DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. Ordonanta 10/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 31 ianuarie 2013

Avand in vedere necesitatea desemnarii punctului national de contact in scopul schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, astfel cum acestea sunt prevazute de Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 288 din 5 noiembrie 2011,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Articolul 11^5 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitae regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Parea I, nr. 543 din 1 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11^5
(1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor are urmatoarele atributii principale:
a) raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor legale in domeniul evidentei permiselor de condeucere si certificatelor de inmatriculare, precum si al desfasurarii exemenelor pentru obtinerea permiselor de conducere;
b) elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor si cu echipamente informatice aferente activitatii de inmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere;

d) constituie, utilizeaza si actualizeaza Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
e) constituie, gestioneaza si administreaza Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate;
f) furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii publice, operatori economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general reglementate prin acte normative;
g) prelucreaza date referitaore la persoana, asigura monitorizaea si verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei acestora si raspunde de punerea in aplicare, impreuna cu celelalte institutii abilitate, a reglementarilor privind confidentialitaea si protectia acestor date;
h) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor baze de date, potrivit legii, si coopereaza pentru indeplinirea atributiilor sale, in conditiile legislatiei in vigoare, cu institutiile statului, cu institutii similare din strainatate si cu alte organisme internationale cu competenta in domeniu, cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice;
i) personalizeaza permisele de conducere si certificatele de inmatriculare, pe care le livreaza direct la domiciliile/sediile solicitantilor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, si produce placile cu numere de inmatriculare, potrivit actelor normative in vigoare;
j) asigura formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice de conducere, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
k) indeplineste functia de punct national de contact pentru Tratatul EUCARIS si Instrumentele PRUM schimbul de date privind vehiculele inmatriculate, calitate in care acorda accesul automat la datele proprii pentru autoritatile competente din statele Uniunii Europene sau membre EUCARIS, in conditiile instrumentelor juridice mentionate, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene sau membre EUCARIS. Desemnarea autoritatilor romane competente, in functie de competentele specifice pentru Tratatul EUCARIS si Instrumentele PRUM schimbul de date privind vehiculele inmatriculate, precum si stabilirea procedurilor si a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea carora se realizeaza comunicarea se stabilesc prin hotarare a Guvernului;
l) indeplineste functia de punct national de contact pentru Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privinde incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, calitate in care se acorda, in conditiile legii, accesul automat la datele privind vehiculele, proprietarii sau detinatorii vehiculelor pentru autoritatile competente din statele Uniunii Europene, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene. In calitaea de punct national de contact pentru Directiva 2011/82/UE, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor acorda accesul automat la datele privind vehiculele si la datele privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor pentru autoritatile competente dintr-un stat tert, precum si accesul autoritatilor romane competente la datele similare ale statului tert, in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana. Desemnarea autoritatilor romane competente se stabileste prin hotarare a Guvernului;
m) administreaza componenta nationala a platformei informatice EUCARIS.
(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(3) In sensul prezentei ordonante, prin Instrumentele PRUM se intelege Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 6 august 2008, Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicae a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.
(4) Plata cotizatiei privind participarea la Tratatul EUCARIS se face in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
(5) Plata cotizatiei privind utilizarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS se face de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Prezenta ordonanta transpune art. 4 alin. (3) din Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 288 din 5 noiembrie 2011.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
Ordin nr. 173/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de conducere
Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti
Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010
Legea 226/2010 pentru denuntarea Acordului dintre Romania si Spania privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto ale cetatenilor romani si spanioli, in scopul preschimbarii
Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul 1162/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010
Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, abogata
HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Legislatia contabilitatii. Cod 560. Actualizat la 15.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 22.9 lei
19.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: