DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 28 august 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare Agentia Nationala, este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
(1) Agentia Nationala aplica politicile si strategiile privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale si asigurarea egalitatii de sanse pe piata interna a fortei de munca;
b) impartialitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
c) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
d) confidentialitatea datelor personale ale clientilor;
e) transparenta fata de cetateni si fata de celelalte institutii ale statului, ale Uniunii Europene si fata de societatea civila;
f) subsidiaritatea;
g) adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic;
h) eficienta managementului fondurilor publice.
(2) In aplicarea politicilor si strategiilor prevazute la alin. (1), Agentia Nationala are urmatoarele obiective principale:

a) stimularea ocuparii fortei de munca si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;
b) stimularea incadrarii tinerilor absolventi ai institutiilor de invatamant in cadrul unui proces coerent de tranzitie de la sistemul educational la piata muncii;
c) prevenirea somajului;
d) stimularea participarii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la serviciile de formare profesionala si de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale;
e) cresterea sanselor de ocupare si a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confrunta cu dificultati la incadrarea in munca prin servicii si masuri active de stimulare a ocuparii;
f) protectia persoanelor supuse riscului pierderii locului de munca in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj;
g) protectia salariatilor angajatorilor in stare de insolventa, in conditiile prevazute de Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
h) facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in statele membre ale Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si in alte state cu care Romania a incheiat tratate, acorduri sau conventii."

3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in concordanta cu Strategia europeana de ocupare a fortei de munca;
b) elaboreaza, implementeaza, finanteaza si cofinanteaza programe privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca, precum si actiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
c) urmareste aplicarea unitara a legislatiei care reglementeaza masurile de protectie sociala, prevenire a somajului si stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj si controleaza respectarea de catre unitatile din subordine a prevederilor legale incidente in domeniul de activitate;
d) propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice programele de ocupare si planurile de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
e) participa la implementarea masurilor prevazute in planurile si programele guvernamentale vizand ocuparea fortei de munca, aprobate potrivit legii;
f) indeplineste atributiile prevazute de dispozitiile legale privind ucenicia la locul de munca;
g) indeplineste atributiile prevazute de dispozitiile legale privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
h) asigura implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finantate din fonduri europene nerambursabile;
i) organizeaza, in conditiile legii, stabilirea si plata drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;
j) organizeaza, in conditiile legii, stabilirea si plata creantelor ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si gestioneaza Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) repartizeaza resursele financiare necesare structurilor deconcentrate;
m) urmareste realizarea executiei bugetului asigurarilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale si organizeaza activitatea de evidenta contabila aferenta acestora;
n) furnizeaza, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj;
o) inainteaza Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice propuneri cu privire la actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei, in vederea asigurarii indeplinirii atributiilor detinute potrivit legii, precum si masurile de protectie sociala, de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
p) exercita atributiile ce ii revin in calitate de membru al retelei europene de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES);
q) asigura coordonarea retelei nationale a serviciilor de ocupare a fortei de munca, componenta a retelei EURES, in calitate de Birou national de coordonare;
r) colaboreaza cu Biroul european de coordonare a compensarii ofertelor si cererilor de locuri de munca si cu celelalte birouri nationale de coordonare din cadrul retelei EURES;
s) implementeaza prevederile acordurilor juridice bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca incheiate de Romania;
t) este organism de legatura pentru prestatiile de somaj in aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
u) organizeaza si monitorizeaza activitatea de implementare a prevederilor referitoare la prestatia de somaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala la nivelul Agentiei Nationale si al agentiilor teritoriale;
v) organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de informare si consiliere a persoanelor care doresc sa presteze munca in statele membre ale Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si in alte state cu care Romania a incheiat tratate, acorduri, conventii si intelegeri;
w) promoveaza, in colaborare cu celelalte institutii competente, masuri de asigurare si protejare a drepturilor si libertatilor cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
x) indeplineste functiile care ii revin in calitate de membru din partea Romaniei al Asociatiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare;
y) organizeaza, in conditiile legii, activitatea privind acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
z) gestioneaza Registrul national al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca si Registrul national al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care presteaza transfrontalier servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pe teritoriul Romaniei;
aa) organizeaza si monitorizeaza activitatea agentiilor teritoriale privind controlul, indeplinirea masurilor asiguratorii si efectuarea executarii silite a creantelor bugetare reprezentand debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din neplata contributiilor;
bb) elaboreaza bilantul anual de ocupare la nivel national si judetean;
cc) elaboreaza si/sau coordoneaza si finanteaza studii, analize, prognoze privind piata muncii si impactul masurilor active de stimulare a ocuparii fortei de munca;
dd) calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de munca, conform prevederilor legale;
ee) administreaza sistemul informatic la nivelul Agentiei Nationale si al structurilor sale teritoriale;
ff) coordoneaza activitatile privind asigurarea resurselor umane, organizeaza formarea profesionala, perfectionarea si specializarea personalului la nivelul Agentiei Nationale si al structurilor sale teritoriale;
gg) promoveaza serviciile oferite de Agentia Nationala si de structurile sale teritoriale, asigura informarea operativa a beneficiarilor asupra accesarii acestor servicii si editeaza materiale informative in domeniul sau de activitate."

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In vederea realizarii indicatorilor cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse in Strategia guvernamentala in domeniul ocuparii fortei de munca, denumiti in continuare indicatori de performanta manageriala, intre ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Agentiei Nationale se incheie un contract anual de performanta manageriala, cu avizul prealabil al consiliului de administratie al Agentiei Nationale."

5. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Contractul anual de performanta manageriala prevazut la alin. (1) este valabil atat pentru Agentia Nationala, cat si pentru agentiile teritoriale si centrele regionale."

6. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale, a agentiilor teritoriale, precum si a Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu se asigura integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie."

7. La articolul 12 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) 5 membri desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
c) 5 membri desemnati de confederatiile patronale reprezentative la nivel national."

8. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Fiecare dintre confederatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) are de drept un loc in consiliul de administratie, daca numarul lor este de cel mult 5 organizatii. In cazul unui numar mai mare de organizatii candidate, nominalizarea se face prin consens, iar, in caz de dezacord, prin vot, in cadrul fiecarei parti, cu majoritatea de trei patrimi din numarul total al confederatiilor."

9. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putand fi reinnoit.
(2) Cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in exercitiu in consiliul de administratie al Agentiei Nationale, confederatiile sindicale, respectiv confederatiile patronale reprezentative la nivel national incep, la notificarea Agentiei Nationale, negocierile in vederea desemnarii noilor membri.
(3) Confederatiile prevazute la alin. (2) carora li s-au repartizat locuri in consiliul de administratie vor comunica Agentiei Nationale numele membrilor desemnati, cu cel putin 10 zile inainte de expirarea mandatului membrilor in exercitiu.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care pana la data incetarii mandatului membrilor in exercitiu nu sunt numiti sau desemnati, in conditiile prezentei legi, noii membri, mandatul membrilor in exercitiu ai consiliului de administratie se prelungeste pana la numirea noilor membri."

10. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului;
b) in caz de deces;
c) in caz de demisie;
d) in cazul revocarii de catre partea care l-a numit sau l-a desemnat, dupa caz;
e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 13 alin. (1);
f) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a desemnat isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b-e), in termen de 15 zile lucratoare, organizatia din care facea parte persoana careia i-a incetat calitatea de membru al consiliului de administratie va numi sau va desemna, dupa caz, o alta persoana, pana la expirarea duratei mandatului initial.
(3) In situatia prevazuta la alin (1) lit. f), confederatiile sindicale si/sau patronale, dupa caz, reprezentative la nivel national vor stabili alte confederatii din randul acestora, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), care sa isi desemneze membrii in consiliul de administratie.
(4) In cazul in care membrii numiti sau desemnati absenteaza nemotivat de la cel mult 3 sedinte consecutive ale consiliului de administratie, Agentia Nationala poate solicita revocarea acestora."

11. La articolul 16, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) La fiecare sedinta a consiliului de administratie se intocmeste un proces-verbal semnat de toti membrii consiliului de administratie prezenti."

12. La articolul 18, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) In exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Nationale are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea Agentiei Nationale;
b) avizeaza proiectele programelor nationale anuale privind ocuparea si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
c) aproba planurile anuale de formare profesionala a personalului propriu al Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine;
d) avizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor pentru somaj;
e) aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj pe unitatile din subordinea Agentiei Nationale in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;
f) aproba situatia financiara anuala si contul de executie bugetara;
g) aproba programul anual de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
h) stabileste masuri si adopta hotarari privind imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale;
i) aproba tematica studiilor, cercetarilor si analizelor privind domeniul specific de activitate al Agentiei Nationale;
j) aproba organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Nationale in cadrul structurii organizatorice aprobate;
k) aproba regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale;
l) analizeaza rapoartele de activitate ale Agentiei Nationale si bilantul anual de ocupare;
m) analizeaza activitatea unitatilor din subordinea Agentiei Nationale si propune masuri in vederea imbunatatirii acesteia;
n) aproba infiintarea de centre regionale, in limita numarului de posturi aprobate, precum si judetele arondate acestora;
o) aproba infiintarea de agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, de centre proprii de formare profesionala, precum si de puncte de lucru, in limita numarului de posturi aprobate;
p) aproba structura organizatorica-cadru a unitatilor prevazute la art. 5;
q) aproba regulamentul-cadru de organizare si functionare al unitatilor prevazute la art. 5;
r) hotaraste cu privire la utilizarea donatiilor si a bunurilor dobandite, in conditiile legii, din alte surse decat bugetul asigurarilor pentru somaj;
s) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare.
......
(4) Membrii consiliului de administratie raspund, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin hotararile adoptate in exercitarea mandatului, in functie de votul exprimat."

13. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) In exercitarea actului de conducere, presedintele are urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea Agentiei Nationale;
b) asigura implementarea de catre Agentia Nationala si unitatile din subordine a politicilor de ocupare a fortei de munca elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
c) reprezinta Agentia Nationala in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate;
d) conduce sedintele consiliului de administratie;
e) asigura punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie;
f) aproba statul de functii al Agentiei Nationale;
g) aproba structurile organizatorice ale unitatilor prevazute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru;
h) aproba regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor prevazute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare;
i) asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern/managerial;
j) aproba programul de control masuri active pentru compartimentul de control masuri active din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale;
k) aproba planurile de audit public intern;
l) dezvolta relatii de colaborare cu institutii similare din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
m) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale;
n) indeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;
o) aproba numirea, promovarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului din subordine, in conditiile legii;
p) aproba indicatorii de performanta specifici, pe baza carora se incheie contractele de performanta manageriala cu conducatorii unitatilor din subordine."

14. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatul (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale se afla in imposibilitatea indeplinirii atributiilor prevazute de prezenta lege, acestea se exercita de secretarul general al Agentiei Nationale, cu exceptia celor ce decurg din calitatea de presedinte al consiliului de administratie.
(5) Presedintele poate delega atributii, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) lit. n) si la art. 20 alin. (1), in conditiile legii, secretarului general.
(6) Prin ordinul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii."

15. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) In exercitarea actului de conducere, secretarul general are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale, potrivit statutului acesteia;
b) coordoneaza activitatea unitatilor aflate in subordinea Agentiei Nationale;
c) asigura realizarea programelor de ocupare si de formare profesionala la nivel national si teritorial;
d) asigura coordonarea elaborarii studiilor, rapoartelor, analizelor, prognozelor si bilanturilor de ocupare;
e) prezinta consiliului de administratie rapoarte si analize cu privire la activitatea Agentiei Nationale;
f) coordoneaza activitatea privind reprezentarea in instanta a Agentiei Nationale si a unitatilor din subordine;
g) indeplineste atributiile delegate de presedinte potrivit art. 22 alin. (5);
h) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie si a ordinelor emise de presedintele Agentiei Nationale;
i) supune spre aprobare consiliului de administratie al Agentiei Nationale regulamentele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. k) si q);
j) supune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale structurile organizatorice prevazute la art. 22 alin. (1) lit. g), precum si regulamentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. h);
k) coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei din domeniul specific de activitate;
l) asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii."

16. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Agentiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate, constituite la nivel judetean, precum si al municipiului Bucuresti, care au, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura inregistrarea in evidente a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor, in conditiile legii;
b) incheie, in conditiile legii, contracte de asigurare pentru somaj;
c) stabilesc si platesc, in conditiile legii, drepturile banesti ce se suprota din bugetul asigurarilor pentru somaj;
d) furnizeaza si finanteaza servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, in concordanta cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata interna a fortei de munca;
e) asigura inregistrarea in evidente a locurilor de munca vacante comunicate de angajatori potrivit legii;
f) consiliaza si orienteaza persoanele in cautarea unui loc de munca si realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu;
g) organizeaza si presteaza, gratuit sau contra cost, in conditiile legii, servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale pentru persoanele neincadrate in munca si pentru alte categorii de beneficiari prevazute de lege;
h) asigura implementarea programelor specifice domeniului de activitate finantate din fonduri europene nerambursabile;
i) stabilesc si platesc, in conditiile legii, creantele ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
j) asigura realizarea indicatorilor prevazuti in contractele anuale de performanta manageriala;
k) acrediteaza, in conditiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
l) implementeza prevederile legale privind ucenicia la locul de munca si gestioneaza Registrul angajatorilor de ucenici;
m) controleaza respectarea de catre persoanele fizice si juridice a prevederilor legale care reglementeza sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
n) gestionaza resursele financiare alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii;
o) indeplinesc masurile asiguratorii si efectueaza executarea silita a creantelor bugetare reprezentand debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din neplata contributiilor;
p) asigura servicii de informare si consiliere a persoanelor care doresc sa presteze munca in statele membre ale Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si in alte state cu care Romania a incheiat tratate, conventii, acorduri si intelegeri;
q) sunt institutii competente pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestatia de somaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
r) asigura acordarea prestatiilor de somaj stabilite prin valorificarea perioadelor de asigurare realizate in alte state membre ale Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
s) editeaza materiale informative in domeniul propriu de activitate."

17. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcatuite din cate 15 membri, dupa cum urmeaza:
a) 5 membri, din care un membru reprezentant al autoritatilor publice locale, numit de presedintele consiliului judetean, si 4 membri reprezentanti ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale propuse de agentiile teritoriale, numiti de prefect;
b) 5 membri desemnati de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
c) 5 membri desemnati de confederatiile patronale reprezentative la nivel national."

18. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentand sindicatele si patronatele se stabilesc in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) intre confederatiile sindicale, respectiv intre confederatiile patronale reprezentative la nivel national."

19. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
Dispozitiile art. 13, 13^1, 14 si art. 16 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale."

20. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) Centrele regionale organizeaza si realizeaza, in conditiile legii, in colaborare cu agentiile teritoriale din judetele care le sunt arondate prin hotarari ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesionala a somerilor si a altor categorii de persoane.
(2) Centrele regionale pot desfasura si activitati de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor profesionale ale somerilor si ale altor categorii de persoane din alte judete nearondate, la solicitarea agentiilor teritoriale, a angajatorilor, precum si a altor entitati interesate."

21. La articolul 45, literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cate un membru, reprezentant al fiecarei agentii teritoriale arondate centrului regional, numit de directorul executiv al respectivei agentii;
......
c) un membru desemnat de confederatiile sindicale reprezentative la nviel national, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplica in mod corespunzator;
d) un membru desemnat de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplica in mod corespunzator."

22. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
Dispozitiile art. 13, 13^1, 14, art. 16 alin. (1) si art. 37 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se desemneaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ca Birou national de coordonare a retelei EURES.

Art. III
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va supune spre aprobare Guvernului Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, modificat si completat in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

Art. IV
Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
Ordin nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
Cristi Danilet

Pret: 54.9 lei
46.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
31 useri online

Useri autentificati: