DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Cursuri mediatori

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Curs mediatori

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 17/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 24 august 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Reglementari ale unor operatiuni financiare


Sectiunea 1 - Reglementari privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.


Art. 1
Profitul aferent anului 2011 al Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., repartizat in conditiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, la alte rezerve, ca sursa proprie de finantare, si neutilizat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se redistribuie ca dividend.

Art. 2
Prin derogare de la prevederile art. 1. alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare, se repartizeaza in proportie de 85% sub forma de dividende si 15% la alte rezerve, constituind sursa proprie de finantare.

Art. 3
La data de 31 decembrie 2013 se abroga:
a) art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale :Loteria Romana" S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 septembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 195/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 4
La data de 1 ianuarie 2013 se abroga art. 21 alin. (1) lit. s) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii


Art. 5
(1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, datoreaza contributia instituita prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, benenficiaza de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) declara si achita intergral contributia in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;
b) achita in termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dobanzile datorate pentru obligatiile principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii emise de organul fiscal. In acest caz, deciziile prin care se stabileste dobanda se emit, daca este cazul, in termen de cel mult 15 zile de la data achitarii obligatiei principale.
(2) In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), se anuleaza penalitatile de intarziere aferente creantelor fiscale principale, indiferent daca impotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu caile de atac prevazute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corescpunzator si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor principale prevazute la alin. (1) lit. a).
(4) Contributia prevazuta la alin. (1) se plateste la organul fiscal competent in contul de venituri al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Formularele si intructiunile necesare aplicarii prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 6
Pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, plata contributiei instituite prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate efectua si de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care intrau sub incidenta dispozitiilor art. 363^1 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 5 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 7
Incepand cu trimestrul IV 2012, calculul contributiei trimestriale se realizeaza potrivit formulei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar Bat este de 1.515 milioane lei.

Art. 8
Dupa alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Persoanele juridice mentionate la alin. (1) si (2) au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate lista actualizata a medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia."

Sectiunea 3 - Reglementari privind statutul absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala


Art. 9
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de invatamant superior de formare profesionala initiala cu profil medical din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt repartizati la unitati si numiti in functii.
(2) In perioada septembrie-noiembrie 2012, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala care nu intra sub incidenta dispozitiilor alin. (1) beneficiaza de indemnizatia si drepturile de hrana acordate in cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale in vigoare, elevilor si studentilor aflati in ultimul an de studii in cadrul scolilor militare de maistri militari si subofiteri, respectiv academiilor si institutiilor de invatamant superior, dupa caz, precum si de drepturile de cazare si de transport, numai daca institutiile publice la care urmeaza sa fie incadrati organizeaza cursuri de formare profesionala si absolventii participa la aceste cursuri.

Sectiunea 4 - Reglementari privind prorogarea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei


Art. 10
Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2014.

Sectiunea 5 - Reglementari privind utilizarea echivalentului in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tobacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre Comisia Europeana, statele membre semnatare si JTI


Art. 11
(1) Echivalentul in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tobacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre Comisia Europeana, statele membre semnatare si JTI se vireaza de Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la bugetul de stat, in contul de venituri 20.44.01.02.01 "Venituri ale bugetului de stat Donatii din strainatate de la guverne straine curente" sau 20.44.01.02.02 "Venituri ale bugetului de stat Donatii din strainatate de la guverne straine capital", dupa caz, pe masura stabilirii destinatiei acestora, in conformitate cu acordurile incheiate.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, in limita sumelor incasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), sa majoreze veniturile bugetului de stat si creditele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice si sa aprobe alocarea acestora catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare in limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin. (2), iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala utilizeaza creditele bugetare repartizate pana la finele anului bugetar, potrivit destinatiei din acordurile incheiate.

Art. 12
Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele prevazute la art. 11 se pot efectua achizitii pentru imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu acordurile incheiate.

Sectiunea 6 - Reglementari privind distinatia unor sume incasate de la societati comerciale, societati nationale, companii nationale


Art. 13
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, in situatia in care, in anul 2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu incaseaza venituri din vanzarea actiunilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale aflate sub autoritatea sa, poate retine suma prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2003, din dividendele incasate de la societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale la care exercita calitatea de actionar in numele statului.

Sectiunea 7 - Reglementari privind plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar


Art. 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.
(2) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".

Sectiunea 8 - Reglementari privind monitorizarea cheltuielilor tuturor spitalelor publice


Art. 15
(1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligatia sa transmita lunar la Ministerul Sanatatii, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioara, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, avizata de ordonatorul principal de credite.
(2) Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, Ministerul Sanatatii are obligatia sa verifice daca situatiile prevazute la alin. (1) au fost transmise si sa notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice si Ministerului Finantelor Publice in cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1).
(3) Prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se vor stabili formatul situatiilor prevazute la alin. (1), precum si modalitatea de transmitere a acestora.
(4) Ordonatorul principal de credite al spitalului public are obligatia de a verifica realitatea si exactitatea datelor din situatiile prevazute la alin. (1).

Art. 16
(1) Urmatoarele fapte constitutie contraventii:
a) prezentarea de date eronate in situatiile prevzute la art. 15 alin. (1) de catre ordonatorii de credite ai spitalelor publice si/sau avizarea unor astfel de situatii de catre ordonatorii principali de credite;
b) nerespectarea termenlor prevazute la art. 15 alin. (1) si (2).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica ordonatorului de credite al spitalului public si/sau, dupa caz, ordonatorului principal de credite care se face vinovat de nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1).


Capitolul II - Modificarea si completarea unor acte normative


Art. 17
Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Suma prevazuta la alin. (1) se retine din veniturile incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale la care Ministerul Transporturilor si Infrastructurii exercita calitatea de actionar in numele statului."

Art. 18
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea Inspectiei economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, se modifica si va aveda urmatorul cuprins:
"Art. 4
Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) sunt obligati sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau inchiriere."

Art. 19
Dupa alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie in numele Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru societatile/companiile nationale si celelalte societati comerciale la care ministerul exercita calitatea de actionar in numele statului, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare aprobat in conditiile legii."

Art. 20
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abroga.
2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abroga.
3. La articolul 15, alineatul (6), literele i) si j) se abroga.
4. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.
5. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participantilor se realizeaza prin intermediul retelelor de televiziune ori radio."
6. La articolul 29 alineatul (8), litera e) se abroga.
7. In anexa, la punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc" subpunctul I, litera G se abroga.
8. In anexa, la punctul 1 subpunctul II, litera G se abroga.
9. In anexa, la punctul 2 "Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc", litera G se abroga.
10. Din cuprinsul ordonantei de urgenta a Guvernului se elimina sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune".

Art. 21
Prevederile art. 16 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
Hotarare 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Litigii de munca - Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul I 2011
Daniela Georgeta Enache, Maria Ceausescu

Pret: 33 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica


Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: