DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 19/03/2007
Capitolul I - Dispozitii generale

1. Programele de reconversie/restructurare reprezinta ansamblul de masuri eligibile care prin realizarea lor conduc la adaptarea productiei la cerintele pietei.
1.1. Programele din cadrul restructurarii/reconversiei plantatiilor viticole sunt:
a) reconversia prin plantare pe acelasi amplasament ori pe alta parcela echivalenta ca suprafata de vita-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile prevazute in anexa nr. 3 la prezentele norme;
b) reamplasarea parcelelor situate in conditii nefavorabile pe alte amplasamente, care ofera conditii climatice si pedologice favorabile la nivelul aceleiasi suprafete;
c) modernizarea formei de conducere, a sistemului de sustinere si palisaj in plantatiile viticole, prin:
(i) instalarea/inlocuirea sistemului de sustinere;
(ii) modificarea distantelor de plantare intre randuri in vederea mecanizarii;
(iii) modernizarea formei de conducere a vitei-de-vie prin trecerea de la cultura joasa la cultura semiinalta si inalta in vederea optimizarii lucrarilor mecanizate.
1.2. Sumele forfetare care se acorda ca sprijin financiar pentru fiecare masura eligibila din programul de restructurare/reconversie sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
1.3. De sprijinul financiar pentru indeplinirea programelor cuprinse la pct. 1.1 beneficiaza solicitantii, persoane fizice sau juridice inscrise in Registrul plantatiilor viticole si in Registrul fermelor, care utilizeaza urmatoarele drepturi de plantare/replantare:
 • drepturi de plantare provenind de pe o rezerva;
 • drepturi de replantare individuale;
 • drepturi de replantare rezultate in urma defrisarii in cadrul planului individual.
  1.4. Lucrarile de executie in cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme.
  1.5. Programele prevazute la pct. 1.1 nu se aplica plantatiilor viticole in urmatoarele cazuri:
  1.5.1. plantatiilor viticole cu soiuri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de productie;
  1.5.2. plantatiilor viticole cu soiuri pentru struguri de masa;
  1.5.3. plantatiilor viticole cu hibrizi direct producatori interzisi;
  1.5.4. plantatiilor viticole care au beneficiat de fonduri provenite din proiecte comunitare pentru infiintare, restructurare/reconversie in ultimele zece campanii viticole.
  1.6. Amplasarea in conditii nefavorabile a parcelelor viticole se refera la acele parcele afectate de: inundatii, apa freatica la suprafata, soluri cu grad de saraturare ridicat sau compozitie fizico-mecanica nefavorabila; se considera cu amplasare nefavorabila si plantatiile situate in zonele supuse brumelor si ingheturilor tarzii de primavara sau care se manifesta timpuriu toamna, precum si parcelele pe care se constata alunecari de teren, plantate pe terase situate pe versanti care nu mai pot fi reamenajate si care au o expozitie necorespunzatoare.
  1.7. Acordarea sprijinului financiar pentru restructurare/reconversie necesita elaborarea de catre solicitanti a unui plan individual care contine un singur program de restructurare/reconversie prevazut la pct. 1.1, compus din una sau mai multe masuri eligibile care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
  a) termenul de executare a planului individual pentru fiecare program este de maximum 3 campanii viticole de la aprobare, cu exceptia reconversiei varietale prin defrisare si replantarea pe acelasi amplasament, care poate fi de pana la 5 campanii;
  b) termenul de executare a planului individual pentru fiecare program pentru care solicitantul beneficiaza de plata in avans este de maximum doua campanii viticole de la acordarea avansului, conform RCEE nr. 2220/1985.
  c) suprafata minima a planului individual este de 0,30 ha;
  d) suprafata minima a parcelei pentru restructurare/reconversie este de 0,30 ha;
  e) suprafata minima a parcelei rezultata dupa restructurare/reconversie este de 0,30 ha;
  f) suprafata maxima posibila pentru restructurare/reconversie pe an si solicitant este de 150 ha;
  g) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare sau realtoire sa fie in conformitate cu anexa nr. 3 la prezentele norme;
  h) materialul saditor folosit sa fie din categoria biologica admisa de legislatia in vigoare pentru infiintari de plantatii viticole;
  i) masurile eligibile prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme, care prin executarea lor sa conduca la finalizarea planului aprobat.


  Capitolul II - Planurile individuale

  2.1. Planul individual contine urmatoarele documente:
  a) dovada ca plantatia respectiva este inscrisa in Registrul plantatiilor viticole si in Registrul fermelor;
  b) memoriu justificativ care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice/juridice, scurta descriere a situatiei plantatiei viticole (varsta, suprafata, parcele, soiuri, numar butuci, productii medii la hectar, forma de conducere, sistem de sustinere);
  c) copie plan cadastral sau schita la scara a parcelelor initiale si finale, dupa caz;
  d) copie certificata "conform cu originalul" dupa titlul de proprietate, contract arenda, contract concesionare, contract inchiriere sau altele asemenea, dupa caz;
  e) acordul scris al proprietarilor pentru restructurarea/ reconversia parcelei/parcelelor viticole (sau acest acord sa fie prevazut in contracte de arenda, concesiune, inchiriere sau altele asemenea);
  f) declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca parcela supusa restructurarii/reconversiei nu face obiectul vreunui litigiu;
  g) situatie cu prezentarea masurilor eligibile de efectuat in cadrul planului;
  h) graficul de executie pentru fiecare lucrare/actiune, pe fiecare exercitiu financiar;
  i) copie "conform cu originalul" dupa documentele care privesc drepturile de plantare/replantare, daca este cazul;
  j) copie dupa declaratia de defrisare, autorizatia de plantare si altele asemenea, dupa caz, conform legislatiei in vigoare;
  k) pentru programul prevazut la pct. 1.1 lit. b) se va depune un studiu comparativ al conditiilor pedoecoclimatice intre vechiul amplasament si noua locatie, intocmit de persoane fizice/juridice autorizate;
  l) ultima declaratie de recolta pentru parcela supusa programului de restructurare/reconversie, acolo unde este cazul;
  m) declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care se angajeaza sa execute in totalitate masurile prevazute in planul depus.
  2.2. In vederea aprobarii, datele-limita pentru depunerea planurilor individuale la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti sunt:
  I. 30 aprilie 2007, pentru campania viticola 2006-2007;
  II. 30 iunie 2007, pentru campania viticola 2007-2008.
  2.3. Aprobarea prevazuta la pct. 2.2 se acorda numai in baza verificarii conformitatii documentatiei si ulterior efectuarii controlului in teren de catre o comisie formata din:
  a) inspectorul tehnic vitivinicol din judet;
  b) inspectorul teritorial al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole, denumit in continuare O.N.D.O.V.;
  c) reprezentantul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat pentru gestionarea Registrului Plantatiilor Viticole;
  2.3.1. Hotararea de aprobare a planului se comunica solicitantilor, in scris, in termen de 15 zile de la depunerea planului.
  2.3.2. Planurile individuale aprobate de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti pe baza raportului intocmit de comisia prevazuta la pct. 2.3 sunt centralizate si transmise la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru intocmirea planului national.
  2.4. Solicitantii sprijinului financiar ale caror planuri individuale nu au fost aprobate pot depune contestatii in termen de 10 zile de la comunicarea respingerii cererii la sediul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti. Comisia trebuie sa motiveze decizia de a nu acorda aprobarea.
  2.5. Comisia de solutionare a contestatiilor, alta decat cea prevazuta la pct. 2.3, formata din 3 reprezentanti ai directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, stabilita prin decizia directorului executiv, solutioneaza contestatiile in termen de 7 zile de la data depunerii, comunicand in scris solicitantilor hotararea comisiei.
  2.6. Planurile individuale, cu aprobarea prevazuta la pct. 2.2, insotite de cererea-tip de ajutor si de documentul de identitate financiara a solicitantului, se depun de catre solicitanti in vederea analizarii la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A.
  2.6.1. A.P.I.A. va anunta solicitantul in termen de 7 zile daca cererea de ajutor a fost acceptata sau, respectiv, in cazul unei documentatii incomplete, in vederea completarii dosarului. Solicitantul trebuie sa completeze documentatia cel mai tarziu pana la data de 31 mai 2007 pentru campania 2006-2007, respectiv 30 septembrie 2007 pentru campania 2007-2008.
  2.7. Receptia masurilor eligibile, cantitativa si calitativa, pentru programul prevazut in planul individual se face pana la data de 15 iunie 2007 pentru masurile realizate in cursul campaniei viticole 2006-2007, respectiv 1 noiembrie 2007 - 15 iunie 2008 pentru campania viticola 2007-2008, de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumita in continuare I.S.C.T.V., in calitate de organism delegat de A.P.I.A.; pentru receptia masurilor eligibile prevazute in plan, solicitantul de sprijin trebuie sa prezinte la I.S.C.T.V. declaratia de finalizare a masurilor eligibile.
  2.8. Dupa receptia fiecarei masuri prevazute la pct. 2.7 se face completarea dosarului depus la sucursalele judetene ale A.P.I.A. cu declaratia de finalizare a masurii si procesul-verbal de receptie finala intocmit de I.S.C.T.V., in vederea instrumentarii ulterioare a dosarului de catre A.P.I.A.


  Capitolul III - Acordarea sprijinului financiar din fonduri comunitare

  3.1. Pentru masurile eligibile in cadrul planului individual aprobat de restructurare/reconversie se acorda un sprijin financiar in suma forfetara, care provine din fondurile europene de garantare agricola - F.E.G.A., in conformitate cu art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole si art. 17 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1227/2000 privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, cu privire la potentialul de productie.
  La sprijinul acordat solicitantilor se adauga si indemnizatia privind pierderile de venituri, care se acorda incepand cu campania viticola 2007-2008.
  3.2. Pentru ca fiecare solicitant sa poata primi sprijinul financiar prevazut in cursul exercitiului financiar F.E.G.A., pana la 30 iunie anul urmator, trebuie indeplinite doua conditii:
  a) planul individual de restructurare/reconversie sa aiba aprobarea prevazuta la cap. II pct. 2.2, iar dosarele pentru solicitarea sprijinului sa fie inregistrate la sucursalele judetene A.P.I.A. sau a municipiului Bucuresti;
  b) masurile eligibile din cadrul planului individual sa fie realizate in termen, comunicate de solicitant printr-o declaratie de finalizare a masurii eligibile si receptionate conform procesului-verbal de receptie calitativa si cantitativa incheiat de I.S.C.T.V.
  3.2.1. Masurile finalizate din cadrul planurilor individuale au prioritate la plata fata de masurile a caror plata se solicita in avans. A.P.I.A. va achita sprijinul financiar acordat solicitantilor, in ordinea depunerii dosarelor.
  3.3. Cererea/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie se intocmeste pentru fiecare masura eligibila din cadrul planurilor individuale aprobate in cadrul aceluiasi exercitiu financiar si se distribuie gratuit solicitantilor prin sucursalele judetene si centrele locale ale A.P.I.A. sau a municipiului Bucuresti.
  3.4. Daca in cadrul verificarii se constata ca masura care a figurat in cererea de sprijin nu este executata in intregime, dar este de cel putin 80% din totalul suprafetei respective, in termen, ajutorul este virat dupa scaderea unei sume egale cu dublul ajutorului suplimentar aferent suprafetei nerealizate.
  3.4.1. Daca se constata ca solicitantul a realizat mai putin de 80% din suprafata supusa masurii eligibile, fara a beneficia de avans, A.P.I.A. nu va plati sprijinul solicitat.
  3.5. Daca solicitantul declara ca pastreaza parcela de pe vechiul amplasament timp de 3 campanii, in paralel cu realizarea programului de restructurare/reconversie pe noul amplasament, nu va beneficia de indemnizatia privind pierderea de venituri si se va angaja sa efectueze actiunea de defrisare pana la incheierea celei de a treia campanii viticole.
  3.6. Plata sprijinului financiar catre solicitant se poate face si in avans, incepand cu anul viticol 2007-2008, daca:
  a) se solicita, in baza planului aprobat, inainte de executarea masurii;
  b) masura este eligibila si executia acesteia sa fi inceput deja;
  c) solicitantul a constituit o garantie constand intr-o suma egala cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare masura din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 1227/2000.
  3.6.1. Cererea pentru acordarea sprijinului in avans va fi solutionata de catre A.P.I.A. in termen de 30 de zile.
  3.6.2. In cazul in care solicitantul renunta la cererea sa, cu privire la plata avansului, inainte de a se aproba cererea, A.P.I.A. va elibera 95% din suma constituita ca garantie, conform pct. 3.6 lit. c).
  3.6.3. In cazul in care solicitantul renunta la cererea sa, cu privire la plata avansului, dupa aprobarea cererii, A.P.I.A. va elibera 90% din suma constituita ca garantie, conform pct. 3.6 lit. c), numai dupa ce solicitantul va rambursa avansul, in cazul in care i-a fost deja virat.
  3.6.4. Daca se constata ca solicitantul a realizat mai putin de 80% din masurile eligibile cuprinse in cadrul planului individual, a carei plata a solicitat-o in avans, A.P.I.A. va retine garantia prevazuta la pct. 3.6 lit. c).
  3.6.5. Daca se constata ca solicitantul a realizat cel putin 80% din masurile eligibile cuprinse in cadrul planului individual, a carei plata a primit-o in avans, A.P.I.A. va elibera garantia prevazuta la pct. 3.6 lit. c) numai dupa ce va retine dublul sumei care constituie contravaloarea masurilor nerealizate din cadrul planului individual.
  3.7. In cazul acordarii avansului, garantia prevazuta la pct. 3.6 lit. c) se elibereaza de catre A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declaratiei de finalizare a masurii si a procesului-verbal de receptie cantitativa emis de I.S.C.T.V.
  3.8. In vederea intocmirii conforme a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa solicitantul va pune la dispozitie I.S.C.T.V. toate documentele necesare din care sa rezulte executarea corespunzatoare a tuturor actiunilor tehnice cuprinse in cadrul fiecarei masuri eligibile, conform planului individual aprobat.
  3.9. Plata sprijinului comunitar pentru campania viticola 2006-2007 se face in lei, la cursul de schimb din data de 1 iulie 2006 si, respectiv, din data de 1 iulie 2007 pentru campania 2007-2008, publicat in Banca Centrala Europeana conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1913/2006 continand modalitatile de aplicare a regimului agromonetar al euro in sectorul agricol si care modifica anumite regulamente.
  3.10. Plata fiecarei masuri eligibile se face in cadrul exercitiului financiar in care a fost finalizata, pe baza declaratiei de finalizare a masurii si a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa intocmit in urma verificarilor pe teren de catre I.S.C.T.V.
  3.11. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.


  ANEXA Nr. 1 la norme


  +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦      ¦        ¦                       ¦            ¦   SPRIJIN   ¦ INDEMNIZATIE ¦
  ¦ PROGRAM  ¦TIPUL DE DREPT ¦        MASURI ELIGIBILE        ¦  MATERIAL SADITOR  ¦  FINANCIAR/HA  ¦PENTRU PIERDERI¦
  ¦      ¦        ¦                       ¦            ¦- SUMA FORFETARA -¦DE VENITURI/HA ¦
  +------------+---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, cartare agrochimica si pedologica,¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦fertilizare cu ingrasaminte de baza,     ¦      -      ¦  2.625 Euro  ¦    -    ¦
  ¦      ¦ - drepturi de ¦pregatirea terenului inclusiv dezinsectia   ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦  plantare  +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦      ¦provenind de pe¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦  o rezerva  ¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      +---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, cartare agrochimica si pedologica,¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦fertilizare cu ingrasaminte de baza,     ¦      -      ¦  2.625 Euro  ¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦pregatirea terenului inclusiv dezinsectia   ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ - drepturi de +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦Reconversia ¦ replantare  ¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦        ¦
  ¦ Soiurilor ¦ individuale ¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      +---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, defrisare, cartare agrochimica  ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦si pedologica, fertilizare cu ingrasaminte  ¦      -      ¦  3.000 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦ - drepturi de ¦de baza, pregatirea terenului inclusiv    ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ replantare  ¦dezinsectia                  ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ rezultate in +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦ 1.800 Euro  ¦
  ¦      ¦urma defrisarii¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦ (600 Euro x ¦
  ¦      ¦  in cadrul  ¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------¦ 3 campanii) ¦
  ¦      ¦  planului  ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦ individual  +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  +------------+---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, cartare agrochimica si pedologica,¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦fertilizare cu ingrasaminte de baza,     ¦      -      ¦  2.625 Euro  ¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦pregatirea terenului inclusiv dezinsectia   ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ - drepturi de +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦      ¦  plantare  ¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦provenind de pe¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦  o rezerva  ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      +---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, cartare agrochimica si pedologica,¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦fertilizare cu ingrasaminte de baza,     ¦      -      ¦  2.625 Euro  ¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦pregatirea terenului inclusiv dezinsectia   ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦Reamplasarea¦ - drepturi de +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦ parcelelor ¦ replantare  ¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦ individuale ¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      +---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, defrisare, cartare agrochimica si ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦pedologica, fertilizare cu ingrasaminte de  ¦      -      ¦  3.000 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦ - drepturi de ¦baza, pregatirea terenului inclusiv      ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ replantare  ¦dezinsectia                  ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦ rezultate in +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦ 1.800 Euro  ¦
  ¦      ¦urma defrisarii¦Plantare, instalarea tutorilor in vederea   ¦Vite altoite certificate¦  5.775 Euro  ¦ (600 Euro x ¦
  ¦      ¦  in cadrul  ¦formarii tulpinii, material saditor      +------------------------+------------------¦ 3 campanii) ¦
  ¦      ¦  planului  ¦                       ¦ Vite altoite standard ¦  5.025 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦ individual  +----------------------------------------------+------------------------+------------------¦        ¦
  ¦      ¦        ¦Instalare sistem de sustinere, conducere si  ¦      -      ¦  3.750 Euro  ¦        ¦
  ¦      ¦        ¦palisaj                    ¦            ¦         ¦        ¦
  +------------+---------------+----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Proiectare, instalarea/inlocuirea sistemului ¦      -      ¦  3.975 Euro  ¦    -    ¦
  ¦      ¦        ¦de sustinere, conducere si palisaj      ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Modificarea distantelor de plantare intre   ¦      -      ¦  1.500 Euro  ¦    -    ¦
  ¦Modernizarea¦        ¦randuri in vederea mecanizarii        ¦            ¦         ¦        ¦
  ¦      ¦        +----------------------------------------------+------------------------+------------------+---------------¦
  ¦      ¦        ¦Modernizarea formei de conducere a vitei de  ¦            ¦         ¦ 1.200 Euro  ¦
  ¦      ¦        ¦vie prin trecerea de la cultura joasa la   ¦      -      ¦  2.025 Euro  ¦ (600 Euro x ¦
  ¦      ¦        ¦cultura semiinalta si inalta in vederea    ¦            ¦         ¦ 2 campanii) ¦
  ¦      ¦        ¦optimizarii lucrarilor mecanizate       ¦            ¦         ¦        ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
    ANEXA Nr. 2 la norme


  
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦ ¦             ¦                 PROGRAME RECONVERSIE/RESTRUCTURARE                 ¦
  ¦ ¦             +-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦ ¦             ¦  Reconversia soiurilor  ¦ Reamplasarea parcelelor ¦        Modernizarea         ¦
  ¦ ¦             +---------------------------+---------------------------+---------------------------------------------¦
  ¦ ¦             ¦- drepturi de¦- drepturi de¦ - drepturi ¦- drepturi de¦Modificarea¦ Modernizarea formei ¦      ¦
  ¦ ¦  LUCRARI DE EXECUTIE  ¦ plantare  ¦ replantare ¦ de plantare ¦ replantare ¦distantelor¦de conducere a vitei ¦Instalarea/¦
  ¦ ¦             ¦provenind de ¦ rezultate ¦provenind de ¦ rezultate ¦de plantare¦de vie prin trecerea ¦inlocuirea ¦
  ¦ ¦             ¦pe o rezerva;¦  in urma  ¦pe o rezerva;¦  in urma  ¦  intre  ¦ de la cultura joasa ¦sistemului ¦
  ¦ ¦             ¦- drepturi de¦ defrisarii ¦- drepturi de¦ defrisarii ¦randuri, in¦la cultura semiinalta¦  de   ¦
  ¦ ¦             ¦ replantare ¦ in cadrul ¦ replantare ¦ in cadrul ¦ vederea ¦  si inalta, in  ¦ sustinere ¦
  ¦ ¦             ¦ individuale ¦ planului  ¦ individuale ¦ planului  ¦mecanizarii¦ vederea optimizarii ¦      ¦
  ¦ ¦             ¦       ¦ individual ¦       ¦ individual ¦      ¦lucrarilor mecanizate¦      ¦
  +--+-------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------------------------¦
  ¦0 ¦      1      ¦       2       ¦       3       ¦           4           ¦
  +--+-------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------------------------¦
  ¦1 ¦Proiectare plantatii   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦     x     ¦   x   ¦
  ¦ ¦de vii          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦2 ¦Cartare agrochimica si  ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦     x     ¦   -   ¦
  ¦ ¦pedologica        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦3 ¦Fertilizare cu      ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦     x     ¦   -   ¦
  ¦ ¦ingrasaminte de baza   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦4 ¦Pregatirea terenului,  ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     -     ¦   -   ¦
  ¦ ¦inclusiv dezinsectia   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦5 ¦Plantare (densitate medie¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     -     ¦   -   ¦
  ¦ ¦de 4000 vite/ha)     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦6 ¦Material  ¦Certificat  ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     -     ¦   -   ¦
  ¦ ¦saditor  +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦ ¦      ¦Standard   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     -     ¦   -   ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦7 ¦Defrisare        ¦   -   ¦   x   ¦   -   ¦   x   ¦   x   ¦     -     ¦   -   ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦8 ¦Sistem de sustinere,   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     -     ¦   x   ¦
  ¦ ¦conducere si palisaj   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦9 ¦Instalarea tutorilor in ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   -   ¦     x     ¦   -   ¦
  ¦ ¦vederea formarii tulpinii¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦           ¦      ¦
  +--+-------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+---------------------+-----------¦
  ¦10¦Indemnizatia pentru   ¦   -   ¦   x   ¦   -   ¦   x   ¦   -   ¦     x     ¦   -   ¦
  ¦ ¦pierderi de venituri   ¦       ¦(3 campanii) ¦       ¦(3 campanii) ¦      ¦  (2 campanii)   ¦      ¦
  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
    ANEXA Nr. 3 la norme - Lista soiurilor de vin eligibile pentru realizarea programelor de reconversie/restructurare


  +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦ REGIUNEA VITICOLA ¦       SOIURI ALBE       ¦    SOIURI ROSII    ¦  SOIURI AROMATE  ¦
  ¦crt.¦          ¦                    ¦              ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 1. ¦Podisul      ¦Chardonnay, Feteasca alba,       ¦              ¦           ¦
  ¦  ¦Transilvaniei   ¦Feteasca regala, Riesling, Sauvignon, ¦Pinot noir         ¦Muscat Ottonel    ¦
  ¦  ¦          ¦Traminer roz, Pinot gris        ¦              ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦  ¦          ¦Grasa de Cotnari, Francusa, Feteasca  ¦              ¦           ¦
  ¦  ¦          ¦alba, Sauvignon, Traminer roz, Aligote,¦Babeasca neagra, Cabernet  ¦Tamaioasa romaneasca,¦
  ¦ 2. ¦Dealurile Moldovei ¦Galbena de Odobesti, Cramposie     ¦Sauvignon, Feteasca neagra, ¦Busuioaca de Bohotin,¦
  ¦  ¦          ¦selectionata, Feteasca regala,     ¦Merlot, Pinot noir     ¦Muscat Ottonel, Sarba¦
  ¦  ¦          ¦Riesling, Chardonnay, Zghihara de Husi ¦              ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 3. ¦Dealurile Munteniei¦Chardonnay, Feteasca alba, Feteasca  ¦Cabernet Sauvignon,     ¦Muscat Ottonel, Negru¦
  ¦  ¦si Olteniei    ¦regala, Riesling, Sauvignon, Cramposie ¦Feteasca neagra, Merlot,  ¦aromat, Tamaioasa  ¦
  ¦  ¦          ¦selectionata, Pinot gris        ¦Pinot noir, Burgund mare,  ¦romaneasca, Busuioaca¦
  ¦  ¦          ¦                    ¦Negru de Dragasani, Novac  ¦de Bohotin      ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 4. ¦Banat       ¦Chardonnay, Feteasca alba, Feteasca  ¦Cabernet Sauvignon,     ¦Muscat Ottonel    ¦
  ¦  ¦          ¦regala, Riesling, Sauvignon, Pinot gris¦Feteasca neagra, Merlot,  ¦           ¦
  ¦  ¦          ¦                    ¦Pinot noir, Burgund mare  ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 5. ¦Crisana si     ¦Feteasca regala, Furmint, Mustoasa de ¦Cabernet Sauvignon, Cadarca,¦Muscat Ottonel,   ¦
  ¦  ¦Maramures     ¦Maderat, Riesling, Sauvignon,     ¦Feteasca neagra, Merlot,  ¦Tamaioasa romaneasca ¦
  ¦  ¦          ¦Traminer roz, Pinot gris        ¦Pinot noir, Burgund mare  ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 6. ¦Colinele Dobrogei ¦Chardonnay, Feteasca alba, Feteasca  ¦Cabernet sauvignon,     ¦Tamaioasa romaneasca,¦
  ¦  ¦          ¦regala, Riesling, Sauvignon, Cramposie ¦Feteasca neagra, Merlot,  ¦Muscat Ottonel    ¦
  ¦  ¦          ¦selectionata, Pinot gris, Aligote   ¦Pinot noir         ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 7. ¦Terasele Dunarii  ¦Chardonnay, Feteasca alba, Feteasca  ¦Burgund mare, Cabernet   ¦     -     ¦
  ¦  ¦          ¦regala, Riesling, Sauvignon, Pinot gris¦sauvignon, Merlot, Pinot  ¦           ¦
  ¦  ¦          ¦                    ¦Noir, Feteasca neagra    ¦           ¦
  +----+-------------------+---------------------------------------+----------------------------+---------------------¦
  ¦ 8. ¦Nisipuri si alte  ¦Feteasca regala, Riesling, Aligote   ¦Cabernet Sauvignon,     ¦     -     ¦
  ¦  ¦terenuri favorabile¦                    ¦Feteasca neagra, Pandur   ¦           ¦
  ¦  ¦din sudul tarii  ¦                    ¦              ¦           ¦
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
    Poate fi de interes si:
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
  Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, legea nr. 32/2007
  Legea privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 231/2005
  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, oug nr. 148/2007
  Lege pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, legea nr. 10/2008
  Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008
  Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate, 2008
  Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura, oug nr. 41/2008
  Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
  OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
  Hotarare nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura
  Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor
  Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
  Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
  HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
  Legea nr. 72/2002, legea zootehniei


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: