DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 32/2013 pentru modificarea si completarea OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania. Ordonanta nr. 32/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 30 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru coordonarea realizarii si actualizarii INIS functioneaza Consiliul Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS, structura fara personalitate juridica, alcatuita din reprezenanti ai autoritatilor publice prevazute in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta.
......
(4) Presedintia si secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar vicepresedintia Consiliului INIS este asigurata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice."


2. La articolul 1, alineatul (5) se abroga.

3. La articolul 3, litera k) se abroga.

4. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sunt detinute de sau in numele unei autoritati publice, sunt produse de catre ori primite de la o autoritate publica sau administrate ori actualizate de catre acestea si se incadreaza in sfera atributiilor publice a acesteia sau, dupa caz, sunt detinute de ori in numele unui tert la dispozitia caruia a fost pusa reteaua de servicii in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);".

5. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abroga.


6. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) se refera la una sau la mai multe dintre temele prevazute in anexele nr. 1-3."

7. La articolul 4, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Prezenta ordonanta se aplica si serviciilor de date spatiale asociate datelor incluse in seturile de date spatiale prevazute la alin. (1).
(5) Pentru punerea in aplicare a prezentei ordonante se colecteaza si se actualizeaza datele spatiale existente, iar colectarea unor date spatiale noi se realizeaza daca acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spatiale prevazute in anexele nr. 1-3."

8. La articolul 4, alineatele (8)-(10) se abroga.

9. La articolul 5, alineatul (5) se abroga.

10. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Servicii facilitate de retea"

11. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Pentru seturile si serviciile de date spatiale pentru care au fost create metadate in conformitate cu prezenta ordonanta, se realzieaza, opereaza si se intretin prin intermediul geo-portalului INIS urmatoarele servicii:
a) servicii de cautare, care permit identificarea seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente pe baza continutului metadatelor corespunzatoare si afisarea continutului metadatelor;
b) servicii de vizualizare, care permit cel putin afisarea, navigarea, marirea/micsorarea, rotirea panoramica, suprapunerea vizuala a seturilor de date spatiale, precum si afisarea legendei si a oricarui continut relevant al metadatelor;
c) servicii de descarcare, care permit descarcarea de copii ale seturilor de date spatiale sau ale unor parti ale acestora, precum si accesarea directa a acestora, atunci cand este posibil;
d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spatiale in vederea realizarii interoperativitatii;
e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spatiale.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) trebuie sa tina seama de cerintele relevante ale utilizatorilor si sa fie usor de utilizat, sa fie disponibile publicului si sa fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicatii electronice adecvat."

12. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt asigurate de autoritatile publice prin intermediul unor aplicatii informatice proprii, care se conecteaza la geo-portalul INIS.
(6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevazute la alin. (1) se asigura prin intermediul geo-portalului INIS."

13. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Autoritatile publice asigura conditiile tehnice necesare punerii la disozitie a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5).
(2) Serviciile facilitate de retea prevazute la art. 9 alin. (1) trebuie sa fie disponibile, la cerere, tertilor ale caror seturi de date si servicii respecta normele de aplicare care stabilesc obligatiile privind metadatele, serviciile facilitate de retea si interoperabilitatea.
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza servicii de comunciatii electronice securizate pentru autoritatile publice, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. 91)."

14. Articolul 11 se abroga.

15. La articolul 12, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Motivele care justifica limitarea accesului public asa cum se prevede la alin. (1) si (2) se interpreteaza in mod restrictiv, tinandu-se seama in fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informatii il prezinta pentru public.
(4) Interpretarea in mod restrictiv a motivelor care justifica limitarea accesului public, asa cum se prevede la alin. (3), se realizeaza prin compararea interesului publicului pentru dezvaluirea informatiilor fata de cel pe care il prezinta limitarea sau conditionarea accesului la aceste informatii."

16. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Furnizarea datelor spatiale si a serviciilor aferente de catre autoritatile publice se face cu respectarea legislatiei nationale cu privire la protectia informatiilor clasificate."

17. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care autoritatile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), acestea asigura disponibilitatea serviciilor de comert electronic."

18. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Serviciile de comert electronic prevazute la alin. (4) pot fi supuse unor clauze de exonerare de raspundere, unor licente obtinute prin accesare electronica sau, daca este cazul, unor licente."

19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) se realizeaza prin intermediul geo-portalului INIS catre geoportalul INSPIRE.
(2) Geo-portalul INIS reprezinta geo-portalul oficial al Romaniei care se utilizeaza in vederea realizarii INIS."

20. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4), (9)-(11), (13) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Prin hotarare a Guvernului se aproba masurile necesare pentru punerea in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 lit. h) pct. 1 si 2.
......
(3) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa permita autoritatilor publice sa aiba acces la seturile de date spatiale si serviciile aferente, sa faca schimb si sa utilizeze seturile si serviciile respective, in scopul indeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului, precum si al realizarii INIS.
(4) Masurile prevazute la alin. (1) trebuie sa excluda orice posibilitate de creare, in momentul utilizarii, a obstacolelor concrete punerii in comun a seturilor si serviciilor de date spatiale.
......
(9) Modalitatile de punere in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, prevazute la alin. (1)-(8), sunt disponibile autoritatilor publice prevazute la art. 3 lit. h) pct. 1 si 2 din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si institutiilor, organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene, pentru indeplinirea sarcinilor publice care pot avea impact asupra mediului.
(10) Modalitatile de punere in comun a seturilor de date spatiale si a serviciilor aferente, prevazute la alin. (1)-(8), sunt disponibile, conform principiului reciprocitatii si al egalitatii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internationale la care Uniunea Europeana si statele membre sunt parte, in scopul indeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului.
(11) In cazul in care modalitatile privind punerea in comun a seturilor si serviciilor de date spatiale prevazugte la alin. (1)-(8) sunt puse la dispozitie in conformitate cu prevederile alin. (9) si (10), acestea pot fi insotite de cerintele prevazute de legislatia nationala privind utilizarea lor.
......
(13) Institutiilor si organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene li se asigura, conform art. 17 alin. (3) lit. f), accesul la seturile si serviciile de date spatiale din Romania, in conditii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeana.
(14) Masurile prevazute la alin. (1) se asigura prin operationalizarea si administrarea unei arhitecturi informatice si de comunicatii a infrastructurii pentru informatii spatiale din Romania."

21. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Autoritatile publice asigura, prin structurile proprii, coordonarea, dupa caz, la nivel national, regional si local, a contributiilro tuturor celor pentru care infrastructura de informatii spatiale reprezinta un interes.
(2) Structurile prevazute la alin. (1) coordoneaza contributiile, inter alia, a utilizatorilor, producatorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adaugata si ale organismelor de coordonare, in ceea ce priveste identificarea seturilor de date corespunzatoare, a nevoilor utilizatorilor, a furnizarii informatiilor privind practicile existente si asigurarea feedbackului cu privire la informatiile aferente punerii in aplicare a prezentei ordonante."

22. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In vederea realizarii INIS, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) realizeaza si intretine geo-portalul INIS;
b) asigura compatibilitatea geo-portalului INIS cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene;
c) asigura functionalitatea serviciului de comert electronic prin geo-portalul INIS;
d) asigura resursele materiale si umane necesare pentru dezvoltarea si actualizarea INIS, potrivit competentelor specifice domeniului propriu de activitate;
e) monitorizeaza punerea in aplicare si utilizarea INIS, asigura raportarea catre Comisia Europeana si face publice rezultatele monitorizarii;
f) asigura accesul institutiilor si organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene la seturile si serviciile de date spatiale din Romania, in conditii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeana;
g) asigura accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INIS."

23. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Consiliul INIS are urmatoarele atributii principale:
a) supune aprobarii prin hotarare a Guvernului planul de activitati pentru realizarea si actualizarea INIS, intocmit in baza propunerilor tuturor autoritatilor publice cu responsabilitati in acest sens;
b) propune teme de date spatiale, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1-3;
c) propune alte informatii care pot fi continute in metadate, altele decat cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere in aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste metadatele, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
d) raporteaza anual Guvernului stadiul implementarii activitatilor prevazute in planul de activitati pentru realizarea si actualizarea INIS;
e) adopta decizii in vederea realizarii INIS;
f) constituie grupuri de experti in vederea indeplinirii atributiilor Consiliului INIS, in conditiile prevazute la art. 19;
g) solicita autoritatilor publice responsabile justificarea neindeplinirii obligatiilor acestora pentru realizarea si actualizarea INIS;
h) informeaza Guvernul cu privire la neindeplinriea de catre autoritatile responsabile a atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si cu privire la consecintele situatiei create;
i) in vedere utilizarii eficiente a fondurilor publice si a evitarii suprapunerilor de achizitii publice de date spatiale, informeaza autoritatile publice cu privire la datele spatiale care se realizeaza de catre acestea in folosul INIS;
j) propune Guvernului pentru aprobare, potrivit art. 15 alin. (1), masurile privind oprationalizarea si administrarea arhitecturii informatice, de comunicatii a infrastructurii pentru informatii spatiale din Romania."

24. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Atributiile grupurilor de experti prevazute la art. 18 alin. (1) lit. g) se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului INIS.
(2) Grupurile de experti pot fi alcatuite din reprezentanti ai:
a) autoritatilor publice membre ale Consiliului INIS si ai institutiilor aflate in subordinea si coordonarea acestora;
b) altor autoritati publice;
c) tertilor, pentru care INIS prezinta interes si care isi arata disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea acestei infrastructuri, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, precum si a regulamentelor si ghidurilor tehnice aferente acesteia, realizate de Comisia Europeana."


25. La articolul 22, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Autoritatile publice responsabile pentru realizarea seturilor si serviciilor de date spatiale corespunzatoare temelor prevazute in anexele nr. 1-3, precum si a metadatelor aferente prevad in bugetul propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor care le revin conform prezentei ordonante si a planului de activitati specificat la art. 18 alin. (1) lit. a.
......
(3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare autoritatilor publice in vederea realizarii atributiilor ce le revin conform prezentei ordonante, prin legile bugetare anuale se aproba sume autoritatilor publice care au in responsabilitate realizarea unor seturi de date spatiale corespunzatoare temelor prevazute in anexele nr. 1-3, a metadatelor si a serviciilor facilitate de retea aferente."

26. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In cazul activitatilor care pot beneficia de finantari din fonduri ale Uniunii Europene, autoritatile publice intrepind demersuri pentru obtinerea finantarii in limita eligibilitatii acestora."

27. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 23
(1) Autoritatile publice responsabile pentru temele prevazute in anexele nr. 1-3 emit reglementari interne pentru punerea in aplicare a INIS.
(2) Pentru realizarea fiecareia dintre temele prevazute in anexele nr. 1-3, autoritatile publice incheie intre ele protocoale de coolaborare.
(3) Pentru indeplinirea responsabilitatilor ce le revin, autoritatile publice infiinteaza compartimente specializate, cu exceptia acelora care au deja structuri specifice cu atributii in acest sens."

28. Titlul anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"TEME DE DATE SPATIALE I"

29. Titlul anexei nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins;
"TEME DE DATE SPATIALE II"

30. Titlul anexei nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"TEME DE DATE SPATIALE III"

31. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul "categoriilor" se inlocuieste cu termenul "temelor".

Art. III
Hotararea Guvernului mentionata la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba la propunerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin Secretariatul General al Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV
In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul adopta prin hotarari modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului INIS, stabilirea responsabilitatilor specifice ale autoritatilor publice pentru realizarea temelor prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a structurilor tehnice care se constituie in scopul facilitarii realizarii seturilor de date spatiale, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. V
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010)


AUTORITATI PUBLICE MEMBRE ALE CONSILIULUI INIS

1. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imbiliara
2. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
3. Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura
4. Ministerul Apararii Nationale
5. Ministerul Afacerilor Interne
6. Ministerul Afacerilor Externe
7. Ministerul Finantelor Publice
8. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
9. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
10. Ministerul Transporturilor
11. Ministerul Economiei
12. Ministerul Educatiei Nationale
13. Ministerul Sanatatii
14. Ministerul Culturii
15. Ministerul pentru Societatea Informationala
16. Academia Romana
17. Institutul National de Statistica
18. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
19. Serviciul de Telecomunciatii Speciale
20. Asociatia Comunelor din Romania
21. Asociatia Municipiilor din Romania
22. Asociatia Oraselor din Romania
23. Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania