Documentele necesare si conditiile de inscriere a vehiculelor prevazute la alin. (1) in/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

11. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului."

12. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, in functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4."

13. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita in lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar."

14. La articolul 8, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contraventionale atat pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cat si in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din Romania.
(6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor romani care folosesc reteaua de drumuri nationale din Romania fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de inmatriculare al vehiculului pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3)."

15. La articolul 9, dupa primul alineat se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Incepand cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contraventiei se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor — Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini."

16. La articolul 12, alineatul (6) se abroga.

17. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta.

18. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, al carei cuprins este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.

19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezenta ordonanta."

Art. II
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durata de "90 de zile" prevazut la art. I pct. 7, care vor intra in vigoare la 1 august 2010.

Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexe


Nivel tarife utilizare drumuri nationale - OG 8/2010
Cuantum amenda contraventionala lipsa rovinieta - OG 8/2010
Cuantum amenda contraventionala lipsa rovinieta, partea a doua - OG 8/2010
Cuantum tarif despagubire lipsa rovinieta valabila - OG 8/2010

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 2166/2012 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Legea 144/2012 pentru modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania - rovinieta. Lege nr. 144/2012
Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Ordin nr. 769/2010
Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei
Dimitriu Alexandru,Dimitriu Alexandru

Pret: 29 lei
24.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: