DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  


Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 16/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 2 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si 6 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatele (1^1)-(1^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. Pentru achizitia de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in copuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;

c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestgarea, are loc dupa aceasta data.
(1^2) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabila aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1^3) Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
(1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 20^1 alineatul (4), dupa litera a^1) se introduce o noua litera, litera a^2), cu urmatorul cuprins:
"a^2) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite «dionicko drustvo», «drustvo & ogranicenom odgovornoscu» si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;"

3. La articolul 27^1, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni itnre societatile din state membre diferite si transferul sediului social al unei societati europene sau societati cooperative europene intre statele membre."

4. La titlul II, in anexa "Lista societatilor la care se face referire in art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. a)", dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins: "c^1) societatile infiintate in baza legii croate, cunoscute ca «dionicko drustvo», «drustvo & ogranicenom odgovornoscu» si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;".

5. Articolul 58^1 se abroga.

6. La articolul 124^20 litera a) a paragrafului (iii), dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
"- porez na dobit, in Croatia;".

7. La articolul 124^28, dupa litera y) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:
"z) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite «dionicko drustvo», «drustvo & ogranicenom odgovornoscu» si alte societti constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia."

8. La articolul 140 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) livrarea urmatoarelor bunuri:
1. toate sortimentele de paine, precum si urmatoarele specialitati de panificatie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si impletituri, care se incadreaza in grupa produse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071;
2. faina alba de grau, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara, care se incadreaza la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grau comun si meslin, care se incadreaza la codul NC 1001 99 00, si secara, care se incadreaza la codul NC 1002 90 00, prevazute in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012."

9. La articolul 150, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Taxa este datorata de orice persoana inregistrata conform art. 153 sau 153^1, careia i se livreaza produsele prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 143 alin. (4) sau (5)."

10. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".

11. La articolul 153 alineatul (9^1), literele b)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. c), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitarii reinregistrarii, persoana impozabila poate solicita reinregistrarea chiar daca nu a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii conform alin. (9) lit. c);
c) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. d), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa;
d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii de propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA."

12. La articolul 153, alineatul (9^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9^2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVa conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA inscrisa in decizie este data prevazuta la art. 153 alin. (9). Anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevazute la art. 11 alin. (1^1) si (1^3) de la data prevazuta la art. 153 alin. (9) si in cazul beneficiarului produce efectele prevazute la art. 11 alin. (1^2) si alin. (1^4) din ziua urmatoare datei operarii anularii inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata."

13. La articolul 153, dupa alineatul (9^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (9^3) si (9^4), cu urmatorul cuprins:
"(9^3) Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori, aceasta inregistrare se anuleaza din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii. Pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data anularii inregistrarii in scopuri de TVA:
a) persoana impozabila care a fost inregistrata eronat in scopuri de TVA actioneaza in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA, cu exceptia situatiei in care inregistrarea eronata a fost generata de organul fiscal, caz in care persoana impozabila poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152;
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiar de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145-147^1.
(9^4) Cand se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi inregistrata din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA persoana respectiva isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, mentinandu-se data inregistrarii in scopuri de TVA anterioara. Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145-147^1, considerandu-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153."

14. La articolul 155, alineatele (31) si (34) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(31) Persoana impozabila poate decide locul de stocare a facturilor, cu conditia ca acestea sau informatiile stocate conform alin. (30) sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente fara nicio intarziere ori de cate ori se solicita acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabila nu poate fi situat pe teritoriul unei tari cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca avand o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 2010/24/UE si de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul mentionat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descarca si de a utiliza facturile respective.
......
(34) Facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie. In cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare."

15. La articolul 160 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, astfel cum este definit la art. 132 alin. (1) lit. e). In vederea aplicarii taxarii inverse, furnizorul de energie electrica trebuie sa obtina din partea cumparatorului dovada ca acesta se incadreaza in definitia prevazuta la art. 132 alin. (1) lit. e), respectiv:
1. licenta de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Electrice, care atesta calitatea de comerciant de energie electrica a cumparatorului;
2. declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil;
f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

16. La articolul 160, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) si f) se aplica pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv."

17. La articolul 206^54, alinedatul (6) se modifica si va avea urmatorulcuprins:
"(6) In cazul expeditorului inregistrat, garantia reprezinta 6% din valorarea accizelor aferente produselor accizabile expediate in regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an."

18. La articolul 206^69 alineatul (15), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de catre operatorii economici autorizati in acest sens si care sunt utilizate pentru incalzire."

19. La articolul 207, dupa litera e) se introduc sase noi litere, literele f)-k), cu urmatorul cuprins:
"f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;
g) confectii din blanuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 si 4303 10 90;
h) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 si 8903 99, cu exceptia celor destinate utilizarii in sportul de performanta;
i) autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 9703 23, 8703 24 si 8703 33, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3;
j) arme de vanatoare si arme de uz personal, altele decat cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 93-3, 9304 00 00;
k) cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele prevazute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30."

20. La articolul 208, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)k), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse pe teritoriul Romaniei, importate sau achizitionate intracomunitar. Pentru amestecurile de cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."

21. La articolul 209, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 209
(1) Platitorii de accize pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si lit. f)-k) sunt operatorii economici care produc, achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa astfel de produse.
......
(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 au obligatia ca inainte de primirea produselor sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in cuantumul si in conditiile stabilite in normele metodologice;
b) sa tina evidenta livrarilor de astfel de produse;
c) sa prezinte produsele la cererea organelor de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.
Nu se supun acestor cerinte antrepozitarii autorizati si destinatarii inregistrati care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. d)-e)."

22. La articolul 210, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-e) retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite se restituie la cererea operatorului economic."

23. La articolul 211, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) pentru produsele prevazute la art. 207 lit. h) si i), momentul exigibilitatii accizei intervine la data efectuarii formalitatilor de punere in libera circulatie in cazul celor din import, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania, in cazul celor produse in Romania si al celor achizitionate intracomunitar. In scopul inmatricularii vehiculelor prevazute la art. 207 lit. h) si i) se vor prezenta organelor competente:
1. declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera circulatie, in cazul vehiculelor de import;
2. certificatul care atesta plata accizelor, in cazul vehiculelor produse in Romania si al celor achizitionate intracomunitar. Modelul si continutul certificatului se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

24. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 1, la nr. crt. 5 – Alcool etilic, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 1.000 euro/hl alcool pur.

25. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.

26. La articolul 296^19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (1^1), dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (1^8)".

27. La articolul 296^21 alinatul (1), litera f) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);".

28. La articolul 296^22, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare si orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului.\".

Art. II
Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in conformitate cu prevederile art. 58^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data abrogarii acestui articol se aplcia reglementarile in vigoare la data efectuari cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii obtinute la functia de baza, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data abrogarii art. 58^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume maxime de 300 lei.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) La societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:".

2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste», potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;".

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pierderea contabila reportata provenita din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste», potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit se acopera din rezerve constituite din profitul net, prime de capital si capital social, inclusiv sumele reprezentand ajustarile la inflatie a capitalului social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente."

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, litera f) se abroga.

2. La articolul 15, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) In vederea stimularii vehiculelor noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu valoare nominala pentru fiecare autovehicul nou achizitionat, denumit in continuare ecotichet.
......
(3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevazut la alin. (1), modalitatile de utilizare, precum si metodologia de finantare se stabilesc prin Ghid de finantare a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice."

Art. V
Prevederile art. I pct. i si 15-25 se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2013.

Art. VI
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele aduse prin prezenta ordonanta, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Buletinul Curtilor de Apel, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: