DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 30 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Dupa articolul 35 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:

"Articolul 35^1 Competenta privind impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 33 si 35, impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita in numerar si la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, daca intre unitatea administrativ-teritoriala si Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a incheiat un protocol in acest scop. Data platii este data prevazuta la art. 114 alin. (3) lit. a) inclusiv pentru sumele achitate eronat de catre contribuabili pe alte tipuri de obligatii sau stinse eronat de catre organele fiscale in realizarea procedurii prevazute la alin. (4).
(2) Sumele incasate potrivit alin. (1) se depun de catre organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in cont distinct de disponibil, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la incasare, impreuna cu situatia privind sumele incasate care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: numarul si data documentului prin care s-a efectuat incasarea in numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligatiei achitate, suma achitata.
(3) Sumele depuse in contul prevazut la alin. (2) se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor asigurarilor sociale, in termen de doua zile lucratoare de la depunere, potrivit procedurii prevazute la alin. (4).
(4) Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incaste potrivit alin. (1), precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice."


Art. II
Ordinul prevazut la art. 35^1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
Dupa alineatul (8^1) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu urmatorul cuprins:
"(8^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sumele achitate in numerar de catre contribuabili persoane fizice, reprezentand impozitul si contributiile aferente veniturilor din activitati agricole, se pot incasa si prin compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale din localitatile in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii, daca in aceasta localitate nu exista o unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea prevederilor art. 35^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. IV
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprin s:
"e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrica se intelege un consum de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie a fiecarui an calendaristic. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabil de energie electrica cumparatorul care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica. De asemenea, se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila de energie electrica si cumparatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. detine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica;
2. activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil. In acest sens, trebuie sa depuna la organul fiscal competent, pana pe data de 10 decembrie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste aceasta conditie, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electric a efectuate in anul calendaristic urmator. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site-ul sau cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective. Pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu estimat din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv."

2. La articolul 207, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni de agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 si 8408 10."

3. La articolul 208, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse pe teritoriul Romaniei, importate sau achizitionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitonate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."

4. La articolul 209, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Platitorii de accize sunt:
a) operatorii economici care produc, achizitioneaza din teritoriul comunitari ori importa produsele prevazute la art. 107 lit. a)-c) si f)-l);
b) persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l).
......
(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 au obligatia ca, inainte de primirea produselor, sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in cuantumul si in conditiile stabilite in normele metodologice;
b) sa tina evidenta livrarilor de astfel de produse;
c) sa prezinte produsele la cererea organelor de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.
Nu se supun acestor cerinte atrepozitarii autorizati si destinatarii inregistrati care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. d)-e) si nici operatorii economici care achizitioneaza produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) pentru uzul propriu."

5. La articolul 210, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l), achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate catre un alt stat membru, sunt exportate ori sunt returnate furnizorilor."

6. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Exigibilitatea Art. 211. Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) la momentul receptionarii pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de operatori economici;
b) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) provenite din operatiuni de import efectuate de operatori economici;
c) la momentul eliberarii pentru consum, in conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e);
d) la momentul vanzarii pe piata interna, pentru produsele prevazute la art. 207 lit. f)-l) provenite din productia interna;
e) la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie pentru produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si l) provenite din operatiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania, in cazul produselor prevazute la art. 207 lit. h) si i) provenite din achizitii intracomunitare efectuate de persoane fizice. In scopul inmatricularii vehiculelor prevazute la art. 207 lit. h) si i) se prezinta organelor competente:
1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul vehiculelor din import;
2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
f) la data documentului comercial care atesta achizitia intracomunitara a produselor prevazute la art. 207 lit. l) in cazul in care achizitia intracomunitara este efectuata de o persoana fizica."

7. Articolul 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 213. (1) Pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. a), c), d) si f), termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care intervine exigibilitatea accizelor.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 211 lit. b) si e), plata accizelor se face la data exigibilitatii accizelor.
(3) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul efectuarii formalitatilor vamale de punere in libera circulatie."

8. La articolul 214, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Operatorii economici care achizitioneaza produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) pentru uzul propriu, precum si persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de produse prevazute la art. 207 lit. h), i) si l) depun o declaratie de accize la autoritatea competenta pana la data prevazuta pentru plata acestor accize, numai atunci cand datoreaza accize. Modelul declaratiei se reglementeaza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

9. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 2, dupa numarul curent 12.2 se introduce un nou numar curent, numarul 13, cu urmatorul cuprins:
"13. Motoare cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement CP 10"

Art. V
Prin exceptie de la prevederile art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru achizitiile de energie electrica efectuate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si pana la finalul anului 2013, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere care va fi valabila pana la 31 decembrie 2013 inclusiv, din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-iulie 2013."

Art. VI
Prevederile art. IV si V intra in vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Art. VII
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.