DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 26 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei"


2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Serviciile publice prevazute in prezenta ordonanta se presteaza pe teritoriul Romaniei de catre autoritatile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, cu exeptia cazurilor cand, pe baza reglementarile Uniunii Europene, a acordurilor incheiate de Uniunea Europeana cu state terte si a celorlalte intelegeri internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel."

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Taxele prevazute in anexa se platesc in lei. Plata se efectueaza anticipat, cu exceptia serviciilor prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa, pentru care plata poate fi efectuata si ulterior indeplinirii serviciilor respective.
(2) In cazul serviciilor prevazute la lit. B pct. 1-3 din anexa si in cazul taxelor al caror cuantum este stabilit in euro sau in alta moneda straina prin dispozitiile aplicabile reglementarilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internationale, se incaseaza echivalentul in lei al cuantumului aferent. Acesta se calculeaza prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective fata de leu, stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
Sunt scutite de plata taxelor:
a) eliberarea pasaportului diplomatic;
b) inregistrarea cererilor de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate in temeiul art. 10 alin. (2) si al art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) eliberarea certificatului de cetatenie ulterior depunerii juramantului de credinta pentru acordarea/redobandirea cetateniei romane;
d) eliberarea la frontiera a vizelor de intrare in Romania in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) serviciile publice prevazute in anexa, atunci cand sunt prestate in interesul statului sau in cadrul cooperarii la nivel institutional, precum si, in conditii de reciprocitate ori in baza normelor de drept interntional aplicabile, la solicitrea autoritatilor straine."


5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Sefii institutiilor autorizate sa presteze serviciile publice prevazute de prezenta ordonanta, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se exercita de catre:
a) conducerea Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevazute la lit. A, D si G din anexa;
b) conducerea Directiei Generale de Pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, dupa caz, sefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru serviciile prevazute la lit. A si G din anexa;
c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. A, lit. B pct. 3 si 4, lit. F si G din anexa;
d) conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa;
e) conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei, pentru serviciile prevazute la lit. C din anexa;
f) conducerea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. E, F si G din anexa."

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Taxele prevazute in anexa se restituie solicitantilor de servicii in urmatoarele cazuri:
a) cand serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat;
b) cand plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, in temeiul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei, document pe care este inscrisa mentiunea «plata neutilizata» si care este semnat si stampilat de catre serviciile institutiilor publice prevazute la art. 4 alin. (2).
(3) Restituirea taxelor prevazute in anexa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar procedura de restituire se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice."

7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Taxele prevazute de prezenta ordonanta constituie venit la bugetul de stat."

8. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
In tot cuprinsul actelor normative in vigoare, in care prin sintagmele "servicii consulare" si "taxe consulare" se intelege serviciile si taxele reglementate de Ordonanta Guvernulu nr. 24/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea se inlocuiesc cu sintagmele "servicii", respectiv "taxe".

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.


ANEXA (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992) - SERVICII PUBLICE SI TAXE percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei


Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa in lei
A. Documente de calatorie
1. Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei 32

B. Vize de intrare si drept de sedere
1. Eliberarea unei vize de tranzit in punctele de trecere a frontierei de stat echivlentul a 60 euro
2. Eliberarea unei vize de scurta sedere in punctele de trecere a frontierei de stat echivalentul a 60 euro
3. Prelungirea dreptului de sedere temporara echivalentul a 120 euro
4. Acordarea dreptului de sedre pe termen lung 128

C. Cetatenia romana
1. Acordarea cetateniei romane in temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicata 191
2. Acordarea/Redobandirea cetateniei romane in temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, republicata 191
3. Renuntarea la cetatenia romana 600

D. Legalizari
1. Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial 25
2. Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor 47

E. Procurari de acte
1. Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine 22

F. Identificari de persoane
1. Identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei 35

G. Alte servicii
1. Eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate de autoritatile competente, potrivit legii 22
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
Legea 158/2013 pentru modificarea si completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Lege nr. 158/2013
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: