DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European. Ordonanta nr. 1/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 24 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II 1 si 2 din Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 1 - Obiectul de reglementare
Prezenta lege stabileste regimul juridic al strainilor care solicita protectie internationala in Romania, regimul juridic al strainilor beneficiari ai protectiei internationale in Romania, procedura de acordare, incetare si anulare a protectiei internationale in Romania, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, precum si conditiile de acordare, excludere si incetare a protectiei temporare."

2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) forma de protectie - protectia internationala sau protectia temporara, acordate de statul roman;".

3. La articolul 2, dupa litera a^1) se introduce o noua litera, litera a^2), cu urmatorul cuprins:
"a^2) beneficiar al protectiei internationale - cetateanul strain sau apatridul caruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protectia subsidiara, in conditiile prezentei legi;".

4. La articolul 2, literele b), d), g), h) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) solicitant sau solicitant de azil - cetateanul strain sau apatridul care si-a manifestat vointa de a obtine protectie internationala in Romania, atat timp cat procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;
........
d) cerere pentru acordarea protectiei internationale sau cerere de azil - solicitarea facuta de un cetatean strain sau de un apatrid in scopul obtinerii protectiei internationale din partea statului roman, atat timp cat nu solicita in mod explicit un alt tip de protectie care poate face obiectul unei cereri separate;
........
g) statut de refugiat - forma de protectie internationala prin care statul roman recunoaste calitatea de refugiat, in conditiile prezentei legi;

h) protectie subsidiara - forma de protectie internationala acordata de statul roman, in conditiile prezentei legi;
........
k) minor - cetateanul strain sau apatridul care nu a implinit varsta de 18 ani;".

5. La articolul 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) refugiat - cetateanul strain sau apatridul care indeplineste conditiile prevazute in Conventia privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, denumita in continuare Conventia de la Geneva, la care Romania a aderat prin Legea nr. 46/1991;".

6. La articolul 2 litera j), punctul (ii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(ii) copiii minori ai beneficiarului statutului de refugiat sau al protectiei subsidiare sau copiii minori ai sotului/sotiei beneficiarului, cu conditia ca acestia sa fie necasatoriti, indiferent daca sunt din casatorie ori din afara acesteia sau adoptati potrivit legislatiei nationale a tarii de origine;".

7. La articolul 2 litera j), dupa punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu urmatorul cuprins:
"(iii) tatal sau mama beneficiarului de protectie internationala sau o alta persoana majora care este responsabila pentru acesta potrivit legii romane, atunci cand respectivul beneficiar este minor si necasatorit."

8. La articolul 2, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) minor neinsotit - minorul, cetatean strain sau apatrid, care intra pe teritoriul Romaniei neinsotit de parinti sau de o persoana majora care sa fie responsabila pentru acesta potrivit legii romane si nu este luat efectiv in ingrijire de o astfel de persoana, precum si minorul care este lasat neinsotit dupa ce a intrat pe teritoriul Romaniei;".

9. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5^1 - Situatia persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale
(1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi se realizeaza cu luarea in considerare a situatiei specifice a persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale.
(2) In categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale sunt inclusi minorii, minorii neinsotiti, persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta, femeile insarcinate, parintii singuri insotiti de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afectiuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala, ori aflate in alte situatii speciale, similare celor mentionate anterior.
(3) Pentru scopurile prezentei legi apartenenta la categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale se determina de catre specialisti din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, pe baza unei evaluari individuale. In vederea realizarii evaluarii individuale, autoritatile competente acorda sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrari."

10. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In sensul prezentei legi, prin infractiune grava se intelege orice infractiune savarsita cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim special este de peste 5 ani."

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 12 - Rolul activ
Autoritatile competente cu solutionarea cererilor de azil investigheaza, din oficiu, orice imprejurari de fapt si de drept care pot conduce la solutionarea cauzei, chiar daca aceste imprejurari nu au fost invocate sau mentionate in cererea de azil sau in plangere."

12. La articolul 15, literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) declaratiile solicitantului sunt considerate coerente si plauzibile si nu sunt contrazise de informatii generale si specifice cunoscute, relevante pentru cererea sa;
........
e) credibilitatea generala a solicitantului a putut fi stabilita."

13. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) La finalul cursului de initiere in limba romana, o comisie de evaluare, ale carei componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale, apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea minorilor solicitanti de azil in anul de studiu corespunzator."

14. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera p) se introduc doua noi litere, literele q) si r), cu urmatorul cuprins:
"q) sa aiba acces la dobandirea unei locuinte, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani;
r) sa beneficieze de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoasterea diplomelor, atestatelor si certificatelor de competenta, precum si a calificarilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din Romania, in conformitate cu reglementarile in vigoare."

15. La articolul 20, alineatele (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Permisul de sedere prevazut la alin. (1) lit. a) se elibereaza, de indata ce este posibil dupa acordarea protectiei internationale in Romania, pentru o perioada de 3 ani, in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioada de 2 ani, persoanelor carora li s-a acordat protectie subsidiara. Dupa expirare, se va elibera un nou permis de sedere cu aceeasi valabilitate.
........
(8) Documentele de calatorie prevazute la alin. (1) lit. a) se elibereaza, la cerere, beneficiarilor protectiei internationale in Romania pentru o perioada de 2 ani, fara posibilitatea prelungirii valabilitatii. Dupa expirare, se elibereaza un nou document de calatorie cu aceeasi valabilitate."

16. Dupa articolul 20^1 se introduce un nou articol, articolul 20^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20^2 - Accesul la educatie al beneficiarilor de protectie internationala minori
(1) In vederea facilitarii accesului la sistemul de invatamant romanesc, minorii carora le-a fost acordata protectia internationala in Romania beneficiaza, in mod gratuit, pe durata unui an scolar, de un curs pregatitor in vederea inscrierii in sistemul national de invatamant.
(2) Cursul pregatitor prevazut la alin. (1) este organizat de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari.
(3) Minorul beneficiar al protectiei internationale este inscris la cursul prevazut la alin. (1) de indata ce i-a fost acordata forma de protectie internationala.
(4) Cursul pregatitor inceput in perioada cat minorul a avut calitatea de solicitant de azil, potrivit art. 18, se continua si dupa acordarea protectiei internationale, pana la finalizarea acestuia.
(5) La finalul cursului de initiere in limba romana, o comisie de evaluare, ale carei componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale, apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea strainilor minori care au obtinut o forma de protectie internationala in anul de studiu corespunzator."

17. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21^1 - Informarea
Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza beneficiarul protectiei internationale, intr-o limba pe care o intelege sau pe care se presupune in mod rezonabil ca o intelege, cu privire la drepturile pe care le are si obligatiile ce ii revin ca urmare a recunoasterii statutului de refugiat sau acordarii protectiei subsidiare, de indata ce protectia internationala a fost conferita in Romania."

18. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 23 - Recunoasterea statutului de refugiat
Statutul de refugiat se recunoaste, la cerere, cetateanului strain care, in urma unei temeri bine intemeiate de a fi persecutat pe motive de rasa, religie, nationalitate, opinii politice sau apartenenta la un anumit grup social, se afla in afara tarii de origine si care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreste sa solicite protectia respectivei tari, precum si apatridului care, aflandu-se din motivele mentionate anterior in afara tarii in care avea resedinta obisnuita, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreste sa se intoarca in respectiva tara si carora nu li se aplica cauzele de excludere de la recunoasterea statutului de refugiat, prevazute de prezenta lege."

19. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care membrul de familie al beneficiarului statutului de refugiat nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizata din perspectiva prevederilor art. 23 si 26."

20. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(3) Statutul de refugiat nu se recunoaste cetatenilor straini si apatrizilor care, avand resedinta stabilita intr-un alt stat, sunt considerati de catre autoritatile competente din respectivul stat ca beneficiind de drepturi si obligatii care decurg din cetatenia respectivului stat sau beneficiaza de drepturi si obligatii echivalente.
(4) Cetatenii straini si apatrizii care intra in domeniul de aplicare al art. 1 sectiunea D din Conventia de la Geneva, privind protectia sau asistenta acordata de un organism sau de o institutie a Organizatiei Natiunilor Unite, alta decat Inaltul Comisariat al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Refugiati, sunt exclusi de la recunoasterea statutului de refugiat.
(5) In cazul in care incetarea protectiei sau a asistentei prevazute la alin. (4) se datoreaza unor circumstante legitime si obiective asupra carora persoana nu are niciun control sau care sunt independente de vointa sa si fara ca situatia acestuia sa fi fost reglementata in mod definitiv in conformitate cu rezolutiile relevante ale Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, strainului i se recunoaste de drept statutul de refugiat.
(6) Inspectoratul General pentru Imigrari verifica, pe baza unei evaluari individuale a cererii, daca strainul a primit efectiv protectie sau asistenta din partea unui organism sau a unei institutii a Organizatiei Natiunilor Unite, alta decat Inaltul Comisariat al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Refugiati, conditiile in care protectia sau asistenta prevazuta la alin. (4) au incetat si daca strainul nu se incadreaza in sfera de aplicare a uneia dintre cauzele de excludere de la recunoasterea statutului de refugiat, prevazute la alin. (1)-(3). Strainul este obligat sa prezinte, de indata ce este posibil, toate documentele necesare in sprijinul cererii sale, din care sa rezulte inclusiv ca a recurs efectiv la protectia sau la asistenta mentionate si ca aceasta protectie sau asistenta a incetat.
(7) In cazul in care incetarea protectiei sau a asistentei prevazute la alin. (4) este rezultatul propriei sale vointe, persoana in cauza nu poate pretinde recunoasterea de drept a statutului de refugiat."

21. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 25^1 - Protectia in interiorul tarii de origine
(1) In procesul de analizare a cererii de azil, autoritatile competente pot determina ca solicitantul nu are nevoie de protectie internationala in Romania, atunci cand intr-o parte a tarii sale de origine nu exista motive intemeiate de a fi expus unor acte de persecutie sau unui risc serios ori cand acesta are acces la protectie impotriva unor astfel de acte.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se va stabili daca solicitantul poate calatori in siguranta catre acea parte a tarii de origine in scopul de a se stabili acolo, cu luarea in considerare a conditiilor generale existente in partea tarii de origine considerata ca fiind sigura, precum si a situatiei personale a solicitantului, pe baza informatiilor precise si actualizate obtinute din surse pertinente precum Inaltul Comisariat al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Refugiati."

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Protectia subsidiara se acorda cetateanului strain sau apatridului care nu indeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care exista motive intemeiate sa se creada ca, in cazul returnarii in tara de origine, respectiv in tara in care isi avea resedinta obisnuita, va fi expus unui risc serios, in sensul prevederilor alin. (2), care nu poate sau, din cauza acestui risc, care nu doreste protectia acelei tari si caruia nu i se aplica cauzele de excludere de la acordarea acestei forme de protectie, prevazute de prezenta lege."

23. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care membrul de familie al beneficiarului protectiei subsidiare nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2), cererea de azil a acestuia va fi analizata din perspectiva prevederilor art. 23 si 26."

24. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa inregistrarea strainului minor neinsotit ca solicitant de azil, Inspectoratul General pentru Imigrari va sesiza de indata autoritatea competenta pentru protectia copilului in a carei raza teritoriala este situat centrul de cazare unde urmeaza sa fie depusa cererea de azil, in scopul declansarii procedurii de numire a unui reprezentant legal. Reprezentarea legala a minorului neinsotit, odata stabilita, continua sa opereze si pe perioada cat acesta beneficiaza de protectie internationala in Romania."

25. La articolul 52, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Termenul prevazut la alin. (1) se suspenda si in alte cazuri, temeinic justificate, care fac imposibila realizarea activitatilor necesare solutionarii in termenul legal a cererii de azil."

26. La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Beneficiarul protectiei internationale in Romania poate depune cerere de azil pentru membrii familiei sale prevazuti la art. 2 lit. j), daca acestia nu se afla pe teritoriul Romaniei."

27. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 73 - Depistarea familiei in cazul minorului neinsotit beneficiar al protectiei internationale
(1) Inspectoratul General pentru Imigrari ia masuri cat mai curand posibil pentru depistarea familiei minorului neinsotit beneficiar al protectiei internationale, protejand, in acelasi timp, interesul superior al acestuia.
(2) Opinia minorului neinsotit beneficiar al protectiei internationale cu privire la depistarea familiei sale este luata in considerare si i se acorda importanta cuvenita, in raport cu varsta si cu gradul de maturitate al acestuia.
(3) Datele si informatiile colectate in scopul prevazut la alin. (1) sunt prelucrate cu respectarea principiului confidentialitatii, mai ales atunci cand viata sau integritatea fizica a unui minor ori a apropiatilor acestuia care au ramas in tara de origine ar fi pusa in pericol.
(4) Personalul care se ocupa de cazurile cu minori neinsotiti beneficiaza de o formare profesionala corespunzatoare, avand in vedere nevoile speciale ale acestei categorii de minori."

28. La articolul 76 alineatul (2), litera d) se abroga.

29. La articolul 76 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) a depus o cerere de azil cu scopul evident de a impiedica punerea iminenta in executare a unei masuri dispuse de autoritatile competente, de scoatere din tara, de extradare sau de expulzare, desi anterior dispunerii unei astfel de masuri a avut posibilitatea sa depuna o asemenea cerere;".

30. La articolul 88 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) solicitantul invoca elemente noi care nu au putut fi prezentate din motive neimputabile acestuia si care au aparut pe parcursul sau dupa finalizarea procedurii anterioare, in sensul alin. (1) lit. b). Solicitantul este obligat sa faca dovada existentei elementelor noi invocate si a imposibilitatii prezentarii lor pana la data depunerii cererii de acordare a accesului la o noua procedura de azil. Elementele noi invocate nu pot fi rezultatul unor actiuni provocate de solicitant in scopul obtinerii unei forme de protectie internationala din partea statului roman;".

31. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 99 - Incetarea protectiei subsidiare
(1) Protectia subsidiara acordata in temeiul art. 26 sau 27 inceteaza atunci cand imprejurarile care au condus la acordarea acesteia au incetat sa existe ori s-au schimbat intr-o asemenea masura, incat aceasta forma de protectie internationala nu mai este necesara.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica cetateanului strain sau apatridului caruia i s-a acordat protectia subsidiara si care poate invoca motive imperioase care rezulta din persecutii anterioare pentru a refuza protectia tarii a carei cetatenie o are sau, dupa caz, a tarii in care isi avea resedinta obisnuita."

32. Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"***
Prezenta lege transpune:
 • Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protectiei temporare, in cazul unui aflux masiv de persoane stramutate, si masurile de promovare a unui echilibru intre eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane si suportarea consecintelor acestei primiri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 212, din 7 august 2001;
 • Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitantilor de azil in statele membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 31, din 6 februarie 2003;
 • Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reintregirea familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 251, din 3 octombrie 2003;
 • art. 2 lit. f), art. 12 alin. (3a) si (3b) si art. 19a alin. (1) si (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Editie speciala 2007, Capitolul 19 - «Spatiul de libertate, securitate si justitie», volumul 6, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului in vederea extinderii domeniului sau de aplicare la beneficiarii de protectie internationala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 132, din 19 mai 2011;
 • Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca resortisantii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de protectie internationala, la un statut uniform pentru refugiati sau pentru persoanele eligibile pentru obtinerea de protectie subsidiara si la continutul protectiei acordate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 20 decembrie 2011, cu exceptia art. 7 si art. 9 alin. (3)."

  Art. II
  Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "ORDONANTA privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectie internationala sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European"

  2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) strainii care au dobandit protectie internationala in Romania sunt strainii carora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protectia subsidiara, in conditiile Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;".

  3. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 14^1
  In scopul asigurarii accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, la stabilirea conditiilor si procedurilor pentru exercitarea acestor drepturi, autoritatile competente tin seama de specificul situatiei in care se afla strainii care beneficiaza de protectie internationala in Romania."

  4. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22
  (1) Strainii care beneficiaza de protectie internationala in Romania, participanti in programul de integrare, care nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de ajutorul nerambursabil si care nu au mijloace de intretinere, sunt sprijiniti in vederea indeplinirii conditiilor legale pentru obtinerea venitului minim garantat.
  (2) Continutul dosarului necesar obtinerii venitului minim garantat se stabileste tinandu-se cont de specificul situatiei in care se afla strainii care beneficiaza de protectie internationala in Romania.
  (3) Pana in prima luna de plata a ajutorului nerambursabil, strainii care beneficiaza de protectie internationala in Romania si care nu au mijloace de intretinere beneficiaza din partea Inspectoratului General pentru Imigrari de un ajutor material in cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat, in limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de doua luni."

  5. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage incetarea aplicarii uneia sau mai multor masuri prevazute in planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare si a ajutorului material prevazut la art. 22 alin. (3)."

  6. La articolul 33, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Sunt considerate cazuri speciale:
  a) minorii neinsotiti;
  b) persoanele cu dizabilitati;
  c) persoanele care au atins varsta pensionarii si nu beneficiaza de pensie;
  d) femeile insarcinate;
  e) familiile monoparentale cu copii minori;
  f) victimele traficului de persoane;
  g) victime ale torturii, violului sau altor forme grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala."

  7. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 34
  (1) Cazurile speciale prevazute la art. 33 alin. (2), cu exceptia lit. a), beneficiaza de acelasi regim de protectie prevazut de legislatia in vigoare pentru cetatenii romani aflati in situatii similare si de asistenta oferita de institutiile statului cu atributii in aceste domenii."

  8. In tot cuprinsul ordonantei, sintagmele "forma de protectie" si "forma de protectie in Romania" se inlocuiesc cu sintagma "protectie internationala in Romania".

  Art. III
  Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.