DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 8/2015 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora. Ordonanta nr. 8/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.10 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, internationale (AETR), denumit in continuare Acordul AETR."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele in transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014."

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) si p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4
(1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul in trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier sau politisti rutieri si personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
(3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.

(4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare Coordonator national.
(5) In vederea verificarii datelor din tahograf/aparatura de inregistrare, potrivit competentelor stabilite in baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia utilizeaza cartelele de control eliberate de catre autoritatea competenta desemnata in acest sens."

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale;
d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto;
g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile in vigoare;
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de inregistrare;
i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare;
j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare.
(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale;
d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta;
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore;
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore;
h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat;
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus;
k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal;
l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect(a), nu este calibrat(a) sau sigilat(a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate;
o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat(a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila;
p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto;
q) conducatorul auto detine mai mult de o cartela tahografica valabila;
r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
s) operatorul de transport/intreprinderea nu detine inregistrarile privind activitatea unui conducator auto, cel putin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toata perioada de activitate daca aceasta este mai mica de 365 de zile;
sh) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel incat informatiile inscrise nu sunt lizibile;
t) utilizarea incorecta a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
tz) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, care are impact asupra inregistrarii datelor relevante;
u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, rezultand pierderea/alterarea datelor;
v) numele de familie al conducatorului lipseste de pe diagrama tahografica;
w) prenumele conducatorului auto lipseste de pe diagrama tahografica;
x) refuzul de a permite, in cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale unui conducator auto, ale echipamentului/aparaturii de inregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitatii desfasurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de inregistrare;
y) neprezentarea inregistrarilor din ziua curenta;
z) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
aa) neprezentarea organelor de control a datelor inregistrate pe cartela tahografica, in format electronic, in cazul in care conducatorul auto detine una;
bb) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curenta sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
dd) echipamentul/aparatura de inregistrare nu a fost reparata de catre un montator sau atelier autorizat;
ee) conducatorul auto nu a mentionat toate informatiile necesare legate de activitatile desfasurate in perioadele de timp in care echipamentul/aparatura de inregistrare nu a facut inregistrari intrucat a fost neutilizabila sau a functionat defectuos;
ff) numarul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducatorului auto sau numarul permisului de conducere nu sunt mentionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competenta din statul membru in care a avut loc evenimentul;
hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
c) depasirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai putin de 9 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale;
d) depasirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai putin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) depasirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai putin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neintrerupta;
f) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia;
g) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia;
h) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat;
i) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai putin de 4 ore, a repausului saptamanal redus;
k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore, a repausului saptamanal normal;
l) lipsa organizarii sau organizarea necorespunzatoare a activitatii conducatorului auto ori lipsa instructiunilor sau instructiuni necorespunzatoare date conducatorului auto astfel incat acesta sa poata sa se conformeze prevederilor legale aplicabile;
m) nedetinerea la bordul vehiculului a unui numar suficient de diagrame tahografice;
n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hartiei pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare care nu este omologata sau corespunzatoare tipului de echipament/aparatura de inregistrare instalat/a la bordul vehiculului;
o) nedepunerea in termen de 7 zile calendaristice a cererii de inlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice in slotul corect, in cazul conducerii autovehiculului in echipaj;
r) ora inregistrata de echipamentul/aparatura de inregistrare nu corespunde cu ora oficiala a tarii in care este inmatriculat vehiculul;
s) utilizarea incorecta a mecanismului de comutare a tahografului;
s) data inceputului sau data sfarsitului utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta;
t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la inceputul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta;
t) nerepararea echipamentului/aparaturii de inregistrare pe parcursul cursei, daca au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defectiunii;
u) lipsa semnaturii conducatorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.
(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:
a) depasirea cu pana la o ora a duratei zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
b) depasirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore;
c) depasirea cu pana la 4 ore a duratei de conducere saptamanale;
d) depasirea cu pana la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive;
e) depasirea cu pana la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neintrerupta;
f) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia;
g) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic redus;
h) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat;
i) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj;
j) diminuarea cu pana la 2 ore a repausului saptamanal redus;
k) diminuarea cu pana la 3 ore a repausului saptamanal normal;
l) nedetinerea la bordul vehiculului a unei cantitati suficiente de hartie pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare;
m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informatiilor continute;
n) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, dar care nu are impact asupra inregistrarii datelor relevante;
o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, fara a rezulta pierderea/alterarea datelor;
p) locul unde a inceput sau cel unde s-a sfarsit utilizarea diagramei tahografice nu este mentionat pe aceasta;
q) numarul de inmatriculare al autovehiculului nu este inscris pe diagrama tahografica;
r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfarsitul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta;
s) ora schimbarii vehiculului nu este inscrisa pe diagrama tahografica;
sh) simbolul tarii nu este introdus in echipamentul/aparatura de inregistrare."

6. La articolul 9, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii, pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-j);
b) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t)-w) si ee)-gg);
c) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a)-m), p), s), s), y)-dd) si hh);
d) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. n);
e) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto, operatorului de transport/intreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. x);
f) cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. n)-t) si u);
g) cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a)-m) si t);
h) cu amenda de la 250 lei la 500 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. n)-s);
i) cu amenda de la 250 lei la 500 lei care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a)-m).
......

(4) Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de catre politistii rutieri, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare."

7. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
In aplicarea prezentei ordonante, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."

8. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Ministerul Transporturilor transmite autoritatilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informarile prevazute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
a) prin Registrul Auto Roman - R.A. - informatiile privitoare la montatori si ateliere;
b) prin Coordonatorul national - informatiile privitoare la tipuri de practici de manipulare si orice sanctiune aplicata pentru astfel de incalcari.
(6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Roman - R.A., registrul marcilor si datelor electronice de securitate utilizate, precum si informatiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."

Art. II
In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, pana la data de 2 martie 2015:
a) Ministerul Transporturilor actualizeaza prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea si innoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006, precum si ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificarile ulterioare;

b) Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza.

Art. III
In vederea aplicarii actelor normative prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta, pana la data de 2 martie 2016:
a) Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne adopta prin ordin norme privind formarea initiala si periodica a personalului propriu cu atributii de control;
b) Ministerul Transporturilor adopta prin ordin norme privind dotarea etapizata a personalului cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distanta necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.

Art. IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I. pct. 5 si 6, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii.