DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13 februarie 2014


Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 287/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza constituirea, organizarea si functionarea consortiilor universitare.

Art. 2
(1) Consortiul universitar este o asociere voluntara, de interes general, constituita pe baza de contract de parteneriat, incheiat in forma autentica intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior, dintre care cel putin una este acreditata.

(2) La constituirea consortiului universitar pot participa si unitati de cercetare-dezvoltare.
(3) O institutie de invatamant superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare se poate asocia la un singur consortiu universitar.
(4) Consortiul universitar constituit conform prevederilor alin. (1)-(3) este de drept persoana juridica de utilitate publica.

Art. 3
(1) Membrii consortiului universitar pot fuziona intr-o singura institutie de invatamant superior prin incheierea unui contract in forma autentica.
(2) Institutia de invatamant superior rezultata din fuziunea unor institutii de invatamant superior acreditate se infiinteaza prin lege, fara parcurgerea procedurilor de acreditare.
(3) Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a altor institutii acreditate se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a legii de infiintare a acesteia. La momentul incheierii contractului legile de infiintare a institutiilor absorbite se abroga.
(4) Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a unor institutii autorizate provizoriu se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a legii de infiintare a acesteia.
(5) Specializarile autorizate provizoriu din institutiile formate conform alin. (2)-(4) urmeaza procedura de acreditare prevazuta de lege.


Art. 4
(1) Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consortiului universitar, stabileste modul de cooperare si principalele domenii de activitate.
(2) In cazul unor investitii comune realizate in cadrul consortiului universitar, contractele de investitii vor prevedea, pentru fiecare partener: contributia la realizarea investitiei, drepturile de folosinta, impartirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru intretinerea si functionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obtin din utilizarea investitiei.
(3) Bunurile comune rezultate din activitatile desfasurate in cadrul consortiului universitar se afla in indiviziune pe intreaga perioada a existentei consortiului universitar.
(4) In situatia in care consortiul universitar se desfiinteaza sau un partener se retrage din consortiul universitar, modalitatile de reglementare a situatiei bunurilor sau a altor rezultate ale activitatilor desfasurate in comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat.

Art. 5
(1) Consortiul universitar este condus de un consiliu de administratie format din 5-13 membri, reprezentanti ai institutiilor componente.
(2) Reprezentarea institutiilor componente in consiliul de administratie al consortiului universitar se face conform prevederilor contractului de parteneriat.
(3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales dintre membrii acestuia, prin vot secret, si validat de fiecare senat universitar, respectiv de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare.
(4) Activitatea consortiului universitar se desfasoara pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administratie si aprobat de senatele universitare si, dupa caz, de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la infiintare.

Art. 6
(1) La nivelul consortiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate. Activitatile comisiilor sunt coordonate de presedintele consiliului de administratie al consortiului universitar.
(2) Competentele comisiilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul consortiului universitar.

Art. 7
Consortiul universitar realizeaza urmatoarele obiective:
a) asigura utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane ale institutiilor partenere din cadrul consortiului universitar;
b) propune principiile de conlucrare si obiectivele strategice comune pentru toate institutiile din consortiul universitar;
c) urmareste reducerea substantiala a costurilor prin utilizarea in comun a infrastructurii didactice si de cercetare, a Internetului, a spatiilor de cazare, a bazelor sportive si a altor facilitati, printr-o politica unitara de dezvoltare, de achizitie a cartilor si bazelor de date, printr-o mai buna folosire, in beneficiul studentilor, a tuturor facilitatilor;
d) promoveaza programe academice comune;
e) ofera studentilor posibilitatea de a urma cursuri/specializari, pe baza acumularii si transferului de credite, in cadrul consortiului universitar;
f) elaboreaza o strategie integrata de admitere si un ghid unic al studentului la nivelul consortiului universitar, in care se mentioneaza toate cursurile si specializarile pe care le poate urma, pe baza acumularii si transferului de credite de studiu la oricare dintre universitatile din cadrul consortiului universitar;
g) identifica domeniile de excelenta in cercetare si sustine logistic si financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor institutiilor implicate;
h) faciliteaza mobilitatea cadrelor didactice in interiorul consortiului universitar.

Art. 8
(1) Consiliul de administratie are urmatoarele competente:
a) elaboreaza planurile de cooperare a institutiilor din cadrul consortiului universitar;
b) consiliaza universitatile partenere cu privire la organizarea, comasarea sau desfiintarea programelor de studii;
c) propune masuri de utilizare eficienta a resurselor existente in institutiile care compun consortiul universitar;
d) propune programe educationale si de cercetare comune pentru membrii consortiului universitar;
e) propune planuri de investitii realizate in comun de institutiile din consortiul universitar;
f) sprijina concentrarea in domeniul invatamantului superior si al cercetarii stiintifice, formarea de asociatii, dezvoltarea de programe comune nationale si europene;
g) elaboreaza studii, prognoze si strategii care sa fundamenteze politicile educationale ale consortiului universitar si ale organismelor nationale care asigura managementul invatamantului superior;
h) formuleaza propuneri de includere in consortiul universitar a altor universitati sau unitati de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul de administratie poate avea si alte competente stabilite prin regulament.

Art. 9
Consortiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotarile corespunzatoare, precum si de alte bunuri necesare functionarii sale, conform contractului de parteneriat.

Art. 10
(1) Consortiul universitar dispune de personal tehnic si administrativ permanent, potrivit contractului de parteneriat.
(2) Personalul permanent care lucreaza in structura administrativa a consortiului universitar este salarizat conform grilelor de salarizare pentru invatamantul superior.
(3) Presedintele consiliului de administratie al consortiului universitar primeste o indemnizatie lunara, propusa de consiliul de administratie si aprobata de senatele universitare, respectiv, dupa caz, de consiliile de administratie ale unitatilor de cercetare-dezvoltare.
(4) Membrii consiliului de administratie al consortiului universitar primesc o indemnizatie lunara care nu poate depasi 25% din cea a presedintelui consortiului universitar.

Art. 11
Consortiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contributia partenerilor, conform contractului de parteneriat.

Art. 12
Ministerul Educatiei Nationale, respectand principiile autonomiei universitare, sprijina infiintarea de consortii universitare printr-o politica de finantare complementara stimulativa.

Art. 13
Universittile si unitatile de cercetare-dezvoltare membre ale consortiilor universitare isi pastreaza intreaga autonomie in gestionarea resurselor de care dispun.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
HG 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare in zilele de 14 si 17 noiembrie 2014. Hotarare nr. 1003/2014
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
Ordin nr. 5578/2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare
Ordin nr. 5578/2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare
Ordin 5734/2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013
Legea 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. Lege nr. 49/2013
Inspectia fiscala. Editia 3
Costea Ioana Maria

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: