DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Metodologie pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor romi, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 11/10/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului isi propune ca politica educationala asigurarea echitatii in educatie, in ceea ce priveste accesul egal la toate formele de invatamânt, dar si in ceea ce priveste calitatea educatiei pentru toti copiii, fara discriminare generata de originea etnica sau de limba materna.
(2) Imbunatatirea calitatii educatiei copiilor romi reprezinta o prioritate prevazuta in Strategia Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor, precum si in Strategia de dezvoltare a invatamântului preuniversitar.
(3) Inspectoratele scolare judetene si unitatile de invatamânt preuniversitar din intreaga tara vor promova cu prioritate principiile scolii incluzive. Scoala incluziva este o scoala prietenoasa si democratica, ce valorifica diversitatea culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati fara discriminare si fara excludere generate de originea etnica, deficientele fizice sau mentale, originea culturala sau socioeconomica, limba materna.
(4) Prevenirea si eliminarea fenomenului de segregare scolara constituie o conditie imperativa pentru implementarea principiilor scolii incluzive.


Capitolul II - Analiza segregarii


Art. 2
(1) Segregarea este o forma grava de discriminare si are drept consecinta accesul inegal al copiilor la o educatie de calitate, incalcarea exercitarii in conditii de egalitate a dreptului la educatie, precum si a demnitatii umane.
(2) Constituie segregare scolara a elevilor romi separarea fizica a elevilor apartinând etniei rome in grupe/clase/cladiri/scoli/alte facilitati, astfel incât procentul elevilor apartinând etniei rome din totalul elevilor din scoala/clasa/grupa este disproportionat in raport cu procentul pe care copiii romi de vârsta scolara il reprezinta in totalul populatiei de vârsta scolara in respectiva unitate administrativ-teritoriala.
(3) Nu constituie segregare situatia in care se constituie grupe/clase/scoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, in scopul predarii in limba romani sau in sistem bilingv (de exemplu: româna-romani/maghiara-romani).

Art. 3
Segregarea are consecinte educationale si sociale negative, cum ar fi:
a) dificultati in a atrage elevii in sistemul de educatie - grad ridicat de nescolarizare;
b) incapacitatea de a mentine elevii in sistemul de educatie - grad ridicat de abandon scolar;
c) incapacitatea de a atrage si a mentine profesorii calificati in scolile respective, fapt care afecteaza calitatea educatiei;
d) incapacitatea de a pregati elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de scolarizare;
e) mentinerea prejudecatilor si stereotipurilor, deopotriva la nivelul populatiei majoritare si al celei de romi;
f) contributia la formarea unor reprezentari negative privind capacitatea scolii de a genera progres social.

Art. 4
Sunt considerate practici care conduc la segregare situatii, precum:
a) scolarizarea copiilor romi in scoli segregate rezidential, adica in scoli din cadrul sau aflate lânga un cartier "compact" de romi si fara o alta scoala in apropiere, in care toti elevii sau un procent foarte mare sunt romi;
b) indrumarea si directionarea deliberata a copiilor romi catre gradinite/scoli segregate din cadrul sau de lânga cartierele locuite de romi, in conditiile in care sunt accesibile gradinite/scoli mixte;
c) plasarea tuturor copiilor care nu au frecventat gradinita in aceeasi clasa I;
d) plasarea deliberata in cadrul unei scoli mixte a elevilor romi in grupe/clase/cladiri/alte facilitati destinate doar lor;
e) separarea care rezulta din practici, precum: plasarea intr-o singura clasa a copiilor care s-au inscris târziu la scoala sau pastrarea intacta de clase de romi când copiii sunt transferati de la o gradinita sau scoala segregata intr-o scoala mixta;
f) plasarea in grupe/clase/scoli separate a copiilor romi diagnosticati ca având dificultati de invatare/copii cu cerinte educationale speciale (CES).


Capitolul III - Prevenirea si eliminarea segregarii


Art. 5
Prevenirea si eliminarea segregarii se realizeaza prin actiuni, precum:
a) formarea grupelor/claselor mixte in invatamântul prescolar, primar si gimnazial. Organizarea claselor mixte se realizeaza in mod obligatoriu, incepând din anul scolar 2007-2008, la clasele I si a V-a; pentru celelalte clase, organizarea mixta se realizeaza progresiv;
b) interzicerea practicii de separare permanenta in grupe/clase/scoli a elevilor romi, invocându-se studiul disciplinelor de limba romani si/sau istoria si traditiile romilor;
c) colaborarea cu un mediator scolar sau alt reprezentant al comunitatii pentru realizarea recensamântului scolar; incurajarea parintilor romi sa-si inscrie copiii din timp la scoala;
d) rezervarea unui numar de locuri in toate clasele pentru inscrierile târzii (demers justificat prin evidenta copiilor care urmeaza sa se inscrie la scoala);
e) utilizarea in comun a spatiilor scolare si a dotarilor existente de catre toti prescolarii, respectiv elevii romi sau neromi;
f) asigurarea transportului elevilor la scoli cu o alta majoritate etnica, in special pentru copiii din comunitatile segregate rezidential;
g) incetarea practicilor de repartizare a elevilor romi in grupe/clase/unitati de invatamânt special si de invatamânt special integrat, prin diagnosticarea abuziva si neprofesionista a elevilor romi ca fiind persoane cu dificultati de invatare/CES.


Capitolul IV - Masuri/Planuri de desegregare


Art. 6
(1) Unitatile de invatamânt preuniversitar si inspectoratele scolare judetene vor analiza cazurile in care procentul copiilor romi din totalul elevilor din scoala este disproportionat in raport cu procentul pe care copiii romi de vârsta scolara il reprezinta in totalul populatiei de vârsta scolara din respectiva unitate administrativ-teritoriala si vor initia un plan de masuri in vederea desegregarii.
(2) Pentru identificarea si descrierea initiala a fenomenului de segregare prezent in unitatile de invatamânt preuniversitar se vor folosi indicatorii mentionati in cap. I din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Planurile de masuri se vor aplica incepând cu anul scolar 2007-2008. Masurile propuse vor fi adaptate fiecarei situatii in parte.
(4) Acest plan va cuprinde demersuri privind:
a) realizarea unor planuri de dezvoltare institutionala care sa promoveze principiile scolii incluzive;
b) formarea colectivelor mixte de elevi la toate nivelurile de educatie, inclusiv prin facilitarea transferului scolar si asigurarea transportului elevilor;
c) utilizarea in comun a spatiilor scolare si a dotarilor existente. Daca intr-o unitate administrativa din mediul rural exista mai multe scoli de nivel similar (I-VIII), scoli cu o distributie etnica sau socioeconomica omogena a elevilor, ciclul primar se va desfasura in una (sau mai multe) dintre unitatile scolare in clase eterogene etnic si socioeconomic, iar ciclul gimnazial se va desfasura in cealalta (celelalte) unitate (unitati) scolara(e), de asemenea, in clase eterogene. Pe lânga desegregare, prin gruparea scolilor in perechi sau in retele mai largi se realizeaza si egalizarea accesului la infrastructura, dotarile scolare si resursele umane existente in plan local;
d) elaborarea si implementarea unor coduri de conduita si aplicarea de masuri disciplinare care sa reglementeze faptele de discriminare survenite din partea personalului sau a elevilor. Politica scolii in acest sens si procedurile respective trebuie sa fie clare, coerente, consecvent aplicate si sa presupuna atât sanctiuni, cât si o abordare constructiva;
e) formarea cadrelor didactice in ceea ce priveste educatia interculturala si nediscriminatorie, metodele de predare diferentiata si activ-participativa;
f) cooptarea in scoli a cadrelor didactice rome care sa asigure predarea curriculumului specific (limba romani si istoria romilor);
g) formarea si angajarea consilierilor scolari si a mediatorilor scolari romi;
h) revizuirea periodica a materialelor didactice ajutatoare, actiune derulata impreuna cu cadrele didactice;
i) oferirea unui curriculum intercultural care sa incurajeze elevii sa reflecteze si sa analizeze critic modul in care actioneaza prejudecatile si discriminarea;
j) promovarea identitatii etnice a romilor in scolile mixte, inclusiv prin curriculum;
k) oferirea de ore suplimentare de recuperare pentru copiii care intâmpina dificultati in procesul de invatare; unitatile scolare vor asigura programe scolare de dupa-amiaza pentru elevii care au nevoie de recuperare scolara ca urmare a faptului ca au fost scolarizati in medii educationale cu o calitate redusa a educatiei;
l) informarea comunitatilor locale despre calitatea educatiei in scolile mixte si implicarea tuturor parintilor, romi si neromi, in deciziile scolii;
m) sprijinirea financiara/materiala a elevilor care provin din familii cu venituri foarte mici si mici.

Art. 7
Având in vedere ca procesul de desegregare este unul complex, planurile de masuri trebuie elaborate si implementate pe baza acordului si prin colaborare cu parintii si autoritatile locale.

Art. 8
In situatiile de exceptie in care inspectoratele scolare judetene sustin cu argumente solide ca desegregarea scolilor segregate pe criteriul rezidential nu este posibila incepând cu anul scolar 2007-2008, acestea vor lua masuri pentru imbunatatirea calitatii educatiei in scolile respective. Aceste masuri cuprind, dar nu se limiteaza la actiuni cum ar fi:
a) imbunatatirea infrastructurii;
b) dotarea cu material didactic si echipamente (inclusiv calculatoare si conectare la internet);
c) asigurarea de cadre didactice calificate;
d) organizarea de cursuri de formare pentru cadre didactice si directori;
e) incadrarea mediatorului scolar;
f) luarea unor masuri de suport pentru elevi: scoala de dupaamiaza, program "A doua sansa", consiliere scolara, profesori de sprijin;
g) elaborarea de curriculum la decizia scolii, adaptat specificului local si cultural;
h) infiintarea unor structuri asociative consultative ale parintilor si elevilor etc.


Capitolul V - Raportarea cazurilor de segregare si a masurilor de desegregare


Art. 9
(1) In cadrul raportarii anuale privind starea invatamântului si calitatea in educatie, inspectoratele scolare judetene vor raporta intr-o sectiune separata rezultatele obtinute in implementarea planurilor de eliminare a segregarii.
(2) Raportul se va axa pe descrierea indicatorilor de incluziune scolara prevazuti in cap. II din anexa nr. 3 la ordin.
(3) Raportul anual de progres privind eliminarea segregarii in unitatile de invatamânt preuniversitar se trimite la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala management invatamânt preuniversitar si Directia generala pentru invatamântul in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul - pâna la data de 1 august a fiecarui an.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 10
In termen de 5 zile de la data aprobarii ordinului, Directia generala management invatamânt preuniversitar il transmite inspectoratelor scolare judetene pentru informare si punere in aplicare.

Art. 11
In termen de 5 zile de la primirea ordinului, inspectoratele scolare judetene il distribuie tuturor unitatilor de invatamânt preuniversitar din subordine pentru informare si punere in aplicare.

Art. 12
Unitatile de invatamânt preuniversitar analizeaza fenomenul de segregare existent in scoala, pe baza indicatorilor de incluziune mentionati in anexa nr. 3 la ordin, si, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia, intocmesc si inainteaza pentru centralizare la inspectoratele scolare judetene un raport scris in acest sens, insotit de planul privind masurile de desegregare.

Art. 13
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului, inspectoratele scolare judetene centralizeaza situatia unitatilor de invatamânt preuniversitar segregate din judet si planurile de desegregare si inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala management invatamânt preuniversitar un raport privind situatia unitatilor de invatamânt preuniversitar segregate din judet, insotit de planurile de masuri privind desegregarea, atât la nivel de judet, cât si pentru fiecare scoala.

Art. 14
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului infiinteaza un grup de lucru permanent, alcatuit din specialisti din minister si ai ONG-urilor, care va analiza rapoartele primite si va elabora norme metodologice si programe comprehensive pentru eradicarea segregarii scolare si a efectelor acesteia pe termen lung.

Art. 15
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin directiile sale de specialitate, pe baza situatiilor centralizate de la nivel judetean, include in baza de date nationala informatii specifice privind situatia unitatilor de invatamânt preuniversitar care se confrunta cu fenomenul de segregare scolara, precum si planurile de masuri privind desegregarea.
(2) In baza acestor date se va realiza un raport anual de progres, parte a Raportului anual privind starea invatamântului, care va avea in vedere demersurile intreprinse la nivel local/central pentru combaterea segregarii si realizarea incluziunii scolare.
(3) Raportul anual de progres privind masurile pentru combaterea segregarii in invatamântul românesc va fi prezentat public pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, urmând ca la sfârsitul fiecarui an calendaristic, daca este necesar, sa fie readaptata strategia de desegregare pentru anul care urmeaza.

Art. 16
Incalcarea dispozitiilor prezentei metodologii atrage raspunderea disciplinara, in conformitate cu art. 115 si 116 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala, potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 17
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va elabora programe de finantare nationala pentru punerea in aplicare a prezentului ordin si va solicita sprijinul autoritatilor locale pentru sustinerea financiara a acestor demersuri.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: