DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea votului uninominal
Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, legea nr. 35/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 13/03/2008
Titlul I - Alegerea Camerei Deputatilor si a SenatuluiCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul titlu stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului.

Art. 2
In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. afis electoral - apel, declaratie, fotografie si alt material sub forma tiparita, utilizat de competitorii electorali in scop de informare si propaganda electorala;
2. alegator - orice cetatean al Romaniei cu drept de vot si care a implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;
3. alegeri - in cazul in care nu se face alta mentiune, actiuni de desemnare a membrilor Camerei Deputatilor si Senatului;
4. alegeri parlamentare - alegeri pentru desemnarea membrilor Camerei Deputatilor si Senatului ale Parlamentului Romaniei;
5. alegeri generale - orice tip de alegeri care au loc intr-o singura zi, pe intreg teritoriul tarii;
6. alegeri anticipate - alegeri organizate in cazul dizolvarii inainte de termen a organului ales;
7. alianta electorala - asociere intre partide politice si/sau aliante politice si/sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in scopul participarii la alegeri, inregistrata la organismul electoral competent potrivit prezentului titlu;
8. alianta politica - asociere intre partide politice pe baza unui protocol de asociere inregistrat la Tribunalul Bucuresti, potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completarile ulterioare;
9. circumscriptie electorala - unitate administrativ-teritoriala - judet sau municipiul Bucuresti - sau circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara tarii, in care se organizeaza alegeri si la nivelul careia se atribuie mandate, in functie de rezultatele alegerilor;
10. colegiu uninominal - subunitate a unei circumscriptii electorale, in care este atribuit un singur mandat;
11. birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national, la nivel de circumscriptie electorala si la nivel de sectie de votare;
12. oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel, insa avand rolul de a contribui la buna organizare si desfasurare a alegerilor din Circumscriptia Electorala Bucuresti, inclusiv prin totalizarea rezultatului alegerilor la nivel de sector;
13. campanie electorala - perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
14. candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator, in conditiile in care candidatura sa este declarata definitiva de catre organismul electoral corespunzator, potrivit prezentului titlu;
15. candidat independent - persoana care participa la alegeri pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator si care se autopropune pentru aceasta, fiind sustinuta de un anumit numar de alegatori, in conditiile in care candidatura sa este declarata definitiva de catre organismul electoral corespunzator, potrivit prezentului titlu;
16. competitori electorali - partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile legal constituite ale cetatenilor apartinand unei minoritati nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale, care inainteaza propuneri de candidatura, precum si candidatii independenti;
17. contestatie - cale de atac prin care orice parte interesata - cetateni, candidati, competitori electorali - solicita birourilor electorale abilitate sau instantelor judecatoresti competente respectarea prevederilor mentionate ca atare in prezentul titlu;
18. desemnarea candidatilor - procedura de adoptare de catre partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi;
19. domiciliu - adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta principala si care este inscrisa in actul de identitate;
20. resedinta - adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu si care este mentionata in actul de identitate;
21. lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
22. lista de sustinatori - lista cuprinzand unele date personale si semnaturile alegatorilor care sustin o anumita propunere de candidatura pentru inscrierea acesteia in alegeri;
23. observator intern - reprezentant al unei organizatii neguvernamentale legal constituite, care are ca obiect principal de activitate apararea democratiei si a drepturilor omului, acreditat pentru a observa procesul electoral de catre autoritatea competenta, potrivit prezentului titlu. Respectivul reprezentant nu poate fi membru al unui partid politic;
24. observator international - reprezentant al unei organizatii sau institutii straine acreditat pentru a observa procesul electoral de catre Autoritatea Electorala Permanenta;
25. perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale ale acestora sunt aduse la cunostinta publica prin publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa expirarea tuturor termenelor pentru contestatii si raspunsuri la acestea;
26. propunere de candidatura - act de inscriere in competitia electorala a persoanei care doreste sa concureze in alegeri pentru castigarea unui mandat, in conditiile in care este propusa si sustinuta de un concurent electoral sau se autopropune si este sustinuta de un anumit numar de alegatori, in conformitate cu prevederile prezentului titlu;
27. prag electoral - procentajul minim din voturile valabil exprimate separat pentru Camera Deputatilor si Senat sau numarul minim de colegii uninominale in care se situeaza pe primul loc in ordinea numarului de voturi valabil exprimate, pentru un partid politic, o alianta politica sau electorala, necesar pentru a intra in procesul de distribuire a mandatelor;
28. incompatibilitate - situatie, prevazuta in Constitutia Romaniei, republicata, in care o persoana nu poate fi deputat sau senator;
29. minoritate nationala - acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale;
30. frauda electorala - orice actiune ilegala care are loc inaintea, in timpul sau dupa incheierea votarii ori in timpul numararii voturilor si incheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorilor si crearea de avantaje concretizate prin voturi si mandate in plus pentru un partid politic, o alianta politica, o alianta electorala sau un candidat independent;
31. registrul electoral - o baza de date centralizata in care sunt inscrisi toti cetatenii romani, inclusiv cei cu domiciliul in strainatate, care au implinit varsta de 18 ani, cu drept de vot. Inregistrarea cetatenilor cu domiciliul in strainatate se va face pe baza evidentei existente la Directia generala de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, utilizate la eliberarea pasapoartelor de tip CRDS;
32. act de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul tip CRDS, iar in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar;
33. intampinare - cale de atac prin care orice parte interesata - cetateni, candidati, competitori electorali - solicita unei autoritati publice sau unui birou electoral care a emis actul atacat respectarea prevederilor prezentului titlu;
34. alegeri partiale - alegeri organizate in cazul anularii alegerilor intr-o circumscriptie electorala, precum si in cazul in care un mandat de deputat sau de senator a devenit vacant.

Art. 3
(1) Alegerile parlamentare in Romania se desfasoara cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret si liber exprimat al votului, in conditiile prezentului titlu.
(2) Cetatenii romani au dreptul de vot si de a fi alesi, indiferent de rasa, sex, nationalitate, origine etnica, limba vorbita, religie, opinie politica, avere sau de origine sociala, in conditiile prezentului titlu.
(3) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate beneficiaza de aceleasi drepturi privind participarea la alegeri ca orice cetatean roman, conform dispozitiilor prezentului titlu.
(4) Cetatenii romani au dreptul de vot de la varsta de 18 ani, daca aceasta varsta a fost implinita pana in ziua alegerilor inclusiv.
(5) Nu au dreptul de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Art. 4
(1) Fiecare alegator are dreptul la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si la un singur vot pentru alegerea Senatului.
(2) Fiecare alegator isi exprima votul personal. Exercitarea votului in numele altui alegator este interzisa.
(3) Votul exercitat in cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului in care voteaza un alegator este interzis.
(4) Participarea cetatenilor la alegeri se face pe baza liberului consimtamant al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegator pentru a-l determina pe acesta sa participe sau sa nu participe la alegeri.

Art. 5
(1) Deputatii si senatorii se aleg in colegii uninominale constituite potrivit prevederilor art. 11, prin scrutin uninominal, potrivit principiului reprezentarii proportionale.
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitori.
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.
(4) Numarul locuitorilor care se ia in calcul este cel rezultat in urma ultimului recensamant al populatiei, publicat de Institutul National de Statistica.

Art. 6
Alegerile se desfasoara intr-o singura zi care poate fi numai duminica.

Art. 7
(1) Aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor se face cu cel putin 90 de zile inainte de ziua votarii prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului privind data alegerilor.
(2) Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua votarii si se incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.

Art. 8
(1) Fiecare alegator isi exercita dreptul de vot in sectia de votare in a carei lista electorala este inscris, de pe raza localitatii in care isi are domiciliul sau resedinta, cu exceptia candidatilor care pot vota la una dintre sectiile de votare din cadrul colegiului uninominal unde candideaza.
(2) Cetatenii romani cu drept de vot, cu domiciliul sau resedinta in strainatate, isi exercita dreptul de vot in una dintre sectiile de votare din acea tara in care isi au domiciliul sau resedinta, in conditiile prezentului titlu.
(3) Personalul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare isi exercita dreptul de vot la sectia de votare constituita pe langa misiunea diplomatica sau oficiul consular la care isi desfasoara activitatea. Acesta va fi inscris in lista electorala suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si va putea vota pe baza pasaportului diplomatic sau a pasaportului de serviciu.

Art. 9
(1) Organizatiile cetatenilor apartinand unei minoritati nationale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care nu au obtinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, la un mandat de deputat, daca au obtinut, pe intreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 10% din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.
(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.
(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care sunt de utilitate publica si care prezinta Biroului Electoral Central o lista de membri cuprinzand un numar de cel putin 15% din numarul total al cetatenilor care, la ultimul recensamant, s-au declarat ca apartinand minoritatii respective.
(4) Daca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3) este mai mare de 20.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 20.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din judetele tarii si in municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.
(5) Lista membrilor se intocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, codul numeric personal, data nasterii, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata sa depuna si o declaratie pe propria raspundere, prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor, precum si faptul ca lista a fost intocmita in vederea participarii la alegerile parlamentare din anul respectiv.
(6) In sensul prezentului titlu, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prevazute la alin. (1)-(3), le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice in procesul electoral.
(7) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri propunand candidati comuni cu doua sau mai multe organizatii; in acest caz, daca niciun candidat comun nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizatiile care au propus candidati in comun un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (1), candidatului care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
(8) Prevederile alin. (1) nu se aplica organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a participat la alegeri intr-o alianta electorala.
(9) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) se acorda peste numarul total de deputati rezultat din norma de reprezentare.
(10) Organizatiile prevazute la alin. (1)-(3) pot participa la alegeri si pot depune candidaturi numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.
(11) Prin exceptie de la prevederile art. 29 alin. (2), organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot depune aceeasi candidatura pentru Camera Deputatilor in mai multe colegii uninominale. O organizatie a unei minoritati nationale poate propune acelasi candidat pentru mai multe colegii uninominale apartinand diferitelor circumscriptii electorale, numai in conditiile in care propune un singur candidat la nivel national si doar pentru alegerea Camerei Deputatilor.


Capitolul II - Circumscriptiile electorale, colegiile uninominale si organismele electorale


Art. 10
Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscriptii electorale la nivelul celor 41 de judete, o circumscriptie in municipiul Bucuresti si o circumscriptie separata pentru romanii cu domiciliul in afara Romaniei. Numarul total al circumscriptiilor electorale este de 43. Denumirea si numerotarea circumscriptiilor electorale sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul titlu.

Art. 11
(1) In cadrul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare, dupa cum urmeaza:
a) numarul colegiilor uninominale pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat se determina prin raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevazute la art. 5 alin. (2) si (3), la care se adauga un colegiu de deputat, respectiv de senator pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul colegiilor de deputat dintr-o circumscriptie electorala sa fie mai mic de 4, iar cel de senator, mai mic de 2;
b) numarul de locuitori avut in vedere la calculul numarului de colegii uninominale care se delimiteaza in cadrul fiecarui judet este cel prevazut la art. 5 alin. (4).
(2) Delimitarea colegiilor uninominale se face tinand cont de urmatoarele reguli:
a) o circumscriptie electorala poate fi compusa numai din colegii uninominale intregi;
b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie sa se afle pe teritoriul unuia si aceluiasi judet sau al municipiului Bucuresti;
c) pe teritoriul unei localitati pot fi delimitate, de regula, doar colegii uninominale intregi;
d) un colegiu uninominal poate cuprinde, de regula, una sau mai multe localitati intregi;
e) in municipiul Bucuresti, colegiile uninominale nu trebuie sa depaseasca limitele administrativ-teritoriale dintre cele 6 sectoare;
f) in circumscriptia electorala speciala pentru cetatenii romani cu domiciliu in afara granitelor Romaniei se vor forma 4 colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si doua colegii uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografica a celor 4 colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a celor doua colegii uninominale pentru Senat va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, conform hotararii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proportionalitatii reprezentarii parlamentare, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu;
g) in cadrul unei circumscriptii electorale, delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si pentru alegerea Senatului se face astfel incat marimea acestora, calculata in numar de locuitori, sa fie de asa natura incat cel mai mare colegiu uninominal sa fie cu cel mult 30% mai mare decat cel mai mic colegiu uninominal, in conditiile in care sunt respectate prevederile lit. a)-e);
h) intotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format dintr-un numar intreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, intregi si alaturate, din cadrul aceleiasi circumscriptii electorale.

Art. 12
(1) Prima delimitare a colegiilor uninominale va fi efectuata prin hotarare a Guvernului, conform hotararii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proportionalitatii reprezentarii parlamentare, in termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu.
(2) Delimitarea colegiilor uninominale se actualizeaza de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Operatiunea de delimitare se actualizeaza dupa fiecare recensamant al populatiei, cu cel putin 12 luni inainte de alegerile parlamentare la termen, prin emiterea unei hotarari a Autoritatii Electorale Permanente, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi facuta decat daca fata de delimitarea anterioara a aparut o variatie pozitiva sau negativa de minimum 10% din populatia respectivului colegiu uninominal.

Art. 13
(1) Pentru organizarea procesului electoral functioneaza in mod permanent Autoritatea Electorala Permanenta, care emite hotarari, decizii si instructiuni. In perioada organizarii alegerilor se formeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie la nivel judetean, al municipiului Bucuresti, oficii electorale de sector, in cazul municipiului Bucuresti, si un birou electoral de circumscriptie externa pentru cetatenii romani cu domiciliul in afara granitelor Romaniei, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Art. 14
(1) La nivel national se constituie un Birou Electoral Central, format din 3 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care participa la alegeri, conform legii, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.
(2) Desemnarea celor 3 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, in cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti dintre judecatorii in exercitiu ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Ora si locul sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu o zi inainte de ziua desfasurarii, partidelor politice parlamentare si se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti are dreptul sa participe cate un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte si de prim-magistratul-asistent ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de investire.
(3) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, comunicati in scris de catre acestea. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investire. In aceasta organizare Biroul Electoral Central indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentului titlu.
(4) In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, in scris, Biroului Electoral Central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea in Biroul Electoral Central se face in ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi ramase definitive din colegiile uninominale.
(6) In cazul in care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi numar de candidaturi, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza.
(7) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal intocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri in Biroul Electoral Central.
(8) Competitorii electorali care desemneaza reprezentanti in Biroul Electoral Central potrivit prevederilor alin. (3) si (4) pot desemna si cate un loctiitor al acestora. Loctiitorul poate inlocui, cu aceleasi drepturi si obligatii, titularul respectiv numai cand acesta nu poate participa la sedintele Biroului Electoral Central.
(9) In componenta prevazuta la alin. (1) Biroul Electoral Central adopta, in termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.
(10) Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, iar statisticienii necesari, de catre Institutul National de Statistica.

Art. 15
(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste aplicarea unitara a dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre birourile electorale de circumscriptie;
b) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri, si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat dupa constituirea acestora;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezentul titlu;
d) face publicatiile si afisarile prevazute de prezentul titlu cu privire la candidaturi;
e) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numarul de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale; comunica situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire, comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum si Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune;
f) stabileste, pe baza proceselor-verbale transmise de birourile electorale de circumscriptie, lista partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale care au intrunit si care nu au intrunit pragul electoral si comunica birourilor electorale de circumscriptie si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare, aceste liste;
g) anuleaza alegerile dintr-o sectie de votare in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin frauda electorala;
h) poate dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un colegiu uninominal in situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale;
i) totalizeaza rezultatul national, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale constituite la nivele inferioare;
j) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii Albe a Alegerilor;
k) stabileste, la nivel national, numarul de mandate ce revin in fiecare circumscriptie electorala fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, candidat independent care participa in alegeri in conditiile prezentului titlu;
l) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a intrunit conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza;
m) trimite spre publicare rezultatele finale ale alegerilor catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial";
n) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, in baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national;
o) indeplineste orice alte atributii ce le revin potrivit prezentului titlu.
(2) In cazul in care pentru solutionarea unei contestatii sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecator din Biroul Electoral Central. Asemenea verificari nu se pot face in ziua alegerilor.
(3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru frauda electorala se poate face numai de catre competitorii electorali care au participat la alegeri in colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei si numai daca se stabileste ca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central se poate face numai pana la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizeaza un nou scrutin in sectiile de votare unde s-a constatat frauda electorala. Biroul de circumscriptie electorala impreuna cu autoritatile publice locale vor asigura buna desfasurare a noului scrutin, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului titlu. Pana la obtinerea noilor rezultate se suspenda operatiunile electorale privind numararea voturilor si constatarea rezultatelor.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentului titlu, Biroul Electoral Central adopta hotarari care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotararile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
(5) Hotararile Biroului Electoral Central se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa 48 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.

Art. 16
(1) La nivelul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale, se constituie un birou electoral de circumscriptie, format din 3 judecatori, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 9 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, conform prezentului titlu, in circumscriptia electorala respectiva. Biroul electoral de circumscriptie pentru circumscriptia electorala pentru cetatenii cu domiciliul in afara Romaniei are sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Desemnarea celor 3 judecatori se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la inceperea perioadei electorale, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai tribunalului judetean, respectiv ai Tribunalului Bucuresti pentru Circumscriptia Electorala Bucuresti si pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara tarii. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte, ce constituie actul de investire. In termen de 24 de ore de la desemnare, judecatorii, prin vot secret, aleg presedintele biroului electoral de circumscriptie si loctiitorul acestuia. Din acel moment biroul astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentului titlu, urmand a fi completat cu reprezentantul Autoritatii Electorale Permanente, reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu.
(3) In termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu vor comunica, in scris, respectivului birou electoral de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor in biroul electoral. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(4) Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente vor fi desemnati de catre aceasta prin hotarare, in 24 de ore de la desemnarea judecatorilor.
(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, ai aliantelor politice, ai aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in conditiile prezentului titlu in biroul electoral de circumscriptie se face aplicand in mod corespunzator prevederile art. 14 alin. (3) - (6).
(6) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se face prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 14 alin. (3) - (6).
(7) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti pe functii, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului.
(8) In 24 de ore de la desemnarea magistratilor, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri vor comunica in scris numele reprezentantilor lor in oficiul electoral.
(9) In 24 de ore de la desemnarea magistratilor, Autoritatea Electorala Permanenta comunica numele reprezentantilor ei, desemnati prin hotarare, in fiecare oficiu electoral.
(10) Oficiile electorale se vor completa prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (5), in 24 de ore de la comunicarile realizate de competitorii electorali.

Art. 17
(1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
a) vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare, urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul circumscriptiei;
b) inregistreaza candidaturile depuse la nivelul circumscriptiei si constata ramanerea definitiva a acestora;
c) comunica, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, Biroului Electoral Central, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu reprezentare in Parlament prin grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, celelalte partide politice, aliante politice si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus candidati la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscriptiei, cat si numarul de candidaturi depuse de acestea;
d) fac publicatiile si afisarile prevazute de prezentul titlu cu privire la candidaturi;
e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale in care functioneaza; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezentul titlu;
f) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT", formularele pentru incheierea proceselor-verbale, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;
g) stabilesc mandatele ce revin, la nivelul circumscriptiei, fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, candidat independent care participa in alegeri in conditiile prezentului titlu, in conformitate cu prevederile art. 48;
h) elibereaza candidatilor declarati alesi certificatul doveditor al alegerii;
i) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce compun circumscriptia electorala in care functioneaza si rezultatul alegerilor la nivelul circumscriptiei electorale in care functioneaza, precum si intampinarile, contestatiile si proceseleverbale primite de la birourile electorale judetene;
j) indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit prezentului titlu;
k) aduc la cunostinta publica, in termen de 48 de ore de la constituire, numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente ale fiecarui colegiu uninominal.
(2) Hotararile biroului electoral de circumscriptie se aduc la cunostinta in sedinta publica.
(3) Oficiile electorale de sector au urmatoarele atributii:
a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in sectoarele la nivelul carora functioneaza si vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare;
b) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe teritoriul sectorului la nivelul caruia functioneaza;
c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT", formularele pentru incheierea proceselor-verbale, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral;
d) totalizeaza rezultatul alegerilor, conform proceselorverbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare din subordine pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea deputatilor si pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea senatorilor de pe teritoriul sectorului la nivelul caruia functioneaza si transmit rezultatele catre Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti caruia i se subordoneaza;
e) inainteaza biroului electoral de circumscriptie caruia i se subordoneaza procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, de pe raza sectorului respectiv, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
f) in termen de 24 de ore de la implinirea termenului prevazut la alin. (1) lit. c), oficiul electoral de sector le va comunica presedintilor sectiilor de votare care sunt partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament prin grup parlamentar propriu, celelalte partide politice si aliante politice care au depus candidati la nivelul colegiilor uninominale, precum si numarul de candidaturi depuse de acestea, in scopul completarii birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(4) Hotararile oficiului electoral de sector se aduc la cunostinta in sedinta publica.


Capitolul III - Sectiile de votare si birourile electorale ale sectiilor de votare


Art. 18
(1) Pentru organizarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului se infiinteaza Registrul sectiilor de votare, administrat de catre Autoritatea Electorala Permanenta, cuprinzand delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de pe teritoriul Romaniei.
(2) In cadrul localitatilor delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefectii si cu directiile judetene ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
(3) Numerotarea sectiilor de votare se stabileste la nivelul fiecarei circumscriptii electorale, incepand cu localitatea resedinta de judet si continuand cu cele din municipii, celelalte orase si apoi din comune in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege.
(4) Prefectii comunica Autoritatii Electorale Permanente, pentru inregistrarea in Registrul sectiilor de votare, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de la nivelul circumscriptiei electorale.
(5) Sectiile de votare raman fixe, cu exceptia modificarilor ce necesita actualizarea. Modificarile de orice natura, inclusiv cele intervenite in structura unitatilor administrativ-teritoriale sau in planul urbanistic al localitatilor, se comunica de indata Autoritatii Electorale Permanente.
(6) Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) in localitatile cu populatie de peste 1.500 de locuitori, cate o sectie de votare la 1.000 -1.500 de locuitori;
b) in localitatile cu populatie sub 1.500 locuitori, o singura sectie de votare;
c) se pot organiza sectii de votare si in satele sau grupele de sate cu populatie pana la 1.000 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km fata de sediul sectiei de votare din resedinta comunei.
(7) Primarii si secretarii comunelor, oraselor sau municipiilor, precum si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor vor asigura toate datele, informatiile si sprijinul necesar pentru indeplinirea de catre prefecti a obligatiilor prevazute la alin. (5).
(8) Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza una sau mai multe sectii de votare pentru alegatorii care au domiciliul in strainatate. In afara sectiilor de votare prevazute la alin. (1) pot fi organizate, cu acordul guvernului din tara respectiva, sectii de votare si in alte localitati decat cele in care isi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Alegatorii care au domiciliul intr-un alt stat decat Romania isi exercita dreptul de vot la una din sectiile de votare din acea tara in care isi au domiciliul, constituite in conditiile prezentului titlu.

Art. 19
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt, de regula, magistrati sau juristi, precum si din 7 membri.
(2) Desemnarea juristilor se face in sedinta publica, cu 15 zile inainte de ziua votarii, de catre presedintele tribunalului in sedinta publica anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti, dintre magistrati sau alti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care vor participa la tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a altor juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea in liste, in vederea tragerii la sorti, se va face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele persoanelor in cauza sa fie in localitatea in care isi are sediul biroul electoral al sectiei de votare sau cat mai aproape de aceasta.
(3) In lista prevazuta la alin. (2) vor fi trecuti numai juristi care nu fac parte din niciun partid politic si din nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si nu sunt rude pana la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidati.
(4) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata, la propunerea prefectului cu avizul Autoritatii Electorale Permanente, cu alte persoane cu o reputatie buna in localitate, care nu fac parte din niciun partid politic si din nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si care nu sunt rude pana la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidati.
(5) Lista propusa de prefect va cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului. Lista va contine: numele, prenumele, adresele, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse. Lista va fi insotita de declaratii pe propria raspundere ale persoanelor propuse, privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (4).
(6) Gruparea in lista a persoanelor, in vederea tragerii la sorti, se va face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele acestor persoane sa fie situate in apropierea sediului biroului electoral al sectiei de votare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului judetean. Procesul-verbal constituie actul de investitura. Atat lista intocmita de presedintele tribunalului, cat si lista intocmita de prefect vor fi avizate de catre Autoritatea Electorala Permanenta pe baza analizei experientei anterioare ca presedinti si loctiitori de presedinti de birou electoral de sectie de votare reiesita din analiza proceselor-verbale semnate si predate de acestia birourilor electorale de circumscriptie sau oficiilor electorale, dupa caz.
(7) Presedintele tribunalului va desemna pe presedintele biroului electoral al sectiei de votare si pe loctiitorul acestuia. In termen de 48 de ore de la desemnarea acestora, comunica biroului electoral judetean despre aceasta.
(8) In termen de doua zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (7), competitorii electorali sunt obligati sa comunice la biroul electoral de circumscriptie reprezentantii in fiecare birou electoral al sectiei de votare sub forma unei liste ce trebuie sa cuprinda urmatoarele: numarul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, mijlocul de contact - telefon, fax, e-mail. Un competitor electoral poate avea intr-un birou electoral al sectiei de votare cel mult 3 reprezentanti.
(9) In termen de 3 zile de la comunicarea reprezentantilor competitorilor electorali de catre acestia, biroul electoral de circumscriptie completeaza, in prezenta reprezentantilor competitorilor electorali, birourile electorale ale sectiilor de votare cu cei 7 reprezentanti ai acestora aplicand corespunzator prevederile art. 14 alin. (3) - (6). Cu aceasta ocazie se incheie cate un proces-verbal semnat de presedintele biroului electoral de circumscriptie pentru fiecare birou al sectiei de votare. Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora. La solicitarea scrisa a reprezentantilor competitorilor electorali li se pune la dispozitie o copie certificata a fiecarui proces-verbal.
(10) In termen de doua zile de la incheierea termenului de completare a birourilor sectiilor de votare biroul electoral de circumscriptie comunica prin intermediul prefectilor la fiecare primarie componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare aflate in raza acestora.
(11) Reprezentantii in birourile electorale ale sectiilor de votare ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu nu pot primi alte atributii decat cele prevazute de prezentul titlu.

Art. 20
Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc de la Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative prin intermediul primarilor in termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral al sectiei de votare doua copii ale listelor electorale permanente, una dintre copii afisand-o intr-un loc vizibil pentru a putea fi consultata de alegatori; copia afisata nu contine codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate;
b) primesc, pe baza de proces-verbal, de la biroul electoral de circumscriptie, buletinele de vot pentru alegatorii ce urmeaza sa voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT", formularele de procese-verbale si alte materiale necesare votarii, cat si doua buletine de vot anulate, cate unul pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe care le va afisa intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare alegerilor;
c) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;
d) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii;
e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
f) inainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau oficiului electoral de sector procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate impreuna cu contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera, precum si listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare, indosariate pe tipuri de liste;
g) predau, cu proces-verbal, judecatoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale utilizate in desfasurarea votarii;
h) elibereaza fiecarui reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din componenta biroului cate o copie dupa fiecare proces-verbal, certificata de presedintele biroului electoral al sectiei de votare;
i) elibereaza, la cererea observatorilor organizatiilor neguvernamentale, cat si a reprezentantilor presei acreditati pe langa respectivele sectii de votare, prin presedintele sectiei de votare, cate o copie a fiecarui proces-verbal care consemneaza rezultatul alegerilor in sectia respectiva;
j) furnizeaza, in ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui calendar de termene stabilit de catre Biroul Electoral Central.

Art. 21
(1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri.
(2) Contestatiile se depun la si se solutioneaza de catre organismul electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care functioneaza biroul la care se refera contestatia sau de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea data este definitiva.


Capitolul IV - Registrul electoral, listele electorale si cartile de alegator
SECTIUNEA 1 Registrul electoral

Art. 22
(1) Registrul electoral reprezinta o baza de date centralizata in care sunt inscrisi toti cetatenii romani, inclusiv cei cu domiciliul in strainatate, care au implinit varsta de 18 ani, cu drept de vot. Inregistrarea cetatenilor cu domiciliul in strainatate se va face pe baza evidentei existente la Directia generala de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, utilizate la eliberarea pasapoartelor de tip CRDS.
(2) Registrul electoral pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania este structurat pe judete, municipii, orase, comune, iar pentru cei cu domiciliul in strainatate, pe tari si localitati.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta intocmeste, pastreaza si actualizeaza in permanenta, pana la data de 31 martie a fiecarui an, Registrul electoral. La nivelul fiecarui judet si sector al municipiului Bucuresti, Registrul electoral care cuprinde alegatorii cu domiciliul sau resedinta pe teritoriului unitatii administrativ-teritoriale este pastrat si actualizat de catre biroul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente.
(4) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si Directia generala de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pun la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente datele si informatiile necesare intocmirii si actualizarii Registrului electoral.
(5) Datele care se inscriu in Registrul electoral pentru fiecare alegator sunt urmatoarele:
a) data nasterii;
b) codul numeric personal;
c) tara in care isi are domiciliul sau resedinta;
d) adresa de domiciliu;
e) adresa de resedinta;
f) seria si numarul cartii de alegator;
g) seria si numarul actului de identitate.
(6) Odata inscris in Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegatorul poate sa adreseze Autoritatii Electorale Permanente o cerere pentru inscrierea sa cu adresa de resedinta.
(7) Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, precum si cetatenii romani cu domiciliul in tara aflati temporar in strainatate, la cererea lor, se inscriu in Registrul electoral cu datele corespunzatoare ultimei adrese de domiciliu sau de resedinta.

Art. 23
(1) Persoanele decedate se radiaza din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidenta a populatiei, in termen de 24 de ore.
(2) Persoanele care si-au pierdut cetatenia romana se radiaza din Registrul electoral, pe baza comunicarii Ministerului Justitiei, in termen de 24 de ore de la primirea acesteia.
(3) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiaza din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidenta a populatiei, in termen de 24 de ore.

Art. 24
(1) Datele si informatiile continute in Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.
(2) Orice persoana inscrisa in Registrul electoral poate solicita informatii numai cu privire la datele personale care sunt continute in acesta.
(3) Intampinarile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din Registrul electoral se fac la biroul teritorial judetean al Autoritatii Electorale Permanente competent, acesta fiind obligat sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(4) Contestatiile impotriva dispozitiilor date se solutioneaza, in cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul. SECTIUNEA a 2-a Listele electorale

Art. 25
Listele electorale cuprind cetatenii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare.

Art. 26
(1) Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul national se intocmesc de catre primarul comunei, orasului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza datelor si informatiilor cuprinse in Registrul electoral si comunicate primarului de catre biroul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente care functioneaza la nivelul judetului pe teritoriul caruia se afla localitatea. Listele electorale permanente ce cuprind cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate se intocmesc de catre Autoritatea Electorala Permanenta si vor sta la baza delimitarii sectiilor de votare ce vor fi organizate in strainatate.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc pe localitati si cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza in localitatea pentru care ele au fost intocmite.
(3) Listele electorale permanente se intocmesc la comune, pe sate si, dupa caz, strazi, iar la orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi si, dupa caz, blocuri.
(4) Listele electorale permanente vor cuprinde, in ordinea numarului imobilelor in care locuiesc alegatorii, numele si prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, seria si numarul cartii de alegator, numarul circumscriptiei electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau, dupa caz, al colegiului uninominal si numarul sectiei de votare.
(5) Listele electorale permanente se intocmesc in 3 exemplare oficiale, se semneaza de primar si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si se pastreaza in 3 registre speciale cu file detasabile, din care unul de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, unul de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care au fost intocmite si unul de Autoritatea Electorala Permanenta.
(6) Listele electorale se intocmesc si se fac publice pana cel tarziu cu 45 de zile inaintea zilei alegerilor.
(7) Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale. Intampinarile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se fac la primarul localitatii sau la reprezentanta diplomatica, aceasta fiind obligata sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(8) Contestatiile impotriva dispozitiilor date se depun in termen de 5 zile de la comunicare si se solutioneaza, in cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul. Pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara tarii contestatiile se depun la Tribunalul Bucuresti.
(9) Primarul sau membrul desemnat al reprezentantelor diplomatice este obligat sa comunice judecatoriei si Autoritatii Electorale Permanente orice modificare in listele electorale.
(10) Doua copii ale exemplarului oficial al listei electorale permanente pastrat de secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau la sediul misiunii diplomatice, conform art. 20 lit. a), vor fi inaintate birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin grija primarului sau a unei persoane desemnate de seful misiunii diplomatice, in termen de 24 de ore de la constituirea acestora.
(11) Modificarile intervenite dupa trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se comunica judecatoriei si biroului electoral al sectiei de votare in termen de 24 de ore.

Art. 27
(1) Listele electorale suplimentare se intocmesc in cazurile prevazute de prezentul titlu si vor cuprinde elementele prevazute la art. 26 alin. (4). Listele se semneaza de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost intocmite.
(2) In lista electorala suplimentara vor fi trecute, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca domiciliaza pe raza sectiei de votare respective, insa au fost omise din lista. Persoanele respective pot vota numai in baza actului de identitate si a cartii de alegator.
(3) Intampinarile formulate cu privire la listele suplimentare se solutioneaza de catre biroul electoral al sectiei de votare, prin hotarare. SECTIUNEA a 3-a Cartile de alegator

Art. 28
(1) Exercitarea dreptului de vot in alegeri se face numai pe baza actului de identitate si a cartii de alegator, eliberata in conditiile prezentului titlu. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota si fara carte de alegator.
(2) Modelul cartii de alegator va fi stabilit prin hotarare a Guvernului in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu.
(3) Cartea de alegator se intocmeste de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
(4) Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai catre titular si sub semnatura acestuia, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
(5) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor vor indeplini obligatiile ce le revin conform alin. (3) si (4), in colaborare cu Autoritatea Electorala Permanenta, si pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.
(6) Eliberarea cartii de alegator neridicate poate fi efectuata numai catre titular si sub semnatura acestuia si de catre biroul electoral al sectiei de votare, in ziua votarii, alegatorilor care, pana in acea zi, nu si-au ridicat cartea de alegator de la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, pe baza actului de identitate.
(7) Domiciliul se dovedeste numai cu actul de identitate.
(8) Un alegator nu poate primi decat o singura carte de alegator.
(9) Intampinarile si contestatiile privind intocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se fac catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor care le va solutiona in termen de 3 zile.
(10) Cartile de alegator sunt permanente si valabile pentru toate tipurile de alegeri, potrivit numarului de scrutine prevazut in cuprinsul lor, si se elibereaza alegatorilor inscrisi in Registrul electoral.
(11) Cartea de alegator se pastreaza si se foloseste numai de catre titular.
(12) In cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegator, indiferent de motiv, se poate elibera un duplicat de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
(13) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe raspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.
(14) Cartea de alegator a persoanei care este radiata din Registrul electoral este nula de drept. Autoritatea Electorala Permanenta va asigura informarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a primarilor, a misiunilor diplomatice si a birourilor electorale ale sectiilor de votare asupra numelor cetatenilor ale caror carti de alegator devin nule de drept.


Capitolul V - Candidaturile


Art. 29
(1) In fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor electoral poate avea doar o singura propunere de candidatura.
(2) Un candidat poate reprezenta un singur competitor electoral intr-un singur colegiu uninominal.
(3) Propunerile de candidati se depun la birourile electorale de circumscriptie care functioneaza la nivelul la care sunt alesi candidatii respectivi, cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor.
(4) Propunerea de candidatura facuta de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in conditiile art. 9 alin. (11) se depune la Biroul Electoral Central.
(5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, candidat independent trebuie sa faca dovada constituirii unui depozit, in contul Autoritatii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe tara pentru fiecare candidat.
(6) Pentru constituirea depozitelor, Autoritatea Electorala Permanenta va deschide cate un cont in fiecare judet, respectiv pentru municipiul Bucuresti. Pentru circumscriptia electorala nr. 43 contul se deschide in municipiul Bucuresti.
(7) Depozitul se restituie in termen de 14 zile lucratoare de la data ramanerii definitive a rezultatelor alegerilor organizate in circumscriptia electorala, numai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care obtin un numar de voturi egal cu cel putin 2% din voturile valabil exprimate la nivel national. Depozitul se restituie si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care ating pragul electoral, care obtin un mandat de deputat din partea acestor organizatii in conditiile prezentului titlu. Depozitul se restituie si candidatilor independenti care obtin cel putin 20% din voturile valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat. Sumele care nu se restituie se fac venit la bugetul de stat.
(8) Propunerile de candidati se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu, sub semnatura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
(9) In cazul aliantelor politice si al aliantelor electorale, propunerile de candidati vor fi semnate de conducerile fiecarui partid din alianta.
(10) Propunerile de candidatura trebuie sa cuprinda circumscriptia electorala si colegiul uninominal in care candideaza, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, locul si data nasterii, ocupatia, profesia, iar in cazul aliantelor politice, partidul care i-a propus, cat si apartenenta politica a candidatilor. Nu sunt permise candidaturi independente pentru partide politice, aliante politice sau electorale.
(11) Propunerile de candidati vor fi insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, semnate si datate de candidati, precum si de declaratia de avere si declaratia de interese ale fiecarui candidat.
(12) Declaratia de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscriptia electorala si colegiul uninominal in care candideaza, numele, prenumele, codul numeric personal, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesia, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.
(13) Toti candidatii nascuti inainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaratie pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta la securitate ca politie politica.
(14) O persoana nu poate accepta candidatura decat pentru o singura circumscriptie electorala, iar in cadrul acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. Exceptie fac persoanele care candideaza fiind propuse de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in conformitate art. 9 alin. (11).
(15) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese.
(16) Nu pot candida, in circumscriptiile electorale constituite in unitatile administrativ-teritoriale in care isi exercita sau si-au exercitat functiile in ultimele 60 de zile anterioare datei alegerilor, prefectii, subprefectii si conducatorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati guvernamentale, deconcentrate in aceste unitati administrativ-teritoriale.

Art. 30
(1) Candidatii independenti trebuie sa fie sustinuti de minimum 4% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din colegiul uninominal in care candideaza, dar nu mai putin de 2.000 de alegatori pentru Camera Deputatilor si 4.000 de alegatori pentru Senat.
(2) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, colegiul uninominal in care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, codul numeric personal, data nasterii sustinatorului, adresa sustinatorului, denumirea, seria si numarul actului de identitate al sustinatorului, precum si semnatura acestuia. In lista se vor mentiona, de asemenea, numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor.
(3) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
(4) Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot. Un sustinator poate sprijini cate un singur candidat pentru fiecare dintre functiile pentru care se organizeaza alegeri.
(5) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere a acestora.
(6) Lista de sustinatori va fi insotita de declaratia de acceptare a candidaturii.

Art. 31
(1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listei sustinatorilor, inregistrand candidaturile care indeplinesc aceste conditii sau respingand inregistrarea celor care nu indeplinesc conditiile legale.
(2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie, iar celelalte doua, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia, cu mentionarea datei, a numarului de inregistrare si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la judecatoria, respectiv la tribunalul in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara tarii inregistrarea se face la Tribunalul Bucuresti.
(3) In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de catre biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia intr-un loc vizibil.
(4) Candidatii pot renunta la candidatura, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor. In acest scop, persoana in cauza va da o declaratie pe proprie raspundere.

Art. 32
(1) Acceptarea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre cetatenii cu drept de vot, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in termen de 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a candidaturii.
(2) Respingerea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre candidat sau de catre competitorii electorali care au propus candidatura respectiva, in termen de 3 zile de la respingere.
(3) Contestatiile vor cuprinde numele si prenumele, adresa si calitatea contestatarului, numele si prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, expunerea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatarului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa-l reprezinte.
(4) Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta competenta, sub sanctiunea nulitatii.
(5) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Contestatiile inregistrate la candidaturile pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul in afara Romaniei se solutioneaza de catre Tribunalul Bucuresti. Hotararea data se afiseaza, in mod vizibil, la sediul instantei care a emis-o.
(6) Impotriva hotararii date in contestatie se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(7) Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.

Art. 33
Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga termenele prevazute la art. 32 alin. (1), (2), (5) si (6), birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor, dispun imprimarea buletinelor de vot, afiseaza la sediul lor, precum si la sediul sectiilor de votare, dupa constituirea birourilor electorale ale acestora, candidaturile definitive, cu precizarea numelui si prenumelui, domiciliului, apartenentei politice, profesiei si ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi facute publice prin presa si prin orice mijloace de informare in masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati.


Capitolul VI - Buletinele de vot si stampilele de vot


Art. 34
(1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral care functioneaza la nivelul circumscriptiei pentru care trebuie tiparite buletinele de vot, tinandu-se seama, dupa caz, de numarul de candidati reprezentand partide politice, aliante politice, aliante electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si al candidatilor independenti care participa la alegeri conform prezentului titlu, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea lor.
(2) Ordinea in care se tiparesc numele candidatilor pe buletinul de vot se stabileste de biroul electoral de circumscriptie, prin trageri succesive la sorti: intai pentru partidele politice parlamentare si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului si aliantele politice sau electorale ce cuprind cel putin un partid politic parlamentar, apoi pentru partidele politice neparlamentare si aliantele politice sau electorale dintre acestea, apoi pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale. Candidatii independenti se vor inscrie pe buletinul de vot, in partea finala a acestuia, in ordinea inregistrarii candidaturilor.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta decide asupra grosimii hartiei pe care se vor imprima buletinele de vot, masurata in grame pe metru patrat. Hotararea va fi comunicata prefectilor cu cel putin 21 de zile inainte de data alegerilor.
(4) Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere, in numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, in afara de ultima pagina, pe care se aplica stampila de control. Paginile se numeroteaza.
(5) In unghiul din partea stanga sus a patrulaterului se va imprima denumirea integrala a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale sau, dupa caz, sintagma "candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta sus se tipareste, dupa caz, semnul electoral. Numele candidatului va fi tiparit in mijlocul patrulaterului.
(6) Buletinele de vot se capseaza.

Art. 35
(1) Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in conditiile prezentului titlu, cu cel putin 60 de zile inainte de ziua alegerilor.
(2) Semnele electorale trebuie comunicate Biroului Electoral Central in vederea inregistrarii si trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Partidele si aliantele politice pot intrebuinta, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au inscris la Tribunalul Bucuresti.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(4) Semnul electoral folosit de un partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, inregistrate legal incepand din anul 1990, ii apartine de drept daca l-a folosit primul, respectiv prima, si nu poate fi insusit sau utilizat de alt partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale inregistrata ulterior, decat cu consimtamantul celor carora le-a apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta politica sau alianta electorala initiala.
(5) In cazul in care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice, aliante electorale, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in conditiile prezentului titlu, atribuirea se va face in beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a inregistrat primul, respectiv prima, respectivul semn.
(6) Contestatiile privind inregistrarea semnelor electorale se depun in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) si se solutioneaza de catre Tribunalul Bucuresti in cel mult doua zile de la primirea contestatiilor. Hotararea se comunica partilor. Hotararea este definitiva si irevocabila si se comunica de indata Biroului Electoral Central.
(7) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept.
(8) Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.
(9) Candidatii independenti nu pot folosi semne electorale.
(10) Alianta politica sau alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala sau daca niciunul dintre partidele politice care au parasit alianta nu inainteaza Biroului Electoral Central o adresa in care precizeaza ca nu este de acord ca denumirea respectiva sa fie pastrata de catre alianta respectiva in noua sa forma. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta politica sau alianta electorala.

Art. 36
(1) Pentru fiecare colegiu uninominal, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente, cu un supliment de 10%.
(2) Pe stampilele de vot se va inscriptiona cuvantul "VOTAT", scris cu majuscule.
(3) Imprimarea buletinelor de vot si confectionarea stampilelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie, prin intermediul prefectilor. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate si stampilele sa fie confectionate cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor.
(4) Buletinele de vot se predau presedintelui biroului electoral de circumscriptie, care le va distribui presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare cu cel putin doua zile inainte de data alegerilor. Predarea si distribuirea buletinelor se fac, in pachete sigilate de cate 100 de bucati sau multiplu de 100 de bucati, pe baza de proces-verbal.
(5) Cate doua exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, se vor afisa, cu o zi inainte de alegeri, la sediul judecatoriilor, precum si la sediul fiecarei sectii de votare.
(6) La cererea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu sau a candidatilor independenti, biroul electoral de circumscriptie va elibera, pentru fiecare, cate doua buletine de vot, vizate si anulate.


Capitolul VII - Campania electorala


Art. 37
(1) In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, cat si cetatenii cu drept de vot au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei scrise, a mijloacelor electronice si a celorlalte mijloace de informare in masa.
(2) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(3) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare.

Art. 38
(1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu si candidatii independenti au acces gratuit la serviciile publice de radio si televiziune proportional cu numarul de candidaturi propuse si ramase definitive. Fiecare societate publica de radio si televiziune va lua in considerare numarul de candidaturi propuse de fiecare competitor electoral in aria geografica acoperita de postul respectiv de radio sau televiziune.
(2) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu, precum si candidatii independenti sunt obligati sa solicite, in termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votarii, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare.
(3) Posturile private de radio si televiziune vor practica acelasi tarif pe emisiune si pe unitate de timp pentru toti competitorii electorali care participa in alegeri, conform prezentului titlu, iar timpii de antena oferiti competitorilor electorali trebuie sa fie proportionali cu cei practicati de posturile publice.
(4) Este interzisa introducerea spoturilor publicitare electorale in alte emisiuni decat cele electorale.

Art. 39
(1) Primarii sunt obligati ca, in termen de 5 zile de la anuntarea datei alegerilor, sa stabileasca locuri speciale pentru afisajul electoral tinand seama de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si de candidatii independenti care sunt inregistrati legal la data anuntarii datei alegerilor.
(2) Primarii vor asigura ca locurile speciale pentru afisaj sa fie situate in piete, pe strazi si in alte locuri publice frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigure inlaturarea oricaror afise, inscrisuri si insemne ramase de la campaniile electorale precedente.
(3) Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa numai pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, candidatii independenti care participa la alegeri in conditiile prezentului titlu.
(4) Este interzisa utilizarea de catre partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afisaj electoral astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori alt candidat independent.
(5) In alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (2), afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
(6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(7) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile astfel incat sa evoce drapelul Romaniei sau al altui stat.
(8) Politia, inclusiv politia comunitara, este obligata sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

Art. 40
(1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia electorala in care functioneaza, solutionand plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, unei aliante electorale sau unei organizatii a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de prezentul titlu si cu respectarea deontologiei electorale.
(2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie la Biroul Electoral Central. Solutia data asupra contestatiei este definitiva.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotararile date se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.


Capitolul VIII - Votarea


Art. 41
(1) Fiecare sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne fixe in raport cu fiecare tip de alegere, urna mobila si stampile de votare proportional cu numarul alegatorilor de pe listele electorale permanente comunicate de primari.
(2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Cabinele, urnele, stampilele si celelalte materiale necesare biroului electoral al sectiei de votare se asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefectii.
(3) Numarul urnelor folosite intr-o sectie de votare va corespunde fiecarui tip de alegeri.
(4) Materialele necesare birourilor electorale ale sectiilor de votare se predau, pe baza de proces-verbal, de primari, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare cu cel putin doua zile inainte de data alegerilor. Dupa preluarea buletinelor de vot si a stampilelor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura pastrarea acestora in deplina siguranta.
(5) Formularele si celelalte imprimate necesare votarii se predau biroului electoral al sectiei de votare pe baza de borderou de predare-primire, cuprinzand felul si numarul de exemplare din fiecare imprimat.
(6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezenti la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului sectiei de votare.
(7) Presedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.
(8) In ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri si, dupa caz, a persoanelor oficial acreditate, verifica urnele, listele electorale, buletinele de vot si stampilele, consemnand in procesul-verbal numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, numarul buletinelor de vot pentru fiecare tip de alegeri in parte si numarul stampilelor care se utilizeaza in sectia de votare respectiva. Dupa incheierea acestei operatii inchide si sigileaza urnele, aplicand stampila de control a sectiei de votare.
(9) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control si pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot.
(10) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice pana la o distanta de 500 m.
(11) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va avea la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(12) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de delegatii si observatorii acreditati, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(13) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.

Art. 42
(1) Votarea incepe la ora 7,00 si are loc pana la ora 21,00, cand sectia de votare se inchide. Pe usa sectiei de votare se vor afisa orele intre care se desfasoara procesul de votare.
(2) In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, se va face mentiunea in lista, cu confirmarea, pe baza de semnatura, a unui membru al biroului electoral.
(3) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator va prezenta cartea de alegator si actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, dupa verificarea inscrierii in lista electorala permanenta, pe baza semnaturii in lista electorala permanenta, ii va incredinta buletinele de vot si stampila pentru votare. Alegatorului care refuza sa semneze lista electorala permanenta i se va refuza exercitarea dreptului de vot. Daca un alegator se prezinta cu duplicatul cartii de alegator, biroul electoral al sectiei de votare va mentiona aceasta in lista electorala.
(4) Alegatorii care ridica cartea de alegator de la sectia de votare vor semna de primire in procesul-verbal intocmit la predarea de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor a cartilor de alegator neridicate.
(5) Alegatorii care fac dovada, pe baza actului de identitate, ca domiciliaza in zona arondata sectiei de votare respective si au fost omisi din listele electorale permanente pot vota la acea sectie de votare, doar pe baza cartii de alegator si a actului de identitate si vor fi inscrisi in lista electorala suplimentara. O copie a acestei liste electorale suplimentare se va transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, prin grija Autoritatii Electorale Permanente, pentru aducerea la zi a evidentei.
(6) Alegatorii vor vota separat in cabine inchise, aplicand stampila care poarta mentiunea "VOTAT" inauntrul patrulaterului care cuprinde numele si prenumele candidatului pe care il voteaza.
(7) Stampila cu mentiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul.
(8) Dupa ce au votat, alegatorii vor indoi buletinele, astfel ca pagina netiparita care poarta stampila de control sa ramana in afara, si le vor introduce in urna, avand grija sa nu se deschida.
(9) Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(10) La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou buletin, retinand si anuland buletinul de vot initial si facand mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
(11) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de votare desemnati de acesta, dupa care presedintele sau acel membru o va aplica pe cartea de alegator in locul corespunzator numarului de scrutin.
(12) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
(13) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii vor vota in sectia la care isi desfasoara activitatea, dupa inscrierea lor in lista electorala suplimentara, daca este cazul, doar daca domiciliaza pe raza acelui colegiu uninominal in care se afla sectia de votare respectiva si sunt arondati, conform domiciliului, in alta sectie de votare a aceluiasi colegiu uninominal.
(14) Candidatii si oricare alegator au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace legale.
(15) In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va opri de la votare pe alegatorul contestat, va consemna faptul intr-un proces-verbal si va sesiza aceasta situatie autoritatilor competente.
(16) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
(17) Durata totala a suspendarilor nu poate depasi o ora si nu pot fi mai mult de doua suspendari. Suspendarea va fi anuntata prin afisare la usa localului de vot imediat ce s-a produs evenimentul ce a declansat suspendarea.
(18) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta. In timpul suspendarii nu pot parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare in acelasi timp.
(19) Candidatii si persoanele acreditate care asista la votare in conditiile prezentului titlu nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare in acest timp.
(20) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
(21) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau membrilor biroului electoral al sectiei de votare.
(22) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau, in lipsa acestuia, loctiitorul este obligat sa primeasca si sa inregistreze orice sesizare scrisa cu privire la nereguli produse in timpul procesului de votare, inaintata de membri ai biroului electoral al sectiei de votare, candidatii, observatorii acreditati, jurnalistii acreditati sau alegatorii prezenti in sectia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. In cazul in care i se inainteaza sesizarea in dublu exemplar, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, respectiv loctiitorul acestuia va mentiona pe copia care ramane la persoana care inainteaza sesizarea faptul ca a luat cunostinta de sesizarea respectiva si numarul sub care aceasta este inregistrata.
(23) La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea sectiei de votare.
(24) Persoanelor existente la ora 21,00 in sala in care se afla sectia de votare li se permite sa isi exercite dreptul de vot.
(25) In situatia prevazuta la alin. (24), presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligatia de a informa biroul sau oficiul electoral care functioneaza la nivelul imediat superior cu privire la decizia de prelungire a duratei votarii, de indata ce adopta o astfel de decizie, precum si cu privire la inchiderea sectiei atunci cand perioada de prelungire se incheie, de indata ce acest lucru se produce.
(26) Birourile si oficiile electorale care primesc informari in conformitate cu prevederile alin. (25) au obligatia de a transmite informarile respective organismelor electorale care functioneaza la nivelele imediat superioare pana cand toate informarile se centralizeaza la Biroul Electoral Central.


Capitolul IX - Observarea alegerilor


Art. 43
(1) In afara membrilor birourilor electorale si a candidatilor, la toate operatiunile din sectiile de votare, cat si la toate operatiunile efectuate de birourile electorale la toate nivelele pot asista:
a) observatori interni acreditati;
b) reprezentanti acreditati ai unor organizatii straine;
c) reprezentanti acreditati ai presei scrise, radioului si televiziunii, romani si straini.
(2) Pot fi acreditati, ca observatori interni, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apararea democratiei si a drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel putin 6 luni inainte de data desfasurarii alegerilor si in ale caror organe de conducere nu se afla niciun membru al vreunui partid politic sau organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale. Persoanele desemnate de aceste organizatii ca observatori nu pot fi membri ai vreunui partid politic sau ai vreunei organizatii a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa in alegeri conform prezentului titlu.
(3) Acreditarea reprezentantilor presei scrise, radioului si televiziunilor din Romania se face de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Contestatia privind acreditarea sau respingerea solicitarii de acreditare se solutioneaza de Curtea de Apel Bucuresti in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea data este definitiva si irevocabila.
(4) Pot fi acreditate, ca observatori interni, doar persoanele propuse de catre acele organizatii neguvernamentale in privinta carora Autoritatea Electorala Permanenta stabileste ca indeplinesc prevederile alin. (2). Acreditarea observatorilor interni se face de catre birourile electorale de circumscriptie.
(5) Acreditarea reprezentantilor presei, radioului si posturilor de televiziune straine, precum si a reprezentantilor organizatiilor internationale cu activitate in domeniul democratiei si al drepturilor omului care solicita acest lucru se face de catre Autoritatea Electorala Permanenta, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
(6) Incalcarea conditiilor de acreditare atrage, de drept, incetarea acreditarii.
(7) Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale in ziua votarii, incepand cu ora 6,00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votarii in sectia respectiva, numai daca prezinta actul de acreditare. Acestea nu pot interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza in scris presedintele biroului electoral in cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, precum si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.


Capitolul X - Numararea voturilor si constatarea rezultatelor


Art. 44
La toate operatiunile ce tin de numararea voturilor participa membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si pot asista candidatii si persoanele acreditate in conditiile prezentului titlu.

Art. 45
(1) Dupa incheierea votarii, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral al sectiei de votare, anuleaza buletinele de vot ramase neintrebuintate.
(2) Se consemneaza distinct, in procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numarul buletinelor de vot anulate.
(3) Se numara toti alegatorii din listele electorale permanente si suplimentare care au participat la vot si se consemneaza numarul lor in rubricile corespunzatoare din procesele-verbale. Se indosariaza listele electorale suplimentare in ordinea intocmirii lor.
(4) Pentru fiecare tip de alegere se aduna buletinele de vot utilizate asa cum rezulta din listele de alegator cu buletinele de vot neutilizate si anulate. Suma acestora, care trebuie sa corespunda cu numarul de buletine primite in cadrul sectiei de votare, se consemneaza in procesul-verbal. In cazul in care suma lor este alta decat numarul de buletine de vot primite, se precizeaza in procesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luandu-se in considerare si intampinarile si contestatiile adresate biroului electoral al sectiei de votare.
(5) In cazul in care suma nu se verifica, membrii biroului electoral al sectiei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemneaza in procesul-verbal.
(6) Dupa aceste operatiuni, se procedeaza la deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se face in mod succesiv. Urmatoarea urna se deschide numai dupa ce se efectueaza numaratoarea buletinelor de vot si se consemneaza rezultatele in procesul-verbal de la urna anterioara.
(7) Presedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, numele si prenumele candidatului votat si va arata buletinul de vot celor prezenti.
(8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, unul dintre membrii biroului electoral asistat de cel putin inca un membru al acestuia consemneaza optiunea ce rezulta prin citirea fiecarui buletin de vot.
(9) Fiecare buletin de vot citit si consemnat in formular este asezat de catre presedinte, ajutat de ceilalti membri ai biroului electoral, intr-un pachet separat pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidat independent.
(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum si pentru cele contestate se fac pachete separate.
(11) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot avand alt model decat cel legal aprobat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere ori in afara acestora. Aceste buletine de vot nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(12) In cazul in care exista buletine de vot pentru care exista opinii diferite privind valabilitatea votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul in functie de parerea majoritatii membrilor biroului electoral al sectiei de votare.
(13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicata stampila "VOTAT". Aceste buletine nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(14) Rezultatul se consemneaza in cate un tabel separat si se incheie in doua exemplare originale, cate un proces-verbal.
(15) Procesul-verbal cuprinde:
a) numarul alegatorilor potrivit listelor electorale permanente;
b) numarul alegatorilor potrivit listelor electorale permanente, care s-au prezentat la urne;
c) numarul alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;
d) numarul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei: lit. d) >= lit. e) + lit. f) + lit. g) + lit. h);
e) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
f) numarul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulelor:
- lit. f) = suma voturilor valabil exprimate la lit. i);
- lit. f) <= lit. b) + lit. c) - lit. g) - lit. h);
g) numarul de voturi nule;
h) numarul de voturi albe;
i) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat;
j) numarul de voturi contestate;
k) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
l) starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votarii.
(16) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si vor purta stampila acesteia.
(17) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral al sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesuluiverbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(18) Fiecare membru al biroului electoral al sectiei de votare are dreptul de a obtine o copie a procesului-verbal, semnata de catre presedintele sectiei de votare, sau de catre loctiitorul acestuia, dupa caz, si de catre ceilalti membri ai biroului.
(19) In timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor se pot face intampinari si contestatii cu privire la aceste operatiuni. Acestea se solutioneaza pe loc de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(20) Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Ele se formuleaza in scris in doua exemplare, din care unul, semnat si stampilat de presedinte, ramane la contestator.
(21) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare hotaraste, de indata, asupra contestatiilor a caror rezolvare nu sufera intarziere.
(22) Pentru fiecare tip de alegeri se intocmeste cate un dosar care va cuprinde: doua exemplare originale din procesul-verbal, contestatiile privitoare la operatiunile electorale ce tin de acele alegeri, buletinele de vot nule si cele contestate, formularele tipizate care au folosit la calculul rezultatelor. Dosarele, sigilate si stampilate, se vor inainta biroului electoral de circumscriptie care functioneaza la nivelul imediat superior, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu paza militara si insotit, la cerere, de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din biroul electoral al sectiei de votare, candidatii sau persoanele acreditate conform prezentului titlu.

Art. 46
(1) Biroul electoral de circumscriptie centralizeaza informatiile cu privire la voturile exprimate in intreaga circumscriptie electorala, pentru fiecare tip de alegere.
(2) Biroul electoral de circumscriptie intocmeste si cate un proces-verbal pentru fiecare tip de alegere.
(3) Procesul-verbal intocmit de biroul electoral de circumscriptie trebuie sa cuprinda urmatoarele date si informatii:
a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor electorale permanente, defalcat pe colegii uninominale;
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, potrivit listelor electorale permanente, defalcat pe colegii uninominale;
c) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, potrivit listelor electorale suplimentare, defalcat pe colegii uninominale;
d) numarul total al voturilor valabil exprimate, defalcat pe colegii uninominale, cu mentionarea numarului de voturi exprimate in sectiile de votare;
e) numarul total al voturilor nule, defalcat pe colegii uninominale, cu mentiunea numarului de voturi exprimate in sectiile de votare;
f) numarul total al voturilor albe, defalcat pe colegii uninominale, cu mentionarea numarului de voturi exprimate in sectiile de votare;
g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;
h) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive.
(4) Procesele-verbale se intocmesc in doua exemplare in original, se semneaza de catre presedinte si ceilalti membrii ai biroului electoral de circumscriptie si vor purta stampila acestuia.
(5) Un exemplar al procesului-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de membrii biroului electoral de circumscriptie, se transmite organismului electoral care functioneaza la nivel superior, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, in vederea validarii alegerilor.
(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal se trimite, in termen de 24 de ore, la organismul electoral care functioneaza la nivel superior.


Capitolul XI - Constatarea rezultatelor alegerilor


Art. 47
(1) Dupa primirea dosarelor prevazute la art. 45, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor prevazute la art. 46, biroul electoral de circumscriptie incheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor valabil exprimate pentru candidatii fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si pentru fiecare candidat independent, in toate colegiile uninominale de pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale, pe care il inainteaza in termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.
(2) Dupa primirea proceselor-verbale incheiate de catre birourile electorale ale circumscriptiilor electorale, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care indeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara sau de colegii uninominale in care candidatii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, calculat dupa cum urmeaza:
a) pentru Camera Deputatilor, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
b) pentru Senat, 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
c) pentru Camera Deputatilor si Senat, prin indeplinirea cumulativa a conditiei obtinerii a 6 colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a 3 colegii uninominale pentru Senat, in care candidatii partidelor politice, aliantelor politice sau electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se situeaza pe primul loc, in ordinea numarului de voturi valabil exprimate, chiar daca acestea nu au indeplinit conditiile prevazute la lit. a) sau b);
d) in cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevazut la lit. a) si b) se adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara si, pentru fiecare membru al aliantei, incepand cu al treilea, cate un procent din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, fara a se putea depasi 10% din aceste voturi.
(3) Pentru organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care nu au indeplinit conditiile prevazute la alin. (2) si care au dreptul conform legii la reprezentare in Camera Deputatilor se stabileste un coeficient electoral la nivel national reprezentand numarul mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat, pentru a determina acele organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care pot avea reprezentanti in Camera Deputatilor.
(4) Coeficientul electoral la nivel national se stabileste prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor la numarul de colegii uninominale constituite la nivel national pentru alegerea Camerei Deputatilor. Are dreptul la reprezentare organizatia cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut cel putin 10% din coeficientul electoral. Se declara ales acel reprezentant al organizatiei cetatenilor apartinand minoritatii nationale care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
(5) Rezultatul operatiunilor prevazute la alin. (2)-(4) se transmite de catre Biroul Electoral Central, pe baza de proces-verbal, fiecaruia dintre birourile electorale de circumscriptie.

Art. 48
(1) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care intrunesc si care nu intrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2), birourile electorale de circumscriptie procedeaza la prima etapa de repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscriptie electorala.
(2) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii si persoanele acreditate.
(3) Biroul electoral de circumscriptie stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei electorale, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toti competitorii electorali care intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) si pentru candidatii independenti care au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie electorala.
(4) Pentru fiecare competitor electoral se imparte numarul total de voturi valabil exprimate obtinut prin insumarea voturilor valabil exprimate in favoarea tuturor candidatilor sai din colegiile uninominale de pe raza circumscriptiei electorale la coeficientul electoral, retinandu-se partea intreaga, nerotunjita, a catului. Rezultatul obtinut reprezinta numarul de mandate repartizate de biroul electoral de circumscriptie competitorului electoral la nivelul circumscriptiei electorale in prima etapa de repartizare a mandatelor. Candidatilor independenti li se atribuie cate un mandat de catre biroul electoral de circumscriptie daca au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(5) Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de competitorii electorali ce intrunesc conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), precum si mandatele ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat in a doua etapa, la nivel national.
(6) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui competitor electoral care a intrunit conditia prevazuta la art. 47 alin. (2) i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori, de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale.
(7) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la art. 47 alin. (2), se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral al circumscriptiei electorale, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau alianta electorala avut in vedere la repartizarea mandatelor pe tara. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie electorala se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii electorale. Pentru fiecare circumscriptie electorala se iau in calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia electorala respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii electorale. In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii electorale in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor electorale din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei electorale de la care provine, rezultand numarul de mandate ce ii revin in circumscriptia electorala respectiva. In continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara. In situatia in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea. Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie electorala, se acorda un mandat;
b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are in vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati, iar daca si astfel au ramas mandate nerepartizate pe circumscriptii electorale, circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;
c) daca dupa aplicarea prevederilor lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii electorale, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la incheierea operatiunilor anterioare.
(8) Alocarea pe colegii uninominale si atribuirea de mandate candidatilor se fac de catre biroul electoral de circumscriptie, avandu-se in vedere numai competitorii electorali care au intrunit pragul electoral prevazut la art. 47 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.
(9) In fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, se atribuie un singur mandat de deputat, respectiv de senator.
(10) Atribuirea mandatelor de deputat si de senator se face in doua etape, la nivelul colegiilor uninominale si la nivelul fiecarei circumscriptii electorale.
(11) In prima etapa, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidatilor care apartin unui competitor electoral ce a intrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) si care au obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate in colegiul uninominal in care au candidat.
(12) In cea de a doua etapa, de alocare pe colegii si atribuire de mandate competitorilor electorali care au intrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie va intocmi, separat pentru Camera Deputatilor si Senat, o lista ordonata cu toti candidatii carora nu li s-au atribuit mandate in prima etapa, dispusi in ordinea descrescatoare a raporturilor dintre voturile valabil exprimate obtinute in colegiile uninominale in care au candidat si coeficientul electoral al circumscriptiei electorale respective, calculate pana la a opta zecimala inclusiv.
(13) Daca pentru un competitor electoral numarul de mandate atribuite potrivit prevederilor alin. (11) este mai mare sau egal cu numarul de mandate repartizate competitorului electoral respectiv in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat in etapa a doua prevazuta la alin. (12), acesta retinand mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (11).
(14) Pentru fiecare competitor electoral care a intrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), din numarul de mandate repartizat in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), se scade numarul de mandate atribuite la nivelul colegiilor uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentand numarul de mandate de atribuit fiecarui competitor electoral la nivelul circumscriptiei electorale in cea de a doua etapa de atribuire si alocare de mandate. Numarul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se aloca pentru candidatii acestora in ordine descrescatoare in functie de clasarea in lista prevazuta la alin. (12). In cazul in care urmatorul candidat caruia urmeaza sa i se atribuie mandat din lista ordonata prevazuta la alin. (12) apartine unui competitor electoral care a epuizat numarul de mandate la care are dreptul in acea circumscriptie electorala sau daca in colegiul uninominal in care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la urmatorul candidat din lista ordonata, pana la atribuirea tuturor mandatelor.
(15) In cazul in care, in urma atribuirii de mandate in cele doua etape potrivit prevederilor alin. (11)-(14), unuia sau mai multor competitori electorali care au intrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) nu li s-a atribuit numarul de mandate la care au dreptul in acea circumscriptie electorala, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestora li se vor atribui atatea mandate pana la concurenta cu acest numar. Mandatele se aloca suplimentar candidatilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasati in lista ordonata prevazuta la alin. (12) carora nu li s-a alocat mandat, in colegiul uninominal in care au candidat, prin cresterea corespunzatoare a numarului de mandate din circumscriptia electorala respectiva si prin exceptie de la prevederile alin. (9).
(16) In caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, pentru ocuparea mandatului vacantat se organizeaza alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal in care a fost ales respectivul deputat sau senator, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului titlu. Alegerile se organizeaza doar daca nu ar urma sa aiba loc cu mai putin de 6 luni inainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare.
(17) Alegerile partiale se desfasoara intr-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmand a fi declarat castigator.


Capitolul XII - Publicarea rezultatelor alegerilor


Art. 49
(1) In fiecare circumscriptie electorala, biroul electoral de circumscriptie aduce la cunostinta publica rezultatele preliminare ale alegerilor cel putin o data la 24 de ore, inainte de a obtine procesele-verbale si rezultatele votarii de la toate birourile electorale care functioneaza la nivele inferioare nivelului sau.
(2) Dupa obtinerea rezultatelor votarii de la toate birourile electorale care functioneaza la nivele inferioare nivelului sau, organismul electoral responsabil de stabilirea rezultatelor alegerilor la nivelul circumscriptiei electorale aduce la cunostinta publica rezultatele finale ale alegerilor, in cazul in care contestatiile prezentate lui sau instantei de judecata nu afecteaza rezultatele alegerilor. Rezultatele finale ale alegerilor sunt stabilite dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza contestatiile inaintate.
(3) Biroul Electoral Central publica rezultatele alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen util.


Capitolul XIII - Contraventii si infractiuni


Art. 50
Constituie contraventii, daca acestea nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
a) inscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
b) semnarea listei de sustinatori cu incalcarea dispozitiilor legii;
c) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi sau la folosirea semnelor electorale;
d) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a cartii de alegator sau neintocmirea cartii de alegator in termenele stabilite;
e) neluarea, de catre organizatori, a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
f) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale, a platformelorprogram afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
g) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise sau cu incalcarea prevederilor prezentului titlu;
h) acceptarea de catre un cetatean a inscrierii sale in mai multe liste de candidati, exceptand cazurile candidatilor propusi de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in conditiile prezentului titlu;
i) refuzul de a se permite alegatorului, care face dovada faptului ca are dreptul, sa voteze in sectia de votare la care se prezinta pentru exercitarea dreptului de vot, in conditiile prezentului titlu;
j) refuzul de a permite accesul in sectia de votare al candidatilor sau al persoanelor acreditate sa asiste la desfasurarea operatiunilor electorale;
k) refuzul de a se primi si inregistra o sesizare scrisa inaintata in conformitate cu prevederile prezentului titlu;
l) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
m) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare alegatorului care a semnat in lista electorala, inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta cartea de alegator si actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in lista electorala in care este inscris;
n) intocmirea, de catre birourile electorale ale sectiilor de votare, a proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor prezentului titlu;
o) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea, in ziua votarii, a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale sau un candidat independent;
p) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii birourilor sectiilor de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
q) incalcarea, de catre membrii birourilor electorale, a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri.

Art. 51
(1) Contraventiile prevazute la art. 50 lit. c), f), g), h), k), o) si q) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), l) si p), cu amenda de la 1.500 la 4.500 lei, iar cele de la lit. a), d), e), i), j), m) si n), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 50 si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) politisti, pentru faptele prevazute la art. 50 lit. e), f), g), i), j), l), m) si o);
b) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la art. 50 lit. a), f), h), n), o), p) si q);
c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 50 lit. b), c) si h);
d) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 50 lit. i), k), o), p) si q);
e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 50 lit. a), b), d) si o).
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 52
(1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 53
(1) Inscrierea, cu buna-stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 54
(1) Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 55
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum si primirea acestora de catre alegator, in acelasi scop, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Nu intra in categoria bunurilor prevazute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele partidului respectiv.

Art. 56
(1) Fapta unei persoane de a vota fara a avea drept de vot ori de a vota de doua sau mai multe ori in ziua alegerilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 57
(1) Utilizarea unei carti de alegator nule sau a unei carti de alegator false ori a unui buletin de vot fals, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine de vot decat cele la care are dreptul un alegator sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 58
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 59
(1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 60
Introducerea in uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza inregistrarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare, totalizeaza cu erori sau duce la repartizarea mandatelor in afara prevederilor prezentului titlu, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 61
Introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.


Capitolul XIV - Autoritatea Electorala Permanenta


Art. 62
In scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii intocmai a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a conditiilor corespunzatoare pentru buna desfasurare a operatiunilor electorale, functioneaza Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 63
(1) Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala, care asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea si desfasurarea alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local. Autoritatea Electorala Permanenta urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara, precum si realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade electorale.
(2) In intelesul prezentului titlu, perioada electorala este intervalul de timp care incepe la data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si se incheie odata cu comunicarea oficiala a rezultatului scrutinului. Perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta este condusa de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat.
(4) Presedintele este numit prin hotarare adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitatile cu pregatire si experienta in domeniul juridic sau administrativ. Este numit presedinte candidatul care intruneste majoritatea voturilor deputatilor si senatorilor.
(5) Presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat, unul numit de Presedintele Romaniei, iar celalalt de primul-ministru.
(6) Presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic.
(7) Mandatul presedintelui si mandatele vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente sunt de cate 8 ani si pot fi reinnoite o singura data.
(8) Mandatul presedintelui sau vicepresedintilor inceteaza in urmatoarele situatii:
a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.
(9) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de catre autoritatile care i-au numit.
(10) Autoritatea Electorala Permanenta, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, isi aproba proiectul de buget propriu, inaintea dezbaterii bugetului de stat, si il inainteaza Guvernului in vederea includerii lui in bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital in bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.
(11) Presedintele Autoritatii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. In indeplinirea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine.
(12) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general numit de primul-ministru pe baza de concurs, in conditiile legii.
(13) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt indeplinite de unul dintre vicepresedinti stabilit prin ordin.

Art. 64
(1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat propriu de specialitate.
(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii Electorale Permanente, numarul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente. Personalul Autoritatii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplica prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea filiale regionale in fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Infiintarea filialelor regionale, numarul de posturi, atributiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorala Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente se face la nivelul prevazut de lege pentru personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 65
(1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita urmatoarele atributii principale in intervalul dintre doua perioade electorale:
a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfasurarii alegerilor, pe care le transmite spre insusire Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale, si urmareste modul de indeplinire a propunerilor;
b) urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;
c) urmareste si asigura realizarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; controleaza modul de pastrare a acestora intre perioadele electorale;
d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii procesului electoral;
e) elaboreaza sisteme de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;
f) monitorizeaza si controleaza modul de intocmire si actualizare a listelor electorale permanente si de pastrare a registrelor cuprinzand listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicarilor prevazute de lege si de operare a acestora, la timp, in listele electorale;
g) urmareste modul de intocmire si eliberare a cartilor de alegator, in concordanta cu listele electorale permanente;
h) urmareste si controleaza modul de asigurare a concordantei dintre continutul listelor electorale permanente existente la primarii si exemplarul aflat la judecatorii;
i) asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
j) elaboreaza studii si propuneri vizand imbunatatirea sistemului electoral, pe care le da publicitatii si le prezinta autoritatilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate;
k) prezinta Parlamentului, in maximum 3 luni de la incheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pentru Presedintele Romaniei si pentru autoritatile administratiei publice locale sau a unui referendum national, un raport asupra organizarii si desfasurarii alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzand referiri la participarea la scrutin, modul de desfasurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultarii. Raportul se da publicitatii sub forma unei Carti Albe;
l) elaboreaza materiale si programe de informare si instruire a alegatorilor asupra sistemului electoral romanesc si asupra respectarii deontologiei electorale si asigura popularizarea acestora;
m) elaboreaza programe specifice de instruire in materie electorala, pentru primarii si secretarii unitatilor administrativteritoriale, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizeaza desfasurarea acestor programe, impreuna cu Institutul National de Administratie si cu filialele regionale;
n) elaboreaza programe si stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de catre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigura popularizarea acestora;
o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care se aproba prin legea bugetului de stat;
p) intocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor;
q) sprijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor;
r) organizeaza licitatii in vederea selectionarii programelor de calculator care urmeaza a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii;
s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, proiectele de hotarari specifice bunei organizari si desfasurari a alegerilor;
t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea si perfectionarea sistemului electoral romanesc, pe care le supune Guvernului spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislativa;
t) prezinta Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, proiectul hotararii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor; hotararea se aproba in termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei alegerilor;
u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile inainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale in vigoare si le pune la dispozitie partidelor inscrise in competitia electorala, la cererea acestora;
v) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti in care sunt vacante posturile de primar sau in care au fost dizolvate consiliile locale si face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfasurare a noilor alegeri;
x) sprijina organizarea si desfasurarea alegerilor partiale.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului anual un raport asupra activitatii sale.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(4) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta decizii, hotarari si instructiuni, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti. Hotararile Autoritatii Electorale Permanente se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale.


Capitolul XV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 66
(1) Birourile si oficiile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Art. 67
(1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat.
(2) Sediul si dotarea Biroului Electoral Central si ale biroului electoral de circumscriptie a romanilor din strainatate se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscriptie, de catre prefecti si de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, iar ale oficiilor electorale, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefectii.
(3) Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezentul titlu sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 68
(1) Guvernul asigura, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii necesari, iar Ministerul Internelor si Reformei Administrative, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, personalul tehnic auxiliar necesar.
(2) Pe perioada cat functioneaza birourile si oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se considera detasati si primesc o indemnizatie stabilita prin hotarare a Guvernului. Presedintii birourilor electorale, loctiitorii acestora si membrii primesc indemnizatia de la data incheierii proceselor-verbale de investire.

Art. 69
(1) In termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare, al listei sustinatorilor, al listei membrilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, al stampilei birourilor electorale si al stampilei cu mentiunea "VOTAT", al timbrului autocolant, precum si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, la propunerea Institutului National de Statistica, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii.
(2) Guvernul stabileste prin hotarare durata si conditiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neintrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale utilizate in procesul electoral.

Art. 70
(1) Judecarea de catre instante a intampinarilor, a contestatiilor sau a oricaror alte cereri privind procesul electoral se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Impotriva hotararilor definitive, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentului titlu, nu exista cale de atac.

Art. 71
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezentul titlu, se calculeaza din ziua cand incep sa curga, care este luata in calcul, pana inclusiv in ziua cand se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare, pana la ora 24,00 a zilei respective.
(2) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele judecatoresti trebuie sa asigure permanenta activitatii in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale. In ziua alegerilor, instantele de judecata asigura permanenta activitatii.

Art. 72
Prevederile prezentului titlu referitoare la utilizarea cartilor de alegator se aplica incepand cu alegerile parlamentare din anul 2012.

Art. 73
(1) Prevederile prezentului titlu referitoare la Registrul electoral national se aplica incepand cu alegerile parlamentare din 2012.
(2) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative selecteaza si prelucreaza datele privind cetatenii cu drept de vot cuprinse in Registrul national de evidenta a persoanelor, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente, in doua exemplare. Actualizarea listelor electorale permanente se realizeaza de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale impreuna cu serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor. Termenul de punere la dispozitia primarilor a listelor electorale permanente de catre Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor este de 45 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.
(3) In termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, potrivit prevederilor alin. (2), primarul este obligat sa puna la dispozitia partidelor politice, a aliantelor politice si a aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.
(4) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia primarilor, in 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, in doua exemplare, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in ziua alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(5) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
(6) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator.

Art. 74
Prezentul titlu intra in vigoare la 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 75
(1) Guvernul asigura Autoritatii Electorale Permanente sediul si mijloacele materiale si financiare necesare bunei functionari. In acest sens, va prevedea in proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru activitatea Autoritatii Electorale Permanente.
(2) Guvernul aproba in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor bugetul perioadei electorale.

Art. 76
Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Titlul II - Modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autoritatilor administratiei publice locale

Art. 77
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene, primari si presedinti ai consiliilor judetene.
(2) Consiliile locale si consiliile judetene, primarii si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
...............................................................................................................................
(4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.
(5) Vicepresedintii consiliilor judetene, precum si viceprimarii se aleg prin vot indirect de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale."
2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean, a primarului, precum si a presedintelui consiliului judetean fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot."
3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - (1) Au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata."
4. La articolul 6, alineatele (1), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 - (1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari si presedinti ai consiliilor judetene se propun de partidele politice sau de aliantele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale prevazute la art. 7, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe.
...............................................................................................................................
(5) O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar sau de presedinte al consiliului judetean.
(6) O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de consilier local ori de consilier judetean, de primar sau de presedinte al consiliului judetean."
5. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru alegerea consiliilor judetene, a presedintelui consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotarare a Guvernului."
6. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14 -(1) La aceeasi sectie de votare alegatorii voteaza pentru consiliul local, consiliul judetean, pentru primar si pentru presedintele consiliului judetean."
7. La articolul 24, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, de catre presedintele biroului electoral, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentanti, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul local in cauza, la care se adauga, daca este cazul, candidatul la functia de primar, precum si candidatul pentru functia de presedinte al consiliului judetean. In cazul biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se are in vedere numarul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul judetean sau pentru presedintele acestuia, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile locale si primari, inregistrate in judet, respectiv in municipiul Bucuresti. Daca numarul total de reprezentanti comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decat cel al membrilor biroului electoral, operatiunea de desemnare a reprezentantilor se repeta pana la ocuparea tuturor locurilor. La aceasta faza participa numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus mai multi reprezentanti pentru acelasi birou electoral. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti in biroul electoral al aceleiasi circumscriptii."
8. La articolul 25 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, respectiv presedintelui consiliului judetean si primarului general al municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevazute la art. 99 alin. (5), in vederea validarii mandatelor;".
9. La articolul 29, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, in mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul judetean si pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti;".
10. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile art. 24 se aplica si in cazul in care se organizeaza alegeri pentru consiliul judetean si/sau pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau pentru primarul general al municipiului Bucuresti."
11. La articolul 37 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, impreuna cu procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, intocmite de birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti; totalizeaza rezultatele la nivel national, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, precum si pentru presedintii consiliilor judetene si asigura publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa;".
12. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44 - Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni, pentru primari si pentru presedintii consiliilor judetene se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor."
13. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47 - Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot propune cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, un candidat pentru functia de primar si un candidat pentru functia de presedinte al consiliului judetean."
14. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 200 in cazul comunelor, 300 in cazul oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 in cazul municipiului Bucuresti. Candidatii independenti pentru functia de presedinte al consiliului judetean trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care sa cuprinda minimum 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 3.000."
15. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54 - Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotarare a Guvernului si sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru presedintii consiliilor judetene."
16. La articolul 55, alineatele (5), (8), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru alegerea primarului si a presedintelui consiliului judetean se imprima in patrulaterele buletinului de vot, in afara elementelor prevazute la alin. (3), numele si prenumele candidatului.
...............................................................................................................................
(8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri, pentru primari, precum si pentru presedintii consiliilor judetene se procedeaza astfel:
a) in prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;
b) in etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti.
(9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, inclusiv pentru circumscriptia electorala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) si b) este valabila si in cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului si a presedintelui consiliului judetean.
(10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar si cea de presedinte al consiliului judetean, se imprima un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot, in care acestia sunt inscrisi in ordinea inregistrarii candidaturilor."
17. La articolul 89, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Rezultatul votului se consemneaza in tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, pentru primar, respectiv pentru presedintele consiliului judetean. Tabelele se intocmesc de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. Pentru municipiul Bucuresti se intocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
(5) In tabelele prevazute la alin. (4) se inscriu numarul total al votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, de presedinte al consiliului judetean, precum si numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare."
18. La articolul 90, alineatul (1) si litera f) a alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 90 - (1) Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, pentru primar, precum si pentru presedintele consiliului judetean cate un proces-verbal, in doua exemplare.
...............................................................................................................................
f) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar si, dupa caz, la functia de presedinte al consiliului judetean;".
19. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92 - (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, pentru primar, respectiv pentru presedintele consiliului judetean, se intocmeste cate un dosar care cuprinde: procesulverbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta cu paza militara si se predau biroului electoral de circumscriptie de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie insotit de cel putin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de catre presedinte."
20. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95 - Alegerile pentru consilieri, pentru primari si pentru presedintii consiliilor judetene sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot."
21. Dupa articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu urmatorul cuprins:
"Art. 971 - (1) Pentru functia de presedinte al consiliului judetean, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie judeteana.
(2) Este declarat ales presedinte al consiliului judetean candidatul care a intrunit cel mai mare numarul de voturi valabil exprimate in primul tur de scrutin.
(3) In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie."
22. La articolul 99, alineatul (1), literele f) si h) ale alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 99 - (1) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti incheie separat cate un proces-verbal pentru consiliul local si pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean si pentru presedintele consiliului judetean, precum si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.
...............................................................................................................................
f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, de presedinte al consiliului judetean, respectiv de primar general al municipiului Bucuresti;
...............................................................................................................................
h) numele si prenumele primarului, presedintelui consiliului judetean, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;
...............................................................................................................................
(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata. Pentru primar si pentru presedintele consiliului judetean, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, la judecatoria sau, dupa caz, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata."
23. La articolul 100, alineatul (1) si litera f) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 100 - (1) Pe baza proceselor-verbale prevazute la art. 99 alin. (5) si (6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti centralizeaza voturile si rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si incheie cate un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni si pentru consilierii municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar, pentru presedintele consiliului judetean si pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
...............................................................................................................................
f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar si de cei pentru functia de presedinte al consiliului judetean, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;".
24. Dupa articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1001 - Candidatul care a fost ales in functia de presedinte al consiliului judetean face parte din acesta, are drept de vot si conduce sedintele consiliului judetean, conform prevederilor legale."


Titlul III - Modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001


Art. 78
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene si presedintii acestora, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat."
2. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25 - Alesii locali sunt primarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean si consilierii judeteni. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, acestia indeplinesc o functie de autoritate publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat."
3. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26 - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al presedintelui consiliului judetean si al consilierului judetean este de 4 ani. Mandatul se exercita in conditiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judetean, primarul, precum si presedintele consiliului judetean ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local sau judetean, respectiv a vacantei postului de primar sau de presedinte al consiliului judetean, incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul sau presedintele consiliului judetean, alesi in urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale sau in urma dizolvarii unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari sau de presedinti ai consiliilor judetene, isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale."
4. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88 - (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------------------------------
      Numarul locuitorilor judetului        Numarul consilierilor
---------------------------------------------------------------------------------
 pana la 350.000                        
30- intre 350.001-500.000
32- intre 500.001-650.000
34- peste 650.000
36 --------------------------------------------------------------------------------


(2) Consiliul judetean ales in conformitate cu prevederile legii se completeaza cu presedintele consiliului judetean, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia."
5. La articolul 91 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) alege, din randul consilierilor judeteni, 2 vicepresedinti;".
6. La articolul 101, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 101 - (1) Consiliul judetean alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti.
(2) Vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.
(3) Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din functie a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judetean."
7. La articolul 102, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele consiliului judetean raspunde in fata alegatorilor de buna functionare a administratiei publice judetene."
8. Dupa articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 1021, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1021 - Presedintelui consiliului judetean i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 72."
9. La articolul 108, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108 - (1) Vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier judetean."
10. La articolul 108, alineatul (2) se abroga.


Titlul IV - Modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali


Art. 79
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata.
(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata."
2. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13 - Primarul si presedintele consiliului judetean isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle ce le revin pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi."
3. La articolul 18, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18 - (1) Vicepresedintii consiliului judetean, precum si viceprimarii intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, potrivit Legii nr. 215/2001, republicata.
...............................................................................................................................
(3) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 9 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de vicepresedinte al consiliului judetean.
(4) Mandatul de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001, republicata."

Art. 80
Titlurile II, III si IV din prezenta lege intra in vigoare la data inceperii procedurilor prevazute de lege pentru primele alegeri locale organizate dupa publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 81
La data intrarii in vigoare a titlurilor II, III si IV din prezenta lege orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 82
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA la titlul I - Denumirea si numerotarea circumscriptiilor electorale

  
----------------------------------------------------------------------------------------
Numarul circumscriptiei electorale Delimitarea teritoriala a circumscriptiei electorale
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 1   judetul Alba
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 2   judetul Arad
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 3   judetul Arges
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 4   judetul Bacau
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 5   judetul Bihor
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 6   judetul Bistrita-Nasaud
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 7   judetul Botosani
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 8   judetul Brasov
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 9   judetul Braila
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 10  judetul Buzau
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 11  judetul Caras-Severin
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 12  judetul Calarasi
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 13  judetul Cluj
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 14  judetul Constanta
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 15  judetul Covasna
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 16  judetul Dambovita
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 17  judetul Dolj
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 18  judetul Galati
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 19  judetul Giurgiu
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 20  judetul Gorj
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 21  judetul Harghita
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 22  judetul Hunedoara
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 23  judetul Ialomita
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 24  judetul Iasi
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 25  judetul Ilfov
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 26  judetul Maramures
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 27  judetul Mehedinti
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 28  judetul Mures
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 29  judetul Neamt
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 30  judetul Olt
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 31  judetul Prahova
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 32  judetul Satu Mare
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 33  judetul Salaj
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 34  judetul Sibiu
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 35  judetul Suceava
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 36  judetul Teleorman
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 37  judetul Timis
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 38  judetul Tulcea
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 39  judetul Vaslui
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 40  judetul Valcea
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 41  judetul Vrancea
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 42  municipiul Bucuresti
----------------------------------------------------------------------------------------
Circumscriptia electorala nr. 43  Circumscriptia electorala pentru romanii cu
                  domiciliul in afara tarii
----------------------------------------------------------------------------------------