DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 82/2001 republicata 2013, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. Ordonanta 82/2013 republicataRepublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 26 septembrie 2013

Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 128/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. 1
(1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective.
<(2) Unitatile si contributiile prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 2
(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se asigura, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, dupa cum urmeaza:

a) de la bugetele locale:
- 17.500 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara prevazute la art. 1. Contributia lunara este la nivelul salariului minim brut pe economie si poate fi indexata prin hotarare a Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum;**)
- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
b) de la bugetul de stat:
- 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic prevazute la art. 1. Contributia lunara este la nivelul salariului minim brut pe economie si poate fi indexata prin hotarare a Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum;
- 30 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate***);
- sumele aferente, necesare pentru plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurari sociale de sanatate.
(2) Numarul contributiilor prevazute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea echilibrarii bugetelor locale se va avea in vedere si alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de catre autoritatile administratiei publice locale, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, si se comunica Secretariatului de Stat pentru Culte.
(5) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de catre Secretariatul de Stat pentru Culte.
(6) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, sprijinul financiar urmand a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.
-------
**) In conformitate cu dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, Anexa II. Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant", Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. a), de la bugetele locale se platesc 18.951 de contributii reprezentand sprijin financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania.
***) In conformitate cu dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, Anexa II. Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant", Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. b), numarul contributiilor a fost majorat la 40.

Art. 3
(1) Se aloca de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, fonduri pentru restaurarea si conservarea lacasurilor de cult, care sunt monumente istorice, si a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pentru completarea fondurilor proprii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de cult cu venituri mici sau fara venituri, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor detinute ori pe care le administreaza, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea si repararea lacasurilor de cult, pentru achizitionarea de imobile necesare desfasurarii activitatii unitatilor de cult si de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea, precum si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase din Romania.
(2) Lucrarile de conservare si restaurare a lacasurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta sociala si medicala sustinute de acestea.

Art. 4
Respectarea destinatiei fondurilor alocate este supusa controlului organelor abilitate prin lege.

Art. 5
Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerului Culturii.

Art. 6
Prezenta ordonanta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.

Art. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri apartinand cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 244/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobata prin Legea nr. 130/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobata prin Legea nr. 25/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.