DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 31 august 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1 Definitia cazierului fiscal
Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si urmarire a respectarii disciplinei fiscale, contabile si financiare de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).

Art. 2 Scopul cazierului fiscal
Cazierul fiscal se utilizeaza in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si al eficientizarii de catre organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de catre contribuabili, prin asigurarea accesului la informatii care releva modul de respectare a legislatiei fiscale, contabile, vamale si a disciplinei financiare de catre contribuabili.

Art. 3 Organizarea si gestionarea cazierului fiscal

(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza la nivel central cazierul fiscal, in care se tine evidenta persoanelor prevazute la art. 1 si care se gestioneaza de organele fiscale competente.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc organele fiscale competente, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal.


Art. 4 Inscrierea in cazierul fiscal si transmiterea informatiilor intre institutii
(1) In cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice si al entitatilor fara personalitate juridica se inscriu informatii privind faptele sanctionate contraventional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), faptele sanctionate contraventional cu avertisment nu se inscriu in cazierul fiscal.
(3) Faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al persoanelor si entitatilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(4) In cazierul fiscal se inscriu si informatii din documentele intocmite pentru atragerea raspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivitatii fiscale, dupa cum urmeaza:
a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul, stabilita prin decizie a organului fiscal competent, emisa in conditiile Codului de procedura fiscala, ramasa definitiva prin neexercitarea cailor de atac prevazute de lege sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, in situatia in care decizia organului fiscal a fost atacata in justitie;
b) atragerea raspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns in stare de insolventa, pronuntata prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru creantele care fac parte din pasivul debitorului si sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
c) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii, cu exceptia inactivitatii fiscale declarate ca urmare a inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, prevazuta in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(5) Inactivitatea fiscala prevazuta la alin. (4) lit. c) se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai acestora.
(6) Inscrierea inactivitatii fiscale se face in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice, precum si al reprezentantilor legali sau desemnati ai entitatilor fara personalitate juridica existenti in perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale.
(7) In situatia in care sunt desemnati noi reprezentanti/reprezentanti legali si se mentine starea de inactivitate fiscala pe o perioada mai mare de un semestru calendaristic de la data inscrierii mentiunilor privind desemnarea noilor reprezentanti legali in registrul comertului sau in evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt inregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care nu se inregistreaza la registrul comertului, inactivitatea fiscala se inscrie si in cazierul fiscal al acestora.
(8) Oficiul National al Registrului Comertului comunica, in format electronic, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau unitatilor subordonate lista reprezentantilor legali sau a reprezentantilor desemnati din perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale a persoanelor juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica.
(9) Pentru persoanele juridice si entitatile fara personalitate juridica ce, potrivit legii, nu au obligatia inregistrarii in registrul comertului, informatiile privind reprezentantii legali din perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale se transmit de autoritatile si institutiile publice in evidenta carora sunt inregistrate persoanele respective Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau unitatilor subordonate.
(10) Procedura de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (8) si (9) se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului, unitatile subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica, dupa caz.
(11) Pentru contribuabilii care solicita inregistrarea de mentiuni privitoare la numirea unor noi reprezentanti legali sau desemnarea unor noi reprezentanti in cazul entitatilor fara personalitate juridica, procedura de transmitere a situatiei contribuabililor si a noilor reprezentanti legali se stabileste prin protocoalele incheiate potrivit alin. (10).
(12) Inscrierea informatiilor in cazierul fiscal se face de catre organul fiscal competent stabilit potrivit art. 3 alin. (2), pe baza documentelor ramase definitive potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 5 Documente care stau la baza inscrierii informatiilor in cazierul fiscal
(1) Inscrierea in cazierul fiscal a informatiilor prevazute la art. 4 se face in baza urmatoarelor documente:
a) extrasele de pe incheierea sau dispozitivul hotararilor judecatoresti definitive transmise de instantele judecatoresti organelor fiscale competente in administrarea contribuabilului;
b) extrasele de pe ordonantele procurorului prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala, dupa epuizarea cailor de atac, transmise organelor fiscale competente in administrarea contribuabilului;
c) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;
d) actele/documentele intocmite de organele fiscale, vamale si alte organe competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive prin neexercitarea cailor administrative sau judiciare de atac;
e) actele ramase definitive ale altor organe competente sa constate faptele prevazute la art. 4 si sa aplice sanctiuni.
(2) Actele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se comunica organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana sanctionata, in termen de 5 zile de la data redactarii acestora.
(3) Organele competente sa constate faptele prevazute la art. 4 si sa aplice sanctiuni au obligatia ca, in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive a actelor care sanctioneaza fapte care, potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal, neatacate in termenele prevazute de lege, sa comunice aceste acte organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sanctionat.

Art. 6 Scoaterea din evidenta a contribuabililor care au informatii inscrise in cazierul fiscal
(1) Contribuabilii care au inscrise informatii in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:
a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;
b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;
c) faptele sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savarsit fapte de aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data executarii pedepsei;
d) faptele sunt sanctionate conform legii penale cu amenda sau avertisment si nu au mai savarsit fapte de aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal;
e) faptele sunt sanctionate contraventional, cu exceptia faptelor prevazute la lit. f), intr-o perioada de o luna de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. In situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data achitarii amenzilor sau la data implinirii unui termen de 5 ani de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, in situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in acest termen;
f) faptele sunt sanctionate contraventional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, intr-o perioada de un an de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. In situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data achitarii amenzilor sau la data implinirii unui termen de 5 ani de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, in situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in acest termen;
g) au fost stinse creantele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a raspunderii patrimoniale prevazute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor, insa nu mai devreme de o luna de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal. In situatia in care creantele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu au fost stinse in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza la data stingerii acestora sau la data implinirii unui termen de 5 ani de la data inscrierii informatiilor in cazierul fiscal, in situatia in care creantele nu au fost stinse in acest termen;
h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenta este data reactivarii contribuabilului, in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru neindeplinirea obligatiilor declarative prevazute de lege, sau data implinirii unui termen de 3 luni de la data reactivarii contribuabilului, in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevazute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile si reprezentantilor legali, respectiv reprezentantilor desemnati;
i) persoana nu mai detine calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat in stare de inactivitate. In aceasta situatie, inactivitatea fiscala se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data implinirii unui termen de un an de la data inscrierii mentiunii privind schimbarea reprezentantului legal in registrul comertului sau in evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt inregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica care nu se inregistreaza la registrul comertului sau de la data expirarii mandatului, in situatia in care acesta este limitat in timp si nu a fost reinnoit;
j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. In situatia radierii unei persoane juridice sau a unei entitati fara personalitate juridica declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscala inscrisa in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati se scoate din evidenta acestora la data implinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.
(2) Informatiile pentru faptele, respectiv situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d)-j) se scot din oficiu din evidenta cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidenta cazierului fiscal la cererea contribuabilului.
(3) Informatiile care se scot din oficiu din evidenta cazierului fiscal se pot scoate din evidenta si la cererea contribuabilului, insotita de documentele doveditoare.
(4) In cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) exista informatii cu privire la mai multe fapte sau situatii, se sterg numai informatiile care impun scoaterea din evidenta.

Art. 7 Organizarea si gestionarea istoricului contribuabililor scosi din evidenta cazierului fiscal
(1) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si se gestioneaza istoricul contribuabililor care au fost scosi din evidenta cazierului fiscal.
(2) Informatiile din istoricul prevazut la alin. (1) se pastreaza pentru o perioada de 10 ani de la data scoaterii din evidenta si se utilizeaza de organele fiscale, potrivit legii.

Art. 8 Prezentarea cazierului fiscal
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) la infiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociati, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati;
b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia;
c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
d) la cesiunea ori instrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau membri;
e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri;
f) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate, de catre acestia;
g) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a) si c)-e) pentru persoanele care se inscriu in registrul comertului prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul numeric personal/codul de identificare fiscala.
(3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal si de transmitere, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a carui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevazute la alin. (1) care se inscriu in registrul comertului, se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului.
(4) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au savarsit fapte si nu s-au aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.
(5) Se interzice autorizarea operatiunilor prevazute la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise informatii privind faptele si situatiile prevazute la art. 4.
(6) La solicitarea organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti Agentia Nationala de Administrare Fiscala va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.
(7) In baza acordurilor fiscale internationale Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.

Art. 9 Eliberarea certificatului de cazier fiscal
(1) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, in cazul contribuabililor persoane fizice se depune la orice organ fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal sau de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia pe baza de procura autentica/imputernicire avocatiala, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal in cazul contribuabililor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se depune la orice organ fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului, de catre reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe baza de mandat intocmit conform legii. In cazul depunerii cererii de catre reprezentantul legal al persoanelor juridice, acesta are obligatia de a prezenta documente care sa ateste calitatea de reprezentant legal.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) depun cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal si prezinta actul de identitate.
(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, documentele care atesta identitatea si calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot transmite la organul fiscal de catre persoanele prevazute la alin. (1) si (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.
(5) Certificatul de cazier fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica.
(6) Certificatul de cazier fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta prevazute de Codul de procedura fiscala ori de cate ori contribuabilul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare.
(7) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.
(8) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de indata de catre organul fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
(9) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza contribuabilului, reprezentantului legal sau reprezentantului desemnat pe baza de mandat.
(10) Certificatul de cazier fiscal se elibereaza si institutiilor si autoritatilor publice, la solicitarea acestora, ori de cate ori institutiile respective trebuie sa solutioneze o cerere a unei persoane fizice, juridice sau a unei entitati fara personalitate juridica, iar pentru solutionarea cererii legislatia specifica prevede prezentarea certificatului de cazier fiscal.
(11) Certificatul de cazier fiscal prevazut la alin. (10) poate fi emis si transmis in forma electronica in baza unui protocol incheiat intre institutia/autoritatea publica si organul fiscal emitent al acestuia. In acest caz, certificatul este valabil si fara semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului emitent.

Art. 10 Rectificarea informatiilor inscrise in cazierul fiscal
(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea informatiilor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza organului fiscal competent care a efectuat inscrierea in cazierul fiscal.
(3) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, dupa caz, iau masuri de rectificare a informatiilor si elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat sau emit decizia de respingere a cererii de rectificare.
(4) Solutia se comunica contribuabilului in termen de 5 zile de la data depunerii cererii, in conditiile Codului de procedura fiscala.

Art. 11 Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informatiilor inscrise in cazierul fiscal
(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare sau carora nu li s-a raspuns in termenul prevazut de art. 10 alin. (4) pot depune contestatie la tribunal, sectia de contencios administrativ si fiscal. Contestatia se depune in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de rectificare sau de la expirarea termenului de comunicare a modului de solutionare a cererii de rectificare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.
(2) In caz de admitere a contestatiei instanta comunica o copie de pe hotarare organului fiscal competent in administrarea fiscala a contribuabilului, in vederea rectificarii cazierului fiscal.

Art. 12 Dispozitii tranzitorii
(1) Prevederile art. 4 cu privire la inscrierea in cazierul fiscal nu se aplica faptelor/situatiilor constatate prin acte incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, care au fost savarsite, respectiv au intervenit in perioada anterioara, daca pentru acestea in perioada respectiva nu era prevazuta inscrierea in cazierul fiscal.
(2) Prevederile art. 6 privitoare la scoaterea din evidenta a contribuabililor care au informatii inscrise in cazierul fiscal se aplica si faptelor si situatiilor existente in cazierul fiscal la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Informatiile privind faptele si situatiile inscrise in cazierul fiscal, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in baza documentelor care nu sunt definitive in sistemul cailor de atac, se scot din evidenta cazierului fiscal, din oficiu, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 3 alin. (2), pana la ramanerea definitiva a acestora.
(4) Daca informatiile prevazute la alin. (3) nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal in termenul prevazut, se poate solicita aceasta prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, la care se anexeaza documentele doveditoare.
(5) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (3) se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13 Protectia datelor
Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentei ordonante se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14 Dispozitii finale
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.