DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata. Ordonanta nr. 14/2007, republicata 2014

Republicata in temeiul Art. IV din Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 14 mai 2014, dandu-se textelor o noua numerotare.
Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 109/2010 privind completarea Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 7 iunie 2010;
 • Legea nr. 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012;
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare.

  Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 23 septembrie 2014


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica in conditiile prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele de valorificare abilitate.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.

  (3) Bunurile prevazute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a detinatorului, in cazul in care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinatorului, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Afacerilor Interne si ai Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
  (4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicala, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii medicale, substantelor toxice si a materialelor radioactive confiscate se efectueaza in conditiile prevazute in legile speciale care reglementeaza regimul acestor substante.

  (5) Bunurile dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala se distrug in prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevazute la alin. (3).
  (6) Convocarea comisiei de preluare si distrugere se face de catre detinator.
  (7) In cazul bunurilor prevazute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cheltuielile de distrugere urmeaza regimul stabilit prin aceasta lege.

  Art. 2
  In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) organe de valorificare - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, administratiile judetene ale finantelor publice si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si alte structuri ale Ministerului Finantelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului aflate pe teritoriul Romaniei, precum si structurile de specialitate cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei;
  b) detinator de bunuri - persoana fizica sau juridica ce detine cu sau fara titlu bunuri de natura celor prevazute laa rt. 1.

  Art. 3
  (1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, in orice procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului, in temeiul unei incheieri emise de judecatorul de camera preliminara sau al unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.
  (2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, titlul de proprietate il constituie insusi procesul-verbal de contraventie, in cazul in care acesta nu a fost contestat in termenul legal sau daca a fost contestat si contestatia a fost respinsa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
  (3) Bunurile mobile aflate la organele de valorificare sau la detinator, pentru care s-a dispus restituirea prin incheierea judecatorului de camera preliminara sau prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, se restituie proprietarului sau persoanei indreptatite. In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, pentru care s-a dispus restituirea, eventualele cheltuieli de restituire sunt in sarcina organelor care au dispus masura confiscarii.
  (4) In vederea restituirii bunurilor mentionate la alin. (3), organul de valorificare sau, dupa caz, detinatorul va proceda la notificarea proprietarului sau a persoanei indreptatite, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
  (5) In situatia in care notificarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, detinatorul va proceda la notificarea prin intermediul executorului judecatoresc ori la afisarea comunicarii la domiciliul sau la sediul proprietarului ori al persoanei indreptatite.
  (6) Opertiunea de afisare se consemneaza intr-un proces- verbal semnat de cel putin un martor. Atunci cand proprietarul sau persoana indreptatita isi are domiciliul sau sediul in alta localitate decat cea in care se afla sediul detinatorului, la solicitarea acestuia, procedura de afisare prevazuta la alin. (5) se poate realiza si prin intermediul institutiei corespondente de la domiciliul sau sediul proprietarului ori al persoanei indreptatite.
  (7) Bunurile mentionate la alin. (3) se considera abandonate daca proprietarul sau persoana indreptatita nu se prezinta pentru a le ridica in termen de 3 luni de la data la care a fost notificata de catre detinator.
  (8) Dispozitiile alin. (4)-(7) nu se aplica in cazul in care prin dispozitii legale se prevede un alt termen de restituire a bunurilor sau o alta procedura de notificare.
  (9) Incheierea judecatorului de camera preliminara sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila se comunica de indata detinatorului, in vederea notificarii proprietarului sau persoanei indreptatite.


  Capitolul II - Declararea si preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


  Art. 4
  (1) Declararea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului se face la organele de valorificare, in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
  (2) Bunurile devenite proprietate privata a statului se declara si se predau organelor de valorificare dupa ce actul de preluare in proprietatea privata a statului, prevazut la Art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.

  Art. 5
  (1) Detinatorii bunurilor care au trecut in proprietatea privata a statui, persoane fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de securitate, de pastrare si de conservare corespunzatoare pana la predarea lor efectiva organelor de valorificare.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:
  a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhiva, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildesul si orice bunuri a caror comercializare este interzisa prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
  b) mijloacele de plata in valuta neconvertibila care se depun la Banca Nationala a Romaniei in conditiile legii;
  c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Politiei Romane, Ministerului Apararii Nationale ori, dupa caz, altor persoane juridice autorizate, prevazute de legislatia privind regimul armelor si munitiilor.
  (3) Bunurile prevazute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de catre organele specializate care le-au preluat, dispunand de acestea conforma tributiilor legale ce le revin.
  (4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) se vireaza la bugetul de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare, precum si a altor retineri prevazute prin legi speciale.
  (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenta legislatiei in vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care raman la dispozitia cultelor religioase.
  (6) Precursorii de droguri se valorifica de organele de valorificare numai catre un operator cu substante clasificate, potrivit legislatiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri.
  (7) O copie a documentului care atesta valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunica Agentiei Nationale Antidrog.


  Capitolul III - Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


  Art. 6
  (1) Predarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se face de catre detinatori la organele de valorificare.
  (2) Bunurile vor fi predate de catre detinatori organelor de valorificare, care sunt obligate sa le preia in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
  (3) Dupa preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora in termen de 21 de zile de la preluare.
  (4) Comisia de evaluare este formata din 5 membri: 3 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si un reprezentant al detinatorului bunurilor respective.
  (5) Cheltuielile de deplasare si de cazare se platesc membrilor comisiei de evaluare de catre institutia care i-a desemnat.
  (6) Prin exceptie de la prevederile Art. 3 alin. (2) privind conditiile in care procesul-verbal de contraventie devine titlu de proprietate, precum si de la prevederile alin. (1), bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele, se valorifica de indata. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie, la pretul de piata. Valorificarea acestor bunuri se face fara efectuarea procedurilor de evaluare.
  (7) Prin exceptare de la prevederile Art. 3 alin. (2), la solicitarea detinatorului, acelasi termen si aceeasi procedura de valorificare prevazute la alin. (6) se aplica si bunurilor al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.
  (8) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se dispune restituirea bunurilor prevazute la alin. (6) si (7), sumele obtinute din valorificarea acestora se achita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz, la nivelul actualizat al preturilor, in situatia in care in hotarare nu se prevede suma.
  (9) Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificarii, sunt obligate sa emita avizul constatator in termenul solicitat de organul de valorificare, cu exceptia bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de indata.
  (10) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificarii, vor purta marcaje speciale, conform reglementarilor legale in materie.

  Art. 7
  (1) Prin exceptie de la prevederile Art. 3 alin. (2), bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate in cursul procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile, in urmatoarele situatii:
  a) atunci cand exista riscul ca, prin trecerea timpului, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului, valoarea bunurilor confiscate sa se diminueze semnificativ;
  b) cand masura confiscarii priveste bunuri a caror depozitare, intretinere sau conservare necesita cheltuieli disproportionate in raport cu valoarea bunului.
  (2) In cursul procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile, organul care a dispus masura confiscarii poate hotari de indata valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci cand exista acordul acestuia, indiferent daca acestea se incadreaza sau nu in categoriile mentionate la alin. (1). In vederea valorificarii acestor bunuri se aplica in mod corespunzator dispozitiile Art. 6 alin. (1)-(6).
  (3) La cererea organului care a dispus masura confiscarii, instanta de judecata investita cu solutionarea procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare decide asupra valorificarii bunurilor mobile confiscate ce se incadreaza in categoriile mentionate la alin. (1). In acest scop, instanta de judecata fixeaza un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate partile. Bunurile mobile pentru care se solicita valorificarea vor fi evaluate, prin expertiza judiciara, la valoarea lor de circulatie.
  (4) Instanta solutioneaza de urgenta cererea privind valorificarea bunurilor mobile confiscate ce se incadreaza in categoriile mentionate la alin. (1), prin incheiere irevocabila.
  (5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), dupa retinerea cheltuielilor de valorificare, se consemneaza pe numele proprietarului bunurilor, la dispozitia organului care a dispus masura confiscarii.
  (6) Pentru valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt aplicabile dispozitiile Art. 9.
  (7) Impotriva modului de ducere la indeplinire a incheierii de valorificare a bunurilor mobile confiscate cei interesati pot formula plangere la instanta care a dat aceasta incheiere, in termen de 10 zile de la data la care au luat cunostinta de actul contestat. Tot astfel, tertii vatamati pot formula plangere in tot cursul procedurii de valorificare, dar nu mai tarziu de 10 zile de la finalizarea acestei proceduri.
  (8) Pana la solutionarea plangerii prevazute la alin. (7), instanta poate suspenda procedura de valorificare prin incheiere irevocabila, numai daca se depune o cautiune, care nu poate depasi cuantumul de 10% din valoarea obiectului cererii.
  (9) Instanta solutioneaza plangerea prevazuta la alin. (7) prin incheiere irevocabila.
  (10) Neintroducerea plangerii in termenul prevazut la alin. (7) teza a II-a nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii.
  (11) In cazul bunurilor valorificate in conditiile prezentului articol nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impotriva tertului care a platit pretul, in afara de cazul in care a existat frauda din partea acestuia.

  Art. 8
  (1) bunurile supuse valorificarii care, in perioada valorificarii, au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.
  (2) Comisia de distrugere este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului judetean de politie, un reprezentant al comisariatului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si un reprezentant al agentiei judetene de protectie a mediului.
  (3) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiilor prevazute la Art. 1 alin. (3) si la Art. 8 alin. (2) primesc o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice*), care se indexeaza anual cu indicele de inflatie, cu conditia intrunirii comisiilor cel putin o data in cursul lunii, care se acopera din veniturile incasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
  (4) Cheltuieleli de deplasare si de cazare se platesc membrilor comisiilor de distrugere prevazute la Art. 1 alin. (3) si la Art. 8 alin. (2) de catre institutia care i-a desemnat.
  ----------
  *) A se vedea Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (3), Art. 6 alin. (3) si Art. 7 alin. (2)din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare.

  Art. 9
  (1) Valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se face prin bursele de marfuri, prin magazine proprii, licitatie publica, in regim de consignatie sau direct de la locul unde acestea se afla.
  (2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se afla in strainatate, se face prin licitatie publica sau alte proceduri legale, potrivit legislatiei aplicabile din statul pe teritoriul caruia se afla.


  Capitolul IV - Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate in proprietatea privata a statului


  Art. 10
  (1) Minsiterul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificarii unor persoane fizice sau juridice, astfel:
  a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministeriala, cu titlu gratuit, ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare, precum si institutiilor de cult, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania si organizatiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale si care desfasoara efectiv astfel de activitati;
  b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si organizatiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale si care desfasoara efectiv astfel de activitati, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducatorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante;
  c) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare, prin ordin al ministrului finantelor publice sau decizie a conducatorului organului de valorificare, dupa caz;
  d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului;
  e) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului;
  f) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu exceptia celor detinute de stat in cote indivize, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice, cu destinatia de locuinte de serviciu.
  (2) Repartizarea bunurilor prevazute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a prim-ministrului, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor si Cancelariei Primului-Ministru**).
  ---------
  **) Conform prevederilor Art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se inlocuieste in mod corespunzator cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, dupa caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".


  Capitolul V - Venituri si cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului


  Art. 11
  (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor se varsa la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare, precum si a altor retineri prevazute prin legi speciale in cazul organelor abilitate, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare.
  (2) Bunurile confiscate de organele autoritatii administratiei publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele incasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 20% din veniturile ramase dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea.
  (3) Comisionul de 20% se varsa la bugetul de stat, in termen de 5 zile lucratoare de la incasare.
  (4) in situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
  (5) In categoria cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, in conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si pana la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum si cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare.

  Art. 12
  (1) Bunurile necomunitare care au intrat in proprietatea privata a statului sunt supuse prevederilor Art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare.
  (2) Drepturile de import se aplica asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonante.
  (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse.
  (4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole si taxele antidumping se aplica si in cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra pretului stabilit de comisia de evaluare, aflat in vigoare in momentul atribuirii, si intra in categoria cheltuielilor de valorificare prevazute la Art. 11 alin. (5).


  Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 13
  Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala sau, dupa caz, penala, potrivit legii*).
  ----------
  *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.

  Art. 14
  (1) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului**).
  (2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finantelor Publice.
  ----------
  **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor medodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 15
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
  a) Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;
  b) Hotararea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

  Art. 16
  Prezenta ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.***)
  ---------
  ***) Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007.


  NOTA: 
  Reproducem mai jos Art. II si III din Legea nr. 65/2014, care nu sunt incorporate in textul republicat al Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 65/2014:
  "Art. II
  (1) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sanctiunii contraventionale, complementare a confiscarii bunurilor, agentul constatator poate lua masura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective in vederea confiscarii, intocmind in acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.
  (2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare incheiat conform alin. (1), agentul constatator instiinteaza persoana la care s-au gasit bunurile asupra faptului ca are posibilitatea, in termen de maximum 24 de ore, sa depuna la agentul constatator explicatii scrise cu privire la imprejurarile constatate si/sau sa depuna orice document pe care il considera relevant, dupa caz, de natura sa determine revocarea masurii provizorii prevazute la alin. (1).
  (3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depoziteaza intr-un spatiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au gasit si pe cheltuiala acesteia, persoana ramanand responsabila de pastrarea calitatii si integritatii bunurilor, de luarea tuturor masurilor pentru evitarea oricarui impact asupra calitatii mediului.
  (4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), in functie de faptele savarsite si documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea masurii prevazute la alin. (1), fie aplicarea sanctiunii contraventionale. Revocarea masurii prevazute la alin. (1) se motiveaza in scris si este avizata de sefii ierarhici ai agentului constatator si aprobata de conducatorul institutiei din care face parte acesta.
  (5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevazute la alin. (1) bunurile a caror provenienta nu este dovedita de contravenient, in conditiile legii, si care au servit sau sunt destinate pentru activitati comerciale ilicite, asupra carora se dispune de indata sanctiunea confiscarii.

  Art. III
  In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor Art. II, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
  "  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
  Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
  OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
  Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
  Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
  Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu. Lege nr. 83/2014
  Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
  Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
  HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destina
  Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
  OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013
  OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Roma
  Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
  Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
  Legea 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Lege nr. 28/2012
  Legea 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
  OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
  Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
  Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009
  Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

  Pret: 209.7 lei
  178.24 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  113 useri online

  Useri autentificati: