DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea prevenirii, legea nr. 270/2017. Legea preventiei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 28 decembrie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii.

Art. 2
In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) masura de remediere - orice masura dispusa de agentul constatator in planul de remediere care are ca finalitate indeplinirea de catre contravenient a obligatiilor prevazute de lege in sarcina sa;
b) plan de remediere - anexa la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile prevazute la art. 4, prin care agentul constatator stabileste masuri si un termen de remediere;
c) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile art. 4, in care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale; durata termenului de remediere se stabileste cu luarea in considerare a circumstantelor savarsirii faptei si a duratei de timp necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale; durata termenului de remediere stabilita de organul de control nu poate fi modificata.

Art. 3
(1) Toate autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia, corespunzator domeniilor aflate in responsabilitatea acestora, ca, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni special dedicate informarii publice privind:
a) legislatia in vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor;
b) drepturile si obligatiile acestor autoritati/institutii publice in desfasurarea activitatilor de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si drepturile si obligatiile persoanelor care sunt supuse acestor activitati;
c) indicarea, distinct, a faptelor contraventionale pentru care autoritatea/institutia publica are competente de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si/sau a altor masuri aplicabile.
(2) Autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, potrivit domeniilor de competenta, au obligatia sa indrume persoanele interesate in vederea unei aplicari corecte si unitare a prevederilor legale.
(3) In realizarea activitatii de indrumare prevazuta la alin. (2), autoritatile/institutiile publice cu atributii de control au obligatia:
a) sa elaboreze proceduri de indrumare si control care sa fie utilizate de catre toate persoanele competente sa efectueze activitatea de control;
b) sa afiseze pe site-urile proprii spetele cu frecventa ridicata si solutiile de indrumare emise in aceste cazuri, precum si procedurile elaborate conform lit. a);
c) ca in fiecare activitate de control sa exercite activ rolul de indrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicatiile si orientarile necesare pentru evitarea pe viitor a incalcarii prevederilor legale. Despre indeplinirea acestei obligatii se va face mentiune expresa in procesul-verbal de control, aratandu-se indicatiile si orientarile oferite.
(4) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii de coordonare la nivel national a domeniului mediul de afaceri are obligatia ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, de a dezvolta si opera un portal dedicat oferirii in mod centralizat de servicii online si resurse in vederea informarii in ceea ce priveste aspectele prevazute la alin. (1).

Art. 4
(1) In cazul constatarii savarsirii uneia dintre contraventiile stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 10 alin. (3), agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la care anexeaza un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. In aceasta situatie, nu se aplica sanctiuni contraventionale complementare.
(2) Agentul constatator nu intocmeste un plan de remediere, caz in care se aplica doar sanctiunea avertismentului, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care, in cursul derularii controlului, contravenientul isi indeplineste obligatia legala;
b) in cazul in care contraventia savarsita nu este continua.
(3) Sanctiunea avertismentului se aplica conform alin.(1) si (2) si in situatia in care sanctionarea contraventiilor prevazute de hotararea Guvernului de la art. 10 alin. (3) stabileste expres excluderea de la aplicare a avertismentului.
(4) Responsabilitatea indeplinirii masurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poarta raspunderea contraventionala pentru faptele constatate.
(5) Modelul planului de remediere care se anexeaza la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii este prevazut in hotararea mentionata la art. 10 alin. (3).

Art. 5
Daca o persoana savarseste mai multe contraventii, din cele prevazute de hotararea Guvernului de la art. 10 alin. (3), constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexeaza, dupa caz, un plan de remediere.

Art. 6
(1) Agentul constatator are obligatia sa verifice in registrul unic de control si in evidentele autoritatii/institutiei publice din care face parte, daca contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.
(2) In cazul persoanelor care nu sunt obligate sa tina registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligatia sa verifice in evidentele autoritatii/institutiei publice din care face parte daca contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.
(3) Agentul constatator are obligatia sa faca mentiuni in registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 raman aplicabile.
(4) Nu se aplica prevederile art. 4 si 5, in cazul neprezentarii registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) si art. 8 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 raman aplicabile.

Art. 7
Incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2) atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei. Daca incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2) vizeaza doar o parte din contraventiile constatate si sanctionate prin proces-verbal, acesta este nul numai in privinta acestor contraventii.

Art. 8
(1) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, autoritatea/institutia publica cu atributii de control are obligatia sa reia controlul, si sa completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii si, daca este cazul, registrul unic de control, cu mentiuni privind modalitatea de respectare a masurilor de remediere dispuse.
(2) In situatia in care, cu ocazia reluarii controlului, se constata neindeplinirea de catre contravenient a obligatiilor legale conform masurilor de remediere stabilite, in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, prin care se constata savarsirea de contraventii si se aplica sanctiunea/sanctiunile contraventionale, altele decat avertisment, cu respectarea legislatiei care stabileste si sanctioneaza contraventiile prevazute in hotararea mentionata la art. 10 alin. (3).


(1) In cazul in care, in termen de 3 ani de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii in conditiile prevazute la art. 4, contravenientul savarseste din nou aceeasi contraventie, sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.
(2) In cazul in care, in termen de 3 ani de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii in conditiile prevazute la art. 5, contravenientul savarseste din nou una sau mai multe dintre contraventiile prevazute in hotararea mentionata la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor mentionate in hotararea prevazuta la art. 10 alin. (3), se aplica dispozitiile prezentei legi.
(2) In ceea ce priveste sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, acestea se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In aplicarea prezentei legi, contraventiile, precum si modelul planului de remediere care se anexeaza la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, care se adopta in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului alineat.


Prezenta lege intra in vigoare la 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 10 alin. (3) care intra in vigoare la 3 zile.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011
Legea 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport
HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania. Hotarare nr. 160/2015
OG 6/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Ordonanta nr. 6/2015
Legea 181/20114 privind aprobarea OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate
OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014
Lege privind prevenirea si combaterea pornografiei, legea nr. 196/2003, republicata 2008
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014
OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata. Ordonanta nr. 137/2000 republicata 2014
Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport. Lege nr. 227/2006 republicata 2014
Legea 196/2013 privind aprobarea OUG 75/2012 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferen
OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii s
HG 1156/2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea fenomen
Ordin 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala
Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Legea 81/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si comb
Drept financiar. Editia 2
Postolache Rada

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati: