DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 13 februarie 2014

Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernulu nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 3 iunie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 406 din 21 iunie 2002, a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 21 noiembrie 2002 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 41/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 29 ianuarie 2003;
 • Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobata prin Legea nr. 454/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;
 • Legea nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2012.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  In sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.

  Art. 2
  (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa. Programele de formare profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala.
  (2) Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevzute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
  (3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.

  Art. 3
  Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

  Art. 4
  Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
  a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
  b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
  c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
  d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
  e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
  f) promovarea invatarii pe tot parcursul vietii.

  Art. 5
  (1) Principiile pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor sunt urmatoarele:
  a) asigurarea calitatii este parte integranta a gestionarii interne a institutiilor de formare profesionala a adultilor;
  b) asigurarea calitatii include evaluarea regulata a institutiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calitatii prin intermediul unor organisme externe de control;
  c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii fac obiectul unor controale regulate;
  d) asigurarea calitatii include informatii despre situatii, aporturi, procese si rezultate, punand in acelasi timp accentul pe efecte si pe rezultatele invatarii;
  e) initiativele de asigurare a calitatii sunt coordonate la nivel national si judetean pentru a se asigura supravegherea, coerenta, sinergia si analiza intregului sistem;
  f) asigurarea calitatii este un proces de cooperare care implica toate nivelurile si sistemele de invatamant si de formare profesionala si toate partile interesate la nivel national.
  (2) Sistemele de asigurare a calitatii includ urmatoarele elemente:
  a) obiective si standarde clare si masurabile;
  b) orientari pentru punerea in aplicare, inclusiv privind implicarea partilor interesate;
  c) resurse adecvate;
  d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externa;
  e) mecanisme de raportare si proceduri de imbunatatire;
  f) rezultate ale evaluarii accesibile pe scara larga.

  Art. 6
  (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Calificari si comitetele sectoriale, elaboreaza metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calitatii, prevazute la art. 5, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
  (2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii si atributiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiei prevazute la alin. (1).

  Art. 7
  (1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
  (2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
  (3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.

  Art. 8
  (1) In sensul prezentei ordonante, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
  (2) Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:
  a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
  b) prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
  c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale campului socioeducational, familie, societate sau mediu profesional.
  (3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel:
  a) initierea reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
  b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
  c) perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi.
  (4) Programele de formare profesionala a adultilor prevazute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisa a beneficiarilor, si in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, cu respectarea libertatii de optiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program.

  Art. 9
  Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, dupa caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite in Romania, in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele apartinand Spatiului Economic European, indiferent de forma juridica de organizare a acestora, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.

  Art. 10
  (1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.
  (2) In cadrul formarii profesionale prevazute la art. 3 poate functiona sistemul de credite transferabile.
  (3) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
  a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
  b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;
  c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
  d) alte forme de pregatire profesionala.


  Capitolul II - Organizarea formarii profesionale a adultilor


  Art. 11
  (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Calificari, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificarile si formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.
  (2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.
  (3) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii fortei de munca:
  a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
  b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala autorizati;
  c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii.

  Art. 12
  Pentru realizarea formarii profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in vederea elaborarii planurilor de formare profesionala in concordanta cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.

  Art. 13
  Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competnete pentru un anumit domeniu.

  Art. 14
  (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specializari si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R.
  (2) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala si pentru:
  a) competente profesionale comune mai multor ocupatii;
  b) competente-cheie;
  c) competente transversale.
  (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza, actualizeaza si gestioneaza Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Educatiei Nationale si cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale.
  (4) Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului.

  Art. 15
  (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.
  (2) Standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, este documentul care precizeaza competentele profesionale necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.

  Art. 16
  (1) Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala elaboreaza proiecte de standarde ocupationale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.
  (2) Dupa validarea standardelor ocupationale de catre comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Calificari.
  (3) In cazul neaprobarii proiectului de standard ocupational de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesionala poate organiza un nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational.

  Art. 17
  (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
  a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
  b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
  c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
  d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
  e) programa de pregatire;
  f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;
  g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
  h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
  (2) Programa de pregatire poate fi structurata pe module cuantificate in credite transferabile.
  (3) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele in mod corespunzator in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionala.
  (4) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe in limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala vor intocmi programul de formare atat in limba romana, cat si in limba minoritatii nationale sau in limba de circulatie internationala pentru care solicita autorizarea.

  Art. 18
  Participantii la programele de formare profesionala nu pot fi obligati sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programa de pregatire.

  Art. 19
  (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.
  (2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevzute la art. 65.
  (3) Furnizorii de formare profesionala vor inregistra contractele de formare profesionala la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.

  Art. 20
  (1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca.
  (2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se reglementeaza prin lege speciala.


  Capitolul III - Autorizarea furnizorilor de formare profesionala


  Art. 21
  (1) Furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala, numai daca au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.
  (2) Programele postuniversitare de educatie permanenta, furnizate de institutiile de invatamant superior acreditate, precum si alte programe de formare profesionala a adultilor de nivel universitar, organizate in invatamantul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academica.
  (3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective.
  (4) Certificatele prevazute la alin. (3) au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.

  Art. 22
  (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.
  (2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza, in subordinea sa, comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, denumite in continuare comisii de autorizare.

  Art. 23
  (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dupa cum urmeaza:
  a) directorul agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;
  b) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
  c) un reprezentant al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti;
  d) un reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;
  e) un reprezentant al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.
  (2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei de autorizare mentionati la alin. (1) institutiile publice, asociatiile patronale si organizatiile sindicale mentionate la alin. (1) pot nominaliza cate un supleant.
  (3) Mandatul membrilor comisiilor de autorizare este de 4 ani, mandat ce poate fi reinnoit pentru noi intervale de cate 4 ani.
  (4) In timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocati de cei care i-au numit, la solicitarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, in urmatoarele situatii:
  a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea comisiei de autorizare;
  b) se afla intr-o situatie de conflict de interese;
  c) si-au pierdut calitatea in temeiul careia au fost propusi de catre aceste autoritati;
  d) au incalcat prevederile Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale acestora.
  (5) Existenta uneia dintre situatiile care determina revocarea membrilor comisiei de autorizare se constata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari in baza sesizarii transmise institutiilor publice, asociatiilor patronale si organizatiilor sindicale prevazute la alin. (1) care i-au numit.
  (6) In cazul vacantarii locurilor in comisiile de autorizare, ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, institutia publica, asociatia patronala sau organizatia sindicala care i-a propus numeste alte persoane pentru durata ramasa a mandatului.
  (7) In exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori si programe de formare.
  (8) Sediile comisiilor de autorizare se afla la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
  (9) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din doua persoane desemnate astfel: o persoana de catre directorul agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, din personalul propriu, si o persoana desemnata de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean, din personalul propriu, prin delegare. In municipiul Bucuresti, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de catre directorul Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti, din personalul propriu, si 3 persoane desemnate de catre inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, din personalul propriu, prin delegare.

  Art. 24
  (1) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de autorizare sau, dupa caz, supleantii acestora, care participa la sedintele comisiei, sunt platiti de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  (2) Evaluatorii de furnizori si programe de formare folositi de comisiile de autorizare sunt platiti de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in care se pot include si cheltuielile de deplasare, la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.
  (3) Plata evaluatorilor de furnizori si programe de formare folositi de Autoritatea Nationala pentru Calificari se efectueaza de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului platit din fonduri publice.

  Art. 25
  (1) Comisiile de autorizare au urmatoarele atributii:
  a) autorizeaza furnizorii de formare profesionala;
  b) ofera consultanta si informatii furnizorilor de formare profesionala;
  c) monitorizeaza activitatea furnizorilor de formare profesionala si organizarea examenelor de absolvire si, dupa caz, retrag autorizatia acestora;
  d) coordoneaza organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesionala si alte forme specifice.
  (2) Secretariatele tehnice au urmatoarele atributii:
  a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifica continutul si organizeaza evidenta acestora;
  b) inainteaza presedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesionala;
  c) inregistreaza tabelele nominale cu participantii la programele de formare profesionala, care au incheiat contracte cu furnizorii;
  d) primesc si inregistreaza notificarile furnizorilor de formare profesionala neautorizati si transfrontalieri;
  e) intocmesc si actualizeaza Registrul judetean al absolventilor programelor autorizate de formare profesionala a adultilor.
  (3) Furnizorii de formare profesionala, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot indeplini formalitatile si procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesionala, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
  (4) In cazul furnizorilor de formare profesionala autorizati, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, nu se aplica in cazul controlului:
  a) spatiilor in care se desfasoara programele de formare profesionala;
  b) dotarilor si echipamentelor necesare desfasurarii programului de formare profesionala;
  c) resurselor umane implicate in furnizarea programului de formare profesionala.

  Art. 26
  (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire la cererea furnizorului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei.
  (2) Autorizatia se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile/competentele-cheie/competentele transversale pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.
  (3) Autorizarea se certifica printr-un document ale carui forma, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale.

  Art. 27
  Pentru a se supune autorizarii in vederea eliberarii de certificate cu recunoastere nationala, furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
  a) sa fie legal constituiti;
  b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;
  c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare.

  Art. 28
  (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
  a) programul de formare profesionala;
  b) implementarea criteriilor de asigurare a calitatii;
  c) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
  d) resursele umane, materiale si financiare;
  e) autorizatiile si avizele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala, dupa caz.
  (2) In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire, respectiv care au pregatirea specifica educatiei adultilor conform standardelor ocupationale.
  (3) In vederea autorizarii unui program de formare in limba minoritatii nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire si cunosc, dupa caz, limba minoritatii nationale respective sau o limba de circulatie internationala pentru care a fost autorizat programul.

  Art. 29
  (1) Autorizatia se acorda daca se constata indeplinirea criteriilor de evaluare prevazute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fisa de autoevaluare si documentele justificative.
  (2) In vederea autorizarii, verificarea privind dotarile, echipamentele si materialele utilizate de catre furnizorul de formare profesionala care doreste sa se autorizeze se face numai la fata locului de catre evaluatorii de furnizori si programe de formare folositi de comisiile de autorizare.

  Art. 30
  (1) In cazul modificarilor conditiilor de autorizare, furnizorul de formare profesionala este obligat sa notifice comisiei de autorizare in raza careia isi va desfasura activitatea cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii.
  (2) Notificarea este insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat, prevazuta in anexa nr. 5.
  (3) Furnizorul de formare profesionala poate incepe programul de formare profesionala, in conditiile alin. (1), numai daca primeste de la comisia de autorizare acordul scris prevazut in anexa nr. 6.

  Art. 31
  (1) Autorizatia poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare.
  (2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizatia poate sa solicite o noua autorizare numai daca face dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezenta ordonanta sau, dupa caz, a platii amenzilor prevazute la art. 54.
  (3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizatia pentru aceeasi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru calificarea respectiva pentru o perioada de 2 ani.
  (4) Lista furnizorilor de formare profesionala, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesionala si centrelor de formare profesionala, fara personalitate juridica, carora li s-a retras autorizatia, se actualizeaza si se publica trimestrial pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari.

  Art. 32
  Furnizorii de formare profesionala sunt inregistrati, dupa caz, in:
  a) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala autorizati;
  b) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala neautorizati, prevazut in anexa nr. 1;
  c) Registrul national al furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri, prevazut in anexa nr. 2.

  Art. 33
  Pentru accesul la servicii de formare profesionala, furnizorilor de formare profesionala prevazuti la art. 32 lit. b) si c) li se aplica prevederile art. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

  Art. 34

  (1) Furnizorii de formare profesionala din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European, care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier si nu emit certificate cu recunoastere nationala, nu se supun procesului de autorizare prevazut la art. 21 si, la prima prestare, sunt obligati sa notifice cu 5 zile inainte de inceperea programului de formare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesionala comisiei de autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau PCU.
  (2) Notificarea este insotita de urmatoarele documente:
  a) documentul din care rezulta dreptul de a furniza activitati de formare profesionala in statul de provenienta;
  b) dovada nationalitatii furnizorului de formare profesionala;
  c) dovada stabilirii legale in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru a exercita activitatile in cauza, din care sa reiasa ca poate exercita serviciile de formare profesionala si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, atunci cand se elibereaza dovada;
  d) dovada calificarilor profesionale ale formatorilor necesare prestarii serviciilor de formare profesionala.
  (3) Daca furnizorii de formare profesionala din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European, care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier, doresc sa emita certificate cu recunoastere nationala, trebuie sa indeplineasca suplimentar si criteriile de evaluare prevazute la art. 28 si sa prezinte documentele enumerate la alin. (2).

  Art. 35
  (1) Furnizorii de formare profesionala care presteaza servicii de formare profesionala in sistem transfrontalier sunt obligati, la fiecare prestare, sa notifice, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesionala comisiei de autorizare in raza careia isi desfasoara activitatea sau PCU.
  (2) Notificarea este insotita de urmatoarele documente:
  a) documentul din care rezulta dreptul de a furniza activitati de formare profesionala in statul de provenienta;
  b) dovada nationalitatii furnizorului de formare profesionala;
  c) dovada stabilirii legale in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru a exercita activitatile in cauza, din care sa reiasa ca poate exercita serviciile de formare profesionala si ca nu ii este interzisa exercitarea acestora, nici macar temporar, atunci cand se elibereaza dovada;
  d) dovada calificarilor profesionale ale formatorilor necesare prestarii serviciilor de formare profesionala.

  Art. 36
  Furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoastere nationala, indeplinesc, la prima prestare, conditia notificarii prevazuta la art. 34 alin. (1) si (2) si, pentru fiecare prestare ulterioara, conditia notificarii prevazuta la art. 35.

  Art. 37
  (1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti este obligat sa gestioneze si sa actualizeze, la nivel judetean, registrele prevazute la art. 32.
  (2) Autoritatea Natinala pentru Calificari gestioneaza si actualizaza, la nivel national, registrele prevazute la art. 32.

  Art. 38
  (1) Autoritatea Nationala pentru Calificari are urmatoarele atributii in activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala:
  a) indruma metodologic, coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;
  b) in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si cu Ministerul Educatiei Nationale, elaboreaza metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, precum si alte metodologii necesare formarii profesionale a adultilor;
  c) aproba programele-cadru de formare profesionala care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesionala si in baza carora acestia elaboreaza programele de formare profesionala;
  d) monitorizeaza furnizorii de formare profesionala autorizati;
  e) rezolva contestatiile depuse de furnizorii de formare profesionala in legatura cu activitatea comisiilor de autorizare;
  f) propune criterii de asigurare a calitatii programelor de formare profesionala a adultilor.
  (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea Nationala pentru Calificari foloseste evaluatori de furnizori si programe de formare.
  (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale acestora.

  Art. 39
  (1) In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala platesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
  (2) Nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

  Art. 40
  Autoritatea Nationala pentru Calificari intocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesionala autorizati.


  Capitolul IV - Evaluarea si certificarea formarii profesionale a adultilor


  Art. 41
  Participantii la programele de formare profesionala sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica.

  Art. 42
  (1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala, cu respectarea criteriilor de asigurare a calitatii.
  (2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din:
  a) 2 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala;
  b) un specialist care reprezinta furnizorul de formare profesionala.
  (3) La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesionala.

  Art. 43
  Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor se aproba, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Calificari, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 44
  (1) In functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:
  a) pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de munca, certificat de calificare profesionala;
  b) pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, certificat de absolvire.
  (2) In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea testului de evaluare, se elibereaza certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile.
  (3) Certificatele de calificare profesionala si de absolvire sunt tiparite de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, poarta antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Ministerului Educatiei Nationale si au regimul actelor de studii.
  (4) Formularele certificatelor de calificare profesionala si, respectiv, de absolvire se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesionala, contra cost, de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
  (5) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire se elibereaza insotite de o anexa in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.

  Art. 45
  (1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se fac in centre de evaluare a competentelor profesionale.
  (2) Autoritatea Nationala pentru Calificari autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale.
  (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari evalueaza si certifica evaluatorii de competente profesionale, evaluatorii de evaluatori si evaluatorii externi.
  (4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este aprobata prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale si se pulica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Capitolul V - Finantarea formarii profesionale a adultilor


  Art. 46
  Formarea si evaluarea rezultatelor formarii profesionale a adultilor se finanteaza din urmatoarele surse:
  a) fonduri proprii ale angajatorilor;
  b) bugetul asigurarilor pentru somaj;
  c) sponsorizari, donatii, surse externe atrase;
  d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesionala.

  Art. 47
  Societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

  Art. 48
  Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor din aceste venituri.

  Art. 49
  Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesionala a salariatilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

  Art. 50
  (1) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de munca pentru program normal de lucru.
  (2) Angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesionala, daca aceste programe se desfasoara in alta localitate decat cea in care salariatul isi are locul de munca.

  Art. 51
  Salariatii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesionala pe o perioada de cel putin 3 luni incheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de munca, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile dupa absolvire.

  Art. 52
  Programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

  Art. 53
  (1) Finantarea formarii profesionale se poate realiza si din sponsorizari, donatii sau din surse externe.
  (2) Conditiile si formele in care se acorda furnizorilor de formare profesionala sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislatiei in vigoare sau prevederilor acordurilor internationale de cooperare la care Romania este parte.

  Art. 54
  (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 16 alin. (3) si ale art. 18, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  b) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d), e) si g) si alin. (3), cu amenda de 5.000 lei si suspendarea activitatii pana la data remedierii neregulilor constatate;
  c) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 19 alin. (1) si (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  d) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala, a prevederilor art. 30 si ale art. 35-36, cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
  e) nerespectarea, de catre furnizorii de formare profesionala neautorizati, a prevederilor art. 60, cu amenda de 1.000 lei.
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerului Educatiei Nationale.
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
  (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 55
  (1) Programele de formare profesionala care au inceput inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, pana la finalizare, in conditiile stabilite prin actele normative aflate in vigoare la data inceperii acestor programe.
  (2) Furnizorii de formare profesionala care au in derulare programe mai pot functiona in aceasta calitate cel mult 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Dupa aceasta data acestia pot functiona numai daca sunt autorizati.

  Art. 56
  (1) Furnizorii de formare profesionala care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante au in derulare programe de formare profesionala in vederea dobandirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, dupa finalizarea acestor programe, isi pot continua activitatea numai in conditiile prezentei ordonante.
  (2) In cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si a Ministerului Educatiei Nationale.

  Art. 57
  Furnizorii de formare profesionala prevazuti la art. 9 au obligatia de a respecta prevederile art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

  Art. 58
  Furnizorii de formare profesionala autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala.

  Art. 59
  Furnizorii de formare profesionala vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistica datele solicitate de acestea, referitoare la activitatile de formare profesionala a adultilor.

  Art. 60
  In vederea realizarii unor analize, studii si cercetari statistice, furnizorii de formare profesionala neautorizati sunt obligati sa raporteze trimestrial, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare in raza caruia isi desfasoara activitatea de formare profesionala sau, dupa caz, la PCU situatia prevazuta in anexa nr. 7.

  Art. 61
  (1) Institutul National de Statistica va include in programul sau de activitate cercetarea statistica periodica a formarii profesionale a adultilor.
  (2) Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmariti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetari vor fi stabilite de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale si Autoritatea Nationala pentru Calificari.

  Art. 62
  (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale exercita controlul asupra modului in care se organizeaza, desfasoara si finalizeaza formarea profesionala a adultilor si aplica sanctiuni potrivit prezentei ordonante.
  (2) Procedura privind controlul si aplicarea sanctiunilor se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului educatiei nationale.

  Art. 63
  Prezenta ordonanta se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 64
  Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

  Art. 65
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Calificari vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 66
  Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 23 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

  ****


  Prezenta ordonanta transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006.


  Anexa nr. 1 - REGISTRUL NATIONAL al furnizorilor de formare profesionala neautorizati


  Judetul Data si numarul de inregistrare Denumirea furnizorului Datele de contact Forma de Organizare Codul unic de inregistrare etc. Denumirea programului/programelor de formare profesionala Adresa/Adresele locului de desfasurare a programului de formare profesionala Durata programului de formare profesionala Observatii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
  1. Judetul – se va completa numele judetului unde furnizorul de formare profesionala neautorizat a facut notificarea prevazuta la anexa nr. 3;
  2. Durata si numarul de inregistrare – se va completa cu data si numarul de inregistrare atribuite furnizorului de formare profesionala neautorizat de catre secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
  3. Denumirea furnizorului – se va complea cu denumirea furnizorului de formare profesionala neautorizat, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
  4. Datele de contact (adresa, telefon, fax, e-mail etc.) – se vor completa datele de contact actualizate;
  5. Forma de organizare – se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale in vigoare: societate reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie nationala/societate nationala/regie autonoma/cooperativa de credit/casa centrala/societate cooperativa/cooperativa agricola/institut national de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeana/societate cooperativa europeana/sucursala, persoana fizica autorizata (PFA), asociatie, fundatie etc.;
  6. Codul unic de inregistrare – se va completa, dupa caz, in functie de forma de organizare;
  7. Denumirea programului/programelor de formare profesionala – se vor enumera toate programele de formare profesionala, in cazul in care furnizorul de formare profesionala neautorizat desfasoara mai multe programe;
  8. Adresa/Adresele locului de desfasurare a programului de formare profesionala – se va completa cu adresele spatiilor in care se vor desfasura atat instruirea teoretica, cat si cea practica;
  10. Observatii – aceasta rubrica se completeaza numai la prima notificare – se va completa cu informatii referitoare la: numarul si denumirea programelor de formare profesionala desfasurate in ultimii 2 ani; numar de participanti la programele de formare profesionala desfasurate in ultimii 2 ani.


  Anexa nr. 2 - REGISTRUL NATIONAL al furnizorilor de formare profesionala transfrontalieri


  Judetul Data si numarul de inregistrare Denumirea furnizorului transfrontalier Nationalitatea Datele de contact Forma de organizare Codul unic de inregistrare etc. Denumirea programului/programelor de formare profesionala Adresa locului de desfasurare a programului de formare profesionala Durata programului de formare profesionala Observatii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
  1. Judetul – se va completa numele judetului unde furnizorul de formare profesionala a facut notificarea pentru programele de formare profesionala prestate in sistem transfrontalier;
  2. Data si numarul de inregistrare – se va completa cu data si numarul de inregistrare atribuite furnizorului de formare profesionala transfrontalier de catre secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
  3. Denumirea furnizorului transfrontalier – se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesionala transfrontalier, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
  4. Nationalitatea – se va completa cu nationalitatea declarata si sustinuta de dovezi de reprezentantul furnizorului traansfrontalier de formare profesionala;
  5. Datele de contact (adresa, telefon, fax, e-mail etc.) – se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesionala transfrontalier din tara de origine;
  6. Forma de organizare – se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale in vigoare specifice tarii de provenienta a furnizorului transfrontalier: societate reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie nationala/societate nationala/regie autonoma/cooperativa de credit/casa centrala/societate cooperativa/cooperativa agricola/institut national de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeana/societate cooperativa europeana/sucursala, persoana fizica autorizata (PFA), asociatie, fundatie etc.;
  7. Codul unic de inregistrare – se va completa, dupa caz, in functie de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa si denumirea institutiei din tara de origine care a atribuit codul unic de inregistrare;
  8. Denumirea programului/programelor de formare profesionala prestate in regim transfrontalier – in cazul in care furnizorul de formare profesionala deruleaza mai multe programe in acelasi timp, se va specifica denumirea fiecarui program;
  9. Adresa locului de desfasurare a programului de formare profesionala prestat in regim transfrontalier – se va completa cu adresele spatiilor in care se vor desfasura atat instruirea teoretica, cat si cea practica pentru fiecare program;
  10. Durata programului de formare profesionala – durata programului de formare profesionala trebuie sa fie exprimata in ore/program;
  11. Observatii – aceasta rubrica se completeaza numai la prima notificare – se va completa cu informatii referitoare la programul/programele de formare profesionala desfasurat(e) in regim transfrontalier in ultimii 3 ani in Romania, dupa cum urmeaza:
  a) numarul si denumirea acestora;
  b) locul de desfasurare (localitatea);
  c) numarul de participanti.


  Anexa nr. 3


  Nr. ............/...........................

  NOTIFICARE

  Catre
  COMISIA DE AUTORIZARE
  In atentia domnului/doamnei presedinte

  In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata,
  Institutia (denumirea completa si abreviata) .........................................................................., cu sediul in localitatea ........................................., str. .........................................................., nr. ..........., cod postal ........................., sectorul/judetul ............................................., tara ......................., cod unic de inregistrare (dupa caz) ................................., cod fiscal ................................, cont ........................................, deschis la ........................................, reprezentata prin ................................................, tel./fax ..........................................., e-mail .........................................., avand functia de ........................................, mentionez ca incepand cu data de ....................... vom desfasura urmatorul program de formare profesionala:
  1. Denumirea programului*) ........................................................
  2. Tipul programului**) ........................................................
  3. Durata programului ..........................
  4. Locul de desfasurare a programului:
  localitatea ............................, str. ................................................... nr. ......., cod postal ........................, sectorul/judetul ..............................
  5. Cod COR/Nomenclator ...................................
  6. Observatii ...............................................
  In sustinerea notificarii depun, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, urmatoarele documente:
  a) .............................................;
  b) .............................................;
  c) .............................................;
  d) ............................................;

  Data
  ..............................
  Semnatura reprezentantului legal
  ....................................
  L.S.

  -----
  *) Se completeaza, dupa caz, denumirea calificarii/ocupatiei sau "grupari de competente"
  **) Se completeaza, dupa caz, cu: initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare


  Anexa nr. 4


  Nr. ............/...........................

  NOTIFICARE

  Catre
  COMISIA DE AUTORIZARE
  In atentia domnului/doamnei presedinte

  In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata,
  Institutia (denumirea completa si abreviata) .........................................................................., cu sediul in localitatea ........................................., str. .........................................................., nr. ..........., cod postal ........................., sectorul/judetul ............................................., tara ......................., cod unic de inregistrare (dupa caz) ................................., cod fiscal ................................, cont ........................................, deschis la ........................................, reprezentata prin ................................................, tel./fax ..........................................., e-mail .........................................., avand functia de ........................................, mentionez ca incepand cu data de ....................... vom desfasura urmatorul program de formare profesionala:
  1. Denumirea programului*) ........................................................
  2. Tipul programului**) ........................................................
  3. Durata programului ..........................
  4. Locul de desfasurare a programului:
  localitatea ............................, str. ................................................... nr. ......., cod postal ........................, sectorul/judetul ..............................
  5. Cod COR/Nomenclator ...................................
  6. Observatii ...............................................
  In sustinerea notificarii depun, potrivit art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, urmatoarele documente:
  a) .............................................;
  b) .............................................;
  c) .............................................;
  d) ............................................;

  Data
  ...............................
  Semnatura reprezentantului legal
  ....................................
  L.S.

  ______
  *) Se completeaza, dupa caz, denumirea calificarii/ocupatiei sau "grupari de competente"
  **) Se completeaza, dupa caz, cu: initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare
  ______  ANEXA Nr 5 - DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat


  Subsemnata/Subsemnatul, ..........................................................., posesor al actului de identitate de tip ................ seria ....... nr. ..................... si CNP ....................................., reprezentant letgal al (nume, statut juridic) .........................................., CUI/Cod RPJFSP (Registrul persoanelor juridica faa scop patrimonial) ..................................................., in calitate de ......................................., avand Autorizatia nr. ...................................., pentru programul de formare profesionala .........................................., de tip ............................, cod COR/cod NC, eliberata de Comisia de autorizare a judetului .............................., la data de ........................., cunoscand prevederile legale ale art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca in perioada ........................................... programul se va desfasura in localitatea ................................, la adresa ................................................, folosind urmatorii formatori:
  - .................................................................., specialist/profesor, avand Certificatul cu recunoastere nationala nr. .......................;
  - ......................................................, specialist/profesor, avand Certificatul cu recunoastere antionala nr. ...........................
  Ma angajez ca in termen de 15 zile de la data prezentei sa pun la dispozitia comisiei care a acordat autorizarea, in copie legalizata, setul de documente care sa sustina cele declarate de mine pe propria raspundere.
  Mentionez ca examenul de absolvire al programului se va desfasura la data de ......................

  Data .......................
  Semnatura .......................


  Anexa nr. 6


  Nr. ........./.....................
  AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI
  Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesioala din ..........................

  ACORD
  ............................................................................. (denumirea furnizorului de formare profesionala)

  cu sediul in localitatea ......................................, str. .......................................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ......................., cod unic de inregistrare/cod fiscal, nr. de ordine in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor .........................................., primeste acordul, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, sa organizeze programul de ........................................................ pentru calificarea/ocupatia/gruparea de competente ..........................................., cod NC/COR ..............................

  Presedinte
  Comisia de autorizare
  .................................
  L.S.

  Data acordului .........................


  Anexa nr. 7


  SITUATIA privind programele de formare profesionala finalizate de furnizorii de formare profesionala neautorizati
  Anul ....... trimestrul ...........

  Judetul Denumirea furnizorului Datele de contact Denumirea programuli/programelor de formare profesionala Cod CAEN Durata in ore a programului de formare profesionala Numar de participanti (beneficiari) Pret/ora/cursant
  Intre 1-8 ore Intre 9-40 ore Intre 41-80 ore Peste 80 ore Total, din care: Tineri intre 16-25 de ani Adulti intre 56-64 de ani
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
  1. Judetul – se va completa numele judetului de unde furnizorul de formare profesionala a transmis situatia;
  2. Denumirea furnizorului – se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesionala neautorizat, asa cum rezulta din actul constitutiv sau, dupa caz, modificator: act aditional, hotararea AGA, decizia CA, act de infiintare, hotararea asociatului unic etc.;
  3. Datele de contact (adresa, telefon, fax, e-mail, etc.);
  4. Denumirea programului/programelor de formare profesionala;
  5. Cod CAEN – se va inscrie codul CAEN al activitatii pentru care se organizeaza programul de formare profesionala;
  6-9. Durata programului de formare profesionala – se va completa cu durata exprimata in ore, de exemplu "15 ore" se scrie in coloana 7;
  10-12. Numar participanti pe fiecare program de formare;
  13. Pret/ora/cursant – pretul platit de cursant se imparte la numarul de ore al programului de formare (se va inregistra numrul fara zecimale).

  NOTA

  Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 167/2013, care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 167/2013:
  "Art. II
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Calificari, vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. III
  (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesionala care desfasoara/presteaza servicii de formare profesionala in regim neautorizat au obligatia de a notifica organizarea de servicii de formare profesionala in conditiile prevazute la art. 24^3 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
  (2) In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al actelor normative in vigoare de punere in aplicare a acesteia:
  a) sintagma «Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei» se inlocuieste cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice»;
  b) sintagma «Ministerul Educatiei si Cercetarii» se inlocuieste cu sintagma «Ministerul Educatiei Nationale»;
  c) sintagma «directii judetene pentru dialog, familie si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti» se inlocuieste cu sintagma «agentii pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti»;
  d) sintagmele «Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor» si «Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor» se inlocuiesc cu sintagma «Autoritatea Nationala pentru Calificari».

  Art. IV
  (1) Obligatiile de cooperare administrativa ce rezulta din aplicarea prezentei legi se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale, Autoritatea Nationala pentru Calificari, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pietei interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
  (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autoritatii Nationale pentru Calificari, vor fi modificate si completate, in mod corespunzator, urmatoarele acte normative:
  a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calitatii si pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calitatii."  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG nr 14/2017 privind abrogarea OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr 135/2010 privind Codul de procedura penala, pentru si pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a L
  OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 13/2017
  Legea 58/2016 privind aprobarea OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative
  Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 217/2015 pentru modificarea si completarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omen
  Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale. Lege nr. 255/2013
  Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
  HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
  Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr. 50/2013
  Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Lege nr. 187/2012
  Legea 212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Legea 81/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si comb
  Legea 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Lege nr. 63/2012
  Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
  OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  Legea 230/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane. Lege nr. 230/2010
  Legea 93/2010 pentru aprobarea OUG nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal. Lege nr. 93/2010
  Drept administrativ. Volumul I. Editia 3
  Tofan Apostol Dana

  Pret: 69.9 lei
  59.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: