DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 28 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (1^3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si h), nu beneficiaza, in perioada respectiva, de drepturi de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dup ainregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:".


2. La articolul 11, alineatul (1^4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2015 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa."

3. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
"Venituri scutite Art. 46^1
Veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit."


4. La articolul 55 alin. (4), litera k^1) se abroga.

5. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:
"Venituri scutite Art. 55^1
Veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit."

6. Articolul 68^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Venituri scutite Art. 68^1
Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit."

7. Dupa articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu urmatorul cuprins:
"Venituri scutite Art. 71^1
Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de impozit pe venit."

8. La articolul 82, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II si VII, scutite de impozit pe venit."

9. La articolul 94, dupa alineatul (19) se introduc doua noi alineate, alineatele (20) si (21), cu urmatorul cuprins:
"(20) Pentru veniturile prevazute la cap. II, III si VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pana la data de 1 februarie 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
(21) Pentru veniturile prevazute la cap. II si VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obtinute in perioada 1 ianuarie 2015 si pana la 1 februarie 2015, se aplica urmatoarele reguli:
a) normele anuale de venit se corecteaza astfel incat sa corespunda perioade impozabile;
b) in cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc si nu se mai efectueaza plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la data de 25 mai 2016."

10. Dupa articolul 150 se introduce un nou articol, articolul 150^1, cu urmatorul cuprins:
"Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare Art. 150^1
(1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei.
(2) Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, conform alin. (1), este:
a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei."

11. La articolul 151^2 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Furnizorul este tinut raspunzator si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 150^1, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):".

12. La articolul 152^2, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) si/sau art. 150^1 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal."

13. La articolul 153 alinatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 150^1; sau".

14. La articolul 154 alineatul (4) litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2)-(6) sau 150^1;".

15. La articolul 155^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 155^1
(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2)-(4) si (6) si ale art. 150^1, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator."

16. La articolul 156^3 alineatul (10), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) si h) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv:".

17. Dupa articolul 296^19 se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cuprinzand articolul 296^20, cu urmatorul titlu:
"CAPITOLUL I^1 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate"

18. Articolul 296^20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 296^20
(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:
a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de licei, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si compeltarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara, lunar.
(2) In vederea incadrarii in conditiile privind realizarea de venituri prevazute la alin. (1), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura informatiilor si periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."

Art. II
Ori de cate ori prin alte acte normative se face trimitere la art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea se considera a fi facuta la art. 150^1 din respectiva lege.

Art. III
Prevederile art. I pct. 1-9 si 16 intra in vigoare la data de 1 februarie 2015. Prevederile art. I pct. 10-15 si ale art. II intra in vigoare la data intrarii in vigoare a prevederilor art. III pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014.