DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 30 august 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 10 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind statutul personalului de probatiune"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza statutul personalului de specialitate specific sistemului de probatiune, denumit in continuare personal de probatiune."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Personalul din serviciile de probatiune se compune din:
a) consilieri de probatiune;
b) sefi ai serviciilor de probatiune, denumiti in continuare sefi serviciu;
c) inspectori de probatiune, care isi desfasoara activitatea in cadrul directiei de specialitate.
(2) Consilierii de probatiune si inspectorii de probatiune exercita functii de executie."

4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Dupa criteriul vechimii in probatiune, functia de consilier de probatiune are 4 grade profesionale, dupa cum urmeaza:
a) consilieri de probatiune debutanti;
b) consilieri de probatiune gradul III — vechime in probatiune de la un an la 4 ani;
c) consilieri de probatiune gradul II — vechime in probatiune de la 4 ani la 6 ani;
d) consilieri de probatiune gradul I — vechime in probatiune peste 6 ani.
(2) Fiecare grad profesional corespunde unui nivel al salariului stabilit prin legea de salarizare.
(3) Prin vechimea in probatiune se intelege vechimea dobandita prin desfasurarea activitatii in sistemul de probatiune, in functiile de consilier de reintegrare sociala si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, consilier de probatiune, sef al serviciului de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, sef al serviciului de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, sef al serviciului de probatiune, inspector de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, inspector de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, inspector de probatiune sau, dupa caz, de director al directiei de specialitate.
(4) Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in specialitatea diplomei de licenta."

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Consilierul de probatiune debutant este persoana cu vechime in specialitate mai mica de un an la data numirii in functie, care indeplineste un an de stagiu pana la definitivare.
(2) Consilierii de probatiune definitivi se impart in 3 grade profesionale, potrivit art. 8 alin. (1) lit. b)—d).
(3) Persoanele care la data angajarii au cel putin un an vechime in specialitate vor fi incadrate pe functia de consilier de probatiune gradul III.
(4) Persoanele incadrate in conditiile alin. (3) se pot inscrie la examenul pentru promovarea in gradul profesional urmator dupa ce implinesc 4 ani de vechime in probatiune.
(5) In cazul in care persoana a mai exercitat anterior functii in sistemul de probatiune si a parasit sistemul din motive neimputabile, in situatia reangajarii beneficiaza de recunoasterea vechimii in probatiune."

6. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Activitatea consilierului de probatiune debutant este indrumata de catre seful serviciului de probatiune sau de catre consilierul de probatiune care indeplineste activitati de supervizare."

7. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Pentru a ocupa functia de sef serviciu, persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba o vechime in probatiune de cel putin 3 ani;
b) sa nu fi fost sanctionata disciplinar in ultimii 2 ani, prin aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)—e);
c) sa fi obtinut calificativele «bine» sau «foarte bine» la evaluarile performantelor profesionale din ultimii 2 ani;
d) sa fi promovat concursul organizat in conditiile art. 21.
(2) Numirea in functia de sef serviciu se face prin ordin al ministrului justitiei, pe un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d).
(3) La incetarea mandatului functiei de sef serviciu, persoana revine pe functia de consilier de probatiune.
(4) Mandatul prevazut la alin. (2) se prelungeste de drept pana la momentul numirii in functia de sef serviciu a candidatului declarat admis in urma concursului organizat in acest sens.
(5) In situatia in care niciun candidat nu a fost declarat admis la concurs, functia de sef serviciu ramane vacanta.
(6) Pe perioada vacantarii sau a vacantarii temporare a functiei de sef serviciu, atributiile specifice functiei de conducere vor fi exercitate, prin delegare, de catre un consilier de probatiune desemnat conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justitiei."

8. La articolul 15, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: "(6) Impotriva ordinului de revocare din functie se poate face contestatie la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii."

9. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 16. — (1) Inspectorii de probatiune sunt numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, din randul consilierilor de probatiune gradele profesionale II—I, tinandu-se seama de calitatile profesionale, abilitatile de comunicare, tactul in relatiile de serviciu, integritate si obiectivitate, precum si de capacitatea de gestionare a situatiilor de criza. (2) Pentru a fi numita in functia de inspector de probatiune, persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa nu fi fost sanctionata disciplinar in ultimii 2 ani, prin aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)—e); b) sa fi obtinut calificativele «bine» sau «foarte bine» la evaluarile performantelor profesionale din ultimii 2 ani; c) sa fi promovat concursul organizat in conditiile art. 21."

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 17. — (1) Dupa criteriul vechimii in probatiune, functia de inspector de probatiune are doua grade profesionale, dupa cum urmeaza: a) inspector de probatiune gradul II, cu o vechime in probatiune de la 4 ani la 6 ani; b) inspector de probatiune gradul I, cu o vechime in probatiune de peste 6 ani."

11. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins: "Art. 20^1. — (1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care a dobandit calitatea de consilier de probatiune in statul membru de origine sau de provenienta poate solicita recunoasterea calificarii sale profesionale. (2) In vederea recunoasterii calificarii profesionale, solicitantul va trebui sa sustina un test de verificare a cunostintelor de limba romana si o proba de aptitudini. (3) Procedura de testare a cunostintelor de limba romana si de desfasurare a probei de aptitudini, precum si modalitatea de repartizare pe o functie vacanta se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (4) Persoana careia i s-a recunoscut calificarea profesionala in conditiile alin. (1)—(3) va fi incadrata pe gradul profesional corespunzator vechimii in calificarea recunoscuta. (5) Persoana prevazuta la alin. (4) care exercita profesia de consilier de probatiune in Romania are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta profesie. (6) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor Confederatiei Elvetiene."

12. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 21. — Conditiile de organizare si desfasurare a concursurilor pentru numirea in functiile de inspector de probatiune si sef al serviciului de probatiune se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei."

13. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 23. — Data, locul, precum si tematica examenului de definitivare in functie se publica pe pagina electronica a Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul serviciilor de probatiune, cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii acestuia."

14. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 25. — Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de definitivare in functie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei."

15. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 27. — (1) Rezultatele examenului de definitivare in functie se publica pe pagina electronica a Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul serviciilor de probatiune, intocmindu-se un proces-verbal privind data si ora afisarii acestora. (2) Candidatii nemultumiti de rezultate pot formula contestatie la Ministerul Justitiei, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor pe pagina electronica a acestuia. (3) Contestatiile se solutioneaza in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, iar rezultatele se publica pe pagina electronica a Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul serviciilor de probatiune."

16. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Neprezentarea nejustificata a consilierilor de probatiune debutanti la examenul de definitivare in functie sau respingerea acestora la doua sesiuni atrage eliberarea din functie."

17. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 30. — Promovarea in gradele I si II a personalului serviciilor de probatiune, precum si promovarea in gradul I a inspectorilor de probatiune se fac pe baza de examen, in raport cu vechimea in probatiune, competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate, dovedite pe baza evaluarii anuale a performantelor profesionale."

18. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 31. — (1) Vechimea in probatiune necesara pentru prezentarea la examenul de promovare in grade profesionale este cea prevazuta la art. 8 si 17."

19. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 32. — Data si locul sustinerii examenului de promovare, precum si tematica, actele necesare inscrierii, termenul de depunere a acestora se publica pe pagina electronica a Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul serviciilor de probatiune cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii acestuia."

20. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 33. — (1) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade profesionale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (2) Prevederile art. 29 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."

21. Articolul 34 se abroga.

22. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 38. — (1) Formarea profesionala a personalului din serviciile de probatiune se realizeaza prin urmatoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de Ministerul Justitiei sau la alte cursuri de formare profesionala in domeniu; b) stagii profesionale de adaptare la cerintele postului; c) stagii de practica si specializare; d) procesul de supervizare. (2) Personalul de probatiune beneficiaza de formare initiala dupa numirea in functie."

23. Dupa articolul 38 se introduc trei noi articole, articolele 38^1, 38^2 si 38^3, cu urmatorul cuprins: "Art. 38^1. — (1) Formarea personalului de probatiune se realizeaza cu precadere prin intermediul formatorilor din sistemul de probatiune, care pot colabora, atunci cand este cazul, cu alti specialisti in domeniu. (2) Formatorii sunt persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului de probatiune si sunt desemnati de Directia de probatiune pe baza unei proceduri de selectie aprobate prin ordin al ministrului justitiei. (3) Pentru indeplinirea rolului de formator, persoana desemnata va fi remunerata prin raportare la salariul de baza stabilit potrivit legii, proportional cu numarul de ore lucrate in calitate de formator. Art. 38^2. — (1) Supervizarea, ca proces de formare interna initiala si continua a personalului de probatiune, contribuie la imbunatatirea si mentinerea abilitatilor profesionale, in vederea adaptarii la standardele de lucru in domeniul probatiunii. (2) Activitatea de supervizare se realizeaza de consilieri de probatiune desemnati prin ordin al ministrului justitiei. (3) Procedura de selectie a consilierilor de probatiune care indeplinesc activitati de supervizare, precum si conditiile de organizare si desfasurare a activitatii de supervizare se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului justitiei. (4) Activitatea consilierilor de probatiune care exercita atributii de supervizare este evaluata o data la 4 ani de o comisie speciala stabilita conform metodologiei de supervizare, in vederea mentinerii calitatii de supervizor de practica. (5) Calitatea de supervizor de practica poate fi retrasa de ministrul justitiei, la propunerea directorului directiei de specialitate, in conditiile stabilite prin metodologia activitatii de supervizare. Art. 38^3. — In domeniul formarii profesionale, consilierii de probatiune care indeplinesc activitati de supervizare exercita, in principal, urmatoarele atributii: a) pregatirea initiala si supervizarea individuala a consilierilor nou-angajati; b) supervizarea individuala a consilierilor de probatiune care revin in serviciu dupa o absenta mai mare de un an; c) supervizarea consilierilor de probatiune care solicita in mod expres includerea in procesul de supervizare; d) supervizarea consilierilor de probatiune care obtin calificativul «slab» sau «foarte slab» la evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului de probatiune; e) organizarea activitatii de formare la nivelul serviciului de probatiune prin derularea unor cursuri de pregatire pe diferite teme, in acord cu nevoile de formare ale personalului."

24. La articolul 39, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(3) In situatia in care personalul de probatiune urmeaza sa fie inclus in programe de formare profesionala, pe cheltuiala angajatorului, Ministerul Justitiei poate solicita asumarea de catre beneficiarul programului de formare a unui angajament scris. (4) Prin angajamentul prealabil scris prevazut la alin. (3) se stabileste, cu luarea in considerare a costurilor si a duratei formarii, termenul pentru care persoana se obliga sa isi desfasoare activitatea in cadrul sistemului de probatiune, ulterior formarii. (5) In cazul in care persoana este eliberata din functie inainte de expirarea termenului stabilit potrivit alin. (4), din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, aceasta va suporta integral cheltuielile de scolarizare si celelalte cheltuieli de participare."

25. La articolul 40, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Personalul de probatiune poate fi delegat intr-o functie de conducere, cu acordul acestuia. Pe perioada delegarii intr-o functie de conducere, persoana beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care este delegata."

26. La articolul 41, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 41. — (1) Detasarea consilierilor de probatiune se dispune in interesul serviciului in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea, la propunerea directorului directiei de specialitate, pentru o perioada de cel mult un an. (2) Detasarea poate fi prelungita pentru motive obiective, care impun prezenta persoanei la serviciul la care s-a dispus detasarea, cu acordul acesteia, din 6 in 6 luni. Daca nu exista acordul persoanei, durata maxima a detasarii este de un an."

27. La articolul 41, alineatele (4) si (5) se abroga.

28. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 43. — (1) Transferul personalului din serviciile de probatiune intre serviciile de probatiune se aproba, la cererea acestuia, de ministrul justitiei, cu avizul directorului Directiei de probatiune si al sefilor serviciilor de probatiune implicate. (2) Transferul se face intr-o functie echivalenta cu functia detinuta. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), inspectorul de probatiune poate fi transferat, la cerere, pe functia de consilier de probatiune, cu respectarea prevederilor alin. (1). (4) Inspectorul de probatiune transferat pe o functie de consilier de probatiune va fi incadrat pe gradul de consilier de probatiune corespunzator vechimii in probatiune."

29. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 44. — (1) Delegarea, detasarea si transferul se dispun prin ordin al ministrului justitiei. Delegarea si detasarea se revoca prin ordin al ministrului justitiei. (2) Conditiile si procedura delegarii, detasarii si transferului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei."

30. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Suspendarea raporturilor de munca si eliberarea din functie a personalului de probatiune"

31. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 45. — (1) Suspendarea raporturilor de munca ale personalului de probatiune poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al angajatorului sau al angajatului, in conditiile legii. (2) Suspendarea raporturilor de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre personalul de probatiune si a platii drepturilor de natura salariala."

32. La articolul 45, alineatul (3) se abroga.

33. Articolul 46 se abroga.

34. Articolul 47 se abroga.

35. Articolul 49 se abroga.

36. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 50. — (1) Suspendarea raporturilor de munca si reluarea activitatii se dispun sau se constata prin ordin al ministrului justitiei care se comunica persoanei in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. (2) Pe perioada suspendarii postul se pastreaza."

37. Articolul 51 se abroga.

38. La articolul 52 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "f) incapacitatea profesionala dovedita pe baza evaluarii anuale a performantelor profesionale individuale;".

39. La articolul 54, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(2) Ordinul ministrului justitiei de eliberare din functie se comunica persoanei in cauza si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, motivele care determina eliberarea din functie si, dupa caz, durata preavizului. (3) Impotriva ordinului de eliberare din functie se poate face contestatie la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii."

40. Dupa articolul 57 se introduc doua noi articole, articolele 57^1 si 57^2, cu urmatorul cuprins: "Art. 57^1. — (1) Personalul de probatiune are dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare. (2) Personalul de probatiune are dreptul la concediu platit de 10 zile lucratoare pentru sustinerea examenului de definitivare sau promovare in grade profesionale. Art. 57^2. — (1) Personalul de probatiune are dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, acesta, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale. (2) Au dreptul la locuinta de serviciu si cei delegati, detasati sau transferati in alta localitate decat cea de domiciliu, daca ei, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au in proprietate o locuinta in localitatea in care sunt delegati, detasati sau transferati. In acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevazut la art. 42 alin. (1) lit. b). (3) Personalul de probatiune, inclusiv sotul/sotia sau copiii aflati in intretinere, care a instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea in care solicita dreptul prevazut la alin. (1), nu mai beneficiaza de acest drept. (4) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute personalului de probatiune."

41. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 69. — Personalului de probatiune ii este interzis: a) sa aiba calitatea de comerciant persoana fizica; b) sa aiba calitatea de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome; c) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic."

42. La articolul 70, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Personalul de probatiune poate ocupa functii sau indeplini activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice."

43. La articolul 70, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: "(6) Personalul de probatiune poate ocupa functii sau indeplini activitati si in alte domenii, in specialitatea diplomei de licenta prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. f), care nu sunt in legatura cu atributiile exercitate in calitate de personal de probatiune din fisa postului. (7) Personalul de probatiune este obligat sa instiinteze Directia de probatiune cu privire la ocuparea unor functii prin cumul ori cu privire la indeplinirea unor activitati, in conditiile alin. (5) si (6), pentru verificarea respectarii prevederilor referitoare la incompatibilitati si interdictii."

44. La articolul 71, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: "(2^1) Inspectorul de probatiune care a participat la realizarea unei inspectii intr-un serviciu de probatiune nu va putea sa faca parte din comisia de cercetare a abaterilor disciplinare constituita pentru a cerceta fapte constatate cu ocazia desfasurarii acelei inspectii."

45. La articolul 71, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), (2) sau (2^1) este obligata sa il instiinteze in scris despre aceasta pe seful ierarhic superior, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de existenta situatiei de incompatibilitate."

46. Dupa articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu urmatorul cuprins: "Art. 71^1. — (1) Personalul de probatiune este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane aflate in evidenta serviciului de probatiune cu care are relatii cu caracter patrimonial; b) interesele sale patrimoniale, ale sotului, ale rudelor sale ori ale afinilor sai pana la gradul IV inclusiv pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei. (2) Prevederile art. 71 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator."

47. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se abroga.

48. La articolul 74, alineatul (4) se abroga.

49. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 75. — (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de catre seful serviciului, pentru consilierii de probatiune, sau de directorul directiei de specialitate, pentru sefii serviciilor si inspectorii de probatiune, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei. Daca, in raport cu gravitatea faptei apreciate ca fiind abatere, seful serviciului de probatiune sau, dupa caz, directorul directiei de specialitate considera ca se impune aplicarea unei alte sanctiuni disciplinare, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare acesta sesizeaza directia de specialitate ori, dupa caz, ministrul justitiei, in vederea constituirii comisiei de disciplina. (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)—e) se aplica de ministrul justitiei, la propunerea comisiei de disciplina. Comisiile de disciplina se constituie, prin ordin al ministrului justitiei, din reprezentanti ai directiei de specialitate. Daca procedura cercetarii disciplinare se desfasoara fata de un inspector de probatiune, din comisie face parte si un reprezentant al Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei. (3) Modul de desfasurare a activitatii comisiei de disciplina se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei. (4) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)—f) nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite. (5) Persoana supusa cercetarii disciplinare prealabile va fi convocata in scris in fata comisiei de disciplina, in vederea audierii, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Audierea trebuie consemnata in scris sau inregistrata audio, sub sanctiunea nulitatii. (6) In cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. (7) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, persoana cercetata are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa, aducand toate probele pe care le considera necesare. Ea are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii. (8) Refuzul persoanei cercetate de a colabora la derularea cercetarii disciplinare prealabile se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea acesteia. (9) Cercetarea disciplinara prealabila se finalizeaza prin propunerea comisiei adresata ministrului justitiei privind aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere criteriile prevazute la art. 74 alin. (3). (10) La propunerea comisiei de disciplina, ministrul justitiei aplica, prin ordin, una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1), in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii propunerii, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei."

50. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 76. — (1) Ordinul sau decizia prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara se comunica persoanei sanctionate in termen de 5 zile de la data emiterii. (2) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) persoana in cauza poate face contestatie la directorul directiei de specialitate sau, in cazul in care sanctiunea a fost aplicata de directorul Directiei de probatiune, la ministrul justitiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei prin care s-a aplicat sanctiunea. Solutionarea contestatiei se face in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. (3) Ordinul sau decizia de sanctionare se ataseaza dosarului profesional al angajatului. (4) Persoana nemultumita de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii."

Art. II
Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat pe functiile de consilier de probatiune, sef serviciu si inspector de probatiune se considera ca indeplineste conditiile legale pentru ocuparea functiilor in care este numit si isi pastreaza gradul profesional detinut.

Art. III
Personalul incadrat in functia de sef serviciu se considera investit in functie pe un mandat de 4 ani, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV
In cuprinsul legislatiei, expresiile "personal din serviciile de probatiune" sau, dupa caz, "angajatii din serviciile de probatiune" se inlocuiesc cu expresia "personal de probatiune", cu exceptia situatiilor in care prevederea legala are in vedere doar personalul serviciilor de probatiune organizate pe langa fiecare tribunal.

Art. V
Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005.

Art. VI
Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 10 mai 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Lege nr. 252/2013
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013
HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012
Legea 224/2011 privind aprobarea OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Lege nr. 224/2011
Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Ordin nr. 2114/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune
Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006]
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal
Cristi Danilet

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: