DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 31 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Cercetarea stiintifica, dezvoltarea experimentala si inovarea sunt principalele activitati creatoare de cunoastere si generatoare de progres economic si social, incurajate si sprijinite de catre stat conform Constitutiei Romaniei, republicata, si prezentei ordonante."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea stiintifica, dezvoltarea experimentala si inovarea bazata pe cercetare stiintifica si dezvoltare experimentala. Cercetarea stiintifica cuprinde cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa."

3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Definitiile prevazute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in acord cu legislatia Uniunii Europene si bunele practici internationale."

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
In sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse urmatoarele categorii de unitati si institutii de drept public:
a) institute nationale de cercetare-dezvoltare;
b) institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
c) institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
d) alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public;
e) centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome;
g) alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite."

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
In sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, urmatoarele categorii de unitati si institutii de drept privat:
a) institutii de invatamant superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
c) alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial;
d) alte organizatii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
e) societati comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
f) societati comerciale care au in obiectul de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite."

6. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
In sensul prezentei ordonante, unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8 sunt fie o unitate cu personalitate juridica, fie o structura de cercetare-dezvoltare fara personalitate juridica care este constituita in cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fara personalitate juridica indeplineste simultan urmatoarele conditii:
a) este infiintata printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
b) are o misiune si un regulament propriu de functionare in cadrul persoanei juridice si o titulatura proprie;
c) are personal si conducere proprii;
d) activitatea unitatii este inregistrata distinct in cadrul contabilitatii persoanei juridice, conform legii."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) In cadrul fiecarei institutii si unitati de cercetare-dezvoltare de drept public functioneaza un consiliu stiintific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetaredezvoltare si inovare a institutiei sau a unitatii si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si luarea masurilor necesare pentru realizarea acestora."

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Institutiile si unitatile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfasura activitati de microproductie si pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzatoare.
Activitatile si serviciile pot fi desfasurate inclusiv prin asociere in participatiune, numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organului administratiei publice centrale in subordinea sau coordonarea caruia functioneaza institutia sau unitatea de drept public.
(2) Institutiile si unitatile de drept privat dispun de autonomie in exploatarea rezultatelor activitatii proprii de cercetaredezvoltare, conform legii."

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot pastra in patrimoniu documentatiile, colectiile sau bazele de date de interes national acumulate pana la data privatizarii. Aceste documentatii, colectii sau baze de date de interes national, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele nationale sau la institutiile publice desemnate in acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."

10. La articolul 16, dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) conditii optime de activitate si de dezvoltare profesionala pentru personalul de cercetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) sprijin administrativ pentru personalul de cercetaredezvoltare, astfel incat sa se permita acestuia focalizarea pe activitatile stiintifice, iar timpul alocat pentru activitati administrative de catre personalul de cercetare-dezvoltare care nu ocupa functii de conducere sau administrative sa nu depaseasca, in medie, 10% din timpul de lucru al acestuia."

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Infiintarea institutului national se face prin hotarare a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluarii privind indeplinirea conditiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administratiei publice centrale coordonator in domeniul de activitate al unitatii.
(2) Infiintarea si certificarea unui institut national trebuie sa asigure concentrarea resurselor financiare si umane din domenii de cercetare de interes major.
(3) Evaluarea capacitatii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut national se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 33.
(4) Institutul national care, in urma evaluarii, nu obtine certificarea sau re-certificarea, se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare."

12. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Directorul general, numit in conditiile alin. (1), incheie un contract de management cu conducatorul autoritatii publice in coordonarea careia functioneaza institutul national, conform metodologiei prevazute la alin. (1)."

13. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetaredezvoltare, institutul national poate infiinta societati comerciale sau poate dobandi actiuni sau parti sociale in cadrul unor societati comerciale, conform legii, cu acordul consiliului de administratie si al consiliului stiintific al institutului. Pentru aceasta, institutul isi poate angaja exclusiv experienta stiintifica si tehnologica acumulata, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, retete sau alte forme de cunoastere si experienta, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuala."

14. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administratiei publice centrale coordonator."

15. La articolul 29, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmareste si identifica bunele practici pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din tarile Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru cooperare si dezvoltare economica si organizeaza popularizarea lor in vederea adoptarii acestora de catre institutiile si unitatile de cercetare-dezvoltare."

16. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
Cercetatorii stiintifici pot fi conducatori de doctorat, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011."

17. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate si clasificate, din punctul de vedere al activitatii de cercetare-dezvoltare, de catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, organizat in conditiile art. 44.
(2) Normele metodologice pentru evaluarea si clasificarea prevazute la alin. (1) se elaboreaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Romane si a academiilor de ramura, a Consiliului National al Cercetarii ?tiintifice din Invatamantul Superior, a altor consilii consultative de nivel national din domeniul cercetarii-dezvoltarii, a organizatiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetarii-dezvoltarii si a mediului economic, si se aproba prin hotarare a Guvernului. Clasificarea se face pe urmatoarele niveluri: A+, A, A-, B, si C.
(3) Evaluarea si clasificarea unitatilor si institutiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre echipe de experti evaluatori compuse in proportie de cel putin 50% din evaluatori din strainatate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru cooperare si dezvoltare economica.
(4) Pentru fiecare unitate si institutie evaluata si clasificata, echipa de experti elaboreaza un raport care se face public pe site-ul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unitatile si institutiile din categoriile prevazute la art. 7 lit. a)—e) si g) si la art. 8 lit. a)—d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale clasificarii prevazute la alin. (1).
(6) In urma evaluarii, Colegiul consultativ propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotararilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificarii sau retragerea certificarii.
(7) Certificarea sau recertificarea se acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.
(8) Unitatile si institutiile din categoriile prevazute la art. 7 lit. a) si c)—e) sunt evaluate si clasificate in vederea certificarii la intervale de cel mult 5 ani, conform normelor metodologice prevazute la alin. (2).
(9) Unitatile si institutiile din sistemul national de cercetaredezvoltare, din alte categorii decat cele prevazute la alin. (8), pot fi evaluate si clasificate conform normelor metodologice prevazute la alin. (2), la cerere. Intervalul dintre doua evaluari si clasificari succesive conform alin. (1) ale aceleiasi unitati sau institutii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluarii acestor entitati, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de pana la 8 salarii maxime ale unui cercetator stiintific gradul I din unitati bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat."

18. Articolul 34 se abroga.

19. La articolul 35, alineatul (1) se abroga.

20. Articolele 36 si 37 se abroga.

21. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Consiliul National pentru Politica ?tiintei si Tehnologiei este constituit din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru experienta in domeniu, din care cel putin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la momentul numirii lor in Consiliul National pentru Politica ?tiintei si Tehnologiei. Componenta se aproba prin decizie a primului ministru, pe baza propunerilor conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani."

22. La articolul 40, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Anual, Consiliul National pentru Politica ?tiintei si Tehnologiei prezinta Guvernului, in cadrul unei sedinte de Guvern, un raport care cuprinde concluziile si recomandarile privind cercetarea stiintifica, transferul tehnologic, inovarea si dezvoltarea societatii si economiei bazate pe cunoastere in Romania si care se face public."

23. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44
(1) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, fara personalitate juridica, al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare si este format din cercetatori si cadre didactice universitare recunoscuti/ recunoscute pe plan international si specialisti care provin din mediul economic. Structura si componenta Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

24. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 44^1
(1) Pentru coordonarea stiintifica a unor programe din Planul national, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate infiinta consilii consultative de nivel national, fara personalitate juridica. Structura, componenta si regulamentul de functionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetaredezvoltare.
(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii consiliilor consultative de nivel national prevazute la alin. (1) si ai organelor de lucru ale acestora sunt remunerati, in afara activitatii de baza, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetaredezvoltare stabilit pentru unitatile bugetare.
(3) Cheltuielile necesare functionarii consiliilor consultative de nivel national prevazute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

25. La articolul 47, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Conducerea programelor prevazute in Planul national sau a altor planuri, programe sau proiecte de cercetaredezvoltare si inovare ale autoritatilor contractante se poate face direct de catre acestea sau se poate atribui, in baza caracterului de recurenta, Unitatii executive pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii, dezvoltarii si inovarii, institutiilor si unitatilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare sau de management al activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, academiilor de ramura, institutiilor de invatamant superior acreditate, organizatiilor neguvernamentale, precum si operatorilor economici, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct, potrivit legii."

26. La articolul 48, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) fonduri acordate de fundatii sau provenind din alte surse private;".

27. La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) Fondurile alocate anual in bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezinta o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat."

28. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
(1) Fondurile prevazute la art. 49 alin. (1) se utilizeaza si pentru finantarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finantarea institutionala de baza, inclusiv pentru contracte in regim de cofinantare, in completarea resurselor financiare ale contractorilor, in scopul realizarii unor activitati de cercetaredezvoltare si inovare prin proiecte din cadrul planurilor si programelor prevazute la art. 41, precum si din cadrul planurilor si programelor internationale la care pot participa persoane fizice sau juridice romane.
(2) Unitatile si institutiile certificate conform art. 33, din categoriile prevazute la art. 7 lit. a)—e) si g), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investitii pentru dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

29. La articolul 58 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuieli pentru functionarea organismelor consultative de nivel national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si a comisiilor organizate de acestea;".

30. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
(1) Programele si proiectele de cercetaredezvoltare si inovare, actiunile cuprinse in Planul national, planurile sectoriale si alte programe de cercetare-dezvoltare, precum si finantarea institutionala de baza si finantarea institutionala complementara de sustinere a performantei se realizeaza pe baza de contracte de finantare."

31. Articolul 63 se abroga.

32. La articolul 64, alineatele (1) si (2) se abroga.

33. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) Institutiile si unitatile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevazute la art. 7 lit. a), c)—e) si g), cu exceptia celor finantate partial sau integral de la bugetul de stat, beneficiaza de finantare institutionala de baza pentru sustinerea functionarii infrastructurii de cercetaredezvoltare, incepand cu data de 1 ianuarie 2012.
(2) Finantarea institutionala de baza se calculeaza pe standarde de cost si se acorda prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finantare institutionala, incheiat pe o perioada egala cu durata certificarii.
(3) Normele metodologice pentru acordarea finantarii institutionale de baza se elaboreaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetaredezvoltare.
(5) In fiecare an, fondurile alocate pentru finantarea institutionala de baza nu pot avea o pondere mai mare de 20% din fondurile alocate la capitolul «Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare» din bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(6) In fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finantarea institutionala de baza si pentru finantarea institutionala complementara de sustinere a performantei, prevazuta la art. 68, nu poate avea o pondere mai mica de 25% sau mai mare de 50% din fondurile alocate la capitolul «Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare» din bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

34. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 67^1
Criteriile si standardele de calitate pe baza carora se aloca universitatilor finantarea suplimentara, conform art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, includ criterii si standarde care reflecta rezultatele cu relevanta internationala ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, propuse de catre Colegiul consultativ."

35. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68
(1) Institutiile si unitatile de drept public si de drept privat fara scop patrimonial, evaluate si clasificate la nivelurile A+, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot beneficia de finantare institutionala complementara de sustinere a performantei, in regim competitiv.
(2) Finantarea institutionala complementara se acorda anual, printr-un program specific al Planului national, in baza unor norme metodologice de evaluare a performantei in activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de catre Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, a altor consilii consultative de nivel national din domeniul cercetarii-dezvoltarii, a Academiei Romane si academiilor de ramura, a organizatiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetarii-dezvoltarii si a mediului economic, si aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

36. La articolul 70, alineatul (3) se abroga.

37. Dupa articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 70^1
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizeaza si actualizeaza periodic baze de date publice cu cercetatorii din Romania, pe domenii de activitate si pe specializari, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzand publicatii si brevete acordate."

38. La articolul 73, alineatul (2) se abroga.

39. La articolul 74 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) colectii si baze de date continand inregistrari analogice sau digitale, izvoare istorice, esantioane, specimene, fotografii, observatii, roci, fosile si altele asemenea, impreuna cu informatiile necesare arhivarii, regasirii si precizarii contextului in care au fost obtinute."

40. La articolul 74, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Instrumentele de evaluare si monitorizare a activitatilor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice, elaborate de autoritatile sau organismele competente conform legii, iau in considerare numai acele rezultate ale cercetarii care sunt relevante pentru evaluarea si monitorizarea avuta in vedere, dupa caz."

41. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75
(1) Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza derularii unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finantat partial sau total din fonduri publice apartin contractorilor care executa in mod direct activitatile prevazute in contractul de finantare si/sau angajatilor acestora, conform contractelor de finantare si legislatiei in vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriala si drepturile de autor. In cazul executiei de catre mai multi contractori, repartizarea intre contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit in scris.
(2) Rezultatele cercetarilor prevazute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Documentatiile, colectiile si bazele de date de interes national, precum si unitatile sau institutiile in a caror custodie acestea sunt pastrate sunt stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare. La nivelul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se infiinteaza si se pastreaza registrul documentatiilor, colectiilor si bazelor de date de interes national.
(4) In cazul desfiintarii persoanei juridice care pastreaza in custodie o documentatie, colectie sau baza de date de interes national, acestea sunt preluate in custodie de catre o alta institutie publica desemnata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ramanand in continuare sub controlul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, evaluare si luare in evidenta a documentatiilor, colectiilor si bazelor de date de interes national, care sa includa si procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, in cazurile in care acest lucru este posibil."

42. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
(1) Rezultatele cercetarii-dezvoltarii se inregistreaza in contabilitate conform reglementarilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale si necorporale, rezultate ale cercetarii-dezvoltarii, pot fi transferate catre alte entitati in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele de finantare.
(2) Achizitiile efectuate in vederea executarii contractului se inregistreaza in contabilitate potrivit legislatiei in vigoare."

43. Articolul 78 se abroga.

44. La articolul 79, alineatele (1) si (2) se abroga.

45. Articolul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanta din fonduri publice proiecte de transfer tehnologic, de stimulare a inovarii si a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului national."

46. Articolul 83 se abroga.

47. La articolul 84, alineatul (3) se abroga.

48. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87
(1) Statul accepta existenta esecului pietei in realizarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, in special ca urmare a faptului ca bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, si preia acest risc, prin finantari din fonduri publice ale acestor activitati, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activitati, conform legislatiei in vigoare.
(2) Se recunoaste faptul ca activitatile de cercetaredezvoltare si inovare implica, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevazute inaintea desfasurarii lor. Aceste nerealizari se constata in cursul procesului de evaluare si monitorizare a proiectelor, detaliat in pachetul de informatii al programului sau subprogramului de finantare, si nu presupun obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite. Criteriile in functie de care se poate accepta riscul de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare ?tiintifica."

49. La anexa, punctele 1—6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. Cercetarea fundamentala — activitatile experimentale sau teoretice desfasurate, in principal, pentru dobandirea unor cunostinte noi cu privire la fundamentele fenomenelor si faptelor observabile, fara a se urmari, in mod particular, aplicarea sau utilizarea practica imediata.
2. Cercetarea aplicativa — investigatia originala desfasurata pentru dobandirea de cunostinte in vederea unui obiectiv practic, specific.
3. Dezvoltarea experimentala — activitatea sistematica, plecand de la cunostinte rezultate din cercetare si/sau de la experienta practica, care urmareste producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme si servicii sau imbunatatirea substantiala a celor existente.
4. Inovarea — implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substantial imbunatatit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, in activitatea practica, in organizarea locului de munca ori a relatiilor externe.
5. Inovarea de produs — introducerea in circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori imbunatatit substantial in privinta caracteristicilor si utilizarilor sale. Imbunatatirile substantiale pot fi ale specificatiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator incorporate, ale utilizarii sau ale altor caracteristici functionale.
6. Inovarea de proces — punerea in aplicare a unei metode de productie sau de distributie noi sau imbunatatite considerabil, care implica schimbari semnificative in ceea ce priveste tehnicile, echipamentele si/sau programele de calculator."

50. La anexa, punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"16.1. Finantare institutionala de baza — finantare acordata conform art. 67 de catre autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, astfel incat sa asigure o finantare de baza a cheltuielilor unitatii aferente activitatii de cercetare-dezvoltare.
16.2. Finantare institutionala complementara — finantare institutionala anuala, acordata in sistem competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoastere si a impactului economic si social al activitatilor de cercetaredezvoltare, inovare si de transfer tehnologic."

51. La anexa, punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"17. Lucrare de cercetare-dezvoltare — componenta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret."

52. La anexa, punctul 19 se abroga.

53. La anexa, punctul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"20. Certificare — proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaste si garanteaza ca o institutie sau o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii si standarde de competenta in domeniu."

Art. II
Normele metodologice pentru evaluarea si clasificarea unitatilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare, prevazute la art. 33 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
Normele metodologice pentru acordarea finantarii institutionale de baza, prevazute la art. 67 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de maximum 10 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV
Autoritatea Nationala pentru Cercetare ?tiintifica elaboreaza lista documentatiilor, colectiilor si bazelor de date de interes national, existente la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, care se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Documentatiile, colectiile si bazele de date din lista se includ in registrul prevazut la art. 75 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
Contractele de finantare pe programe-nucleu aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se deruleaza, pana la finalizare, conform legislatiei in vigoare la data incheierii lor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2011.

Art. VI
Contractele din fondurile structurale si de coeziune, contractele pe programe sectoriale si alte contracte de finantare a cercetarii-dezvoltarii incheiate cu institutii sau unitati atestate sau acreditate, aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se deruleaza, pana la finalizare, conform legislatiei in vigoare la data incheierii lor.

Art. VII
Unitatilor si institutiilor din sistemul de cercetaredezvoltare de interes national acreditate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante li se aplica in continuare prevederile specifice, pana la expirarea acreditarii sau pana la data publicarii hotararii de neacordare a certificarii conform art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. VIII
Prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica mandatelor in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. IX
Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 11, 17, 28, 30, 33, 35, 50 si 53, care intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. X
Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare.