DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma nr. 9/2008 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 22/08/2008

Banca Nationala a Romaniei

Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (5) lit. a) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, in temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006,

Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.
Art. I
Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului;". 2. La articolul 3, litera g) a alineatului (1) si literele a) si d) ale alineatului (2) se abroga. 3. Articolul 9 se abroga. 4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta norma.

Art. II
(1) Entitatile care in urma aplicarii prevederilor prezentei norme nu mai indeplinesc cerintele privind nivelul minim al fondurilor proprii sau pe cele referitoare la limitele prevazute la art. 6 si 7 din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare, a caror determinare se face in functie de fondurile proprii, vor intreprinde masurile necesare pentru a se incadra in cerintele stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.
(2) In perioada de 3 luni prevazuta la alin. (1), nivelul fondurilor proprii ale institutiilor financiare nebancare in cauza nu poate scadea sub nivelul inregistrat conform datelor din formularul de raportare la data ultimei raportari trimestriale la Banca Nationala a Romaniei, diminuat prin aplicarea prevederilor prezentei norme.
(3) In perioada de 3 luni prevazuta la alin. (1), nivelurile indicatorilor calculati in functie de fondurile proprii, prevazuti la art. 6 si 7 din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2006, inregistrate de institutiile financiare nebancare in cauza nu pot depasi nivelurile inregistrate la data ultimei raportari trimestriale la Banca Nationala a Romaniei, respectiv calculate pe baza nivelului fondurilor proprii nediminuate prin aplicarea prevederilor prezentei norme.


ANEXA (Anexa la Norma nr. 16/2006)

  FORMULAR DE CALCUL SI RAPORTARE A NIVELULUI FONDURILOR PROPRII 


  Denumirea institutiei financiare nebancare: ................................. 
  Data raportarii: ............................................................ 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                     Elemente luate in calcul                     ¦Nr.¦Valoare¦
¦                                                      ¦rd.¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Capital social subscris si varsat/capital de dotare                            ¦ 1 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital),¦ 2 ¦    ¦
¦integral incasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni                  ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezerva legala                                               ¦ 3 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezervele statutare sau contractuale                                    ¦ 4 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Alte rezerve, cu exceptia celor incluse in capitalul suplimentar, destinate majorarii capitalului social  ¦ 5 ¦    ¦
¦sau acoperirii pierderilor si inregistrate in situatiile financiare publicabile              ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului   ¦ 6 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Total (rd. 1 la rd. 6)                                           ¦ 7 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezultatul reportat reprezentand pierdere                                 ¦ 8 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezultatul exercitiului financiar curent reprezentand pierdere                       ¦ 9 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire                            ¦10 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare                      ¦11 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Valoarea neamortizata a concesiunilor, patentelor, licentelor, marcilor si altor drepturi si active    ¦12 ¦    ¦
¦similare, neincluse in fondul comercial                                  ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Valoarea neta a fondului comercial                                     ¦13 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Avansuri aferente imobilizarilor necorporale                                ¦14 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Actiuni proprii rascumparate in vederea reducerii capitalului social                    ¦15 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Valoarea operatiunilor efectuate in conditii de favoare (daca este cazul)                 ¦16 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Total (rd. 8 la rd. 16)                                          ¦17 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Capital propriu (rd. 7 - rd. 17)                                      ¦18 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezerve si fonduri speciale constituite potrivit reglementarilor speciale aplicabile            ¦19 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale si a altor reevaluari efectuate potrivit legii      ¦20 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Imprumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispozitia institutiilor financiare nebancare, ¦21 ¦    ¦
¦asimilate, potrivit legii, imprumuturilor subordonate                           ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Alte elemente, de natura fondurilor si/sau rezervelor, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4   ¦22 ¦    ¦
¦alin. 2*)                                                 ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Capital suplimentar (total rd. 19 la rd. 22)                                ¦23 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Sume reprezentand participatii in alte entitati, care depasesc 10% din capitalul social al acestora din  ¦24 ¦    ¦
¦urma, creditele subordonate si alte creante de aceeasi natura fata de respectivele entitati        ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Fonduri proprii (rd. 18 + rd. 23 - rd. 24)                                 ¦25 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦Alte elemente care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. 2, din care:              ¦22 ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦- .....................                                          ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦- .....................                                          ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+-------¦
¦- .....................                                          ¦  ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Conducatorul institutiei financiare nebancare,             Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
..............................................             .................................................
    (numele, prenumele si semnatura)                     (numele, prenumele si semnatura)
                                              Intocmit
                                    .................................................
                                        (numele, prenumele si telefonul)
 
  ___________ 
  *) Defalcarea elementelor de la randul 22. 


Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
Ordin nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania
OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de adm
Circulara nr. 26/2012 privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2012
Circulara BNR nr. 25/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2012
Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010
OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015
Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

Pret: 18.9 lei
16.1 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: