DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora, republicata 2009Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 22 aprilie 2009Art. 1
(1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor isi desfasoara activitatea exclusiv cu membrii acestora.
(2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia in uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, denumita in continuare Uniunea Nationala, in scopul reprezentarii la nivel national si international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate in acelasi timp la doua sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.
(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligatia de a prezenta anual situatiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Nationale, precum si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
(4) Uniunea Nationala primeste, verifica si centralizeaza situatiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatitor si ale uniunilor teritoriale ale acestora, in vederea depunerii la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2
(1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor il constituie acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii acestora. Dobanda la imprumuturi se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor statutare.
(2) Uniunea Nationala, precum si uniunile constituite la nivel teritorial urmaresc asigurarea stabilitatii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si presteaza servicii adaptate specificului activitatii acestora.
(3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda imprumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de imprumut in forma scrisa, din care sa rezulte clar toti termenii si conditiile de acordare prevazute in statut Contractele de imprumut sunt titluri executorii.
(4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie sa se asigure ca fondurile lor, rezervele si lichiditatile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare si aplicarea regulilor de previziune si de risc in acordarea imprumuturilor.

Art. 3
(1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de imprumuturi membrilor sai sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contributiile acumulate ale acestora, la care se adauga dobanzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc si mijloacele banesti obtinute de la uniunea teritoriala judeteana sau de la Uniunea Nationala.
(2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natura sau fonduri rambursabile, altele decat cele prevazute la alin. (1).
(3) Nu intra sub incidenta interdictiei prevazute la alin. (2) contributiile la fondul social al membrilor, in conditiile in care acesta se restituie la incetarea calitatii de membru.

Art. 4
(1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot infiinta de catre salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, prin asociere, in unitatile in care acestia isi desfasoara activitatea sau la nivel teritorial.
(2) Actul constitutiv si statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, impreuna cu cererea pentru dobandirea personalitatii juridice, la judecatoria in a carei raza teritoriala aceasta isi are sediul.

Art. 5
Casele de ajutor reciproc ale salariatilor si uniunile acestora se constituie, se organizeaza si functioneaza ca persoane juridice potrivit dispozitiilor prezentei legi, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 6
Modul de asociere, de organizare si functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii.

Art. 7
(1) Uniunea Nationala si uniunile teritoriale supravegheaza activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. Controlul activitatilor desfasurate de casele de ajutor reciproc se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile legii.
(2) Uniunea Nationala controleaza activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.
(3) Uniunea Nationala poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, in conditiile legii.

Art. 8
Actele si operatiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute in legatura cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite si taxe.

Art. 9
In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, inregistrandu-se la judecatoria in a carei raza teritoriala isi au sediul.

Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe langa sindicate, precum si orice alte dispozitii contrare.


NOTA:
 • Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 186/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
 • Legea nr. 122/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 octombrie 1996 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 135/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 17 aprilie 2003.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
  HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
  OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
  Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
  Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Legea 248/2011
  Legea 216/2011 privind interzicerea activitatii de camatarie. Legea camatariei
  HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 16 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 80/2010
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa
  OG nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici. Ordonanta nr. 3/2010
  Lege nr. 351/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie Frankfurt pe Main (KfW) (Imprumutator) pentru 8.000.000 de euro,
  Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O
  Legea privind securitizarea creantelor, legea nr. 31/2006
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, oug nr. 141/2007
  Situatia salariatilor din Romania
  Marcel Spatari, Diana Chelaru, #350tefan St#259nescu

  Pret: 34.17 lei
  29.04 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  33 useri online

  Useri autentificati: