DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 281/2004, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 01/07/2004 Modificari
 • OG nr. 11/2005, ordonanta privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

  Art. I.
  Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate sa foloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.

  2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 3. - Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
  b) are capacitate deplina de exercitiu;
  c) poseda diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau limbile straine pentru care solicita autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator din limba romana in limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina in limba romana;
  d) este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice;
  e) este apt din punct de vedere medical;
  f) nu are antecedente penale si se bucura de reputatie profesionala si sociala.


  3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmatorul cuprins:
  Art. 31. - (1) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, poate desfasura activitatea de interpret si/sau traducator pentru organele prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, exercita profesia de interpret si/sau traducator ca si cetatenii romani, putand dovedi indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 lit. b)-f) si cu documente emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru de origine sau de provenienta.
  (3) Procedura autorizarii nu se aplica strainului, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabilit in Romania, care este atestat ca interpret si/sau traducator in specialitatea stiinte juridice de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta.
  (4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesara dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, al carui cetatean este strainul.
  (5) In cazul prestarii temporare, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor specifice profesiei de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, strainul cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care exercita in mod legal aceasta profesie in statul membru de origine sau de provenienta in care este stabilit, este exceptat de la cerintele de atestare si autorizare prevazute la art. 2.
  (6) In aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si/sau traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine sau de provenienta.
  (7) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legii-cadru privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale.


  4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
  Art. 6. - (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:
  a) la cerere;
  b) daca cel in cauza nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3;
  c) in cazul in care a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
  d) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;
  e) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate;
  f) prin deces.
  (2) Existenta cazurilor prevazute la alin. (1) se verifica de Ministerul Justitiei, se constata prin ordin al ministrului justitiei si se comunica persoanei in cauza, cu exceptia situatiei prevazute la lit. f).


  5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins: Art. 61. - (1) Interpretii si/sau traducatorii autorizati in conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, in termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea in evidenta la curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.
  (2) In cazul in care interpretii si/sau traducatorii isi schimba numele, domiciliul sau resedinta, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, in termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si curtii de apel unde sunt luati in evidenta.
  (3) Pana la data indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), interpretii si/sau traducatorii nu pot desfasura activitatea reglementata de prezenta lege.
  (4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, pentru a presta activitate de interpret si/sau de traducator in conditiile prezentei legi, vor fi luati in evidenta, la cerere, de Ministerul Justitiei si curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea.  Art. II.
  (1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, interpretii si/sau traducatorii vor fi reautorizati la cerere.
  (2) Pana la data reautorizarii interpretii si/sau traducatorii pot desfasura activitatea in continuare, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, cu modificarile ulterioare.


  Art. III.
  Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

  Sectiune Traducatori