DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 63/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, a care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992. Lege nr 63/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13 mai 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorii cuprins:
"(3) Institutiile si autoritatile romane competente au obligatia sa acorde de indata sprijinul autoritatii centrale romane prin transmiterea datelor detinute de catre acestea potrivit competentelor, ca urmare a solicitarilor formulate in aplicarea prezentei legi."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
In cazul in care persoana fizica, institutia sau organismul interesat ori autoritatea centrala a statului parte la Conventie adreseaza cererea-tip autoritatii centrale romane, aceasta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (2) din Conventie si, dupa caz, in termen de 10 zile de la primirea cererii, va solicita completarea acesteia sau a actelor doveditoare. In cazul in care cererea nu indeplineste conditiile prevazute de art. 4 din Conventie, autoritatea centrala romana va restitui cererea."

3. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, art. 3^1 si art. 3^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Persoana fizica, institutia sau organismul interesat a carui cerere indeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (2) din Conventie beneficiaza de asistenta judiciara gratuita in cadrul solutionarii cererii de inapoiere, independent de starea sa materiala. Prevederile art. 6 si 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.


Art. 3^2
(1) La cererea persoanei fizice, institutiei sau organismului interesat ori a autoritatii centrale a statului solicitant, autoritatea centrala romana va facilita acordarea asistentei judiciare gratuite de catre un avocat. In acest scop, autoritatea centrala romana va inainta, de indata, intreaga documentatie transmisa potrivit art. 3, decanului baroului din circumscriptia instantei competente sa solutioneze cererea de inapoiere.
(2) In temeiul art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, decanul baroului desemneaza, in termen de 3 zile, prin decizie, pentru persoana cu resedinta obisnuita in strainatate care a formulat cererea de inapoiere, obligatoriu, din oficiu, un avocat pentru sesizarea instantei, reprezentare si asistare in prima instanta, in caile de atac ordinare si extraordinare si initierea masurilor de executare silita.
(3) Avocatul desemnat potrivit alin. (2) introduce cererea de inapoiere la instanta competenta, in termen de 7 zile de la data primirii instiintarii desemnarii sale.
(4) Avocatul desemnat beneficiaza, pentru fiecare etapa procesuala, de onorariul prevazut in Protocolul dintre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania privind stabilirea onorariilor avocatilor in cadrul sistemului de ajutor public judiciar.
(5) In termen de 48 de ore de la data incetarii mandatului avocatului desemnat potrivit alin. (2), acesta va restitui autoritatii centrale romane intreaga documentatie inaintata potrivit alin. (1), precum si actele instantei, comunicate cu prilejul instrumentarii cererii de inapoiere."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Prevederile art. 3^1 si 3^2 nu exclud posibilitatea ca persoana fizica, institutia sau organismul interesat sa sesizeze instanta competenta, fie personal, fie prin intermediul unui avocat ales. In cazul in care reprezentarea se face prin avocat ales, iar autoritatea centrala romana a fost initial sesizata potrivit art. 3, aceasta va pune la dispozitia avocatului cererea-tip completata si toate actele doveditoare transmise de autoritatile competente ale statului solicitant. Autoritatea centrala romana va exercita in continuare celelalte atributii care ii revin potrivit art. 7 din Conventie."

5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, art. 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Refuzul autoritatii centrale romane de a accepta instrumentarea cererii de inapoiere, potrivit art. 27 din Conventie, nu impiedica persoana fizica, institutia sau organismul interesat sa se adreseze direct instantei judecatoresti competente."

6. Alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Cauzele avand ca obiect solutionarea cererilor de inapoiere a unui copil aflat pe teritoriul Romaniei in conditiile art. 3 din Conventie se solutioneaza de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor."

7. Dupa alineatul (2) al articolului 6 se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(3) Solutionarea cererii se va face in contradictoriu cu persoana despre care se sustine ca a deplasat sau a retinut minorul in Romania.
(4) Intampinarea nu este obligatorie.
(5) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 2 saptamani.
(6) Daca este necesara prezenta unui interpret, instanta de judecata va dispune toate masurile necesare pana la termenul de judecata, potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 7 se abroga.

9. Alineatul (2) al articolului 8 se abroga.

10. Alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In fata instantei, partile pot prezenta orice documente si informari legate de cauza. Actele care emana de la autoritatile publice competente ale statului solicitant sunt valabile in fata instantei fara vreo alta legalizare sau formalitate similara, potrivit art. 23 din Conventie."

11. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Instanta de judecata va proceda la solutionarea cauzei cu celeritate. In acest sens, instanta va administra proba cu inscrisuri si, in masura in care acest mijloc de proba nu este suficient sau imprejurarile cauzei o cer, pot fi administrate alte probe."

12. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1. - Instanta poate coopera cu autoritatile statului in care copilul isi avea resedinta obisnuita, fie in mod direct, fie prin intermediul autoritatii centrale romane."

13. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pe intreaga durata a procesului, instanta poate lua, prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac, oricare dintre masurile de protectie a copilului prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Daca exista motive care sa justifice temerea ca minorul ar putea fi deplasat in afara granitelor Romaniei pentru a fi sustras de la procedura de inapoiere deschisa potrivit Conventiei si prezentei legi, instanta, sesizata cu solutionarea cererii de inapoiere, va dispune, prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac, ridicarea pasaportului copilului sau a altui document de calatorie, dupa caz. Masura ridicarii pasaportului sau a altui document de calatorie se dispune pe o durata determinata ori pana la incetarea motivelor care au justificat-o. O copie de pe hotarare se comunica autoritatii romane care a emis pasaportul sau alt document de calatorie, dupa caz, Directiei Generale de Pasapoarte sau Inspectoratului General pentru Imigrari, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne."

14. Alineatul (2) al articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Instanta va fixa, in cuprinsul hotararii, un termen pentru executarea obligatiei de inapoiere a copilului, care nu va putea fi mai mare de 2 saptamani de la comunicarea hotararii. Termenul este fixat sub sanctiunea unei amenzi civile in favoarea statului roman, cuprinse intre 2.500 lei si 12.500 lei."

15. Dupa alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Odata cu pronuntarea hotararii de inapoiere, instanta va putea dispune una dintre urmatoarele masuri:
a) predarea pasaportului minorului sau a documentului de calatorie, dupa caz, de catre parat, partii reclamante;
b) obligarea parintelui parat de a-si da concursul pentru eliberarea unui document de calatorie pe numele minorului ori suplinirea acordului sau in acest sens.
Totodata, in cuprinsul aceleiasi hotarari, instanta poate autoriza pe reclamant sa preia minorul personal sau, dupa caz, prin reprezentant, in cazul refuzului de executare voluntara a obligatiei de inapoiere in termenul stabilit."

16. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Hotararea primei instante prin care s-a dispus inapoierea minorului este executorie.
(2) Pronuntarea hotararii primei instante se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotararii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(3) Hotararea va fi comunicata partilor si autoritatii centrale, in termen de 48 de ore de la redactare.
(4) Hotararea este supusa recursului la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia pentru minori si familie, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul suspenda executarea hotararii pronuntate in prima instanta. Dosarul va fi inaintat Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de recurs.
(5) Pronuntarea de catre instanta de recurs se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar redactarea deciziei instantei de recurs se face in cel mult 7 zile de la pronuntare. O copie a acesteia va fi comunicata, din oficiu, autoritatii centrale romane, in termen de 48 de ore de la redactare."

17. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Autoritatea centrala romana, pe toata durata termenului stabilit de instanta, potrivit art. 11 alin. (2), va urmari daca obligatia de inapoiere a copilului este respectata de persoana obligata la aceasta. In acest scop, are dreptul de a solicita informatii de la institutiile si autoritatile implicate.
(2) In cazul in care obligatia de inapoiere a copilului este executata de bunavoie in termenul stabilit de instanta, autoritatea centrala romana informeaza instanta cu privire la neexecutare. Instanta comunica, de indata, o copie a titlului executoriu catre organele fiscale, pentru punerea in executare a amenzii."

18. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Daca hotararea judecatoreasca de inapoiere a copilului in statul unde are resedinta obisnuita nu este executata voluntar, in termenul stabilit de instanta, se procedeaza la executarea silita, potrivit Codului de procedura civila. Prevederile art. 888 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.
(2) Avocatul desemnat potrivit art. 32 solicita acordarea ajutorului public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc. Dispozitiile art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Instanta acorda ajutorul public judiciar in conditiile art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Avocatul depune cererea de executare silita, insotita de titlul executoriu, la executorul judecatoresc desemnat potrivit art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 7 zile de la data primirii instiintarii desemnarii de catre presedintele camerei teritoriale a executorilor judecatoresti.
(5) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului competenta teritorial. Executorul judecatoresc poate solicita concursul organelor de politie, care sunt obligate sa ii acorde sprijin cu prioritate.
(6) In urma executarii silite, minorul va fi preluat de catre creditorul din strainatate ori de catre o persoana imputernicita in acest scop."

19. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, art. 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
Autoritatea centrala romana va informa autoritatea centrala a statului solicitant ca reprezinta renuntare la cererea de inapoiere daca persoana fizica, institutia sau organismul interesat din strainatate care a formulat-o:
a) nu raspunde, in termen de 60 de zile, solicitarilor autoritatii centrale romane;
b) nu isi da concursul in vederea preluarii minorului in cadrul procedurii de executare silita."

20. Alineatele (4) si (5) ale articolului 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Hotararea se da fara citarea partilor, in camera de consiliu, pe baza hotararilor judecatoresti pronuntate cu privire la copil, precum si a oricaror alte inscrisuri transmise de autoritatea competenta a statului solicitant, potrivit art. 30 din Conventie. Dispozitiile Codului de procedura civila privind procedura necontencioasa se aplica in mod corespunzator.
(5) Hotararea nu este supusa niciunei cai de atac si se comunica autoritatii judiciare sau administrative solicitante, prin intermediul autoritatii centrale romane. Articolul 12 alineatul (2) este aplicabil."

21. Dupa articolul 15 se introduc doua noi articole, art. 15^1 si 15^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
(1) In conformitate cu art. 11 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1374/2000, denumit in continuare Regulament, hotararea de neinapoiere pronuntata de instanta romana in temeiul Conventiei si al Regulamentului se comunica autoritatii centrale romane, in termen de 48 de ore de la redactare, impreuna cu o copie a documentelor pertinente ce au stat la baza pronuntarii hotararii.
(2) Transmiterea documentelor catre autoritatea centrala solicitanta, in aplicarea art. 11 alin. (6) din Regulament, se realizeaza prin autoritatea centrala romana.

Art. 15^2
(1) Hotararea prin care o instanta straina a respins cererea de inapoiere formulata in baza Conventiei si a Regulamentului si documentele pertinente primite de autoritatea centrala romana in baza art.11 alin.(6) din Regulament se traduc in limba romana de catre aceasta si se inainteaza in cel mai scurt termen judecatoriei competente teritorial de la locul resedintei obisnuite avute de copil imediat inaintea deplasarii ori retinerii ilicite.
(2) Dupa primirea documentatiei de la autoritatea centrala romana, cu exceptia cazului in care instanta romana a fost deja sesizata, judecatoria va adresa parintilor minorului o notificare, ce va contine:
1. Formularea «In conformitate cu art. 11 alin. (7) din Regulament»
si
2. Informarea parintilor despre posibilitatea de a sesiza instanta romana, intr-un termen de 3 luni de la data notificarii, cu o cerere privind exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minorul in cauza.
(3) Instanta se considera sesizata la data transmiterii cererii de chemare in judecata.
(4) La expirarea termenului, instanta informeaza autoritatea centrala romana si comunica autoritatii centrale romane rezultatul notificarii transmise potrivit alin. (2)."

22. Alineatul (2) al articolului 16 se abroga.

23. Alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Autoritatea centrala romana va lua legatura cu persoana care exercita autoritatea parinteasca asupra minorului si la care acesta isi are stabilita locuinta si va incerca, direct sau prin intermediul unor specialisti, solutionarea pe cale amiabila a cererii privind exercitarea dreptului de vizitare. Aceasta va atrage atentia persoanei care exercita autoritatea parinteasca asupra minorului si la care acesta isi are stabilita locuinta, asupra sanctiunilor ce pot fi aplicate potrivit prezentei legi, in cazul refuzului de a permite de bunavoie exercitarea dreptului de vizitare."

24. Alineatul (3) al articolului 17 se abroga.

25. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.18
(1) In cazul in care copilul la care se refera cererea privind organizarea sau protejarea exercitarii dreptului de vizitare refuza constant contactul cu unul dintre parinti sau manifesta sentimente de aversiune fata de acesta, instanta poate dispune, in functie de varsta copilului, ca acesta sa urmeze un program de consiliere psihologica, pe o durata ce nu poate depasi 3 luni.
(2) Cererea de chemare in judecata poate fi formulata oricand, dupa sesizarea autoritatii centrale romane cu o cerere privind organizarea sau protejarea exercitarii dreptului de vizitare. Dispozitiile art. 3^1, 3^2 si 5 se aplica in mod corespunzator.
(3) Cererea de chemare in judecata se solutioneaza prin incheiere, in camera de consiliu, cu citarea parintilor, a persoanei la care se afla copilul, dupa caz, precum si a directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului in a carei raza teritoriala se afla copilul. Dispozitiile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac.
(4) Incheierea va fi comunicata, de catre instanta, autoritatilor competente sa o puna in aplicare si autoritatii centrale romane, in termen de 5 zile de la redactare.
(5) In termen de 10 de zile de la comunicare, psihologul numit de instanta va stabili durata si continutul programului de consiliere psihologica, dupa o evaluare psihologica initiala a copilului. Psihologul va comunica, de indata, instantei, durata programului de consiliere psihologica, precum si, daca este cazul, modificarea acestuia.
(6) Dupa finalizarea programului, psihologul va intocmi un raport privind evaluarea psihologica finala si il va comunica instantei.
(7) Instanta va comunica raportul autoritatii centrale romane, in termen de 5 zile de la comunicare."

26. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Daca se solicita ca exercitarea dreptului de vizitare sa se faca prin deplasarea minorului in afara teritoriului Romaniei, dispozitiile art. 3^1, 3^2, 5, 6, 8 si 14 se aplica in mod corespunzator.
(2) Instanta va putea incuviinta exercitarea dreptului de vizitare prin deplasarea copilului in afara teritoriului Romaniei numai daca, din probele administrate, rezulta ca exista garantii pentru a asigura inapoierea de bunavoie a copilului in Romania. Instanta va putea obliga persoana fizica, institutia sau organismul interesat beneficiar al dreptului de vizitare la depunerea unei cautiuni.
(3) In cazul in care exercitarea dreptului de vizita este conditionata de depunerea unei cautiuni, instanta va dispune, in cuprinsul aceleiasi hotarari, cu privire la termenul in care trebuie depusa cautiunea, precum si la momentul restituirii acesteia. Prevederile art. 1056-1063 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.
(4) Prin hotarare se va dispune cu privire la suportarea cheltuielilor prilejuite de exercitarea dreptului de vizitare, in conformitate cu art. 26 alineatul final din Conventie."

27. Dupa litera e) a articolului 21 se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:
"f) sa intreprinda orice alte demersuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Conventiei. In vederea monitorizarii aplicarii Conventiei, autoritatea centrala romana va putea cere rapoarte explicative din partea tuturor persoanelor si autoritatilor implicate in punerea in practica a prevederilor Conventiei. "

28. Alineatul (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Toate cererile formulate in scopul punerii in aplicare a prevederilor Conventiei si ale prezentei legi sunt scutite de taxe."

Art. II
Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi.

Art. III
Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania, 2007
Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe
Remus Jurj-Tudoran

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
115 useri online

Useri autentificati: