DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi. Ordonanta nr. 8/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Dupa articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
(1) Pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 1, fiecarui pensionar i se va elibera o legitimatie de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.
(2) Cardul are valabilitatea de un an si va stoca in memorie numarul de calatorii la care are dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate si contravaloarea acestora.
(3) Cardul se reinnoieste anual, cu conditia predarii catre emitent a celui detinut."

Art. II
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 de calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii de razboi.
Veteranii de razboi decorati cu Medalia «Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945», cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dusintors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi, decorati cu Medalia «Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941—1945», cei nedecorati, precum si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 12 calatorii interne, dus-intors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite, dus-intors, pe caile fluviale, la alegere.
In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori. Legitimatiile de transport tip card pot fi utilizate si de catre sotul/sotia sau alte persoane mandatate de titulari sa le reprezinte interesele, pe baza de procura autentificata, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei.
Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt."

2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
Pentru a putea beneficia de facilitatile prevazute la art. 16 lit. a) veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, sotului supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, insotitorilor marilor mutilati si ai invalizilor de razboi de gradul I li se vor elibera legitimatii de transport tip card, personalizate cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum si datele ce vor fi inscrise in legitimatiile de calatorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
Cardul are valabilitatea de un an si va stoca in memorie numarul de calatorii la care are dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate si contravaloarea acestora. Cardul se reinnoieste anual cu conditia predarii catre emitent a celui detinut."

3. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau de la bugetele locale, in limita sumelor aprobate anual Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori locale.
Calatoria pe calea ferata se efectueaza pe baza de legitimatii de transport tip card puse la dispozitie de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, la cererea asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite. Achitarea costurilor de calatorie pe calea ferata, caile fluviale si auto judetene, pe baza legitimatiilor de transport tip card, se face de catre Ministerul Finantelor Publice direct Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de calatorie in comun din municipii si orase se suporta de catre consiliile judetene si locale. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare masurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi."

Art. III
Litera e) a articolului 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;".

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 34^2 se introduce un nou articol, articolul 34^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^3
(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean sau interjudetean se efectueaza numai cu autobuze interurbane si autocare dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de calatorie.
(3) Persoanele care, conform legii, beneficiaza de facilitati la transportul rutier in trafic national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport tip card atat la urcarea, cat si la coborarea acestora in/din autovehicul.
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(5) Conducatorii auto au dreptul si obligatia de a verifica, la urcarea in autovehicul, daca utilizatorul legitimatiei de transport tip card este si beneficiarul acesteia."

2. La articolul 58, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:
"s^1) utilizarea legitimatiilor de transport tip card de catre alte persoane decat de cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de lege;".

3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevazuta la art. 58 lit. l) si s^1);".

Art. V
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.403/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 ianuarie 2005, se vor modifica in mod corespunzator, pana la data de 31 decembrie 2011.

Art. VI
(1) Beneficiarii legitimatiilor de transport tip card au obligatia ca in cazul pierderii sau furtului acestora sa anunte emitentul in termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului.
(2) In cazul utilizarii legitimatiei de transport tip card de catre alte persoane decat cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de lege, beneficiarul isi pierde dreptul de a mai folosi cardul pana la expirare.

Art. VII
(1) Operatorii de transport care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate in trafic national au obligatia sa doteze autovehiculele cu care executa aceste transporturi cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri, pana la data de 31 decembrie 2011.
(2) Pentru transportul feroviar si naval de calatori, operatorii de transport se vor dota cu aparate de marcat electronice fiscale si cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line, amplasate in punctele de vanzare a biletelor de calatori.
(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor intreprinde masurile necesare pentru ca, pana la data de 31 decembrie 2011, veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.

Art. VIII
(1) Producerea legitimatiilor de transport tip card se realizeaza de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" — S.A.
(2) Personalizarea legitimatiilor de transport tip card se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" — S.A.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane
OUG 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Ordonanta de urgenta 81/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata 2014
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Legea 112/2013 pentru aprobarea OG 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completearea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizaea documentelor de calatorie acord
HG 110/2013 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice
OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de urgenta 1/2013
Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012
Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: