DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier. Ordonanta 5/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 31 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"6^1. anvelope de iarna anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz."

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;".

3. La articolul 112 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
"h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;".

4. La articolul 112, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
(1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier de catre inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop."

2. La articolul 56^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) La controlul efectuat in trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop vor verifica si starea tehnica a vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare."

3. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop au dreptul sa patrunda in timpul programului de lucru atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestia.
(2) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, acestia au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop."

4. La articolul 58, dupa litera am) se introduc doua noi litere, literele an) si ao), cu urmatorul cuprins:
"an) efectuarea transportului de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara ca autovehiculele sa fie dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; ao) circulatia autovehiculelor cu lanturi montate pe roti, pe portiunile de drum care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei."

5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. ak), al), an) si ao);".

6. Articolul 62^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62^1
(1) In cazul utilizarii la transport a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare de catre personalul competent potrivit legii.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare in conformitate cu legislatia in vigoare."

7. Dupa articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 62^2
(1) In cazul in care savarsirea faptei prevazute la art. 58 lit. an) are drept consecinta blocarea unui sector de drum, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale personalul prevazut la art. 60 lit. a) va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre obligatia operatorului de transport/intreprinderii de a achita costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), administratorul drumului intocmeste devizul cuprinzand costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat si notifica operatorului de transport/intreprinderii, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a le achita in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
(3) Operatorul de transport sau intreprinderea, dupa caz, poate contesta notificarea conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 45, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului intocmeste un deviz cu contravaloarea daunelor produse si depune, in termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, in conditiile Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de despagubire la asiguratorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, a incheiat contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
(6) In situatia in care limitele de despagubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acopera in totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, partea din prejudiciu pentru care asiguratorul nu a acordat despagubiri."

2. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) In situatia in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, nu avea incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum si in situatia in care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii obligatiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului intocmeste devizul cu contravaloarea daunelor si notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, costurile aferente repararii sau inlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
(8) Conducatorul auto si, dupa caz, operatorul de transport sau intreprinderea pot contesta notificarea prevazuta la alin. (6) si (7), conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)(5), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pe langa amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita, in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
(4) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia.
(5) Sumele incasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop."

4. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
Anexele nr. 15 fac parte integranta din prezenta ordonanta."

5. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I si ale art. II pct. 4 si 5, care vor intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2011.


Anexa - Anexa 5 la OG nr. 43/1997


Cuantumul tarifelor de despagubire aplicabil pentru incalcarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe su/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ordonanta

Tabel Cuantumul tarifelor de despagubire aplicabil pentru incalcarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise

Contravaloarea tarifelor de despagubire in lei se va calcula la cursul de schimb lei/euro publicat de Banca Nationala a Romaniei la data intocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Modul de aplicare a tarifelor de despagubire prevazute in prezenta anexa:
a) se aplica pentru vehiculele inmatriculate in Romania sau in alte state, pe traseul origine punct control;
b) prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorca tractata de acesta, cu sau fara incarcatura;
c) masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ordonanta;
d) tarifarea pentru depasirea masei se efectueaza prin compararea rezultatului obtinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obtinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luandu-se in considerare valoarea cea mai mare rezultata;
e) tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator masei reale a vehiculului;
f) in situatia in care cel putin doua vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distantei dintre axe, se efectueaza pentru fiecare vehicul, indiferent de numarul de axe sau de roti ale fiecarui vehicul;
g) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima admisa pe axe, in functie de categoria drumului pe care se circula;
h) pentru axe multiple constituite din cel putin doua axe consecutive ale aceluiasi vehicul, tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axe se calculeaza pentru fiecare categorie de axe (simpla, dubla, tripla), in functie de distanta dintre axe;
i) tarifarea pentru depasirea masei maxime admise pe axa dubla si tripla se efectueaza pentru ansamblul de axe, fara a se compara si a se lua in considerare axele componente ale configuratiei de axe;
j) in cazul vehiculelor prevazute in anexa nr. 3 la ordonanta, combinatiile de axe (simpla, dubla, tripla) se stabilesc de la partea din fata a vehiculului spre spatele acestuia;
k) in cazul depasirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuratii de axe distincte ale aceluiasi vehicul, tarifarea se cumuleaza;
l) nu se aplica tarife de despagubire daca depasirea masei maxime admise pe axe si a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe si a masei totale inscrise in autorizatia speciala de transport, rezultata in urma cantaririi, este de pana la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simpla;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dubla;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa tripla;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totala;
m) tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);
n) tarifarea pentru depasirea dimensiunilor maxime admise se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita dimensiunea maxima admisa;
o) in situatia in care sunt depasite cel putin doua dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaza tarifarea pentru dimensiunile care sunt depasite.