DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 7 august 2013

Intrucat:
 • la solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale a initiat o modificare a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in cursul lunii martie 2013, care vizeaza, printre altele, amendarea Sistemului de garantare cu finantare din PNDR in scopul excluderii posibilittii de finantare, prin intermediul schemelor de garantare, a scrisorilor de garantie bancara pentru acordarea avansului din contractele de finantare nerambursabila;
 • o astfel de masura poate atrage consecinte extrem de grave asupra dinamicii derularii proiectelor intrate in sistem pentru care a fost previzionat un anumit cash-flow, in conditiile in care in ultimii ani de implementare a Programului trebuie intensificate eforturile pentru realizarea tuturor proiectelor contractate;
 • in contextul in care valoarea reala a bunurilor materiale proprii ale beneficiarilor, in aceasta perioada de criza financiara, a scazut considerabil, exista mari dificultati pentru indeplinirea de catre beneficiari a cerintelor bancilor comerciale pentru obtinerea finantarilor necesare proiectelor de investitii din PNDR, iar absenta garantiilor pentru a obtine creditul non-cash pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara presupune in mod real imposibilitatea acordarii avansurilor beneficiarilor de proiecte de investitii finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR);
 • in lipsa garantiilor pentru scrisorile de garantie bancara necesare avansurilor solicitate de beneficiari exista un risc major de blocare a PNDR, ca urmare a imposibilitatii realizarii investitiilor sprijinite prin PNDR si, implicit, riscul dezangajarii fondurilor PNDR;
 • pentru a raspunde acestor probleme stringente legate de lipsa garantiilor pe care le intampina beneficiarii PNDR se impune crearea, in regim de maxima urgenta, a cadrului legal pentru finantarea din surse nationale a acestui mecanism, astfel incat beneficiarii PNDR sa aiba posibilitatea de a obtine, in cel mai scurt timp, finantarea necesara derularii investitiei pentru a evita situatia nefinalizarii proiectului pana la sfarsitul Programului si astfel a pierderii findurilor,
  in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

  Art. 1
  (1) Anual, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), din prevederile bugetare de la capitolul 23.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul "Imprumuturi", precum si din Fondul de garantare a creditelor, constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele disponibilizate la nivelul fondurilor de garantare, alocate in baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sumele rambursate de institutiile de credit in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, aloca fondurilor de garantare sumele necesare pentru acordarea unor garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) pentru facilitarea accesului la finantarea bancara necesara in scopul realizarii obiectivelor de investitii cofinantate prin PNDR.
  (2) In intelesul prezentei ordonante, prin fond de garantare se intelege institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate asumarea de angajamente de garantare si este inscrisa in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei.
  (3) Sumele alocate se stabilesc prin conventii incheiate intre MADR si fondurile de garantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare din momentul achizitiilor publice.

  Art. 2
  Finantarile aprobate de institutiile de finantare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru:
  a) emiterea scrisorilor de garantie bancara necesare beneficiarilor prevazuti la art. 3 pentru incasarea avansului prevazut in contractele de finantare nerambursabila incheiate cu APDRP, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
  b) creditele de investitii necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii cofinantate din FEADR de cadre beneficiarii prevazuti la art. 3 lit. b), cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  Art. 3
  Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt:
  a) beneficiarii privati ai masurilor 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole", 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere", 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor" si 313 "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR pentru finantarile prevazute la art. 2 lit. a);
  b) beneficiarii privati ai axei LEADER pentru finantarile prevazute la art. 2.

  Art. 4
  Beneficiarii prevazuti la art. 3 nu vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 5
  Fondurile de garantare acorda garantii cu o expunere de maximum 5 ori a sumei alocate de MADR si cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

  a) beneficiarii nu se afla in dificultate economica conform definitiei "firmei in dificultate" mentionate in sectiunea 2.1 Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  b) garantia este legata de o finantare bancara aprobata de o institutie finantatoare in scopul emiterii scrisorii de garantie bancara necesare beneficiarilor pentru incasarea avansului prevazut in contractele incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) sau, dupa caz, pentru finantarile contractate de beneficiari in vederea derularii investitiilor finantate prin axa LEADER, de o suma maxima fixata si o durata limitata;
  c) garantia acopera maximum 80% din valoarea finantarii acordate de catre institutiile finantatoare, iar diferenta pana la valoarea acesteia se asigura de catre beneficiar cu garantii proprii. In situatia in care valaorea finantarii scade in timp, suma garantata descreste, in mod proportional, astfel incat, in orice moment, garantia sa nu acopere mai mult de 80% din valoarea finantarii;
  d) beneficiarii vor emite un bilet la ordin in favoarea institutiilor finantatoare, fara protest, cu scadenta la vedere, de valoare egala cu valoarea garantiei, avalizat, dupa caz, in functie de tipul entitatii juridice, de catre actionari/asociati/administratori/reprezentanti legali ai acestora in calitate de persoane fizice si care la momentul executarii de catre institutiile finantatoare a contractelor de garantare va fi girat fara regres de catre acestea fondurilor de garantare. Biletul la ordin, emis de beneficiar in conditiile prezentei ordonante in favoarea fondurilor de garantare, reprezinta titlul executoriu, potrivit legii;
  e) fondurile de garantare realizeaza demersurile pentru investirea biletului la ordin cu formula executorie, in scopul dobandirii calitatii de titlu executoriu;

  f) beneficiarii platesc un comision de garantare calculat pe baza ratingului stabilit de institutia finantatoare.

  Art. 6
  Fondurile alocate si dobanzile incasate prin plasarea acestora in sistem bancar se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "imprumuturi subordonate", asa cum sunt definite de reglementarile contabile ale Bancii Nationale a Romaniei.

  Art. 7
  (1) Dobanzile incasate de fondurile de garantare, in conditiile legii, ca venit financiar rezultat din plasarea sumelor alocate de MADR in depozite bancare sau in titluri de stat, precum si valoarea creantelor recuperate sunt venituri neimpozabile pentru acestea si reintregesc sursa din care s-a efectuat plata garantiei.
  (2) Dobanzile incasate, inclusiv creantele recuperate, vor fi utilizate pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate in baza prezentei ordonante prin plata valorii garantiei/soldului garantiei, in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare pentru imprumutatii care nu si-au indeplinit obligatii asumate prin contractele de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  (3) In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile finantatoare depaseste nivelul dobanzilor acumulate si afecteaza sumele alocate de MADR pentru acordarea de garantii, reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul MADR, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  Art. 8
  (1) In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, recuperarea creantelor se face, in conditiile legii, de catre fondurile de garantare, prin inscrierea la masa credala, sau, dupa caz, de bancile comerciale prin executarea garantiilor prevazute in contractul de credit si pentru Fond in calitate de cocreditor.
  (2) Sumele finale recuperate astfel, precum si cele virate de institutiile finantatoare fondurilor de garantare ca urmare a executarii celorlalte garantii prevazute in contractul de credit reintregesc sursa din care Fondul a efectuat plata.

  Art. 9
  (1) Pentru neplata la scadenta de catre avalisti a sumelor inscrise in biletul la ordin, acestia datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Executarea silita a avalistului biletului la ordin pentru neplata atat a sumelor cuprinse in biletul la ordin, cat si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul biletului la ordin emis de debitor si avalizat de catre actionari/asociati/administratori/reprezentanti legali in calitate de persoane fizice, transmis spre executare la fondurile de garantare, dupa ce au fost investite cu formula executorie, conform dispozitiilor legale, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Sumele recuperate de catre Agentia Nationala de Administrare fiscala sunt venituri ale bugetului de stat.

  Art. 10
  Comisioanele de garantare datorate de beneficiari potrivit prevederilor art. 5 lit. f) sunt venituri ale fondurilor de garantare.

  Art. 11
  Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si a transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 a lunii curente.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
  Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
  Legea 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, republicata 2014
  Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
  OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
  OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
  OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
  OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international
  HG 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc 10 case pentru specialisti. Hotararea nr. 151/2010
  Ordin nr. 644/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordin
  Ordin nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, oug nr. 65/2007
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, legea nr. 35
  Contabilitatea persoanelor fizice autorizate
  Sorin-Constantin Deaconu

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  52 useri online

  Useri autentificati: