DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicata 2009
Imbunatatiri funciareRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 13/02/2009

Mentiune importanta
Textul legii a fost consolidat cu prevederile OUG nr. 39/2009


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Imbunatatirile funciare au ca obiective:
a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii, alunecari de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare impotriva colmatarii si regularizarea cursurilor de apa;
b) asigurarea unui nivel corespunzator de umiditate a solului, care sa permita sau sa stimuleze cresterea plantelor, incluzand plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;
c) asigurarea ameliorarii solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia impotriva poluarii.

Art. 2
(1) Amenajarile de imbunatatiri funciare ca lucrari hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizeaza in scopul prevenirii si inlaturarii actiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare- pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.
(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare cuprind urmatoarele categorii de lucrari:
a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa prin care se asigura, in principal, protectia terenurilor si a oricaror categorii de constructii impotriva inundatiilor, surse locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;
b) irigatii si orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;
c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces;
d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;
e) pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;
f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;
g) alte lucrari realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi;
h) zone de protectie ale lucrarilor prevazute la lit. a) -
g).
(3) Amenajarile de imbunatatiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apa pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.
(4) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritatilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului si in corelare cu strategia sectoriala.
(5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a cailor de comunicatie, in acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinand seama de cerintele de protectie a mediului.

Art. 3
Prezenta lege are drept scop:
a) reglementarea regimului juridic al proprietatii si folosintei infrastructurii de imbunatatiri funciare si a terenului aferent, precum si mecanismele de dobandire si/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinta asupra acestei infrastructuri;
b) instituirea cadrului de reglementare a infiintarii si functionarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratie, persoana juridica romana de interes public national in sectorul imbunatatirilor funciare, care desfasoara activitatile prevazute de prezenta lege;
c) reglementarea infiintarii si functionarii organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare in vederea desfasurarii activitatilor de imbunatairi funciare atat in interesul membrilor lor, cat si in interesul public;
d) stabilirea serviciilor prestate de Administratie organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si mecanismele de finantare a acestor activitati;
e) stabilirea atributiilor autoritatii publice centrale, denumita in continuare ministerul, care coordoneaza elaborarea strategiei si politicilor in sectorul imbunatatirilor funciare;
f) stabilirea principiilor reorganizarii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;
g) stabilirea sanctiunilor care se aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi.

Art. 4
Principiile care stau la baza realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare sunt urmatoarele:
a) exploatarea echitabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare, sistemelor de irigatii sau desecare si drenaj si a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului pentru asigurarea proteciei intereselor tuturor beneficiarilor;
b) consultarea si, dupa caz, implicarea beneficiarilor, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societatii civile in luarea deciziilor in scopul promovarii adoptarii rationale, eficiente si transparente a acestora;
c) realizarea decatre proprietarii deteren a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrarilor dereabilitare, executare deinvestitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Administratie si prin alocarea defonduri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor constituiti in organizatii de imbunatatiri funciare sau federatii de organizatii de imbunatatiri funciare, in cazurile in care proprietarii deteren nu pot desfasura prin efortul propriu activitati de imbunatatiri funciare;
d) exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare astfel incat sa se previna folosirea ineficienta a apei, excesul deumiditate, eroziunea si poluarea solului si sa se promoveze protectia mediului in conformitate cu standardele demediu.

Art. 5
Definitiile termenilor utilizati in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 1.


Capitolul II - Organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare


Art. 6
(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta terenuri deservite desisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori delucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de imbunatatiri funciare, denumita in continuare organizatia, pentru a desfasura una sau mai multe dintre urmatoarele activitati de interes public:
a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii care deserveste mai multi proprietari deteren;
b) exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj care deserveste mai multi proprietari deteren;
c) intretinerea si reparatiile lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor care protejeaza terenul mai multor proprietari deteren;
d) intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului si desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul depe terenul mai multor proprietari deteren.
(2) Proprietarii sau alti detinatori deteren care intentioneaza sa realizeze o noua amenajare de imbunatatiri funciare se pot constitui in organizatii.
(3) Organizatiile sunt persoane juridice deutilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 7
(1) Organizatia isi desfasoara activitatea in cadrul unei suprafete deteren clar delimitate, amenajata cu lucrari de imbunatatiri funciare, denumita in continuare teritoriul organizatiei.
(2) Organizatia care indeplineste mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 le va specifica in statut, precizand care este activitatea principala pe care o va desfasura.
(3) Organizatia care are ca activitate principala exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii, precum si livrarea apei pentru irigat va includein denumirea sa mentiunea organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii, urmata dedenumirea localitatii undefunctioneaza sau deo alta denumire proprie.
(4) Organizatia care are ca activitate principala exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj va includein denumirea sa mentiunea organizatia de desecare si drenaj, urmata dedenumirea localitatii undefunctioneaza sau deo alta denumire proprie.
(5) Organizatia care are ca activitate principala intretinerea si reparatiile unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor va includein denumirea sa mentiunea organizatia de aparare impotriva inundatiilor, urmata dedenumirea localitatii undefunctioneaza sau deo alta denumire proprie.
(6) Organizatia care are ca activitate principala intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului va includein denumirea sa mentiunea organizatie de combatere a eroziunii solului, urmata dedenumirea localitatii undefunctioneaza sau deo alta denumire proprie.

Art. 8
In realizarea activitatilor de interes public, organizatiile au urmatoarele atributii:
a) incheie contracte deprestari de servicii de imbunatatiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;
b) presteaza servicii de imbunatatiri funciare catre membrii sai;
c) livreaza apa pentru irigatii sau presteaza alte servicii de imbunatatiri funciare, pe baza de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizatiei si care detin in proprietate sau folosinta terenuri situate pe teritoriul organizatiei;
d) incaseaza tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizatiei si de la persoanele care nu sunt membri, in vederea acoperirii costurilor acestor servicii;
e) achizitioneaza, inchiriaza de la terti, exploateaza, intretin si repara utilajele si instalatiile necesare prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatilor proprii;
f) organizeaza cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregatirea exploatarii si intretinerii sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, deprotectie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de imbunatatiri funciare si promovarea utilizarii noilor tehnici si tehnologii;
g) asigura paza si protectia corespunzatoare a infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj, pe care o detin in proprietate sau folosinta, a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, in vederea prevenirii sau reducerii pagubelor si pastrarii integritatii acestora;
h) reabiliteaza, modernizeaza si dezvolta infrastructura de imbunatatiri funciare depe teritoriul sau;
i) incheie contracte pentru achizitia debunuri si prestarea de servicii necesare desfasurarii activitatii lor cuprinzand proiectarea si lucrarile dereabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii de imbunatatiri funciare depe teritoriul sau;
j) angajeaza credite si prezinta garantii potrivit legislatiei in vigoare;
k) indeplineste alte atributii prevazute deprezenta lege.

Art. 9
(1) Veniturile unei organizatii se pot constitui din:
a) tarife pentru servicii de irigatii;
b) tarife de desecare si drenaj;
c) tarife de aparare impotriva inundatiilor, de combatere a eroziunii solului si alte activitati de imbunatatiri funciare;
d) o cotizatie anuala;
e) donatii, legate si sponsorizari, potrivit legii;
f) subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei demembri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor deplata semnate deacestia, care constituie titluri executorii.

Art. 10
(1) Organizatia care presteaza servicii unei persoane care nu este membru al acesteia si care detine in proprietate sau folosinta teren in cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care sa acopere integral costurile prestarii serviciilor de imbunatatiri funciare catre acea persoana.
(2) Membrii organizatiilor pot beneficia deo reducere a tarifului deprestare a serviciilor de imbunatatiri funciare in conformitate cu hotararile adunarii generale.
(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare, altele decat cele de irigatii, pot fi incasate prin compartimentele despecialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul deincasare a acestor tarife si dedecontare a cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea acestei activitati se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor, in temeiul caruia se pot incheia, la nivel local, protocoale intre organizatii si consiliile locale pe a caror raza teritoriala se afla situat teritoriul organizatiei.
(4) Pentru recuperarea tarifelor si cotizatiilor restante datorate demembri si persoanele care nu sunt membri ai organizatiei, adunarea generala poate sa hotarasca instituirea degaranii.

Art. 11
Excedentul, ca parte a veniturilor ce depaseste cheltuielile intr-un an financiar, ramane la dispozitia organizatiei si se distribuie catre rezerve sau este folosit pentru activitatea urmatorilor ani.

Art. 12
(1) Oricare persoana fizica sau persoana juridica, ce detine in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta, un teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in administrare ori in folosinta astfel deterenuri aflate in proprietatea publica ori privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, poate fi membra a unei organizatii.
(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decat Administratia, situata pe teritoriul organizatiei, poate fi preluata in folosinta decatre organizatie, pe durata existentei acesteia, in temeiul unei intelegeri scrise, autentificata.

Art. 13
(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, persoanele care si-au manifestat vointa dea fi membre ale organizatiei incheie actul constitutiv si statutul organizatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Statutul organizatiei este adoptat cu majoritatea simpla a voturilor participantilor la adunarea constitutiva, cu conditia ca acesti participanti sa detina in proprietate, in administrare sau in folosinta cel putin jumatate din suprafata deteren a teritoriului organizatiei si sa fie deacord sa preia intreaga raspundere a exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul organizatiei.
(3) In cazul organizatiilor care au ca obiect de activitate lucrarile de irigatii, condiia ca membrii sa detina mai mult de jumatate din suprafata deteren trebuie indeplinita si pe fiecare plot de irigatii sau zona dereprezentare, conform legii.
(4) Coninutul minim al actului constitutiv si al statutului organizatiilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aproba si modelul documentelor deconstituire si organizare.
(5) Organizatia constituita potrivit legii ramane deschisa si va primi noi membri pana la nivelul teritoriului organizatiei.

Art. 14
(1) Procedura deconstituire a organizatiilor va fi prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Pe baza avizului Oficiului dereglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumit in continuare Oficiul dereglementare, constituirea organizatiilor se autorizeaza prin ordin al ministrului, prin care se dispune si inregistrarea acestora in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
(3) Organizatia dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sale in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.

Art. 15
(1) Organizatia are urmatoarele organe deconducere si comisii:
a) adunarea generala;
b) consiliul deadministratie;
c) comisia decenzori;
d) comisia deconciliere a neintelegerilor din interiorul organizatiei, denumita in continuare comisie deconciliere.
(2) Deciziile consiliului deadministratie sunt puse in executare dedirector si personalul tehnic si economic deexecutie al organizatiei.

Art. 16
Modul de organizare si functionare a organelor deconducere si a comisiilor organizatiilor se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu exceptiile prevazute in acest capitol.

Art. 17
Adunarea generala este organul deconducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau reprezentantii acestora, care se intruneste cel putin dedoua ori pe an si are drept decontrol permanent asupra organelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si d).

Art. 18
(1) Statutul unei organizatii care nu are sistem dereprezentare va mentiona modalitatea dealocare a voturilor fiecarui membru la sedintele adunarilor generale, proportional cu marimea suprafetei deteren detinute in proprietate, administrare sau folosinta sau pe o alta baza echitabila care sa protejeze interesele fiecarui membru.
(2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult doua cincimi din numarul total devoturi.
(3) Membrii unei organizatii care nu are un sistem dereprezentare, precum si proprietarii care au dat in folosinta terenurile pe care le detin unei persoane care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati in adunarile generale pe baza unei procuri speciale, autentificata.

Art. 19
Comisia deconciliere solutioneaza neintelegerile patrimoniale in legatura cu activitatea organizatiei privind:
a) modalitatea decalcul si cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate de organizatie si al altor asemenea tarife, precum si al cotizatiilor;
b) suportarea decatre membri a costurilor deexploatare, intretinere si reparatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in folosinta sau proprietatea organizatiei;
c) livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de imbunatatiri funciare la termenele si in conditiile stabilite, cu nerespectarea principiului distributiei echitabile si protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;
d) orice alte neintelegeri patrimoniale dintre organizatie si membrii sai, precum si dintre membrii organizatiei.

Art. 20
(1) Orice membru al organizatiei care a suportat un prejudiciu denatura celor prevazute la art. 19 se poate adresa presedintelui comisiei deconciliere cu o cerere.
(2) Cererea va fi solutionata decomisia deconciliere in termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea partilor, personal sau prin reprezentant.
(3) Comisia deconciliere analizeaza cererea si probele depuse departi si emite o decizie motivata deadmitere sau respingere a acesteia.
(4) Decizia emisa decomisia deconciliere este definitiva si obligatorie pentru parti si poate fi atacata la instanta competenta in termen de30 dezile de la comunicare.

Art. 21
Membrii consiliului deadministratie, ai comisiei decenzori si ai comisiei deconciliere nu sunt salariati ai organizatiei.

Art. 22
(1) Federatia de organizatii de imbunatatiri funciare, denumita in continuare federatie, se infiinteaza din doua sau mai multe organizatii de imbunatatiri funciare, in vederea exploatarii, intretinerii si reparatiilor unor parti dintr-o amenajare sau a unei intregi amenajari de imbunatatiri funciare care deserveste in comun organizatiile membre.
(2) Federatia exploateaza, intretine si repara infrastructura de imbunatatiri funciare situata in afara teritoriului organizatiilor carora le poate presta servicii de imbunatatiri funciare si care este in legatura functionala cu sistemele de irigatii, de desecare si drenaj, cu lucrarile de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, intretinute si reparate exclusiv deacele organizatii.
(3) Federatiile sunt persoane juridice deutilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Pot dobandi calitatea de membru al unei federatii numai acele organizatii care beneficiaza de partea din amenajarea de imbunatatiri funciare sau de intreaga amenajare pe care federatia o exploateaza, intretine si repara si carora li se pot presta servicii de imbunatatiri funciare de acea federatie.

Art. 23
(1) Federatiile se constituie prin adoptarea de catre organizatiile membre a actului constitutiv si a statutului, al caror continut minim se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind si modelul documentelor deconstituire si organizare.
(2) Constituirea federatiilor se face cu respectarea acelorasi conditii deavizare, autorizare, forma si publicitate ca si cele cerute pentru constituirea organizatiilor si potrivit procedurii prevazute denormele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Federatiile se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 24
In realizarea activitatilor de interes public, federatiile au urmatoarele atributii:
a) incheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori, pentru livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de imbunatatiri funciare;
b) incheierea de contracte cu furnizorul deenergie electrica sau termica pentru livrarea energiei necesare exploatarii unei parti autonome functional ori a intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa;
c) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatiile membre si alti beneficiari, pe baza detarife;
d) angajarea personalului calificat necesar;
e) achizitionarea, inchirierea, inlocuirea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentului de imbunatatiri funciare;
f) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare sau a partii deamenajare exploatate, intretinute si reparate defederatie;
g) deschiderea deconturi bancare si efectuarea deoperatiuni financiare prin aceste conturi;
h) organizarea deinstruiri ale reprezentantilor organizatiilor membre, prin specialistii proprii sau prin servicii prestate deterti;
i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizatiile membre, pentru reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;
j) inaintarea depropuneri privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul teritoriului sau;
k) angajarea deexperti si consultanti pentru asigurarea sporirii eficientei functionarii federatiei sau a organizatiilor membre;
l) contractarea destudii decercetare si deteren pentru extinderea amenajarii de imbunatatiri funciare existente, realizarea denoi sisteme, lucrari sau amenajari si dezvoltarea activitatii federatiei.

Art. 25
Dizolvarea, lichidarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor, precum si modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului dereglementare.


Capitolul III - Dreptul de proprietate si de folosinta asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare si a terenului


Art. 26
Asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, cu modificarile ulterioare, care se reorganizeaza, in conditiile prezentei legi, in organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, preiau bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea sau in folosinta acestora, precum si:
a) dreptul de proprietate detinut deasociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii, constand din statii depompare depunere sub presiune si constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei si obligatiile corelative;
b) dreptul de folosinta detinut deasociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii apartinand domeniului privat al statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constand in statii depompare depunere sub presiune si constructii hidrotehnice, impreuna cu dotarile si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei.

Art. 27
(1) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, aflata in folosinta Administratiei, societatilor comerciale, statiunilor si institutelor decercetare si productie agricola, unitailor deinvatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situata pe teritoriul unei organizatii, se transmite la cerere, fara plata, in proprietatea acelei organizatii, in conditiile legii.
(2) Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, in proprietatea sau folosinta organizatiilor ori federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
(3) Organizatiile dobandesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Transmiterea dreptului de folosinta sau de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Administratiei se face pe baza deprotocol depredare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu specificarea obligatiilor privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii bunurilor.
(5) Punerea in functiune a infrastructurii deirigaii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta sau in proprietatea unei organizatii se realizeaza din fonduri asigurate in totalitate de la bugetul de stat.
(6) Transmiterea dreptului de folosinta sau de proprietate asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind publicitatea si inregistrarea circulatiei bunurilor imobile.
(7) In termen de 30 dezile de la data dobandirii personalitatii juridice, organizatia are obligatia dea incheia cu furnizorul de apa contract multianual pentru o perioada decel putin 3 ani.

Art. 28
(1) Federatiile pot primi in folosinta gratuita, in conditiile legii, o parte dintr-o amenajare de imbunatatiri funciare sau o intreaga amenajare de imbunatatiri funciare aflata in proprietatea publica a statului.
(2) Conditiile exploatarii, intretinerii si reparatiilor efectuate defederatie asupra partii deamenajare sau intregii amenajari de imbunatatiri funciare aflate in folosinta gratuita, conform alin. (1), precum si durata folosintei sunt cuprinse in protocolul detransmitere a folosintei gratuite.
(3) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta unei federatii, se realizeaza din fonduri asigurate in totalitate de la bugetul de stat.

Art. 29
Administratia, organizatiile si federatiile au obligatia asigurarii pazei si protectiei infrastructurii pe care o exploateaza, o intretin si o repara, potrivit legii.

Art. 30
(1) Administratia administreaza infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, administrate deRegia Nationala a Padurilor - Romsilva.
(2) Lista bunurilor care alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 31
Infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului, situata pe terenurile cu destinatie agricola detinute in exploatare desocietatile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite in administrare Administratiei si se inregistreaza in patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzatoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului.

Art. 32
Bunurile ce alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului se transmit in administrarea Administratiei, prin protocol depredare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si paza integritatii acestor bunuri.

Art. 33
Amenajarile de imbunatatiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi deutilitate publica, in conditiile legii.

Art. 34
(1) Administratia, organizatiile si federatiile pot dobandi, in conditiile legii, un drept deservitute asupra terenului unui proprietar, acolo undeacesta se justifica din motive tehnice si economice, cu acordul scris al proprietarilor deteren, potrivit legii.
(2) Reprezentantii Administratiei, organizatiilor si federatiilor pot intra pe terenul unei persoane, in cazuri de urgenta, in scopul efectuarii decontroale, remedierii unor defeciuni, inlaturarii urmarilor unor dezastre si aplicarii demasuri deprotectie a mediului inconjurator.
(3) Proprietarii deteren vor fi despagubiti, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, in cazurile mentionate la alin. (1) si (2).

Art. 35
Pentru realizarea oricarei investitii, Administratia, organizatiile si federatiile emit, dupa caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite deinfrastructura de imbunatatiri funciare din aria lor deresponsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale in vigoare.


Capitolul IV - Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare


Art. 36
(1) In termen de 60 dezile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se infiinteaza Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare prin reorganizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., care se divizeaza in vederea privatizarii conform principiilor stabilite deprezenta lege.
(2) Administratia este persoana juridica romana de interes public national si functioneaza pe baza degestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea ministerului.
(3) Sediul central al Administratiei este in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.
(4) Administratia isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(5) Administratia are in structura sa sucursale teritoriale fara personalitate juridica, ce au in alcatuire unitati deadministrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor deamenajari de imbunatatiri funciare.

Art. 37
(1) Administratia desfasoara urmatoarele activitati:
a) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate deutilitate publica, cu exceptia amenajarilor sau partilor deamenajare preluate defederaii, precum si a amenajarilor carora li s-a retras recunoasterea deutilitate publica si in cadrul carora s-au constituit organizatii;
b) executarea lucrarilor deconservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor deamenajare carora li s-a retras recunoasterea deutilitate publica;
c) scoaterea din functiune a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sau parti deamenajare carora li s-a retras recunoasterea deutilitate publica si valorificarea materialelor rezultate, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
d) redarea in circuitul agricol a terenurilor rezultate in urma dezafectarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;
e) realizarea deinvestitii pentru reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia denoi amenajari;
f) informarea si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare;
g) realizarea si asigurarea functionarii sistemului national desupraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
h) asigurarea alimentarii cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, in conditiile legii;
i) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;
j) cooperarea internationala, in limitele imputernicirii acordate deminister;
k) desfasurarea altor activitati de interes public, prevazute deprezenta lege.
(2) Administratia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite deprezenta lege, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora si, totodata, asigura integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa si contracteaza cu teri furnizori achizitia debunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice debunuri si servicii.

Art. 38
(1) Administratia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate deutilitate publica, cu exceptiile prevazute deprezenta lege.
(2) Lista initiala a amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza deAdministratie este inclusa in regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
(3) O amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare este declarata deutilitate publica, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Anual, in functie deindeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajarilor ce se administreaza deAdministratie se modifica sau se completeaza si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Administratiei.
(5) Costurile dedesfasurare a activitatilor prevazute la alin. (1) se acopera din tarifele pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentei legi si, in completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice.
(6) Anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului, se aproba nivelul fondurilor publice pe activitati s i amenajari de imbunatatiri funciare deutilitate publica, precum i cota din cheltuielile deexploatare, intretinere si reparatii ce se va suporta din tarife si cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat cele de irigatii.

Art. 39
(1) Daca o amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte a unei amenajari de imbunatatiri funciare nu mai indeplineste criteriile prevazute la art. 38 alin. (3), prin hotarare a Guvernului i se retrage recunoasterea deutilitate publica si, dupa caz, se trece din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare sau partile unor amenajari de imbunatatiri funciare, prevazute la alin. (1), se trec in conservare pentru o perioada depana la 5 ani, perioada in care acestea pot fi:
a) transmise in proprietate sau date in folosinta gratuita unei organizatii ori federatii, potrivit legii;
b) vandute unui cumparator privat, potrivit legii;
c) concesionate sau inchiriate, potrivit legii;
d) scoase din functiune, potrivit legii;
e) valorificate, potrivit legii.
(3) Conservarea unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a unei amenajari de imbunatatiri funciare se realizeaza prin asigurarea pazei acesteia si prin dezafectarea si depozitarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor aferente.
(4) In termen de90 dezile de la trecerea in conservare a amenajarii de imbunatatiri funciare sau a partii deamenajare de imbunatatiri funciare, prevazuta la alin. (1), Administratia va face publicitate, in vederea aplicarii masurilor prevazute la alin. (2) lit. a)-c).
(5) Scoaterea din functiune a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Administratiei.
(6) In perioada cuprinsa intre intrarea in vigoare a hotararii Guvernului deretragere a recunoasterii deutilitate publica a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau unei parti deamenajare de imbunatatiri funciare si pana la finalizarea uneia dintre masurile prevazute la alin. (2) lit. a)-c), Administratia asigura exploatarea, intretinerea si reparatiile acelei amenajari sau parti deamenajare, finantarea acestor activitati efectuandu-se in conditiile prezentei legi.

Art. 40
Administratia indeplineste urmatoarele atributii:
a) intocmeste si pune in aplicare planurile anuale deexploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate deutilitate publica;
b) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
c) inventariaza anual amenajarile de irigatii, cu evidentierea distincta a celor functionale;
d) elaboreaza tarife pentru servicii de imbunatatiri funciare;
e) elaboreaza studii, proiecte, programe decercetare si propuneri anuale pentru investitii in reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente sau executa noi amenajari si supravegheaza realizarea acestor lucrari deinvestitii, precum si propuneri deelemente destrategie si politici sectoriale;
f) urmareste impactul asupra mediului inconjurator al activitatilor de imbunatatiri funciare si ia masuri dediminuare sau corective in conformitate cu legislatia protectiei mediului;
g) asigura paza si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;
h) urmareste permanent starea tehnica a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrare;
i) desfasoara actiuni deprevenire si protectie a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa fata deactiunea factorilor derisc si a calamitatilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
j) pregateste si pune in aplicare planurile deactiune in cazuri de urgenta;
k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplaseaza si constructiile care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrarea sa;
l) elaboreaza si finanteaza planul propriu decercetare, proiectare si informatica;
m) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic decalitate a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuat desucursalele teritoriale;
n) avizeaza documentatiile tehnice, contracteaza si finanteaza lucrarile deinvestitii contractate cu terti furnizori si verifica derularea si receptionarea lucrarilor, potrivit legii;
o) elaboreaza studiile privind necesarul fortei demunca pe structuri depersonal, pregatirea si perfectionarea intregului personal, selectarea si promovarea acestuia in cadrul unitatilor din subordine;
p) organizeaza si aproba planul deaudit public intern, organizeaza controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii activitatilor;
q) organizeaza si participa la activitati de cooperare tehnico-economica internationala in domeniul imbunatatirilor funciare, al gospodaririi apelor si protectiei mediului;
r) verifica si dispune masuri privind organizarea contabilitatii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, pentru activitatea de irigatii, si, separat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare.

Art. 41
(1) Pentru realizarea activitatilor sale, Administratia contracteaza cu terti furnizori elaborarea destudii, prestarea de servicii decercetare si/sau deproiectare, executarea delucrari deconstructii, intretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, precum si a echipamentelor deinterventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrarile deintretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare deutilitate publica, altele decat irigatiile, care se vor executa decatre Administratie.
(3) Pana la transmiterea catre organizatii si federatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare, Administratia contracteaza serviciile deexploatare, intretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii.

Art. 42
(1) Finantarea cheltuielilor curente ale Administratiei se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
(2) Cheltuielile denatura investitiilor se acopera total sau partial de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
a) obiectivele deinvestitii noi sau in continuare privind infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat, iar cele privind infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul privat al statului, partial de la bugetul de stat;
b) studiile, proiectarea si cercetarea aplicativa legate deobiectul sau de activitate, total de la bugetul de stat;
c) echipamentele tehnologice aferente amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;
d) expertizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din cadrul infrastructurii apartinand domeniului public al statului si consultanta despecialitate referitoare la aceste lucrari, total de la bugetul de stat;
e) alte cheltuieli deinvestitii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, total de la bugetul de stat.
(3) Veniturile proprii ale Administratiei se constituie din:
a) tarife deprestari de servicii de irigatii percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigatii, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii declarate deutilitate publica;
b) tarife deprestari de servicii de desecare si drenaj, aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate deutilitate publica, altele decat cele de irigatii;
c) dobanzi incasate pentru depozitele si sumele disponibile din conturile proprii;
d) dobanzi si penalitati percepute pentru serviciile prestate, a caror contravaloare nu a fost incasata la termen;
e) tarife deprestari de servicii dealimentare cu apa a unor localitati, incinte agricole si industriale, a unor amenajari piscicole si deevacuare a apelor pluviale, menajere si industriale uzate, ce respecta normele in vigoare;
f) sumele incasate din inchirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate in patrimoniul Administratiei;
g) tarifele detrecere pe digurile aflate in administrarea Administratiei, percepute pentru intretinerea sectiunii acestora si a rampelor deacces;
h) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice si despecialitate, precum si a avizelor si acordurilor descoatere din circuitul agricol;
i) sume incasate din dezafectarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeelor ocupate cu lucrari de imbunatatiri funciare;
j) valorificarea materialului lemnos rezultat in urma lucrarilor deintretinere si regenerare a plantatiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului;
k) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute in urma lucrarilor deintretinere a digurilor si a retelei decanale;
l) sume incasate din inchirierea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei si care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Cheltuielile administrative, materiale si depersonal necesare desfasurarii activitatilor Administratiei se acopera total sau partial din subventii de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
a) exploatarea, intretinerea, reparatiile si administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate deutilitate publica, care nu sunt amenajari de irigatii, total de la bugetul de stat;
b) lucrarilor deintretinere si reparatii denatura investitiilor la prizele de apa pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor depompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii, total de la bugetul de stat;
c) actiunilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor demateriale si mijloace de aparare, mijloace deinterventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente deprotecie, siguranta si cazarmament, care se realizeaza conform normativelor in vigoare, total de la bugetul de stat;
d) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului public al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente sau conservarea obiectivelor deinvestiii sistate ori intrerupte temporar, total de la bugetul de stat;
e) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului privat al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente, partial de la bugetul de stat;
f) protectiei mediului, prin lucrari de imbunatatiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrari, inclusiv lucrari deamenajamente silvice, total de la bugetul de stat;
g) informarea publica si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare, partial de la bugetul de stat;
h) functionarea sistemului national desupraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare, total de la bugetul de stat;
i) conservarea si asigurarea pazei amenajarilor de imbunatatiri funciare neutilizate, aflate in conservare, total de la bugetul de stat;
j) salarizarii personalului prevazut in statele defunctii ale unitatii centrale, ale sucursalelor teritoriale si unitatilor deadministrare ale Administratiei, altor cheltuieli depersonal, precum si cheltuielilor curente necesare functionarii acestora, partial de la bugetul de stat;
k) paza amenajarilor de imbunatatiri funciare in afara perioadei deutilizare, total de la bugetul de stat;
l) executarea probelor tehnologice, epuizmentelor si consumul deenergie pe perioada nefunctionarii, total de la bugetul de stat.

Art. 43
Pentru cazuri exceptionale, cum sunt calamitatile produse decauze naturale sau deactivitatile antropice neprevazute, care fac imposibila functionarea intregii amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba masurile tehnice si fondurile necesare pentru remedierea avariilor, inlaturarea efectelor defavorabile si repunerea in stare defunctionare a infrastructurii afectate.

Art. 44
(1) Patrimoniul Administratiei se constituie prin preluarea unei parti a activului patrimonial al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si cuprindebunurile corporale apartinand domeniului privat al statului necesare desfasurarii activitatii sale, precum si bunuri necorporale, cum este dreptul deadministrare si folosinta a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
(2) Valoarea initiala a patrimoniului Administratiei se stabileste pe baza datelor din ultima balanta deverificare a Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si este inclusa in regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) In primii 5 ani de la infiintare, Administratia va efectua reevaluarea imobilizarilor corporale preluate, prevazute la alin. (1), cu reflectarea diferentelor rezultate pe seama conturilor decapital si rezerve.

Art. 45
Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol incheiat intre Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Administratie, care se aproba prin ordin al ministrului. Protocolul va contine in anexa inventarul activelor preluate.

Art. 46
(1) Administratia este condusa deun consiliu deadministratie, ai carui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare a Administratiei.
(2) Activitatea curenta a Administratiei este condusa deun director general. Executarea operatiunilor Administratiei este coordonata dedirectori executivi, angajati ai acesteia, aprobati deconsiliul deadministratie si numiti dedirectorul general.
(3) Activitatea curenta a sucursalelor teritoriale este condusa dedirectori.

Art. 47
(1) Consiliul deadministratie este compus din 7 membri, dintre care:
a) 3 specialisti din cadrul ministerului;
b) un specialist desemnat deautoritatea centrala pentru gestionarea finantelor publice;
c) unul desemnat deautoritatea centrala pentru gospodarirea apelor;
d) 2 specialisti recunoscuti pe plan national in domeniul imbunatatirilor funciare.
(2) Membrii consiliului deadministratie nu sunt salariati ai Administratiei.
(3) Consiliul deadministratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

Art. 48
(1) Membrii consiliului deadministratie se numesc, la propunerea autoritatilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de5 ani, cu exceptia celor nominalizati deminister, care vor fi membri ai consiliului deadministratie pe perioada cat detin functia din minister.
(2) Membrii consiliului deadministratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie desedinta, care se plateste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei desedinta se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului deadministratie, si va fi depana la 20% din salariul directorului general.

Art. 49
Consiliul deadministratie indeplineste urmatoarele atributii:
a) prezinta un raport trimestrial si anual catre ministru privind activitatile si performantele Administratiei;
b) aproba proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei dupa analiza raportului directorului general si il supune aprobarii ministrului;
c) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator si al indicatorilor anuali deperformanta ai Administratiei, pentru a fi inaintate spre aprobare ministerului;
d) aproba numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor Administratiei, la propunerea directorului general;
e) aproba, la propunerea directorului general, structura organizatorica si statul defunctii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;
f) aproba propunerile detarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de imbunatatiri funciare;
g) urmareste continuu si analizeaza performantele financiare si defunctionare ale Administratiei;
h) aproba, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii decapital si alte fonduri;
i) asigura organizarea contabilitatii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activitati de imbunatatiri funciare;
j) aproba distribuirea pe sucursale teritoriale si activitati a subventiilor de la bugetul de stat prevazute in bugetul ministerului, la propunerea directorului general;
k) aproba regulamentele interne defunctionare a Administratiei;
l) aproba planurile deinterventie in caz de urgenta sau deaccidente la constructiile hidrotehnice aflate in administrarea sa;
m) aproba obiectivele deinvestitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice sau, dupa caz, propune obiective deinvestitii a caror aprobare este decompetenta altor organe ale administratiei publice centrale;
n) aproba contractarea decredite interne potrivit reglementarilor in vigoare;
o) aproba programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor de imbunatatiri funciare;
p) propune proiecte deinvestitii pentru realizarea denoi amenajari de imbunatatiri funciare sau executarea delucrari la amenajarile existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;
q) aproba lista specialistilor imputerniciti pentru constatarea incalcarii prevederilor prezentei legi si aplicarii sanctiunilor;
r) stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv demunca;
s) aproba inchirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinand patrimoniului Administratiei;
t) aproba orice alta masura necesara desfasurarii activitatii Administratiei, cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 50
(1) Ministrul poate demite un membru al consiliului deadministratie in urmatoarele situatii:
a) absenteaza nejustificat la trei sedinte consecutive ale consiliului deadministratie;
b) desfasoara activitati concurente, este implicat in interes personal intr-o achizitie publica organizata deAdministratie sau orice alte activitati ce conduc la un conflict de interese real sau potential;
c) este condamnat pentru savarsirea deinfractiuni;
d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului deadministratie.
(2) Consiliul deadministratie poate conferi prerogative dereprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru indeplinirea atributiilor deserviciu ale acestora si poate, deasemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.

Art. 51
(1) Consiliul deadministratie se va intruni in sedinte cel putin o data pe luna. Sedintele consiliului deadministratie vor fi convocate depresedinte.
(2) Consiliul deadministratie ia decizii cu majoritatea absoluta a voturilor, adopta propriile reguli deprocedura, iar dezbaterile sedintelor consiliului deadministratie se consemneaza in procese-verbale desedinta.

Art. 52
(1) Directorul general este propus deconsiliul deadministratie, potrivit legii, si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de5 ani, care poate fi reinnoit. Directorul general este angajat pe baza de contract individual demunca si contract deperformanta, anexa la contractul individual demunca, incheiate cu consiliul deadministratie, in conditiile legii.
(2) Directorul general asigura conducerea generala a activitatilor curente ale Administratiei, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia si deciziilor consiliului deadministratie.
(3) Directorul general va fi supus evaluarii anuale, in conditiile legii.
(4) Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:
a) propune structura organizatorica si statul defunctii ale Administratiei s i le supune aprobarii consiliului deadministratie;
b) intocmete raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului deadministratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul in curs, precum si proiectul programului deactivitati si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
c) elaboreaza propuneri dedistribuire a excedentului provenit din veniturile proprii catre investitii decapital si alte fonduri, pe care le supune aprobarii consiliului deadministratie;
d) analizeaza, impreuna cu directorii executivi, performanta economica a sucursalelor si incadrarea acestora in bugetul de venituri si cheltuieli, raporteaza consiliului deadministratie modul deindeplinire a indicatorilor deperformanta si stabileste actiunile ce se vor intreprinde;
e) negociaza contractul colectiv demunca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
f) angajeaza si concediaza personalul si incheie contractele individuale demunca;
g) incheie acte juridice in numele Administratiei, potrivit delegarii date deconsiliul deadministratie;
h) reprezinta Administratia in relatiile cu tertii, in limitele delegarii acordate deconsiliul deadministratie;
i) asigura indeplinirea obiectivelor si criteriilor deperformanta stabilite impreuna cu consiliul deadministratie;
j) asigura organizarea contabilitatii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat in completarea acestora, precum si pentru activitatea de irigatii si, separat, pentru alte activitati de imbunatatiri funciare;
k) deleaga directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului deconducere si dereprezentare in relatiile cu tertii, in limitele stabilite in regulamentul de organizare si functionare;
l) indeplineste alte atributii stabilite deconsiliul deadministratie sau prevazute delege.

Art. 53
(1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea legislatiei muncii in vigoare, a regulamentului de organizare si funcionare a Administratiei si a contractului colectiv sau individual demunca. Salariatii Administratiei nu au statut defunctionari publici.
(2) Personalul necesar desfasurarii activitatii Administratiei va fi preluat de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Numarul deposturi din structura organizatorica a Administratiei care vor fi preluate de la Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei. Dimensionarea personalului preluat decatre Administratie se va face conform normelor demunca si normativelor depersonal in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatii de imbunatatiri funciare, precum si legislatiei privind protectia muncii.
(4) Numarul deposturi necesar desfasurarii activitatii Administratiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
(5) In vederea atragerii detineri specialisti, Administratia poate asigura locuinte deserviciu personalului propriu in spatiile existente si/sau spatii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, dupa caz, alocatii de la bugetul de stat si venituri proprii ale Administratiei.

Art. 54
(1) Administratia isi desfa s oara activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, i la nivel deamenajare de imbunatatiri funciare sau grup deamenajari de imbunatatiri funciare prin unitatile deadministrare din alcatuirea sucursalelor teritoriale.
(2) Sucursalele sunt unitati fara personalitate juridica, cu gestiune economico-financiara, care tin evidenta contabila la nivel debalanta deverificare.
(3) Sucursalele teritoriale si unitatile deadministrare exploateaza, intretin, repara s i administreaza amenajarile de imbunatatiri funciare si desfaoara activitati de imbunatatiri funciare in cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii functionale a amenajarilor sau grupurilor deamenajari pe care acestea le administreaza.
(4) Numarul sucursalelor, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
(5) Directorii sucursalelor Administratiei sunt angajati in conditiile legii si sunt numiti in functie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului deadministratie. Atributiile directorilor desucursala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale demunca.

Art. 55
(1) Activitatea fiecarei sucursale teritoriale este supravegheata deun consiliu desucursala, iar activitatea fiecarei unitati deadministrare este supravegheata deun consiliu deunitate deadministrare. Din aceste consilii fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de imbunatatiri funciare prestate deAdministratie. Din consiliile desucursala fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare. Consiliile desucursala inainteaza consiliului deadministratie al Administratiei, iar cele deunitate deadministrare conducerii sucursalei in subordinea careia se afla unitatea deadministrare recomandari deimbunatatire a activitatii sucursalei teritoriale, respectiv a unitatii deadministrare.
(2) Atributiile consiliilor desucursala si ale consiliilor deunitate deadministrare, conditiile si procedura dedesemnare si denumire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevazute deregulamentul de organizare si functionare a Administratiei.
(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii consiliului desucursala si ai consiliului deunitate deadministrare nu sunt remunerati.


Capitolul V - Serviciile de imbunatatiri funciare


Art. 56
Administratia livreaza apa pentru irigatii, la solicitarea beneficiarilor, in urmatoarele conditii:
a) pe baza de contracte deprestari de servicii cu executare succesiva incheiate pe termen lung, denumite in continuare contracte multianuale;
b) pe baza de contracte deprestari de servicii pentru un sezon de irigatii, denumite in continuare contracte sezoniere;
c) pe baza de contracte deprestari de servicii in amenajarile de irigatii sau parti deamenajari de irigatii a caror infrastructura nu s-a transmis organizatiilor, conform legii.

Art. 57
(1) Contractul multianual se incheie defurnizorul de apa cu organizatii sau federatii pentru o perioada de5 ani, cu obligatia ca in fiecare an beneficiarul sa plateasca contributia proprie la tariful anual.
(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plateste un tarif sezonier pentru irigatii.

Art. 58
Conform contractului multianual se platesc urmatoarele tarife:
a) un tarif anual;
b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 59
(1) Tariful anual se calculeaza pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livreaza apa beneficiarilor.
(2) Tariful anual va acoperi costurile estimate deintretinere s i reparatii a infrastructurii de irigatii din domeniul public i domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei.
(3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, anterior incheierii contractului multianual.

Art. 60
Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea deajustare periodica a acestora, termenul deaducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul deincheiere a contractelor multianuale si termenul deplata decatre beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 61
(1) In cazul neachitarii decatre beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administratia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabila a beneficiarului.
(2) Beneficiarul al carui contract multianual a fost reziliat in conditiile alin. (1) poate solicita incheierea unui nou contract multianual in anii urmatori, cu conditia achitarii oricaror sume restante datorate Administratiei.

Art. 62
(1) Beneficiarii pot reinnoi contractul multianual, cu conditia notificarii Administratiei pana la data de31 iulie a anului in care contractul expira.
(2) Administratia incheie noi contracte multianuale sau le reinnoieste pe cele in vigoare numai daca cererea deprestari de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implica irigarea a cel putin 20% din suprafata deservita depunctele de livrare a apei pentru irigatii, precum si din suprafata intregii amenajari sau a partii deamenajare aflate in administrarea sa.

Art. 63
(1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculeaza pe unitatea devolum de apa livrata defurnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii. Tariful de livrare a apei pentru irigatii cuprindecheltuieli fixe si cheltuieli variabile pentru sezonul de irigatii.
(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile detransport al apei de la sursa sau priza la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflata in administrarea Administratiei. Costurile detransport includ cheltuielile administrative s i cele cu energia electrica si termica pentru pomparea apei i cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprindecosturile deintretinere si reparatii, care se acopera din tariful anual.
(3) Tariful de livrare a apei pentru irigatii din orezarii se calculeaza conform prevederilor alin. (2), la care se adauga costurile deevacuare a apei din orezarie.

Art. 64
(1) Administratia elaboreaza propunerile detarife anuale si detarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobarii consiliului deadministratie. Pana la transmiterea catre organizatii si federatii a infrastructurii din sistemele de irigatii, Administratia calculeaza tarife pentru serviciile deexploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobarii consiliului deadministratie.
(2) Tarifele pentru serviciile deexploatare, intretinere si reparatii ale infrastructurii din sistemele de irigatii din administrarea Administratiei, care nu au fost transmise la organizatii si federatii, nu se cuprind in contractele multianuale.
(3) Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la data de31 august a fiecarui an, pentru sezonul de irigatii al anului urmator.
(4) Dupa avizarea decatre consiliile deunitate deadministrare si aprobarea decatre consiliul deadministratie al Administratiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau dupa aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, in termen de5 zile de la aprobare.

Art. 65
(1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflata in administrarea Administratiei poate incheia cu aceasta contracte sezoniere, in conditiile legii.
(2) Beneficiarul care a incheiat un contract sezonier achita catre Administratie un tarif sezonier in functie devolumul de apa consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata sa se efectueze anterior livrarii apei.

Art. 66
Administratia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor si amenajarilor de desecare si drenaj si ai lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate in administrarea sa. Tarifele se calculeaza separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe s i a costurilor variabile, dupa caz, deexploatare, intretinere i reparatii ale acelei amenajari sau lucrari.

Art. 67
Tarifele deprestatii pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat irigatiile se calculeaza anual decatre Administratie in baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aproba deconsiliul deadministratie al Administratiei.

Art. 68
(1) Organizatiile si federatiile primesc subventii de la bugetul de stat pentru exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de irigatii, care se folosesc numai pentru:
a) achitarea catre Administratie sau alt furnizor de apa pentru irigatii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaii prevazute in contractul multianual;
b) achitarea catre Administratie sau alt furnizor de apa pentru irigatii a tarifului de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevazute in contractul multianual;
c) achitarea catre furnizorul deenergie electrica a costului energiei electrice, a penalitatilor facturate decatre furnizorul deenergie electrica si decontarea cheltuielilor cu energia termica depompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevazute in contractul multianual.
(2) Subventiile pentru sezonul de irigatii al fiecarui an se acorda numai organizatiilor si federatiilor care au achitat contributiile proprii la tarifele anuale pana la data de30 noiembrie a anului anterior. Organizatiile si federatiile nou-constituite dupa aceasta data pot beneficia desubventii daca achita contributia proprie la tarifele anuale, in termen de30 dezile de la data infiintarii.
(3) Pentru sezonul de irigatii al anului 2007, termenul prevazut la alin. (2) este 30 iunie 2007.
(4) De prevederile alin. (2) beneficiaza, pentru anul 2007, si persoanele fizice si juridice ale caror terenuri sunt amplasate in amenajarile de irigatii care se pun in functiune in anul 2007 si nu sunt cuprinse in teritoriul organizatiilor.
(4^1) Pentru sezonul de irigatii al anului 2009, termenul prevazut la alin. (2) este 30 aprilie 2009.
(5) Subventiile de la bugetul de stat pentru indeplinirea obligatiilor deplata ale organizatiilor si federatiilor, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), se acorda la cererea acestora si se repartizeaza Administratiei sau altui furnizor de apa pentru irigatii, esalonat, pe baza receptiei serviciilor prevazute in contractul multianual.
(6) La cererea organizatiilor si federatiilor, subventiile se pot aloca in avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
(7) Subventiile pentru suportarea costurilor deexploatare, intretinere si reparatii ale sistemelor si amenajarilor de irigatii se vor aloca pana la concurenta unui plafon maxim la hectar unitar la nivel national, indiferent deamplasarea fiecarui punct de livrare a apei pentru irigatii in cadrul sistemului sau a amenajarii de irigatii. Cuantumul subventiei se stabileste proportional cu suprafata deteren ce se iriga, potrivit contractului multianual.

Art. 69
(1) Ministerul comunica unitatilor interesate din subordine si acestea aduc la cunostinta beneficiarilor din aria lor teritoriala decompetenta cuantumul propus al subventiilor ce se estimeaza ca se pot acorda pentru anul urmator, pana la data de1 septembrie a fiecarui an.
(2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acorda fiecarei organizatii sau federatii se calculeaza pe fiecare statie depompare depunere sub presiune ori punct de livrare a apei pentru irigatii mentionat in contractul multianual in vigoare si pe fiecare suprafata deteren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimata in hectare, care este detinuta in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta demembrii organizatiei sau federatiei si poate primi apa pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii. Subventia se calculeaza separat pentru fiecare dintre statiile depompare depunere sub presiune sau alte puncte de livrare a apei pentru irigatii situate pe teritoriul organizatiei ori federatiei.
(3) In fiecare an, inainte ca orice subventie sa fie alocata, ministerul va face cunoscut:
a) cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar;
b) cuantumul contributiei anticipate ce se plateste de organizatie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrica necesara pomparii apei pentru irigatii.
(4) Modul dealocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii decheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare se stabileste prin norme metodologice care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 70
Pentru realizarea denoi amenajari sau lucrari de irigatii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care sa acopere total ori partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.

Art. 71
Beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat si pentru:
a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare, alta decat cea pentru irigatii, aflata in folosinta sau proprietatea lor;
b) acoperirea cheltuielilor necesare realizarii denoi amenajari de imbunatatiri funciare, altele decat cele de irigatii, precum si reabilitarea celor existente, care sa acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.


Capitolul VI - Atributiile ministerului


Art. 72
Raspunderea pentru coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau oricarei alte autoritati publice centrale careia i se atribuie raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare.

Art. 73
(1) Ministerul efectueaza planificarea si elaboreaza politici pentru sectorul imbunatatirilor funciare, elaboreaza si actualizeaza periodic strategia nationala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, ce va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
(2) Ministerul intocmeste strategia nationala pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va contine:
a) descrierea si analiza stadiului actual al sectorului imbunatatirilor funciare;
b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul si costurile prevenirii, reducerii ori atenuarii acestor riscuri;
c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltarii durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si stabilirea criteriilor deselectare a amenajarilor ce se reabiliteaza;
d) stabilirea masurilor administrative, a indicatorilor deperformanta, a mecanismelor definantare si masurilor deprevenire, reducere sau atenuare a factorilor derisc identificati, precum si realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativa, consultarea in vederea elaborarii si/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum si alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei nationale.

Art. 74
In sectorul imbunatatirilor funciare ministerul are urmatoarele atributii:
a) asigura corelarea activitatilor si programelor sale privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile, programele si activitatile altor ministere si institutii publice;
b) propune si infiinteaza comitete tehnice consultative si poate propune acordarea defacilitati organizatiilor neguvernamentale deutilitate publica, care promoveaza sau elaboreaza programe si proiecte in domeniul imbunatatirilor funciare si in alte domenii conexe;
c) elaboreaza si emite ordine si regulamente privind exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare, precum si cu privire la diminuarea suprafetei deservite desistemele si amenajarile de irigatii sau desecare si drenaj si delucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului;
d) atesta persoanele fizice si juridice care isi manifesta intentia dea desfasura activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare delucrari si servicii si/sau defabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activitati, potrivit normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului;
e) asigura, prin experti si specialisti atestati potrivit legii, evaluarea starii desiguranta in exploatare si controlul respectarii standardelor desigurana a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
f) emite norme si standardetehnice privind prevenirea si reducerea poluarii si utilizarea rationala a apei in cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare;
g) avizeaza sau, dupa caz, aproba documentatiile tehnico-economice deexecutie denoi amenajari de imbunatatiri funciare si dereabilitare si modernizare a amenajarilor existente finantate de la bugetul de stat, cu consultarea Administratiei sau la propunerea acesteia;
h) organizeaza si asigura functionarea sistemului national desupraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare ca parte componenta a sistemului national demonitorizare integrata defond si deimpact, pentru toti factorii demediu;
i) asigura finantarea de la bugetul de stat a activitatilor de organizare si functionare a sistemului desupraveghere, evaluare, prognoza si avertizare;
j) organizeaza, executa si actualizeaza sistemul informational deevidenta la nivel national a amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol;
k) aproba situatiile financiare anuale ale Administratiei;
l) supune aprobarii Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei pentru incadrarea acestuia in prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator si indicatorii deperformanta;
m) solicita informatii si rapoarte de activitate de la Administratie;
n) aproba reabilitarea si modernizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia denoi amenajari, la propunerea Administratiei, a organizatiilor si a federatiilor;
o) aplica masurile prevazute la art. 39 alin. (2) lit. b) si c) prin Agentia Domeniilor Statului, iar cele prevazute la lit. a), d) si
e) si la art. 39 alin. (3) prin Administratie.

Art. 75
(1) In cadrul ministerului se infiinteaza un compartiment distinct, denumit Oficiul dereglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare. Acesta are in structura specialisti care i s i desfasoara activitatea in minister si specialisti care isi desfaoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Lista si atributiile specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, care vor face parte din Oficiul dereglementare, se aproba prin ordin al ministrului.

Art. 76
Oficiul dereglementare are urmatoarele atributii:
a) tine Registrul national al organizatiilor deimbunatairi funciare;
b) acorda consultanta si asistenta la infiintarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor;
c) avizeaza infiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic intocmit deAdministratie;
d) solicita informaii si rapoarte din partea organizatiilor si federatiilor privind exploatarea si intretinerea infrastructurii ce le-a fost transmisa in folosinta sau proprietate;
e) elaboreaza proiectele dehotarari ale Guvernului privind transferul infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului in domeniul privat al statului;
f) monitorizeaza indeplinirea conditiilor legale si modul deacordare a subventiilor de la bugetul de stat catre organizatii si federatii;
g) efectueaza controale la organizatii si federatii, cuprinzand atat controale tehnice, cat si financiare, conform legii;
h) avizeaza dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiilor si federatiilor;
i) acorda asistenta tehnica organizatiilor si federatiilor;
j) indeplineste alte atributii prevazute delege si deordinele si instructiunile emise deministru.

Art. 77
In cadrul inspectiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare specialistii Oficiului dereglementare pot intra pe teritoriul unei organizatii sau federatii si pot solicita organizatiei sau federatiei sa execute anumite lucrari acolo undeeste necesar, pentru:
a) asigurarea intretinerii corespunzatoare a infrastructurii;
b) prevenirea deteriorarii sau defectarii infrastructurii;
c) prevenirea deteriorarii infrastructurii aflate in proprietatea statului sau a tertilor;
d) garantarea ca infrastructura este utilizata in interesul public.


Capitolul VII - Reorganizarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.


Art. 78
(1) Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., denumita in continuare SNIF, se reorganizeaza in conformitate cu prevederile hotararii Guvernului pentru aprobarea planului dereorganizare globala a SNIF.
(2) Planul dereorganizare globala a SNIF cuprindeurmatoarele:
a) serviciile deintretinere si reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare, ce se vor presta deSNIF sau desocietatile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Administratie si se vor achizitiona prin negociere cu o singura sursa, conform legii, in primii 3 ani de la data infiintarii Administratiei;
b) natura relatiilor contractuale dintre SNIF sau societatile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe deo parte, si Administratie, pe dealta parte, dupa expirarea perioadei de3 ani de la data infiintarii Administratiei;
c) componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului;
d) modalitatile deprivatizare a componentelor patrimoniului SNIF;
e) componentele ce urmeaza a fi privatizate, care pot fi grupate impreuna pentru a crea o activitate comerciala viabila, demaximizare a veniturilor statului si depromovare a competitiei pentru prestarea de servicii in cadrul sectorului imbunatatirilor funciare;
f) procedura deprivatizare sau dereorganizare si termenele derealizare a fiecarei etape;
g) autoritatea statului care va avea rolul conducator in privatizarea fiecarei componente sau fiecarui grup decomponente;
h) modalitatea in care este asigurata finantarea si sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care raman in proprietatea statului;
i) datoriile SNIF la data reorganizarii si modalitatile deacoperire a acestora;
j) posibilele obligatii demediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluarii si specificarea modalitatii in care acestea ar putea fi indeplinite;
k) modalitatea deconcediere sau deredistribuire a personalului SNIF care isi continua activitatea.
(3) Pana la finalizarea transmiterii partii din patrimoniul sau, necesar functionarii Administratiei, SNIF presteaza servicii de imbunatatiri funciare organizatiilor, federatiilor si altor proprietari deterenuri sau persoane juridice care administreaza si folosesc terenuri cu amenajari de imbunatatiri funciare.

Art. 79
Procedurile dereorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 80
Personalul care nu a fost preluat deAdministratie si care isi continua activitatea la SNIF isi pastreaza drepturile salariale si celelalte drepturi avute anterior.

Art. 81
(1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectiva, efectuata in conditiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 iunie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizarii SNIF, vor beneficia deurmatoarele drepturi:
a) la momentul disponibilizarii, deo suma egala cu dedoua ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat deInstitutul National de statistica;
b) indemnizatie desomaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si deun venit lunar decompletare. Venitul lunar decompletare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte dedisponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual demunca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat deInstitutul National de statistica, si nivelul indemnizatiei desomaj.
(2) Venitul decompletare se acorda lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizatia desomaj, dupa cum urmeaza:
a) pentru o perioada de20 deluni, pentru salariatii care au o vechime in munca depana la 15 ani;
b) pe o perioada de22 deluni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 deani;
c) pe o perioada de24 deluni, pentru salariatii care au o vechime in munca depeste 25 deani.
(3) Dupa expirarea perioadei deacordare a indemnizatiei desomaj, persoanele disponibilizate in conditiile alin. (1) beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), deun venit lunar decompletare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat deInstitutul National de statistica.
(4) Daca in perioada deacordare a platilor compensatorii intervin situatii denatura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei demunca, cu modificarile si completarile ulterioare, plata indemnizatiei desomaj inceteaza.
(5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la articolul "Indemnizatii pentru somaj".
(6) Suma acordata la momentul disponibilizarii, precum si venitul lunar decompletare prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic deasigurari sociale desanatate.
(7) Venitul lunar decompletare prevazut la alin. (1) lit. b) se acorda si in perioadele in care fostilor salariati le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia desomaj inainte deexpirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.
(8) Venitul decompletare are acelasi regim deimpozitare ca si indemnizatia desomaj.
(9) Persoanele care se incadreaza in munca sau se pensioneaza, conform legii, in perioada prevazuta la alin. (2) beneficiaza, pana la expirarea acestei perioade, devenitul decompletare in cuantumul stabilit potrivit alin. (1).
(10) Cuantumul venitului decompletare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifica ori decate ori se modifica indemnizatia desomaj ca urmare a modificarii salariului minim brut pe economie, in perioada prevazuta la alin. (2).
(11) Pot beneficia deprevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au incheiat un contract individual demunca cu SNIF pana la data de1 aprilie 2005.
(12) Persoanele care se incadreaza in munca la acelasi angajator, in termen de12 luni de la data disponibilizarii vor restitui sumele primite cu titlu devenit decompletare.


Capitolul VIII - Sanctiuni


Art. 82
Urmatoarele fapte constituie infractiuni:
a) impiedicarea in orice mod a specialistului imputernicit, in conditiile legii, cu inspectia infrastructurii de imbunatatiri funciare sau cu efectuarea delucrari deexploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri dea-si indeplini atributiile se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda;
b) fapta presedintelui consiliului deadministratie ori a directorului unei organizatii sau federatii dea nu depune la Oficiul dereglementare situatia veniturilor anuale si situatiile financiare auditate ori dea prezenta cu rea-credinta situatii sau date inexacte, in vederea ascunderii situatiei reale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani;
c) fapta presedintelui consiliului deadministratie ori a directorului unei organizatii dea vinde, ipoteca sau dispune in alt mod debunurile dobandite de organizatie in proprietate, fara avizul Oficiului dereglementare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;
d) fapta persoanei fizice dea porni instalatiile deirigatie si dea aplica udari culturilor depe terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori in cadrul unei amenajari de irigatii aflate in administrarea Administratiei, fara imputernicirea organizatiei sau federatiei ori fara incheierea prealabila a unui contract sezonier cu Administratia, constituie infractiunea defurt si se pedepseste potrivit Codului penal;
e) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare deneintrebuintare a lucrarilor de imbunatatiri funciare ori impiedicarea luarii masurilor deconservare a unor astfel delucrari, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiunea dedistrugere si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 83
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare:
a) nerespectarea prevederilor regulamentelor si normelor tehnice in vigoare privind proiectarea, executia, exploatarea, intretinerea, repararea si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare;
b) neexecutarea lucrarilor deintretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, inclusiv ale instalaiilor si echipamentelor din amenajari, si nerespectarea regulamentelor deexploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare si a regimului de folosinta a acestora decatre administratorii delucrari sau depersoanele juridice ori fizice care exploateaza amenajarile, avand ca rezultat risipa de apa sau degradarea solului;
c) executarea delucrari agricole pe terenurile amenajate cu lucrari de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor si tehnologiilor prevazute in documentatia tehnico-economica aprobata, pe baza careia s-au realizat amenajarile, precum si neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potential deeroziune;
d) executarea deconstructii ori infiintarea deplantatii in zona deprotectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori, dupa caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari;
e) taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere deprotectie antierozionala, cu incalcarea normelor silvice, precum si pasunatul pe diguri, baraje si plantatii silvice antierozionale;
f) poluarea zonei amenajarilor de imbunatatiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei deprotectie a lucrarilor sau a terenurilor din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere si din activitatea industriala in canalele din amenajarile de imbunatatiri funciare, precum si circulatia cu autovehiculele pe diguri si baraje, fara acordul prealabil al Administratiei;
g) executarea deconstructii ori modificarea sau extinderea constructiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare, fara avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajari sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acord;
h) darea in exploatare a constructiilor sau a instalatiilor in zona deprotectie din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara autorizarea prealabila a Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori a detinatorului acestor amenajari;
i) dislocarea, deteriorarea si manevrarea decatre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, bazinelor si a altor constructii si instalatii de imbunatatiri funciare;
j) deversarea apelor uzate si menajere, ale retelelor decanalizare ale localitatilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, in infrastructura de imbunatatiri funciare, cu nerespectarea conditiilor stabilite deadministratorul acesteia;
k) efectuarea desapaturi, gropi deimprumut sau santuri in baraje, diguri ori in zonele deprotectie a acestor lucrari, precum si extragerea pamantului sau a altor materiale din lucrarile de aparare, fara acordul prealabil al Administratiei.
(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 700 lei la 1500 lei;
b) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 3000 lei;
c) cele prevazute la lit. b),
e) si
f), cu amenda de la 3000 lei la 7000 lei;
d) cele prevazute la lit.
g)-k), cu amenda de la 7000 lei la 15000 lei.
(3) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice; in acest caz limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 100%.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac decatre specialisti imputerniciti prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
(5) O cota de75% din cuantumul amenzilor contraventionale aplicate si incasate in temeiul prezentei legi ramane la dispozitia Administratiei si se repartizeaza astfel:
a) 60% pentru Fondul "Imbunatatiri Funciare";
b) 40% in scopul crearii unui fond destimulare a personalului.
(6) Metodologia deacordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 84
Contraventiilor prevazute la art. 83 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari s i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile i completarile ulterioare.


Capitolul IX - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 85
(1) Pentru a beneficia dedrepturile acordate deprezenta lege, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintate in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, se reorganizeaza si se inregistreaza ca organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, care indeplinesc conditiile privind stabilirea teritoriului organizatiilor, devin, la cerere, organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii, aprobate prin ordin al ministrului, cu conditia ca statutul organizatiei sa fie adoptat demembrii asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, care detin in proprietate, administrare sau folosinta cel putin jumatate din suprafata deteren a teritoriului viitoarei organizatii, ce se probeaza printr-un extras din registrul membrilor. Pe data inregistrarii in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii preia toate drepturile si obligatiile asociatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii.
(3) In termen de30 dezile de la data inregistrarii organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii, asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii, care se reorganizeaza, va transmite organizatiei, pe baza unui proces-verbal depredare-primire, bunurile detinute si va cere radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Pe data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor, asociatia utilizatorilor de apa pentru irigatii se dizolva dedrept.

Art. 86
(1) In termen de60 dezile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) In termen de2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia nationala pe termen lung pentru sectorul imbunatatirilor funciare, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Art. 87
(1) In primii 3 ani de la infiintare, Administratia va contracta achizitia de servicii deintretinere si reparatii cu SNIF, prin negociere cu o singura sursa, potrivit legii. In cazurile in care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele deprestari de servicii unor terti furnizori, in conditiile art. 41 alin. (1). Lista lucrarilor deintretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare deutilitate publica, altele decat irigatiile, care se executa decatre Administratie cu personalul propriu, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(2) Dupa expirarea perioadei de3 ani deincredintare directa catre SNIF, Administratia va contracta lucrarile deexploatare, intretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajarile interioare de irigatii care nu se afla pe teritoriul unei organizatii sau federatii, cu terti prestatori de servicii.

Art. 88
(1) In termen de6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul dereorganizare globala a SNIF, care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului***).
(2) In termen de6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul SNIF si al Administratiei si sa propuna Guvernului aprobarea acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 89
(1) In termen de90 dezile de la data infiintarii Administratiei, SNIF va transmite, iar Administratia va prelua patrimoniul necesar functionarii acesteia, cu drepturile si obligatiile aferente.
(2) Finantarea lucrarilor deinvestitii contractate deSNIF si aflate in derulare la data infiintarii Administratiei, pana la finalizarea acestora, se asigura din sursele definantare prevazute in documentatia tehnico-economica aprobata potrivit legii.

Art. 90
Pana la data de31 decembrie 2009, Administratia se reorganizeaza si va avea in structura filiale teritoriale cu personalitate juridica, ce au in subordine unitati deadministrare la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor deamenajari de imbunatatiri funciare.

Art. 91
Pana la data de31 decembrie 2005, asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, vor beneficia desubventii de la bugetul de stat, cu conditia incheierii cu Administratia sau cu alti furnizori de apa pentru irigatii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizatii, la constituirea si inregistrarea lor.

Art. 92
Pana la data de31 decembrie 2005, operatorii economici si institutiile publice care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza, direct sau prin furnizorul de apa pentru irigatii, desubventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii decheltuieli in domeniul imbunatatirilor funciare si care detin in proprietate, administrare sau folosinta terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apa pentru irigatii, vor beneficia desubventii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice depompare, in limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, pentru anul 2005.

Art. 93
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 94
La 2 ani de la data infiintarii Administratiei, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. Dupa aceasta data, SNIF va fi supusa procedurii deprivatizare, in conformitate cu planul dereorganizare globala a SNIF, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 95
(1) Pe data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, se abroga art. 2, art. 7 alin. (1) si (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.
(2) Oficiul dereglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, infiintat potrivit art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001, isi inceteaza activitatea, atributiile sale fiind preluate deOficiul dereglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare infiintat potrivit prezentei legi.

Art. 96
La 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 573/2001.

Art. 97
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu exceptia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, care se abroga in termen de30 dezile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si Hotararea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


Anexa nr. 1 - Intelesul unor termeni in sensul prezentei legi


Activitati de imbunatatiri funciare - exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajarilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora.

Administratie - Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare infiintata in conformitate cu art. 36 si urmatoarele din prezenta lege.

Administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare - totalitatea activitatilor desfasurate decatre Administratie in vederea realizarii conditiilor necesare exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate deutilitate publica, inclusiv asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare.

Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scara mare destructuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosita pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj catre un curs natural de apa sau emisar si care cuprindeterenul, cladirile, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de irigatii - o retea la scara mare destructuri, pompe, canale si conducte care poate fi folosita pentru a preleva apa din resursele autorizate de apa si a distribui apa pentru irigatii unuia sau mai multor sisteme de irigatii si care cuprindeterenul, cladirile, echipamentul, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea.

Amenajare de imbunatatiri funciare - o retea desisteme de irigatii, sisteme de desecare si drenaj si lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveste o suprafata deteren definita si care includeterenul, cladirile, echipamentul, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de imbunatatiri funciare declarata deutilitate publica - o amenajare de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatata, intretinuta si reparata deAdministratie in conformitate cu art. 38 din prezenta lege.

Beneficiari - orice persoana fizica sau juridica detinatoare deteren situat in cadrul unei amenajari de imbunatatiri funciare si care beneficiaza de servicii de imbunatatiri funciare. In cazul amenajarilor de irigatii, beneficiarii sunt organizatiile si federatiile care au incheiat cu Administratia sau cu alti furnizori de apa pentru irigatii un contract multianual, precum si ceilalti proprietari deteren sau persoane care detin teren in administrare ori in folosinta, potrivit legii, si care au incheiat cu furnizorii de apa pentru irigatii un contract sezonier si, dupa caz, un contract deprestari de servicii.

Federatie - o federatie de organizatii de imbunatatiri funciare infiintata in conformitate cu art. 23 si urmatoarele din prezenta lege.

Infrastructura de imbunatatiri funciare - cuprindesistemele s i amenajarile de irigatii, sistemele si amenajarile de desecare i drenaj si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului.

Lucrari de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea si lucrarile solului, precum si constructia, intretinerea si reparatiile infrastructurii temporare si permanente astfel incat sa se reduca sau sa se opreasca eroziunea si degradarea solului, cuprinzand lucrarile pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanti, corectarea torentilor si stabilizarea nisipurilor miscatoare, amenajari silvice deperdele forestiere deprotectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.

Lucrari de aparare impotriva inundatiilor- o retea dediguri, baraje, lucrari de regularizare a cursurilor de apa si infrastructura aferenta care are menirea sa protejeze o suprafata deteren definita impotriva inundatiilor si care cuprindeterenul, cladirile, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a intretine si a repara acele lucrari.

Lucrari de regularizare a cursurilor de apa - amenajarea albiilor cursurilor de apa constand in profilari ale albiei, devieri ale cursului de apa, consolidari demaluri si alte asemenea lucrari pentru combaterea efectelor economice si sociale nefavorabile si redarea agriculturii si circuitului economic a unor terenuri afectate deinundatii si eroziune a solului.

Ministerul- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau orice alt minister caruia i se atribuie prin hotarare a Guvernului raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite deprezenta lege.

Ministrul- ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale sau, drept urmare a unei hotarari a Guvernului, un alt ministru caruia ii revine raspunderea pentru sectorul imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite deprezenta lege.

Oficiul de reglementare - serviciul despecialitate din cadrul ministerului, care raspundedesupravegherea infiintarii, functionarii, reorganizarii si dizolvarii organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare, urmarind functionarea lor si reglementarea activitatii acestora.

Organizatie - o organizatie de imbunatatiri funciare infiintata in conformitate cu art. 6 si urmatoarele din prezenta lege.

Parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare - ansamblul lucrarilor si elementelor deinfrastructura de imbunatatiri funciare din cadrul unei amenajari de imbunatatiri funciare, care pot fi utilizate si pot functiona independent in cazul in care restul lucrarilor si elementelor deinfrastructura de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare sunt scoase din functiune.

Punctul de livrare a apei pentru irigatii - locul din care Administratia sau alt furnizor de apa pentru irigatii extrage sau livreaza apa pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia hidrantilor de irigatii.

Servicii de imbunatatiri funciare - livrarea apei pentru irigatii, evacuarea apei in exces depe terenuri, protectia terenului si a oricaror categorii deconstructii fata deinundatii si alunecari deteren, protectia lacurilor deacumulare impotriva colmatarii, ameliorarea terenurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia solurilor impotriva eroziunii si poluarii.

Sezon de irigatii al fiecarui an - perioada detimp cuprinsa intre data de 1 octombrie a anului curent si data de30 septembrie a anului urmator.

Sistem de desecare si drenaj - o retea hidraulic distincta de conducte, canale, structuri si pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa in exces depe o suprafata deteren definita si a transporta acea apa la unul sau mai multe puncte specifice si care cuprindeterenul, cladirile, echipamentul, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, intretine si repara sistemul.

Sistem de irigatii- o retea hidraulic distincta destructuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru irigatii pe o suprafata deteren definita si care cuprindeterenul, cladirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile deacces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a intretine si a repara sistemul.

Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice si lucrarilor denivelare si modelare a terenului, afanare si scarificare, asigurarea scurgerii apelor, araturi deprevenire a degradarii solului, spalarea terenurilor saraturate, aplicarea deamendamente si ingrasaminte, defrisari care se pot asocia cu celelalte categorii deactivitati de imbunatatiri funciare.

Zona de protectie - zona adiacenta infrastructurii de imbunatatiri funciare in care este interzisa sau restransa executarea deconstructii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, in scopul asigurarii stabilitatii lucrarilor si constructiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare si prevenirii poluarii.


Anexa nr. 2 - Lista bunurilor care alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului

1. Bunurile din amenajarile de irigatii, formate din prize, statii depompare debaza, inclusiv cele reversibile, statii derepompare, canale si conducte deaductiune si distributie a apei pentru irigatii pana la statiile depompare depunere sub presiune.

2. Bunurile din amenajarile de desecare si drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile depompare aferente acestora.

3. Barajele si digurile de aparare impotriva inundatiilor si lucrarile de regularizare a cursurilor de apa.

4. Lucrarile de combatere a eroziunii solului.


NOTE: (modul denotare are un caracter neoficial)
1. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, care nu este incorporat in textul republicat al Legii nr. 138/2004 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 167/2008:
"Art. II
In termen de 30 dezile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare vor proceda la incheierea unui protocol demodificare a protocolului depredare-preluare initial, prevazut la art. 44 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Transferul bunurilor intre parti se va face respectandu-se metodologia depunere in aplicare a protocolului depredare-preluare initial si se va aproba prin hotarare a Guvernului."

2. Legea nr. 138/2004 a fost republicata in temeiul art. III din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004 si a mai fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 507/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, prin Legea nr. 233/2005 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 21 iulie 2005, prin Legea nr. 290/2006 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, aprobata prin Legea nr. 61/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2008.

3. Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.872/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificarile ulterioare.

Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea dea fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: