DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata 2014
Consiliul National al Persoanelor VarstniceRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18 martie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 121 noiembrie 2012.
Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009 si a mai fost modificata prin:
 • Legea nr. 27/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2011;
 • Legea nr. 255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 8 decembrie 2011.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.

  Art. 2
  Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.

  Art. 3
  Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.


  Capitolul II - Atributiile Consiliului National al Persoanelor Varstnice


  Art. 4
  Consiliul National al Persoanelor Varstnice are, in principal, urmatoarele atributii:

  a) sprijina institutiile statului in aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice si urmareste realizarea lor;
  b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor varstnice;
  c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;
  d) formuleaza teme de cercetare si contracteaza elaborarea de studii sociologice privind viata persoanelor varstnice cu institutii si unitati specializate in domeniu, realizeaza analize proprii si elaboreaza puncte de vedere referitoare la imbunatatirea nivelului de trai al persoanelor varstnice;
  e) avizeaza proiecte de acte normative care privesc persoanele varstnice, avizul fiind consultativ;
  f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala;
  g) reprezinta persoanele varstnice din Romania in relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor varstnice;
  h) participa, in calitate de reprezentant al societatii civile privind persoanele varstnice, in grupuri de lucru, consilii si comitete organizate la nivel national, local si in cadrul ministerelor, al agentiilor si al institutiilor asimilate acestora, alaturi de alti parteneri sociali si guvernamentali, care analizeaza si propun masuri ce privesc imbunatatirea nivelului de trai al persoanelor varstnice;

  i) informeaza semestrial si ori de cate ori este nevoie pe Presedintele Romaniei, pe prim-ministru, conducerile organelor administratiei publice centrale cu atributii in domeniul protectiei sociale, prefectii si primarii, precum si conducerile celor doua Camere ale Parlamentului in legatura cu aspecte ce privesc riscurile si situatia de criza in care se gasesc unele persoane varstnice;
  j) intretine relatii permanente de colaborare cu reprezentantii mass-media, pentru informarea populatiei cu privire la problematica persoanelor varstnice.


  Capitolul III - Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice


  Art. 5
  Consiliul National al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta:
  a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;
  b) presedintii sau vicepresedintii organizatiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a caror stare de sanatate le permite sa participe permanent la actiunile stabilite;
  c) cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Economiei, al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, al Ministerului Culturii, al Institutului National de Statistica, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al Casei Nationale de Pensii Publice, desemnat de conducerea autoritatii publice respective.

  Art. 6
  (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice are un presedinte si 2 vicepresedinti.
  (2) Presedintele si vicepresedintii Consiliului National al Persoanelor Varstnice se aleg de catre plen pe o perioada de 2 ani, dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. b), fara posibilitatea reinnoirii mandatului de presedinte, respectiv de vicepresedinte.

  Art. 7
  Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  b) au capacitate deplina de exercitiu;
  c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie;
  d) nu prezinta afectiuni de sanatate care ar putea impiedica participarea la actiunile organizate.

  Art. 8
  Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 29 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.

  Art. 9
  Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 2 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7.

  Art. 10
  (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
  (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea.

  Art. 11
  (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
  a) la expirarea mandatului;
  b) in caz de deces;
  c) in caz de demisie;
  d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
  e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
  (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

  Art. 12
  In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.

  Art. 13
  Membrii comisiei permanente a Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta persoanele prevazute la art. 5 lit. b) si c), astfel incat organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor sa aiba in mod obligatoriu cate un reprezentant.

  Art. 14
  (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite si pot functiona comisii de specialitate pentru analizarea si initierea de propuneri, in vederea solutionarii problemelor ce privesc persoanele varstnice.
  (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.


  Capitolul IV - Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice


  Art. 15
  Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
  a) plenul consiliului;
  b) comisia permanenta;
  c) presedinte.

  Art. 16
  (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei patrimi din numarul membrilor sai.
  (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.

  Art. 17
  Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:
  a) alege presedintele si cei 2 vicepresedinti, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2);
  b) alege membrii comisiei permanente;
  c) aproba componenta comisiilor de specialitate;
  d) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
  e) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, precum si raportul privind executia bugetara;
  f) aproba raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii sai;
  g) aproba planul de actiuni pentru perioada urmatoare.

  Art. 18
  (1) In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
  (2) Sesiunile plenului se pot desfasura numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
  (3) Membrii plenului si ai comisiei permanente nu pot delega votul.

  Art. 19
  (1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti si 10 membri. Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice este si presedintele comisiei permanente.
  (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului si adopta hotarari cu majoritate calificata de voturi, urmand ca acestea sa fie ratificate ulterior de catre plen.
  (3) Comisia permanenta se intruneste in sedinte de lucru cel putin o data pe luna si are urmatoarele atributii principale:
  a) aduce la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul National al Persoanelor Varstnice;
  b) adopta hotarari intre sesiunile plenului, in prezenta presedintelui si a cel putin 8 membri;
  c) solutioneaza problemele curente aparute intre sesiunile plenului;
  d) pregateste desfasurarea in bune conditii a sesiunilor plenului;
  e) aproba statul de functii si structura organizatorica a secretariatului tehnic.
  (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
  (5) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, iar vicepresedintii beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 50% din indemnizatia presedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este de 30% din indemnizatia presedintelui.

  Art. 20
  Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.

  Art. 21
  Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.

  Art. 22
  (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, comisia permanenta si comisiile de specialitate isi desfasoara activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane, incadrate in munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general si are un contabil-sef.
  (3) Angajatii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
  (4) Salarizarea angajatilor secretariatului tehnic se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor.
  (5) Atributiile secretariatului tehnic sunt stabilite in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice, iar repartizarea lor pe functiile de conducere si executie se realizeaza prin fisa postului.
  (6) Secretariatul tehnic asigura, in principal, lucrarile de secretariat pentru desfasurarea activitatii plenului, a comisiei permanente si a comisiilor de specialitate ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice, precum si cele necesare actiunilor de relationare cu Guvernul, institutiile publice centrale si locale, prefecturi, consilii judetene si locale, cu reprezentanti ai societatii civile care au atributii si preocupari in domeniul protectiei persoanelor varstnice; administreaza si gestioneaza fondurile pe care le are la dispozitie, monitorizeaza executia bugetara in limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.

  Art. 23
  (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
  (2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.

  Art. 24
  (1) La nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti se infiinteaza si functioneaza cate un consiliu al persoanelor varstnice, indeplinind atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
  (2) Consiliul persoanelor varstnice prevazut la alin. (1) se constituie din toti presedintii sau vicepresedintii, in cazuri bine justificate, ai organizatiilor pensionarilor si persoanelor varstnice judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica sau care sunt afiliate la una dintre organizatiile centrale ale pensionarilor cu reprezentant in Consiliul National al Persoanelor Varstnice.
  (3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al celorlalti membri ai acestora.
  (4) Presedintele, vicepresedintele si membrii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se aleg pe o perioada de 2 ani, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7.
  (5) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, beneficiaza, trimestrial, de o indemnizatie la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, iar vicepresedintii, de o indemnizatie trimestriala in cuantum de 75% din acesta.

  Art. 25
  (1) Pentru solutionarea pe plan central a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Varstnice.
  (2) Pentru solutionarea pe plan local a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul fiecarei directii de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este desemnata persoana care asigura colaborarea permanenta cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

  Art. 26
  Prefecturile, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Consiliul National al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfasurarii activitatii.


  Capitolul V - Finantarea activitatilor


  Art. 27
  (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice si ale consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se asigura din donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate in conditiile legii, precum si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad in bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate urmatoarelor categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli de personal, materiale si capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
  b) plata indemnizatiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului National al Persoanelor Varstnice, precum si ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
  c) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, in cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;
  d) cheltuieli materiale si servicii pentru functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, precum si a comisiei permanente si a consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
  e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice si a consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
  (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in calitate de ordonator principal de credite, asigura Consiliului National al Persoanelor Varstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. In cazul consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste documente se elaboreaza sub coordonarea metodologica a directiilor de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aflate in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
  (4) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice si presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, raspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinatiilor reglementate la alin. (2).


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 28
  (1) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice.
  (2) In sensul prezentei legi, prin organizatie centrala reprezentativa a pensionarilor se intelege organizatia care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are minimum 75.000 de membri cotizanti;
  b) are cel putin 15 filiale la nivel de judet si, respectiv, al municipiului Bucuresti;
  c) desfasoara in mod constant actiuni de ajutorare a persoanelor varstnice dezavantajate.
  (3) Sunt exceptate de la obligatia indeplinirii conditiei prevazute la alin. (2) lit. a) organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor militari si cele ale veteranilor de razboi.

  Art. 29
  Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

  Art. 30
  Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
  a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;
  b) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
  c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice in prima sedinta.

  Art. 31
  Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. 32
  La expirarea mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice, secretariatul tehnic preia atributiile comisiei de pregatire prevazute la art. 30, pentru infiintarea unui nou consiliu, si se preocupa ca intr-o perioada de cel mult 30 de zile acesta sa fie validat si sa aleaga presedintele si vicepresedintele.