DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Ordonanta nr. 22/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 29 august 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In implementarea criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate in unul dintre statele membre de cvatre un strain, se utilizeaza definitiile prevazute in:
a) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate in unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid (reformare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit in continuare Regulamentul Dublin;
b) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale in scopul aplicarii eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate in unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid si privind cererile autoritatilor de aplicare a legii din statele membre si a Europol de comparare a datelor Eurodac in scopul asigurarii respectarii aplicarii legii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agentiei europene pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga, in spatiul de libertate, securitate si justitie (reformare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit in continuare Regulamentul Eurodac."

2. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrari, poate propune preluarea de catre Romania a unor refugiati aflati pe teritoriul unor state terte, care au fost recunoscuti potrivit Conventiei de la Geneva sau, in baza principiului impartirii responsabilitatii intre statele membre ale Uniunii Europene, a unor persoane care au primit o forma de protectie intr-un stat membru al Uniunii Europene aflat in dificultate. Numarul si conditiile de preluare a acestor persoane se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste persoane au aceleasi drepturi si obligatii in Romania ca si beneficiarii unei forme de protectie recunoscuti de statul roman, dupa caz."

3. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu urmatorul cuprins:

"(6) Inspectoratul General pentru Imigrari participa cu experti la constituirea echipelor de sprijin pentru azil, precum si la orice alte activitati organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 mai 2010 privind infiintarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 29 mai 2010.
(7) Inspectoratul General pentru Imigrari coopereaza cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne si cu alte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala in vederea asigurarii resurselor logistice si a personalului pentru participarea la activitatile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, potrivit cerintelor Biroului European de Sprijin pentru Azil, denumit in continuare BESA.
(8) Drepturile de diurna, cazarea si cele aferente deplasarii din Romania catre statul membru gazda si din statul membru gazda catre Romania, de care beneficiaza expertii care participa la activitatile organizate potrivit Regulamentului (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(9) Inspectoratul General pentru Imigrari intocmeste si revizuieste planul de actiune preventiva, din proprie initiativa sau la sesizarea Comisiei Europene in conditiile prevazute de Regulamentul Dublin. In vederea intocmirii, revizuirii si punerii in aplicare a acestui plan, Inspectoratul General pentru Imigrari poate solicita sprijinul Comisiei Europene, al altor state membre, al BESA si al altor agentii competente ale Uniunii Europene. Planul de actiune preventiva si revizuirile acestuia se aproba de catre ministrul afacerilor interne.
(10) La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrari, intocmeste si revizuieste planul de actiune in vederea gestionarii situatiilor de criza aparute in functionarea sistemului de azil din Romania, in conformitate cu Regulamentul Dublin. Intocmirea, revizuirea si punerea in aplicare a planului se realizeaza in colaborare cu Comisia Europeana si BESA. Planul de actiune in vederea gestionarii situatiilor de criza si revizuirile acestuia se aproba de catre Guvern, prin memorandum, la propunerea ministrului afacerilor interne.
(11) Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza si coordoneaza desfasurarea activitatilor BESA derulate pe teritoriul Romaniei."

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inspectoratul General pentru Imigrari ia masuri pentru numirea, in cel mai scurt timp, a unui reprezentant legal care sa il asiste pe solicitantul de azil minor neinsotit pe parcursul procedurii de azil, inclusiv pe durata procedurii tarii terte sigure sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil."

5. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In scopul aplicarii prevederilor prezentului articol Inspectoratul General pentru Imigrari colaboreaza cu structurile autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, precum si cu instantele de judecata competente, dupa caz, in vederea clarificarii situatiei juridice a minorului sau in cazul in care fata de acesta a fost instituita o masura de protectie speciala."

6. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) dreptul de a ramane in Romania pana la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu exceptia situatiei in care cererea de azil a fost respinsa in urma solutionarii acesteia in procedura accelerata sau in procedura la frontiera, caz in care strainul trebuie sa paraseasca statul roman de indata ce procedura de azil a fost finalizata. In cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a ramane pe teritoriul Romaniei inceteaza la data efectuarii transferului;".

7. La articolul 17 alineatul (1) litera h), dupa punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu urmatorul cuprins:
"(iii) strainilor care sunt luati in custodie publica in conditiile art. 129^4, in vederea transferului in statul membru responsabil."

8. La articolul 17, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Procedura de azil prevazuta la alin. (1) se finalizeaza, cu exceptia cererilor solutionate in procedura accelerata sau in procedura la frontiera cand procedura de azil se finalizeaza de indata, in termen de 7 zile de la momentul comunicarii deciziei de inchidere a dosarului, de la data comunicarii hotararii Inspectoratului General pentru Imigrari prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirarii termenului legal de depunere a plangerii sau, dupa caz, a recursului ori de la data pronuntarii hotararii instantei de recurs. In cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, procedura de azil se finalizeaza la data realizarii transferului in statul membru responsabil."

9. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 43 Interviu preliminar
(1) Dupa inregistrarea cererii de protectie internationala la Inspectoratul General pentru Imigrari sau la formatiunile sale teritoriale, solicitantul de azil este ascultat in vederea stabilirii datelor personale ale acestuia, ale membrilor sai de familie, ale rudelor sau ale oricaror altor persoane aflate in relatii de natura familiala cu acesta, a rutei parcurse din tara de origine pana in Romania, a informatiilor privind eventuale proceduri de azil anterioare desfasurate intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert, precum si referitor la documentele de identitate sau de calatorie aflate in posesia sa.
(2) Rezultatul interviului preliminar prevazut la alin. (1) se consemneaza, in scris, intr-un formular standard.
(3) In situatia in care din raspunsurile solicitantului rezulta indicii privind necesitatea derularii procedurii de determinare a statului membru responsabil, interviul preliminar se desfasoara cu respectarea art. 5 din Regulamentul Dublin."

10. La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Amprentele prelevate potrivit alin. (1) sunt transmise si stocate in sistemul Eurodac potrivit Regulamentului Eurodac."

11. La articolul 51, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In situatia in care solicitantul de azil renunta in mod expres la cererea sa dupa ce procedura de azil anterioara a fost finalizata prin decizie de inchidere a dosarului, functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) emite o hotarare prin care solutioneaza cererea de azil pe baza documentelor existente la dosar, in conditiile prezentei legi."

12. La articolul 52, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Dupa incetarea cauzei de suspendare prevazute la alin. (3), termenul de solutionare nu poate fi mai mic de 20 de zile."

13. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotarare, care se comunica de indata, in scris, solicitantului, prin comunicare directa de catre reprezentantii Inspectoratului General pentru Imigrari sau prin trimitere postala, cu confirmare de primire, la ultima resedinta declarata a acestuia. Hotararea comunicata este insotita de o informare in scris, in limba romana si intr-o limba pe care solicitantul o intelege sau se presupune in mod rezonabil ca o intelege, cu privire la solutia de admitere sau de respingere a cererii de azil si conditiile in care hotararea poate fi contestata, dupa caz."

14. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 83 Solutionarea cererilor de protectie internationala depuse in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
Functionarul prevazut la art. 48 alin. (2), dupa efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea unei forme de protectie, in raport cu datele privind situatia din tara de origine, hotaraste:
a) acordarea unei forme de protectie si a accesului la teritoriu; sau
b) acordarea accesului la teritoriu si la procedura ordinara de azil, daca cererea de azil nu poate fi respinsa pentru unul dintre motivele prevazute la art. 76 alin. (1) ori daca se constata existenta unor mijloace de proba sau dovezi circumstantiale care indica faptul ca responsabilitatea de a analiza cererea de protectie internationala apartine unui alt stat membru sau unei tari terte sigure; sau
c) respingerea cererii de azil ca evident nefondata."

15. Dupa articolul 94 se introduce un nou articol, articolul 94^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 94^1 Exceptie de la procedura de solutionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil
(1) Procedura de solutionare a cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil nu se aplica in cazul in care strainul depune o noua cerere de protectie internationala in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 19 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Dublin, iar procedura de azil anterioara a fost finalizata prin decizie de inchidere a dosarului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se aplica procedura ordinara de solutionare a cererii de protectie internationala, reglementata de prezenta lege."

16. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 116 Accesul la procedura de azil
(1) Unui solicitant de azil i se refuza accesul la procedura de azil in Romania daca un alt stat membru este responsabil pentru examinarea cererii de protectie internationala, in conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.
(2) Atunci cand niciun alt stat membru nu poate sau nu mai poate fi tinut responsabil, termenul de solutionare a cererii de protectie internationala se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b).
(3) In situatia in care, dupa emiterea unei hotarari de catre Inspectoratul General pentru Imigrari sau pronuntarea unei hotarari judecatoresti de catre instanta competenta privind determinarea responsabilitatii unui alt stat membru, se constata imposibilitatea efectuarii transferului in acest stat membru din cauza unor circumstante exceptionale generate de deficiente sistemice ale procedurii de azil si ale conditiilor de primire a solicitantilor, in sensul art. 3 alin. (2) din Regulamentul Dublin, Inspectoratul General pentru Imigrari continua procedura de determinare a statului membru responsabil pentru a stabili daca un alt stat membru poate fi desemnat responsabil.
(4) Daca in urma procedurii prevazute la alin. (3) este determinat un stat membru responsabil, altul decat cel pentru care a fost emisa anterior o hotarare, Inspectoratul General pentru Imigrari emite o noua hotarare pentru punerea in aplicare a art. 120 alin. (2) lit. a).
(5) Daca in urma procedurii prevazute la alin. (3) se stabileste ca niciun alt stat membru nu poate fi considerat responsabil, termenul de solutionare a cererii de protectie internationala se reia, potrivit art. 120 alin. (2) lit. b)."

17. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 117 Autoritatea de coordonare
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrari, este desemnat autoritatea centrala responsabila de implementarea Regulamentului Dublin si a Regulamentului Eurodac, in acele materii care intra in sfera sa de competenta."

18. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 118 Obligatia de informare
(1) Dupa inregistrarea cererii de protectie internationala, functionarul desemnat al autoritatii la care a fost inregistrata cererea comunica solicitantului, pe baza de semnatura, informatiile continute de brosura comuna de informare elaborata de Comisia Europeana potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completata cu informatii suplimentare specifice Romaniei.
(2) Daca solicitantul este un minor neinsotit, functionarul desemnat al autoritatii la care a fost inregistrata cererea ii aduce la cunostinta acestuia, intr-un mod adecvat nivelului sau de intelegere, informatiile continute de brosura speciala de informare elaborata de Comisia Europeana potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, completata cu informatii suplimentare specifice Romaniei, reprezentantul legal al minorului neinsotit luand la cunostinta, pe baza de semnatura, cu privire la efectuarea informarii."

19. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 119 Procedura de determinare a statului responsabil in cazul solicitantilor de protectie internationala
In cazul in care dupa depunerea cererii de protectie internationala, dar nu mai tarziu de luarea unei hotarari in procedura de azil nationala, Inspectoratul General pentru Imigrari constata existenta unor probe sau dovezi circumstantiale care indica responsabilitatea altui stat membru de examinarea cererii, in temeiul Regulamentului Dublin, declanseaza procedura in vederea determinarii statului membru responsabil."

20. La articolul 120, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In urma analizei probelor si a dovezilor circumstantiale aflate la dosar si a raspunsului primit din partea statului solicitat, dupa caz, precum si in situatia in care statul membru solicitat nu comunica, in termenele prevazute de Regulamentul Dublin, un raspuns la cererea de preluare sau de reprimire, functionarii prevazuti la alin. (1) pot hotari:
a) respingerea accesului la procedura de azil din Romania si dispunerea transferului strainului in statul membru responsabil; sau
b) reluarea termenului de solutionare a cererii de azil in Romania.
......
(5) Hotararea de respingere se comunica potrivit dispozitiilor art. 54, care se aplica in mod corespunzator."

21. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 121 Calea de atac
(1) Impotriva hotararii prevazute la art. 120 alin. (2) lit. a) se poate face plangere in termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului in statul membru responsabil se suspenda pana la expirarea termenului legal de depunere a plangerii.
(2) Plangerea se depune, personal sau prin reprezentant, in conditiile art. 56, si este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari care a emis hotararea.
(3) In cazul depunerii plangerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii in aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se solutioneaza in regim de urgenta in camera de consiliu, cu citarea partilor, prin incheiere definitiva.
(4) Cererea prevazuta la alin. (3) suspenda punerea in aplicare a deciziei de transfer pana la pronuntarea instantei asupra cererii de suspendare.
(5) In situatii ce nu au putut fi luate in considerare la momentul emiterii hotararii, functionarii anume desemnati in temeiul art. 120 alin. (1) pot decide, din oficiu, suspendarea deciziei de transfer pana la pronuntarea instantei asupra plangerii. Masura se comunica solicitantului, potrivit dispozitiilor art. 54, care se aplica in mod corespunzator.
(6) Instanta de judecata solutioneaza plangerea in termen de maximum 30 de zile si pronunta o hotarare motivata prin care:
a) respinge plangerea si mentine hotararea Inspectoratului General pentru Imigrari;
b) admite plangerea, anuleaza decizia de transfer in statul membru responsabil si dispune reluarea termenului de solutionare a cererii de protectie internationala in Romania.
(7) Hotararea instantei este definitiva.
(8) In cazul in care prin hotararea instantei de judecata se admite plangerea si se dispune reluarea termenului de solutionare a cererii de protectie internationala in Romania, iar solicitantul a fost deja transferat in statul membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare in vederea readmiterii acestuia pe teritoriul Romaniei."

22. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 122 Procedura de determinare a statului membru responsabil in cazul strainilor cu sedere ilegala
(1) Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare pentru a verifica daca un strain depistat cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei a depus anterior o cerere de protectie internationala pe teritoriul unui alt stat membru, cu scopul exclusiv de a determina statul membru responsabil cu analizarea cererii de protectie internationala.
(2) In cazul in care, in urma verificarii amprentelor papilare, strainul a fost identificat intr-un alt stat membru ori exista dovezi circumstantiale sau probe care conduc la determinarea responsabilitatii altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari initiaza procedura prevazuta de Regulamentul Eurodac.
(3) Strainilor cu sedere ilegala supusi masurilor de verificare prevazute la alin. (2) li se comunica de catre functionarii din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrari, sub semnatura, informatiile continute de brosura comuna de informare elaborata de Comisia Europeana potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul Dublin, informatii legate de procedura de amprentare si comparare a crestelor papilare, precum si informatii suplimentare specifice Romaniei.
(4) In urma analizei probelor si dovezilor circumstantiale aflate la dosar si a raspunsului primit din partea statului solicitat, dupa caz, precum si in situatia in care statul membru solicitat nu raspunde in termenele prevazute de Regulamentul Dublin, functionarii anume desemnati potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul in statul membru responsabil, prin hotarare motivata.
(5) Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 54, care se aplica in mod corespunzator.
(6) In situatia in care statul solicitat nu isi recunoaste responsabilitatea ori dovezile circumstantiale sau probele nu indica responsabilitatea unui alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde masurile ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al strainilor in Romania."

23. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 123 Calea de atac
(1) Impotriva hotararii prevazute la art. 122 alin. (4) se poate face plangere in termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului in statul membru responsabil se suspenda pana la expirarea termenului legal de depunere a plangerii.
(2) Plangerea se depune, personal sau prin reprezentant, in conditiile art. 56, si este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla structura competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari care a emis hotararea.
(3) In cazul depunerii plangerii, strainul poate cere suspendarea punerii in aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se solutioneaza in regim de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea partilor, prin incheiere definitiva.
(4) Cererea prevazuta la alin. (3) suspenda punerea in aplicare a deciziei de transfer pana la pronuntarea instantei asupra cererii de suspendare.
(5) In situatii ce nu au putut fi luate in considerare la momentul emiterii hotararii, functionarii anume desemnati pot decide din oficiu suspendarea deciziei de transfer pana la pronuntarea instantei asupra plangerii.
(6) Instanta de judecata solutioneaza plangerea in termen de maximum 30 de zile si pronunta o hotarare motivata prin care:
a) respinge plangerea si mentine hotararea Inspectoratului General pentru Imigrari; sau
b) admite plangerea si anuleaza dispozitia de transfer in statul membru responsabil.
(7) Hotararea instantei este definitiva.
(8) In cazul in care prin hotararea instantei de judecata se admite plangerea si se dispune anularea dispozitiei de transfer in statul membru responsabil, iar strainul a fost deja transferat in acel stat, Inspectoratul General pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare in vederea readmiterii strainului pe teritoriul Romaniei."

24. La articolul 124, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care verificarile facute indica faptul ca Romania este responsabila conform prevederilor Regulamentului Dublin, functionarii anume desemnati emit o decizie prin care Romania declara ca accepta responsabilitatea, detaliile practice privind transferul ulterior fiind consemnate in respectiva decizie care se comunica statului membru solicitant.
(4) In cazul in care solicitarea de preluare sau de reprimire nu este sustinuta suficient de probe si dovezi circumstantiale care sa indice responsabilitatea Romaniei, functionarii anume desemnati emit o decizie de neacceptare a responsabilitatii de analizare a cererii de protectie internationala.
(5) Decizia prevazuta la alin. (3) si (4) se comunica statului membru solicitant, in termenele prevazute in actele juridice direct aplicabile ale Uniunii Europene."

25. La articolul 124, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In cazul in care este primita o cerere de reexaminare din partea statului membru solicitant, dupa analizarea acesteia, functionarii anume desemnati emit o noua decizie."

26. La articolul 125, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In temeiul hotararii prevazute la art. 120 alin. (2) lit. a), art. 122 alin. (4) si al deciziei prevazute la art. 124 alin. (3), Inspectoratul General pentru Imigrari pune in executare masura transferului in si din statul membru responsabil."

27. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 127 Drepturile si obligatiile solicitantilor de protectie internationala
Drepturile si obligatiile solicitantilor unei forme de protectie internationala care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil sunt cele prevazute la art. 17-19, pana la data realizarii efective a transferului in statul membru responsabil, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel."

28. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 129 Protectia impotriva returnarii
Impotriva strainilor care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil in conformitate cu art. 122, pe perioada desfasurarii procedurii nu se pot lua masuri de expulzare sau de returnare fortata de pe teritoriul Romaniei."

29. Dupa articolul 129 se introduc patru noi articole, articolele 129^1-129^4, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 129^1 Masuri pentru asigurarea transferului
In vederea asigurarii transferului in statul membru responsabil, pe baza unei analize individuale, fata de solicitantul de protectie internationala poate fi luata una dintre urmatoarele masuri:
a) obligarea solicitantului de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrari;
b) stabilirea unui loc de resedinta;
c) luarea in custodie publica.

ARTICOLUL 129^2 Obligarea solicitantului de a se prezenta la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrari
(1) Pe durata derularii procedurii de determinare a statului membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrari poate dispune, prin decizie motivata, obligarea solicitantului de protectie internationala de a se prezenta, la datele stabilite, la sediul uneia dintre structurile Inspectoratului General pentru Imigrari.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) nu este supusa niciunei cai de atac.

ARTICOLUL 129^3 Stabilirea unui loc de resedinta
(1) Pe durata derularii procedurii de determinare a statului membru responsabil si in situatia in care solicitantul nu a respectat oricare dintre obligatiile prevazute la art. 19 lit. e)-g) si i), Inspectoratul General pentru Imigrari dispune, prin decizie motivata, stabilirea unui loc de resedinta intr-un centru regional de proceduri si cazare a solicitantilor de azil.
(2) In scopul mentinerii unitatii familiei, Inspectoratul General pentru Imigrari permite membrilor de familie ai solicitantului caruia i s-a stabilit un loc de resedinta sa locuiasca cu acesta.
(3) Masura prevazuta la alin. (1) nu este supusa niciunei cai de atac.

ARTICOLUL 129^4 Luarea in custodie publica
(1) Luarea in custodie publica se dispune, in scris, prin rezolutie motivata in drept si in fapt de catre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioada de 30 de zile, la solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari impotriva solicitantului care prezinta un risc ridicat de sustragere de la procedura transferului.
(2) Prezinta risc ridicat de sustragere de la procedura transferului solicitantul care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) a trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei si a fost depistat in sistemul Eurodac cu una sau mai multe cereri de protectie internationala depuse pe teritoriul altui stat membru;
b) a trecut ilegal frontiera externa a statelor membre ale Uniunii Europene ori a statelor asociate in sensul actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene sau a fost surprins incercand sa treaca ori a trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei, iar cererea de protectie internationala a fost depusa ulterior retinerii sale;
c) a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei dupa depunerea cererii de protectie internationala in Romania;
d) a fost depistat ca a intrat ilegal pe teritoriul Romaniei sau ca se afla pe teritoriul Romaniei fara drept de sedere si a depus o noua cerere de protectie internationala dupa realizarea efectiva a transferului in statul membru responsabil;
e) nu a respectat una dintre masurile prevazute la art. 129^1 lit. a) si b).
(3) Prelungirea duratei de luare in custodie publica se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari. Instanta trebuie sa se pronunte inainte de expirarea termenului luarii in custodie publica dispuse anterior, iar hotararea instantei este definitiva.
(4) De indata ce constata ca solicitarea motivata a Inspectoratului General pentru Imigrari, prevazuta la alin. (3), indeplineste conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, judecatorul stabileste primul termen de judecata si dispune citarea partilor. Intampinarea nu este obligatorie, iar, atunci cand strainul depune intampinare, aceasta nu se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, care ia cunostinta despre continutul sau de la dosarul cauzei. Solicitarile de prelungire a duratei de luare in custodie publica sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
(5) Perioada de luare in custodie publica a solicitantilor de protectie internationala nu poate depasi 6 luni.
(6) Perioada prevazuta la alin. (5) poate fi extinsa in mod exceptional, in conditiile prevazute la alin. (3), pe o perioada suplimentara ce nu poate depasi 12 luni, in cazurile in care Inspectoratul General pentru Imigrari se afla, din motive neimputabile, in imposibilitatea de a efectua transferul in statul membru responsabil datorita intarzierilor in obtinerea documentatiei necesare transferului in statul membru responsabil.
(7) Strainii impotriva carora s-a dispus luarea in custodie publica in conditiile alin. (1) pot depune, in termen de 5 zile, plangere la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Plangerea impotriva masurii luarii in custodie publica nu suspenda masura luarii in custodie publica si nici procedura determinarii statului membru responsabil.
(8) In situatia in care, ulterior luarii in custodie publica, se implineste unul dintre termenele prevazute la art. 28 alin. (3) din Regulamentul Dublin, masura luarii in custodie publica inceteaza de drept.
(9) Solicitantii de protectie internationala luati in custodie publica vor fi introdusi in centrele de cazare pentru strainii luati in custodie publica prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului. nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Pe perioada cazarii in centrele prevazute la alin. (9), solicitantii de protectie internationala au drepturile si obligatiile pentru strainii luati in custodie publica prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drepturile si obligatiile prevazute la art. 17-19."

Art. II
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.