DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica. Ordonanta 5/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 28 iulie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In toate contractele de infratire institutionala si de asistenta tehnica pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil de managementul administrativ si financiar al acestora si le va semna in aceasta calitate."

2. La articolul 2, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) proiecte de asistenta tehnica reprezinta proiecte finantate de Comisia Europeana prin programe de asistenta financiara nerambursabila, pentru furnizarea de asistenta tehnica beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenta tehnica poate fi furnizata de institutii ale administratiei publice din Romania, fie singure, fie in parteneriat cu institutii private nationale si internationale."

3. La articolul 2, literele c), h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) Autoritatea Administrativa de Infratire Institutionala si de Asistenta Tehnica, denumita in continuare AAIIAT, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica, in care Romania va avea rol de donator de asistenta tehnica;
......
h) coordonator de proiect reprezinta persoana desemnata in acest sens din cadrul institutiei furnizoare de asistenta tehnica, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de infratire institutionala sau asistenta tehnica;
......
j) expert reprezinta functionarul public, functionarul public cu statut special, judecatorul, procurorul sau personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, personalul de probatiune, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum si alte categorii de salariati din administratia publica asa cum sunt definiti prin lege sau de personal din cadrul institutiilor acreditate potrivit art. 2^1, care pot fi implicati in proiecte de infratire institutionala si proiecte de asistenta tehnica din cadrul institutiilor furnizoare de asistenta tehnica care, in baza unui mandat, indeplinesc misiuni cu caracter temporar in cadrul unui contract de infratire institutionala, precum si in cadrul unui contract de asistenta tehnica."

4. La articolul 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) contract de asistenta tehnica - contractul de prestari de servicii de asistenta tehnica incheiat intre beneficiarul de asistenta si institutia furnizoare de asistenta, in vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor ce le revin in implementarea proiectului."

5. La articolul 2, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) tarif zilnic per expert - reprezinta o suma ofertata per expert cu luarea in considerare a numarului de zile prestate pe proiect in cadrul contractului de asistenta tehnica. Suma acopera cheltuielile expertului de cazare, de transport international si local, pentru hrana si alte cheltuieli efectuate in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul proiectului, costul de administrare, indemnizatia expertului ce include obligatiile fiscale ale angajatului si ale angajatorului."

6. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
Responsabilitatile AAIIAT referitoare la activitatea prevazuta la art. 1 sunt urmatoarele:
a) asigura managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala si asistenta tehnica si le va semna in aceasta calitate;
b) asigura consultanta autoritatilor romane in vederea pregatirii ofertelor si a participarii la reuniunile de selectie si la sedintele de deschidere a ofertelor;
c) avizeaza din punct de vedere procedural ofertele ce urmeaza a fi prezentate statului beneficiar, precum si ofertele care urmeaza sa fie depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de asistenta tehnica;
d) ofera instruire cu privire la prevederile manualului de infratire institutionala specialistilor romani care vor participa in proiectele de infratire institutionala in calitate de coordonator de proiect si consilier rezident de infratire institutionala;
e) ofera instruire cu privire la ghidurile practice pentru contractele cu finantare nerambursabila - actiuni externe ale comunitatii europene si alte prevederi comunitare specialistilor romani care vor participa in proiectele de asistenta tehnica in calitate de coordonator de proiect si experti;
f) asigura consultanta si sprijin pe durata negocierii si semnarii contractelor de infratire institutionala si pe durata selectarii ofertelor si atribuirii contractelor de asistenta tehnica, precum si pentru orice modificari ulterioare ale acestora;
g) administreaza baze de date cu experti din diferite institutii si domenii de activitate;
h) emite cereri de plata catre institutiile din tarile beneficiare ale asistentei din partea Romaniei, abilitate sa efectueze platile;

i) emite facturi pentru serviciile prestate de catre expertii romani in cadrul contractelor de asistenta tehnica si in conformitate cu prevederile contractuale si procedurile aplicabile;
j) primeste sume reprezentand plati efectuate de beneficiarul de asistenta tehnica in cadrul proiectului de infratire institutionala si de beneficiarul asistentei tehnice in cadrul contractului de asistenta tehnica;
k) verifica si autorizeaza platile efectuate in cadrul proiectelor;
l) efectueaza platile catre consilierii rezidenti de infratire institutionala, expertii cooptati si catre participantii la vizitele de studii;
m) deschide conturi bancare si conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau al unei institutii bancare private, pe care le administreaza in regim de dubla semnatura;
n) organizeaza si conduce contabilitatea operatiunilor desfasurate in cadrul proiectului, conform normelor legale in vigoare."

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza proiectele de infratire institutionala si de asistenta tehnica pentru toti ordonatorii principali de credite.
(2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare in lei si in euro, prin care se vor derula toate operatiunile financiare aferente participarii la proiectele de infratire institutionala si asistenta tehnica.
(3) Ministerul Fondurilor Europene va incasa fondurile de la statul beneficiar al asistentei tehnice si va efectua platile necesare consilierilor rezidenti de infratire institutionala, coordonatorilor de proiect si expertilor cooptati in cadrul proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica in moneda euro."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Cheltuielile eligibile ce urmeaza sa fie efectuate pentru activitatea prevazuta la art. 1 din venituri proprii sunt cele necesare acoperirii urmatoarelor costuri pentru:
a) contractarea de experti pentru intocmirea aplicatiei/ofertei in vederea aplicarii in cadrul proiectelor de infratire institutionala si proiectelor de asistenta tehnica;
b) traducere si interpretariat;
c) transport, per diem alocate pentru asigurarea participarii la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administratiile statelor beneficiare de proiecte de infratire institutionala si de asistenta tehnica;
d) logistica, birotica, achizitii/inchirieri/leasing autoturisme si cheltuielile conexe, precum taxe de inmatriculare, asigurare obligatorie si facultativa, revizii, carburant, necesare implementarii proiectelor de infratire institutionala si asistenta tehnica;
e) intretinere si exploatare mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare si utilizate in cadrul activitatii de infratire institutionala si asistenta tehnica;
f) servicii de posta si curierat rapid;
g) servicii notariale, de consultanta si reprezentare juridica aferente activitatii prevazute la art. 1;
h) activitati de protocol;
i) emiterea documentelor de calatorie/vize pentru personalul implicat in proiectele de asistenta tehnica;
j) instruirea personalului Ministerului Fondurilor Europene si al institutiilor furnizoare de asistenta tehnica in tara si in strainatate, inclusiv costuri de transport, per diem, si costuri pentru cazare si hrana;
k) diferentele de curs valutar;
l) comisioane, speze bancare aferente platilor efectuate si garantii;
m) servicii pentru organizarea de evenimente."

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In vederea prezentarii ofertelor de infratire din delegatii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de infratire institutionala, alti experti propusi in cadrul ofertei, iar in vederea prezentarii ofertelor de asistenta tehnica din delegatii vor face parte coordonatorul de proiect, precum si expertii propusi in oferta.
(2) Reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum si la reuniunile organizate in etapa de implementare a proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica."

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) In vederea indeplinirii activitatii prevazute la art. 1 vor fi cooptti consilieri rezidenti de infratire institutionala, coordonatori de proiect, precum si experti in cadrul proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica care vor fi remunerati pentru activitatea depusa in cadrul proiectului printr-o indemnizatie stabilita in contractul de infratire institutionala, respectiv contractul de asistenta tehnica, in functie de numarul de zile lucrate si in baza documentelor aprobate conform procedurilor prevazute in normele metodologice.
(2) Indemnizatia pe care o primesc consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, precum si expertii cooptati pentru activitatea depusa in baza contractelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica este asimilata, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salariu si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.
(3) Indemnizatia bruta pe care o primesc consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, precum si expertii cooptati pentru activitatea depusa in baza contractelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor fiscale, respectiv contributiilor sociale obligatorii, ce decurg din legislatia specifica in vigoare.
(4) Consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, precum si expertii cooptati in cadrul proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica, in care Romania este donator de asistenta tehnica, isi vor indeplini misiunile in baza unui mandat aprobat de catre conducatorul institutiei furnizoare de asistenta tehnica si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea depusa in cadrul contractelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica, in care Romania este donator de asistenta tehnica, nu constituie situatie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, si nici pentru expertii cooptati.
(6) Activitatea depusa in cadrul proiectului de catre consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, precum si de catre expertii cooptati in cadrul proiectelor de infratire institutionala si de asistenta tehnica se va evalua la sfarsitul anului in functie de mandatul primit, obiectivele misiunii si de rezultatele inregistrate si descrise in raportul misiunii si in raportul anual. Activitatea prestata si rezultatele evaluarii vor fi luate in considerare la evaluarea performantelor anuale."

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) In termen de maximum 5 zile de la revenirea in tara, expertii cooptati in cadrul proiectelor de infratire institutionala si al celor de asistenta tehnica vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune aprobat la nivelul institutiei donatoare.
(2) In vederea evaluarii anuale a performantelor profesionale prevazute de legislatia specifica functiei publice, expertii cooptati in cadrul proiectelor de asistenta tehnica prezinta conducerii institutiei donatoare de asistenta tehnica, la sfarsitul anului, un raport anual al activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor de asistenta tehnica. Activitatea prestata si rezultatele evaluarii vor fi luate in considerare la evaluarea performantelor anuale."

12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pe perioada desfasurarii misiunilor, consilierii rezidenti, coordonatorii de proiect si expertii din cadrul proiectelor de infratire institutionala, precum si coordonatorii de proiect si expertii cooptati in cadrul proiectelor de asistenta tehnica isi pastreaza functia publica si drepturile salariale aferente, potrivit legii.
(2) Perioada in care consilierii rezidenti de infratire institutionala, coordonatorii de proiect, precum si expertii cooptati in cadrul proiectelor de infratire institutionala si al proiectelor de asistenta tehnica isi desfasoara activitatea constituie vechime in munca/vechime in specialitatea functiei/vechime in gradul profesional, care va fi inregistrata in mod corespunzator, potrivit legislatiei in vigoare."

13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Toate operatiunile desfasurate se vor realiza in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu Manualul de infratire institutionala, Ghidurile practice pentru contractele cu finantare nerambursabila - actiuni externe ale comunitatii europene, elaborate de Comisia Europeana, care stau la baza semnarii si implementarii contractului de infratire institutionala si a contractelor de asistenta tehnica si sunt publicate pe site-ul oficial al Comisiei Europene, si cu legislatia statului beneficiar, dupa caz."

Art. II
In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2009, cu modificarile ulterioare, denumirea "Autoritatea Administrativa de Infratire Institutionala" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Administrativa de Infratire Insttutionala si de Asistenta Tehnica".

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2009, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.