DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 142/1999, legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 27/07/1999

Modificari si completari
 • OUG nr. 197/2000
 • OUG nr. 10/2002
 • OUG nr. 4/2003
 • OUG nr. 123/2003
 • OG nr. 9/2005
 • OG nr. 3/2006
 • OG nr. 10/2007
 • Legea nr. 132/2008
 • OUG nr. 155/2008

  Art. 1
  (1) Statul roman sprijina cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.
  (2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut.
  (3) Numarul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijina salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aproba anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult, precum si de fondul alocat in acest scop:

  Art. 2
  (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
  a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1A. Indemnizatia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial;
  b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de salariul de baza lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 1B;
  c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de salariile de baza lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare si a valorii de referinta sectoriala, prevazute in anexa nr. 2.
  (2) Indemnizatiile si salariile de baza lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.

  Art. 3
  Criteriile de stabilire a salariilor de baza intre limite si conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aproba de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.

  Art. 4
  De la bugetul de stat se asigura, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in conditiile prevederilor art. 2, inclusiv contributia la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

  Art. 5
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, in vederea mentinerii identitatii lor culturale, lingvistice si religioase, se aloca de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetatenie romana, o suma reprezentand echivalentul in lei al drepturilor in valuta, stabilite in cuantum net, prin asimilare, prevazuta prin hotarare a Guvernului, cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate.
  (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevazute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contributiei la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, se asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un numar de 52 de posturi.

  Art. 6
  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul clerical prevazut la art. 2 si 5 nu mai beneficiaza de alte contributii de la bugetul de stat, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unitatilor de cult din tara si a personalului deservent al cultului ortodox care isi desfasoara activitatea in strainatate, aprobata prin Legea nr. 88/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobata prin Legea nr. 130/1994, cu modificarile ulterioare.

  Art. 7
  Personalul clerical incadrat in unitatile bugetare nu beneficiaza de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza salarizarea personalului incadrat in aceste unitati.

  Art. 8
  Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

  Art. 9
  Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si al altor organe abilitate de lege.

  Art. 10
  Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

  Art. 11
  Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, in urma consultarii acestuia cu cultele religioase.

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


  Anexa 1A - FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE pentru stabilirea indemnizatiilor personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania, asimilate functiilor de demnitate publica

  [extras]

  Nr crt/Functia/nr maxim posturi/Coeficient multiplicare
  1. Patriarh / 1 / 20,300
  2. Mitropolit, arhiepiscop, sef rabin, muftiu, episcop-sef de cult / 22 / 17,600
  3. Episcop, presedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal / 29 / 15,400
  4. Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar / 21 / 13,000


  ANEXA Nr. 1B - FUNCTIILE SI COEFICIENTII DE MULTIPLICARE pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din conducerea cultelor religioase si ale unitatilor de cult recunoscute in Romania

  [extras]

  Nr crt/Functia/nr maxim posturi/Coeficient multiplicare
  1. Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal / 37 / 6,000
  2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial / 28 / 5,200
  3. Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop secretar la Cancelaria Sfantului Sinod / 531 / 3,600
  4. Staret, superioara, egumen / 365 / 2,700


  ANEXA Nr. 2 - PERSONALUL CLERICAL angajat in unitatile care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

  [extras]

  Nr crt/Functia/nr maxim posturi/Coeficient multiplicare minim/Coeficient multiplicare minim Preot, diacon, pastor, vestitor, imam

  1. Cu studii superioare: / 9.887
 • gradul I / 1.495 / 1,755 / 2,310
 • gradul II / 3.845 / 1,470 / 1,950
 • definitiv / 2.096 / 1,370 / 1,855
 • debutant / 2.451 / 1,350 / -

  2. Cu studii medii: / 3.603
 • gradul I / 295 / 1,370 / 1,855
 • gradul II / 762 / 1,275 / 1,635
 • definitiv / 1.435 / 1,260 / 1,540
 • debutant / 1.111 / 1,250 / -