DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 29 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) consumator vulnerabil clientul, persoana singura/familie, care nu isi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) si (2);
b) consumul mediu lunar cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei in conditiile prevazute la lit. a), stabilita pentru familie si persoana singura, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 1;
c) zona de temperatura gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, conform anexei nr. 2;
d) familie sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
e) persoana singura persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

f) locuinta de domiciliu sau de resedinta constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) sezon rece se intelege perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita intr-unul sau mai multe judete la solicitarea consiliilor judetene, cu avizul Autoritatii Nationale de Meteorologie. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
h) ajutor pentru incalzirea locuintei masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;
i) titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplinese conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparre cu clauza de intretinere sau cu drept de habitaatie, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;
j) beneficiarul ajutorului familia sau persoana singura definite conform lit. d) si e).
(2) Coantumurile ajutoarelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul sociale de referinta, denumit in continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1)-(4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.
(3) Ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si in baza legii."

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei acordat din bugetul de stat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1.572 ISR in cazul familiilor si 2.164 ISR in cazul persoanei singure."

3. La articolul 8, alineatele (2), (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
a) in proportie de 90%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 0,310 ISR;
b) in proportie de 80%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,3102 ISR si 0,420 ISR;
c) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,4202 ISR si 0,520 ISR;
d) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,5202 ISR si 0,620 ISR;
e) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,6202 ISR si 0,710 ISR;
f) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,7102 ISR si 0,850 ISR;
g) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,8502 ISR si 0,960 ISR;
h) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,9602 ISR si 1,080 ISR;
i) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,0802 ISR si 1.230 ISR;
j) in proportie de 5%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,2302 ISR si 1,572 ISR.
(3) Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 1,5722 ISR si 2,164 ISR, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) este de 10%.
......
(6) In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuala prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) si c), dupa cum urmeaza:
a) pana la 7%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 0,310 ISR;
b) pana la 14%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,3102 ISR si 0,420 ISR;
c) pana la 20%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,4202 ISR si 0,520 ISR;
d) pana la 27%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,5202 ISR si 0,620 ISR;
e) pana la 33%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre0,6202 ISR si 0,710 ISR;
f) pana la 40%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,7102 ISR si 0,850 ISR;
g) pana la 46%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre0,8502 ISR si 0,960 ISR;
h) pana la 53%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 0,9602 ISR si 1,080 ISR;
i) pana la 59%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,0802 ISR si 1,230 ISR;
j) pana la 61%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,2302 ISR si 1,572 ISR;
k) pana la 63%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1,5722 ISR si 2,164 ISR."

4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru gaze naturale, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,524 ISR;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,380 ISR;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,300 ISR;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,240 ISR;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,180 ISR;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,140 ISR;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,090 ISR;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,070 ISR;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.
(2) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste transele si cuantumurile prevazute la alin. (1).
(3) Ajutorul pentru gaze naturale se acorda in cuantumurile prevazute la alin. (1) si (2), dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece."

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Consumatorii vulnerabili, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,480 ISR;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,432 ISR;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,384 ISR;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,336 ISR;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,288 ISR;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,240 ISR;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,192 ISR;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,144 ISR;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,096 ISR.
(2) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare pentru energie peste transele si cuantumurile prevazute la alin. (1).
(3) Ajutorul pentru energie electrica se acorda in cuantumurile prevazute la alin. (1) si (2), dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de energie electrica, inclusiv taxele aferente, consumata in perioada sezonului rece.
(4) Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (3), ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social in conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dretpul de eligibilitate."

6. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 0,310 ISR li se acorda o suma de 0,108 ISR;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,3102 ISR si 0,420 ISR li se acorda o suma de 0,096 ISR;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,4202 ISR si 0,520 ISR li se acorda o suma de 0,088 ISR;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,5202 ISR si 0,620 ISR li se acorda o suma de 0,078 ISR;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,6202 ISR si 0,710 ISR li se acorda o suma de 0,068 ISR;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,7102 ISR si 0,850 ISR li se acorda o suma de 0,060 ISR;
g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,8502 ISR si 0,960 ISR li se acorda o suma de 0,052 ISR;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 0,9602 ISR si 1,080 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 1,0802 ISR si 1,230 ISR li se acorda o suma de 0,032 ISR.
(2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 8, 9, 10 si 11 familiile si persoanele singure, cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane."

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Ajutorarele pentru incalzirea locuintei, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu se iau in calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei acordate in coditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, ori a obligatiilor legale de intretinere si nu pot fi urmarite silit decat pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat."

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8, 9, 10 si art. 11 alin. (1), se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia."

10. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(4) In vederea stabilirii dreptului, primarii solicita acte doveditoare care atesta componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, precum si acte doveditoare privind locuinta sau bunurile detinute de acestia, inclusiv in alte unitati administrativ-teritoriale.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (4) primarul stabileste dreptul solicitand informatii pe baza de protocol altor insitutii/autoritati sau, dupa caz, cerand documente doveditoare solicitantilor. In situatia in care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenta sociala.
(6) Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.
(7) In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzirea utilizat, pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (4). Fac exceptie beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si beneficiarii de alocatii pentru sustinerea familiei acordate in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale."

11. La articolul 15, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Pentru energie termica, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
......
(3) Pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarii."

12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile prevazute la art. 8. 9, 10 si 11 alin. (1) depun, individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an."

13. La articolul 17, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"(3) In termenul prevazut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale si asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, care va contine si venitul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 8, 9 si art. 11 alin. (1), atat in scris, cat si in format electronic. In situatia furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale situatia centralizatoare va contine si codul furnizorului, respectiv al clientului.
(4) Dispozitiile primarului contin numele si prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat in conditiile art. 8, 9, 10 si art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar in cazul beneficiarilor care utilizeaza lemne, carbuni, combustibili petrolieri, si data efectuarii platii acestuia.
......
(6) In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile prevazute la art. 8, 9, 10 si 11 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 10 a lunii respective;
b) incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);
c) incepand cu data depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna, indiferent de data la care a fost depusa cererea."

14. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Pentru energia electrica, in termenul prevazut la alin. (2), primarii vor transmite furnizorilor de energie electrica, precum si agentiilor teritoriale situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, ventiul net lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului calculata in conditiile art. 10, atat in scris, cat si in format electronic. Situatia centralizatoare va contine si codul furnizorului, respectiv al clientului."

15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familieri le-au realizat in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, asa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."

16. La articolul 20, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 clienti, precum si in situatia existentei de repartitoare de incalzire in cazul energiei termice sau in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun in alt fel."

17. La articolul 23, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si (3^1) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica calculeaza cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrica, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) si art. 10 alin. (3).
......
(4) In cazul consumatorilor vulnerabili, titularii de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica transmit facturile reprezentand consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrica, care vor contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale acordat in conditiile art. 9 sau ajutorul pentru energie electrica acordat in conditiile art. 10, precum si suma individuala de plata stabilita ca diferenta intre contravaloara consumului si ajutorul efectiv calculat in conditiile alin. (1).
(5) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3) si a facturilor prevazute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrica intocmesc borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plata care, dupa certificare, se transmite agentiilor teritoriale in vederea decontarii."

18. La articolul 25, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevazut la art. 11 alin. (2), se poate stabili si in natura prin acordarea de lemne, carbuni, combustibili petrolieri, in cantitate cel putin echivalenta cu cea care ar fi putut fi achizitionata de beneficiar in baza ajutorului acordat in bani."

19. La articolul 26, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (1), se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
......
(4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, prevazute la art. 8 alin. (6)-(8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (2) si (3), se asigura din bugetele locale."

20. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei, prevazut la art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (1), se realizeaza lunar de catre agentiile teritoriale pe baza borderoului centralizator prevazut la art. 21 alin. (5) si art. 23 alin. (5).
(2) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibilisolizi sau petrolieri prevazut la art. 11 alin. (1) se face o singura data pentru tot sezonul rece sau pentru lunile ramase din sezonul rece.
(3) In vederea stabilirii ajjutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri in conditiile alin. (2), primarii transmit agentiilor teritoriale situatia centralizatoare prevazuta la art. 17 alin. (3), actualizata lunar conform prevederilor art. 17 alin. (7)."

21. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 27^1
(1) Pentru sumele cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei aferente sezonului rece anterior, termenele-limita pena la care se poate solicita de catre primari, respectiv furnizori decontarea acestora sunt:
a) pana cel tarziu la data de 30 aprilie, in cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri;
b) pana cel tarziu la 31 iulie, in cazul ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale.
(2) Decontarea ajutoarelor se face in functie de valoarea consumului, dar numai in limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este indreptatit.
(3) Dupa termenele prevazute la alin. (1), sumele cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se vor suporta din bugetele locale."

22. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica, energie electrica sau de gaze naturale, platite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale ori de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se vor colecta in conturile tip ESCROW deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie ermica, furnizorii de gaze naturale si furnizorii de energie electrica."

23. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, prevazuta la art. 14 alin. (5) si (7), ajutorul pentru incalzirea locuintei nu se mai acorda.
(2) In cazul in care in urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agentiilor teritoriale in conditiile art. 14 alin. (6) se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.
(3) Agentiile teritoriale pot efectua oricand verificari cu privire la conditiile care au stat la baza acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si a indeplinirii de catre titular a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1).
(4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei, platite din bugetul de stat, se recupereaza de catre serviciile de specialitate ale primariei de la beneficiar in termen de maximum 3 luni, se transfera agentiei teritoriale si se fac venituri la bugetul de stat.
(5) In situatia in care, cu prilejul verificarilor dispuse de primar sau efectuate de catre agentiile teritoriale, se constata ca cele declarate de solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei nu corespund realitatii si se apreciaza ca sunt indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, organul constatator are obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala."

24. La articolul 31, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Primarii, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si ale Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, iar furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica documentele pe baza carora au inscris in facturi ajutorul pentru incalzirea locuintei, inclusiv copii dupa facturile emise beneficiarilor."

25. La articolul 33, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru nerespectarea de catre primar a dispozitiilor prevazute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 17, 18, art. 19 alin. (3)-(6), art. 25, art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (3);
b) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1)-(5), art. 23 alin. (1)-(5) si art. 31 alin. (3);
d) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea de catre asociatia de proprietari/locatari a dispozitiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) si art. 24 alin. (3);
e) cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, in situatia in care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si de inspectorii sociali din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiilor teritoriale, pentru contraventiile prevazute la alin. (1);
b) primar, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e)."

26. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
Pentru beneficiarii ajutorului pentru energia electrica, care sunt in acelasi timp si beneficiari ai tarifului social la energia electrica, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei are dreptul sa impuna prin reglementari tipul de tarif aplicat acestor beneficiari, inclusiv modalitatea de schimbare a tarifelor.

Art. III
Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2013 31 martie 2014, termenele prevazute la art. 15 alin. (1) si (2), art. 16, art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile ulterioare, se prelungesc cu 15 zile lucratoare.

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa adoptarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011)

CONSUM MEDIU ZONA RECE
Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera                   1,01    0,84     0,74   0,82      0,91
2 camere                   1,49    1,30     1,16   1,31      1,49
3 camere                   1,94    1,70     1,52   1,70      1,94
>= 4 camere                 2,70    2,27     2,11   2,37      2,70

CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATA
Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera                   0,91    0,76     0,67   0,75      0,82
2 camere                   1,36    1,18     1,06   1,19      1,36
3 camere                   1,76    1,55     1,38   1,55      1,76
>= 4 camere                 2,45    2,07     1,92   2,15      2,45

CONSUM MEDIU ZONA CALDA
Tip locuinta/consum lunar Gcal Ianuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie
1 camera                   0,82    0,68     0,61   0,67      0,74
2 camere                   1,22    1,06     0,95   1,07      1,22
3 camere                   1,59    1,39     1,24   1,39      1,58
>= 4 camere                 2,21    1,86     1,73   1,94      2,21