DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta 29/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 30 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
(1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Apararii Nationale vireaza la bugetul de stat, in contul de venituri "Taxe de licenta datorate pentru eliberarea frecventelor M.Ap.N.", echivalentul in lei a sumei de 9,4 milioane de euro, din suma prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor masuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz si 2500-2690 MHz, aprobata prin Legea nr. 165/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, incasata in contul de venituri proprii al activitatilor infiintate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 468/2005 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Apararii Nationale a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

(2) Obligatia Ministerului Apararii Nationale de a efectua viramentul prevazut la lin. (1) se executa la nivelul sumelor in lei incasate conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2012, aprobata prin Legea nr. 165/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizarea graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene".
(4) Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului articol se respecta procedura prevazuta la art. 3 alin. (5^2)-(5^5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2012, aprobata prin Legea nr. 165/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 2
(1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa incheie, in conditiile legii, in anul 2013, un contract de leasing pentru achizitionarea unei aeronave destinate si utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.
(2) Plata sumelor datorate conform contractului de leasing, cheltuielile aferente organizarii, pregatirii si executarii zborurilor speciale, precum si cele aferente activitatilor de intretinere, mentinere in stare de aeronavigabilitate a aeronavei se asigura din bugetul aprobat Ministerului Apararii Nationale.

Art. 3
Cheltuielile aferente despagubirilor pentru imobilele situate in coridorul de expropriere al lucrarii "Conducta de interconectare a Sistemului national de transport gaze naturale din Romania cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova" pe directia Iasi (Romania)-Ungheni (Republica Moldova) se suporta din sumele prevazute in bugetul de stat pentru Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile".

Art. 4
La data intrarii in vigoare a ordinului ministrului transporturilor de delegare de competente Autoritatii Aeronautice Civile Romane in domeniul securitatii aviatiei civile, sumele aflate in contul Ministerului Transporturilor aferente activitatii finantate integral din venituri proprii, constituit in conditiile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, se vireaza la bugetul de stat, Autoritatea Aeronautica Civila Romana devenind autoritate competenta in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012.

Art. 5
(1) In anul 2014, institutiile si autoritatile publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii si unitatilor prevazute la art. 83 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) In bugetele pe anul 2014 ale institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea tichetelor-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.

Art. 6
Prevederile art. 18 si 19 ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri fiannciare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2014.

Art. 7
Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 8
Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea utilizarii spectrului radio in banda de frecvente 2600-3800 MHz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 259/2008, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 3
(1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvente radio prevazute la art. 1 alin. (1) este de 35.292.547 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, valoarea despagubirii acordate Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvente radio prevazute la art. 1 alin. (1), stabilita conform prevederilor alin. (1), se suporta din bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM.
(3) Se autorizeaza ANCOM sa achite, din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2013, suma prevazuta la alin. (1).
(4) Suma prevazuta la alin. (1) se suporta din sumele incasate cu titlu de tarif de utilizare a spectrului, incasate de ANCOM in conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012."

Art. 9
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitiilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobata prin Legea nr. 2/2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor/masurilor Societatii Comerciale Metrorex S.A., in calitate de beneficiar de proiecte/masuri, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Transporturilor.
(1^2) Sumele prevazute la alin. (1^1) se acorda de catre Ministerul Transporturilor cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului."
2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Dupa certificarea cheltuielilor eligibile de catre autoritatea de plata, conform prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (11), conform acordurilor de proiect si acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite in baza Acordului privind facilitatea de pregatire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul de asistenta tehnica se vireaza de catre autoritatea de plata in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele/masurile respective."

Art. 10
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, venitul lunar de completare prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare se acorda numai persoanelor disponibilizate in conditiile stabilite de respectiva ordonanta de urgenta, din cadrul operatorilor economici reclasificati in sectorul administratiei publice conform listei publicate de Institutul National de Statistica.

Art. 11
Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data de 31 decembrie 2014.

Art. 12
Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
"(7) Drepturile prevazute la alin. (1)-(6) se acorda in limita bugetului aprobat AOSR."
2. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. (1) Presedintele AOSR reprezinta AOSR in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice si este ordonator de credite, potrivit legii."
3. La articolul 20, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Finantarea cheltuielilor de intretinere, functionare si a indemnizatiilor se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, conform legilor bugetare anuale.
(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: programe de cercetare, donatii, sponsorizari, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultatii stiintifice, studii pentru avize, lucrari de exploatare a unor bunuri mobile si imobile din patrimoniul propriu, precum si din alte activitati realizate."
4. La articolul 20, alineatul (2^5) se abroga.

Art. 13
Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Finantarea cheltuielilor de intretinere, functionare si a indemnizatiilor se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, conform legilor bugetare anuale.
(2) Veniturile proprii ale Academiei de Stiinte Medicale privin din: programe si proiecte de cercetare stiintifica medicala, biomedicala, farmaceutica si interdisciplinara, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultanta stiintifica, lucrari de specialitate, taxe, chiriii, donatii, sponsorizari, prcum si din alte activitati realizate."
2. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Drepturile prevazute la art. 10 alin. (1) se acorda in limita bugetului aprobat Academiei de Stiinte Medicale."

Art. 14
Legea nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Finantarea cheltuielilor de intretinere, functionare si a indemnizatiilro se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, conform legilor bugetare anuale.
(2) Veniturile proprii ale ASTR provin din: programe si proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de stimulare a inovarii, donatii, sponsorizari, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultanta stiintifica, lucrari de specialitate tehnico-stiintifica, precum si din alte activitati realizate."
2. La articolul 29, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Drepturile prevazute la art. 15 se acorda in limita bugetului aprobat ASTR".

Art. 15
Decontarea abonamentelor de transport emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitatile de transport acordate elevilor, prevazute la art. 84 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura la nivelul acestora, dar nu mai mult de 26 lei/abonament/luna pentru distanta de 3 km. Pentru distantele ce depasesc 3 km, pana la limita de 50 de km, suma de 26 lei/abonament/luna se suplimenteaza cu 2 lei pentru fiecare kilometru, dar nu mai mult decat valoarea abonamentului lunar.

Art. 16
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pana la 31 decembrie 2013 se pot finanta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si cheltuieli pentru dotari independente de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pentru centrele de zi si rezidentiale, conform metodologiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta din sumele aprobate in bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pe an ul 2013 la cap. 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.02.32 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale", precum si de la titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociatii si fundatii".

Art. 17
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. si Fondul Roman de Contragarantare aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, numai cu privire la selectia si numirea membrilor in consiliul de administratiei si supraveghere si a directorilor/membrilor directoratului. Prin derogare de la Legea societatilor nr. 31/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratiile membrilor in consiliul de administratie si supraveghere si a directorilor/membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.

Art. 18
Alte cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor, care nu fac parte din finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat stabilita conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi finantate din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si din economiile inregistrate din sumele alocate in temeiul art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din respectiva lege, prevazute in anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
(1) Obligatiile de plata a unor sume de bani rezultand din contractele prevazute la art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante au regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale si dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, modificarii acestora.
(2) Daca debitorul intarzie in efectuarea platii, creditorul poate obtine un titlu executoriu prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispozitiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlul IX din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.