DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. – S.A. Ordonanta 16/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 29 august 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) C.N.I. realizeaza programe de investitii in cadrul "Programului national de constructii de interes public sau social", prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta ordonanta, precum si programe proprii de investitii.
(2) C.N.I. realizeaza, in calitate de agentie de implementare, Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori", conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori», cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Articolul 5^1 se abroga.

3. La articolul 6, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 6
(1) C.N.I. are, in principal, ca obiect de activitate:
a) executarea Programului national de constructii de interes public sau social;
b) urmarirea asigurarii resurselor financiare pentru Programul national de constructii de interes public sau social ce cuprind programe de investitii, lucrari de reparatii curente si capitale, consolidari si alte lucrari similare;
c) elaborarea de propuneri catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind subprogramele Programului national de constructii de interes public sau social;
d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate in domeniul sau de activitate;
e) achizitionarea, realizarea sau vanzarea de tehnologie in domeniul sau de activitate;

f) realizarea sau vanzarea de proiecte in domeniul sau de activitate;
g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanteaza realizarea Programului national de constructii de interes public sau social.
......
(3) Realizarea Programului national de constructii de interes public sau social se face de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin C.N.I. In implementarea Programului national de constructii de interes public sau social, C.N.I. aplica procedurile de achizitie publica, in conditiile legii.
(4) Supravegherea proiectarii, executarii lucrarilor si derularii Programului national de constructii de interes public sau social, precum si receptia lucrarilor executate se realizeaza de catre C.N.I."

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Sursele de finantare pentru realizarea de catre C.N.I. a Programului national de constructii de interes public sau social se pot constitui din:
a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
b) bugetul local al unitatilor administrativ-teritorile beneficiare;
c) fonduri rambursabile contractate sau garantate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare;
d) veniturile proprii ale beneficiarilor institutii publice finantate integral din venituri proprii;
e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
f) donatii si sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine;
g) alte surse legal constituite.
(2) In situatiile in care beneficiarii obiectivelor de investitii participa la finantarea realizarii investitiilor, C.N.I. va incheia cu acestia conventii de cofinantare, pentru a se asigura ca isi onoreaza obligatiile asumate."

5. La articolul 8, alineatele (1), (2), (2^1) si (2^2) se abroga.

6. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.

Art. II
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in cadrul Programului national de constructii de interes public sau social se preiau toate obiectivele de investitii in continuare, care au fost finantate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite potrivit prevederilor:
a) Hotararii Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.007/2005 pentru aprobarea Programului de consolidare si reabilitare a salilor de sport existente, construite inainte de anul 2000, si a listei-sinteza a amplasamentelor si a obiectivelor de investitii din cadrul acestuia, nepublicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de inot" realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu modificarile ulterioare;
d) Hotararii Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea si derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.;
e) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.;
g) Hotararii guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Hotararii Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2014.
(2) Obiectivele de investitii noi, definite conform art. 1 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si cuprinse in programele prevazute la alin. (1), se pot finanta cu respectarea prevederilor Programului national de constructii de interes public sau social.
(3) In cadrul Programului national de constructii de interes public sau social pot fi incluse si obiective de investitii in continuare care au fost finantate de la bugetul de stat, bugetul local ori din alte surse de finantare, prin alte programe derulate de institutii ale administratiei publice centrale/locale, cu conditia incadrarii in program.
(4) Realizarea de catre beneficiari a obiectivelor de investitii de natura celor care se executa in cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, prin acest program, este facultativa.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 24 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de inot" realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 11 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de inot", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, cu modificarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea si derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014;
e) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.150/2.205/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011;
f) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.151/2.206/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si fializarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011;
g) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.152/2.207/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011;
h) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 1.153/2.208/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011;
i) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011;
j) Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.327/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011;
k) Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
l) Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.553/671/3.560/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008;
m) anexa nr. 2 "Norme metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public" la Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) Hotararea Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014;
o) art. 21, 22, 23, 25 si 25^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa introduca in anexele la bugetul propriu modificarile ce decurg din prezenta ordonanta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. V
In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice" si sintagma "ministrul transporturilor, constructiilor si turismului" se inlocuieste cu sintagma "ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice".

Art. VI
Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA Nr. 3 (la Ordonanta Guvernului nr. 25/2001) - Programul national de constructii de interes public sau socialCAPITOLUL I  - Prevederi generale


Art. 1
(1) Programul national de constructii de interes public sau social, denumit in continuare program, se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., societate pe actiuni afalta sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, potrivit obiectului sau de activitate si cu atributiile stabilite conform prevederilor legale in vigoare. Realizarea obiectivelor de investitii de natura celor care se executa in cadrul Programului national de constructii de interes public sau social este facultativa.
(2) In sensul prezentului program, expresiile si termenii de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) sali de sport: spatii special amenajate in vederea desfasurarii activitatilor sportive de orice fel;
b) bazine de inot: bazine pentru competitii nationale si internationale, precum si bazine de inot didactic scolare;
c) complexuri sportive: spatii si terenuri special amenajate pe care se pot desfasura activitati sportive si de recreere, acoperite sau in aer liber, inclusiv activitati conexe;
d) asezaminte culturale: imobile in care se desfasoara activitati in domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta, precum: caminele culturale, casele de cultura, universitatile populare, scolile populare de arte si meserii, centrele culturale si altele asemenea;
e) institutii de invatamant superior de stat: imobile destinate procesului educational si de cercetare, spatii cu destinatia camine si cantine, imobile destinate activitatilor cultural-sportive;
f) patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competitii nationale si internationale, precum si patinoare artificiale de agrement;
g) unitati sanitare: spitale/dispensare medicale si/sau alte unitati sanitare in care functioneaza cabinete medicale;
h) sali de cinema: spatii destinate proiectiei cinematografice;
i) lucrari in prima urgenta: lucrari executate in scopul prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren;
j) obiective de interes public sau social in domeniul constructiilor: orice tip de constructii care se realizeaza pentru satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale comunitatilor locale;
k) beneficiari: statul, prin autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, precum si alte institutii publice, inclusiv persoane fizice si juridice in cazul Subprogramului "Lucrari in prima urgenta";
l) amplasament: imobilul constituit din terenuri si/sau constructii, dupa caz, apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si al celorlalte institutii publice, inclusiv proprietatea persoanelor fizice si juridice in cazul Subprogramului "Lucrari in prima urgenta";
m) obiective de investitii noi: obiectivele de investitii care nu au fost finantate pana la includerea in cadrul programelor de investitii realizate prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., preluate in program;
n) obiective de investitii in continuare: obiectivele de investitii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite/au fost incheiate contracte de lucrari pentru investitiile aflate in derulare in cadrul programelor de investitii preluate in program sau in alte programe locale ori guvernamentale.

Art. 2
(1) Programul prevazut la art. 1 este compus din urmatoarele subprograme:
a) Subprogramul "Sali de sport";
b) Subprogramul "Bazine de inot";
c) Subprogramul "Complexuri sportive";
d) Subprogramul "Asezaminte culturale";
e) Subprogramul "Institutii de invatamant superior de stat";
f) Subprogramul "Patinoare artificiale";
g) Subprogramul "Unitati sanitare din mediul urban";
h) Subprogramul "Sali de cinema";
i) Subprogramul "Lucrari in prima urgenta";
j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate".
(2) In cadrul programului se pot realiza si alte obiective de interes public sau social in domeniul constructiilor care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in conditiile legii.
(3) Finantarea programului se efectueaza potrivit art. 7 din ordonanta.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), finantarea Subprogramului "Lucrari in prima urgenta" se realizeaza din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si din alte surse de finantare legal constituite.
(5) Obiectivele de investitii incluse in programele actuale de investitii publice aprobate ca anexa la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vor fi preluate in noile subprograme din prezentul act normativ.

Art. 3
(1) In cadrul subprogramelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), precum si pentru obiectivele prevazute la alin. (2) se pot finanta urmatoarele categorii de servicii si lucrari: expertizare tehnica/expertizare energetica/proiectare/constructii noi/reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri incepute cu aceeasi destinatie/dotare.
(2) In cadrul subprogramului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. i), in scopul prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren, se pot finanta urmatoarele categorii de servicii si lucrari:
a) expertizare tehnica, proiectare, executie constructii noi, reconstructia imobilelor afectate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren;
b) expertizare tehnica, proiectare si executia lucrarilor care constau in: consolidarea/repararea elementelor structurale si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolari partiale, lucrari de imbunatatire a terenului de fundare, reabilitari la constructii si instalatiile aferente, reparatii capitale.
(3) Constructiile noi care se executa in cadrul subprogramelor prevazut la art. 2 alin. (1) se realizeaza pe baza proiectelor puse la dispozitie de Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. si aprobate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv pe baza proiectelor puse la dispozitie de beneficiari.
(4) In cadrul subprogramului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. j) se finanteaza exclusiv obiectivele de investitii preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 343/2014, pana la finalizarea acestora.

Art. 4
(1) Amplasamentele destinate constructiilor care se realizeaza in cadrul subprogramelor se predau de catre beneficiari pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care va realiza investitia prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
(2) Amplasamentele prevazute la alin. (1) se predau de catre beneficiari viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor in vigoare.


CAPITOLUL II - Promovarea investitiilor


Art. 5
La solicitarea beneficiarilor si in baza documentatiilor de solicitare motivate transmise de acestia, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. intocmeste pentru fiecare subprogram in parte lista-sinteza a obiectivelor propuse a fi finantate, potrivit prevederilor anexei nr. 3^1, si o transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru a fi aprobata prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Lista-sinteza astfel aprobata este documentul care sta la baza intocmirii listei obiectivelor de investitii si a fundamentarii alocatiilor bugetare necesare in vederea finantarii acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6
Obiectivele de investitii prevazute la art. 5 sunt preluate si cuprinse in lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. dupa aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, conform legislatiei in vigoare.

Art. 7
(1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate in cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevazut in anexa nr. 3^2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investitiei, dupa aprobarea listei obiectivelor de investitii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si obtinerea surselor de finantare, in conditiile legii.
(2) Beneficiarii obiectivelor de investitii constructii noi au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. acordurile, autorizatiile si avizele necesare demararii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.
(3) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate in cadrul programului, altele decat constructii noi, beneficiarii au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., pe langa documentele prevazute la alin. (2), expertiza tehnica si expertiza energetica a imobilului, dupa caz.


CAPITOLUL III - Derularea finantarii si realizarii investitiilor


Art. 8
(1) Pentru asigurarea finantarii, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. intocmeste lista obiectivelor de investitii, care sunt defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv in parte, lista pe care Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. o inainteaza Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., solicita beneficiarilor predarea amplasamentelor, conform protocolului incheiat potrivit art. 7.

Art. 9
Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. deruleaza procedurile de atribuire a contractelor de prestari de servicii, de executie de lucrari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 10
Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. comunica Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice numarul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, in vederea virarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru finantarea obiectivelor subprogramelor.

Art. 11
(1) Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. asigura urmarirea si supravegherea tehnico-economica a lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor, conform graficuluianexa la contractul de executie de lucrari, si punerea in functiune a obiectivelor de investitii si participa impreuna cu reprezentantii beneficiarilor la receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
(2) Decontarea lucrarilor se face pe stadii fizice pe baza situatiilor de lucrari prezentate de operatorul economic care realizeaza investitia in conditiile legii, confirmata in scris de catre Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

Art. 12
Dupa efectuarea receptiei, la terminarea lucrarilor, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe baza de protocol, conform modelului din anexa nr. 3^3, amplasamentul impreuna cu obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 13
Dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, beneficiarul are obligatia de a mentine destinatia acestuia si de a-l intretine pe o perioada de minimum 15 ani.

Art. 14
Anexele nr. 3^1-3^3 fac parte integranta din prezentul program.


ANEXA Nr. 3^1 la program


LISTA-SINTEZA*
a obiectivelor de investitii din cadrul Subprogramului ........................................... propuse a fi finantate in anul .........

Nr. crt. Judetul Localitatea Amplasamentul Observatii

--------
* Lista-sinteza se va intocmi de catre Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. si va fi transmisa la Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru a fi aprobata prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.


ANEXA Nr. 3^2 la program


Beneficiar
.......................

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Nr. ......./......................
prin
Compania Nationala de Investitii "C.N.I." – S.A.
Nr. ......./.....................

PROTOCOL
incheiat astazi ....................

1. Beneficiarul, ..........................................................., cu sediul in ..............................., reprezentat prin ............................................., in calitate de predator,
si
2. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Natiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, in calitate de primitor,
in baza .................................. nr. ......../........................, am procedat la predarea-primirea unui nr. de ....... amplasamente, in suprafata totala de ................. m2, identificate potrivit Cartii funciare nr. .........., nr. topo ....................., in scopul ..............................., dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Amplasamentul Suprafata (m2) Categoria de folosinta
TOTAL

Prezentul protocol a fost incheiat in 3 exemplare cu valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat
Beneficiar,
...................................

Am primit
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
...............................................
Compania Nationala de Investitii "C.N.I." – S.A.
Director general,
..................................ANEXA Nr. 3^3 la program


Compania Nationala de Investitii "C.N.I." – S.A.
Nr. ....../.....................
prin
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Nr. ......../...................

Beneficiar
..............................................
Nr. ........./......................

PROTOCOL
incheiat astazi ........................

1. Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, in calitate de predator,
si
2. Beneficiarul .........................................., reprezentat prin ....................................................., in calitate de primitor,
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Programului national de constructii de interes public sau social derulat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat in ......................., compus din ............................................., in cadrul .............................................., in suprafata de ............ m2.
Prezentul protocol s-a incheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. ........... din .........................
Odata cu predarea-primirea efectuata pentru amplasamentul sus-mentionat, s-a predat beneficiarului .................................................................. si cartea tehnica a constructiei.
Prezentul protocol de predare-primire, in conformitate cu legislatia in vigoare, a fost incheiat in 3 exemplare cu valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat
......................................

Compania Nationala de Investii "C.N.I." – S.A.
Director general,
..........................................
prin
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
..................................

Am primit
...............................

Beneficiar,
.............................

Conducatorul unitatii,
.................................