DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea camerelor de comert din Romania, legea nr. 335/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 06/12/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Camerele de comert sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor lor si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.
(2) Sistemul camerelor de comert cuprinde:
a) camerele de comert judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare camere judetene;
b) Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Camera Nationala;
c) camerele de comert bilaterale.

Art. 2
(1) Comerciantii, indiferent de domeniul de activitate, pot constitui in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti camere judetene, destinate promovarii intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comertului, industriei, agriculturii si serviciilor, corespunzator cerintelor economiei de piata.
(2) In intelesul prezentei legi, comerciantii sunt persoane juridice, fizice si asociatii familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert, societati comerciale, companii nationale si societati nationale, regii autonome, grupuri de interes economic cu caracter comercial si organizatii cooperatiste, inregistrate la oficiul registrului comertului din judetul respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si in alte registre speciale, conform legii.
(3) Camerele judetene care s-au infiintat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, din initiativa comerciantilor, au dobandit personalitate juridica la data recunoasterii infiintarii lor prin hotarare a Guvernului.

Art. 3
(1) Denumirea camera de comert si industrie poate fi folosita numai de catre cele constituite conform Decretului-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990, cu completarile ulterioare, si recunoscute prin Hotararea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea infiintarii unor camere de comert si industrie teritoriale judetene, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de catre cele infiintate in baza prevederilor prezentei legi, precum si de catre acele camere de comert si industrie bilaterale care sunt recunoscute ca persoane juridice prin hotarare judecatoreasca.
(2) Denumirea camera de comert si industrie poate fi completata, in functie de specificul judetului in care se infiinteaza, cu denumirea domeniului de activitate preponderent.
(3) Denumirea camera de comert poate fi utilizata numai de organizatiile constituite cu respectarea prevederilor prezentei legi.


Capitolul II - Organizarea si functionarea camerelor judetene


Art. 4
Camerele judetene au urmatoarele atributii principale:
a) sprijina autoritatile administratiei publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale a zonei;
b) sprijina membrii lor in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, cu consulatele si organismele din strainatate, similare camerei judetene;
c) reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;
d) prezinta propuneri institutiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative in domeniul de activitate, pe care le transmit, la cerere sau din proprie initiativa;
e) elibereaza, la cerere, cu respectarea normelor legale in vigoare si a competentelor stabilite pentru alte institutii, certificate de origine a marfurilor, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;
f) elaboreaza, la nivel sectorial si de ansamblu, studii si analize economice la solicitarea celor interesati;
g) promoveaza in comunitatea de afaceri standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
h) realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri; tin si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
i) organizeaza activitatea de solutionare a litigiilor comerciale si civile prin mediere si arbitraj ad-hoc si institutionalizat;
j) avizeaza existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor;
k) redacteaza si publica buletinul camerei judetene, cataloage, anuare sau alte publicatii de informare, documentare si reclama comerciala;
l) organizeaza si administreaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate, in locatii proprii, concesionate sau inchiriate;
m) organizeaza anual topul firmelor si topul investitorilor, recompensand eforturile comerciantilor;
n) desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti pe cheltuiala acestora, dupa cum urmeaza:
1. indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
2. indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;
3. tehnoredactarea cererii de inregistrare;
4. proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;
5. redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
6. redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;
7. depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la registrul comertului;
o) indeplinesc si alte atributii, conform prevederilor legale si statutului propriu.

Art. 5
Camerele judetene, in conditiile prevazute de lege si de statutul propriu, pot:
a) sa organizeze, singure sau in colaborare cu alte institutii, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitare, cum ar fi: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
b) sa organizeze cursuri de perfectionare in domeniile comercial si industrial;
c) sa creeze burse de studii si practica comerciala si industriala si sa acorde, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanta;
d) sa infiinteze societati comerciale ale caror dividende vor constitui sursa de finantare a activitatii camerei judetene respective.

Art. 6
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa ofere, fara plata, in conditiile legii, la cererea camerelor judetene, toate informatiile cu caracter public necesare exercitarii atributiilor lor.
(2) Camerele judetene sunt obligate sa furnizeze gratuit autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, la cerere, toate informatiile din domeniul de activitate, solicitate in conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art. 7
(1) Camerele judetene sunt organizate si functioneaza in fiecare resedinta de judet si in municipiul Bucuresti.
(2) La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti poate functiona o singura camera de comert.
(3) Camerele judetene pot constitui sucursale, birouri sau sedii secundare atat in tara, cat si in strainatate, denumite reprezentante, in functie de necesitatile comunitatii de afaceri, cu hotararea adunarii generale a membrilor lor.
(4) Camerele judetene se organizeaza si functioneaza potrivit legii si statutelor proprii aprobate de adunarea generala a membrilor lor.
(5) In cadrul camerelor judetene se pot infiinta sectiuni pentru a reprezenta interesele comerciantilor pe sectoarele de activitate specifice fiecarui judet.

Art. 8
Membrii camerelor judetene pot fi:

I. Membri individuali:
a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati la oficiul registrului comertului al judetului respectiv, indiferent de domeniul de activitate;
b) sucursalele, reprezentantele unor societati comerciale si altele asemenea, fara personalitate juridica, legal inregistrate la oficiul registrului comertului din teritoriu si autorizate sa functioneze.

II. Membri colectivi:
a) filialele camerelor de comert bilaterale;
b) asociatiile profesionale locale;
c) organizatii patronale existente in teritoriu.

III. Membri onorifici:
- cadre didactice, oameni de stiinta, specialisti in economie si legislatie comerciala, personalitati ale vietii publice din teritoriu si altii asemenea.

Art. 9
(1) Membrii camerelor judetene au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la alegeri in sectiunile existente pentru a fi desemnati ca membri ai adunarii generale a reprezentantilor, daca numarul membrilor camerei judetene respective este de peste 500;
b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale camerei judetene;
c) sa beneficieze, in conditiile legii si ale statutului, de toate serviciile oferite de camera judeteana;
d) sa participe, prin asociere sau subscriptie, la societatile infiintate de camera judeteana, avand ca scop prestarea de servicii in interesul membrilor sai;
e) sa sesizeze camera judeteana despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in vederea promovarii acestora in fata autoritatilor si a forurilor competente;
f) sa sesizeze adunarea generala sau colegiul de conducere cu privire la eventualele nereguli in functionarea camerei judetene;
g) sa faca propuneri organelor de conducere in ceea ce priveste imbunatatirea activitatii.
(2) Prin statutele proprii si in conformitate cu prevederile prezentei legi, camerele judetene pot stabili si alte drepturi ale membrilor.

Art. 10
Membrii camerelor judetene au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentei legi si ale statutului camerei judetene, precum si hotararile organelor colective de conducere;
b) sa contribuie la indeplinirea obiectivelor camerei judetene;
c) sa achite cotizatia, conform prevederilor statutare;
d) sa isi desfasoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzantelor comerciale; sa evite orice acte de concurenta neloiala.

Art. 11
Calitatea de membru se dobandeste si se pierde in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale statutului fiecarei camere judetene.

Art. 12
(1) Nu pot fi membri ai camerelor judetene: minorii, interzisii, cei pusi sub control judiciar si cei care au suferit o condamnare definitiva pentru fapte cu caracter comercial.
(2) Membrii camerei judetene, sanctionati conform prevederilor alin. (1), sunt radiati de pe listele de membri ai camerei si pierd dreptul de a participa la activitatea organelor colective de conducere ale camerei judetene.

Art. 13
(1) Fiecare membru al camerei judetene, membru individual sau colectiv, are dreptul la un vot deliberativ.
(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.
(3) Dreptul de reprezentare ca membru in adunarea generala din partea unei persoane juridice se exercita de catre administratori-delegati, directorii societatii, procuratorii cu semnatura avand dreptul de a angaja societatea, organizatia ori asociatia sau orice membru desemnat de adunarea generala a asociatilor ori de catre consiliul de administratie, cu procura speciala, si se pierde odata cu incetarea situatiei pe care persoanele o au in intreprinderile respective.

Art. 14
(1) In raport cu numarul membrilor si cu obiectul sau de activitate, camera judeteana se poate organiza pe sectiuni. Sectiunile se organizeaza de catre adunarea generala inainte de alegeri, respectiv la fiecare 4 ani.
(2) Sectiunile prevazute la alin. (1) se vor stabili in conformitate cu prevederile statutare ale fiecarei camere judetene.

Art. 15
Organele de conducere ale camerelor judetene sunt:
a) adunarea generala sau adunarea generala a reprezentantilor sectiunilor, dupa caz;
b) organele de conducere alese:
- presedintele;
- colegiul de conducere;
c) organele de conducere executive, numite in conformitate cu prevederile statutului propriu.

Art. 16
(1) Adunarea generala ori, dupa caz, adunarea generala a reprezentantilor se intruneste anual in sedinta ordinara sau, ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara, la initiativa presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(2) In cazul in care camera judeteana este organizata pe sectiuni, colegiul de conducere decide constituirea adunarii generale a reprezentantilor, cu o norma de reprezentare a sectiunilor stabilita de catre acesta, conform prevederilor statutului propriu.
(3) In adunarea generala pe sectiuni, reprezentantii sunt alesi de membrii acestora prin vot.
(4) Procedura de vot se stabileste prin statutul propriu al camerei judetene.
(5) Statutul fiecarei camere judetene trebuie sa respecte prevederile statutului-cadru elaborat si aprobat de adunarea generala a Camerei Nationale.

Art. 17
(1) Colegiul de conducere este compus dintr-un numar impar de persoane, cuprins intre 7 si 25 de membri, in functie de numarul de membri ai camerei judetene.
(2) Numarul de membri ai colegiului de conducere este stabilit prin statutul propriu al fiecarei camere judetene.
(3) Adunarea generala sau, dupa caz, adunarea generala a reprezentantilor alege membrii colegiului de conducere si comisia de cenzori prin vot secret, prin procedura stabilita conform statutului propriu.
(4) Durata mandatului membrilor colegiului de conducere este de 4 ani.
(5) Adunarea generala sau adunarea generala a reprezentantilor, dupa caz, alege, prin vot secret, presedintele camerei judetene dintre toti membrii colegiului de conducere.

Art. 18
(1) Colegiul de conducere al camerei judetene, dupa constituirea sa, va alege dintre membrii sai, prin vot secret si cu majoritatea voturilor membrilor care il compun, 1-4 vicepresedinti.
(2) Presedintele, vicepresedintii si membrii colegiului de conducere nu pot fi salariati ai camerei judetene. Ei pot primi indemnizatie pentru participarea la activitatea colegiului de conducere. Nivelul indemnizatiei va fi stabilit prin hotarare a adunarii generale a membrilor camerei judetene.

Art. 19
Conducerea executiva a camerei judetene, precum si angajatii au interdictia de a avea interese economice care sa intre in conflict de interese cu scopul camerei judetene respective.

Art. 20
(1) Competentele, atributiile si raspunderile organelor de conducere ale camerei judetene se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutul propriu.
(2) Competentele, atributiile si raspunderile functiilor din structura organizatorica executiva se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al camerei judetene, aprobat de adunarea generala.

Art. 21
(1) Veniturile camerelor judetene se constituie din:
a) cotizatiile membrilor;
b) tarifele percepute pentru activitatile efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile statutare;
c) comisioane;
d) veniturile realizate din activitati desfasurate in conditiile legii si pe baza statutului;
e) subventii, sponsorizari si donatii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
f) venituri si/sau dividende ale societatilor comerciale la care camera judeteana este actionara sau asociata;
g) tarifele aferente unor activitati concesionate din partea statului;
h) orice alte venituri realizate din activitatea desfasurata, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare.
(2) Nivelul cotizatiilor se aproba de catre adunarea generala a fiecarei camere judetene.
(3) Nivelurile tarifelor se aproba de catre colegiul de conducere al fiecarei camere judetene, la propunerea conducerii executive a acesteia.

Art. 22
(1) Exercitiul financiar al camerelor judetene incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale anului respectiv.
(2) Camerele judetene sunt obligate ca, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre adunarea generala sau de catre adunarea generala a reprezentantilor, dupa caz, sa il publice in buletinul camerei judetene.
(3) Modul de utilizare a subventiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curtii de Conturi.

Art. 23
Camerele judetene vor contribui la acoperirea in parte a cheltuielilor de functionare a Camerei Nationale cu o cota-parte din veniturile lor, stabilita de adunarea generala a Camerei Nationale, cu consultarea tuturor camerelor judetene.


Capitolul III - Organizarea si functionarea Camerei Nationale


Art. 24
(1) Camera Nationala este organizatie neguvernamentala, autonoma, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce reprezinta, sprijina si apara interesele generale ale comunitatii de afaceri din Romania, urmarind promovarea si dezvoltarea industriei, comertului, serviciilor si agriculturii, in concordanta cu cerintele economiei de piata.
(2) Sediul Camerei Nationale este in capitala tarii.

Art. 25
(1) Membrii Camerei Nationale pot fi:
a) membri de drept, categorie alcatuita din persoane juridice a caror personalitate juridica a fost recunoscuta prin hotarare a Guvernului emisa in baza Decretului-lege nr. 139/1990, cu completarile ulterioare;
b) membri asociati, categorie alcatuita din persoane juridice inscrise in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul patronatelor;
c) membri de onoare, categorie alcatuita din persoane fizice.
(2) Calitatea prevazuta la alin. (1) lit. a) se obtine prin aderare, odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Calitatea prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) se obtine in conformitate cu prevederile statutului propriu adoptat potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 26
Camera Nationala este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutul propriu aprobat de adunarea generala, cu votul majoritatii membrilor de drept.

Art. 27
Camera Nationala este continuatoarea de drept a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, reglementata prin Decretul-lege nr. 139/1990, cu completarile ulterioare.

Art. 28
(1) Camera Nationala indeplineste atributiile si isi exercita competentele in conformitate cu statutul propriu si cu prevederile prezentei legi.
(2) Camera Nationala indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) tine evidenta proprie a situatiei firmelor comerciale si a emblemelor comerciale la nivel national;
b) reprezinta fata de Guvern si autoritati centrale, precum si pe plan international camerele judetene si ceilalti membri in probleme de interes general;
c) organizeaza targuri nationale si internationale ale Romaniei si participarea Romaniei la targuri si expozitii in strainatate sub pavilion national;
d) are si poate constitui societati comerciale pentru organizarea de targuri si expozitii, pentru publicitate si reclama comerciala, protectia proprietatii intelectuale si alte prestari de servicii in folosul comunitatii de afaceri;
e) organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile, interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
f) poate organiza reprezentante in strainatate si poate desemna un reprezentant permanent la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana;
g) elibereaza, la cerere, certificate de origine pentru marfurile romanesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admiterea temporara a marfurilor scutite de taxe vamale;
h) avizeaza, la cerere, modelele de formulare de facturi, procurile si alte documente pentru comertul international;
i) avizeaza, la cerere, pentru societatile romanesti, pe baza de documentatie, existenta cazurilor de forta majora si efectele acestora asupra executarii obligatiilor comerciale internationale;
j) organizeaza "Topul national al firmelor din Romania" si alte topuri de anvergura nationala si internationala;
k) indeplineste alte atributii prevazute in acte normative si in statutul propriu.

Art. 29
(1) Curtea de Arbitraj Comercial International este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica si functioneaza pe langa Camera Nationala.
(2) Activitatea Curtii de Arbitraj Comercial International este coordonata de catre un colegiu condus de presedintele Curtii.
(3) Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj Comercial International, precum si al colegiului acesteia este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Nationale.
(4) Presedintele si Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International sunt propusi de catre presedintele Camerei Nationale si aprobati de catre Colegiul de conducere al Camerei Nationale.
(5) Regulile de procedura ale Curtii de Arbitraj Comercial International se propun de catre presedintele Curtii si se aproba de catre colegiul acesteia.

Art. 30
(1) Normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor se aproba de Colegiul de conducere al Camerei Nationale, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International.
(2) Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de solutionare a litigiilor, platii onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat si altor cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj Comercial International.

Art. 31
Organele de conducere ale Camerei Nationale sunt:
a) adunarea generala;
b) organele de conducere alese:
- colegiul de conducere;
- biroul de conducere;
- presedintele;
c) organele de conducere executive, numite in conformitate cu statutul propriu.

Art. 32
(1) Adunarea generala a Camerei Nationale are structura prevazuta la art. 25 alin. (1).
(2) Categoria membrilor prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. a) are drept de vot deliberativ, iar categoriile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b) si c) au drept de vot consultativ.
(3) Adunarea generala se intruneste anual, in sedinte ordinare si, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui Camerei Nationale sau, dupa caz, a unei treimi din numarul membrilor colegiului de conducere.

Art. 33
(1) Convocarea adunarii generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru tinerea acesteia.
(2) Convocarea se va face prin scrisoare, fax sau e-mail si va cuprinde si ordinea de zi.
(3) Daca in adunarea generala se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificarile propuse, se transmit integral odata cu convocarea.
(4) In caz de refuz din partea presedintelui sau de incapacitate a acestuia, adunarea generala poate fi convocata de catre colegiul de conducere, in urma cererii unei treimi din numarul membrilor acestuia sau a unui numar de cel putin jumatate din numarul total al membrilor de drept.

Art. 34
(1) Colegiul de conducere al Camerei Nationale se compune din 27 de membri, astfel:
a) 22 de membri alesi de adunarea generala dintre categoriile de membri prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a);
b) 3 membri alesi de adunarea generala din cadrul categoriei prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b);
c) un membru ales de adunarea generala din cadrul categoriei prevazute la art. 25 alin. (1) lit. c);
d) presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International.
(2) In sedintele colegiului de conducere, toti membrii acestuia au drept de vot deliberativ.
(3) Mandatul membrilor colegiului de conducere este de 5 ani.
(4) Membrii colegiului de conducere nu pot fi salariati ai Camerei Nationale.
(5) Membrii colegiului de conducere pot primi o indemnizatie pentru participarea la activitatea acestuia. Nivelul indemnizatiei va fi stabilit prin hotarare a Adunarii generale a membrilor Camerei Nationale.
(6) Colegiul de conducere se intruneste in urma convocarii presedintelui, o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar; convocarea se poate face si in baza prevederilor art. 33 alin. (4).

Art. 35
Principalele atributii ale Colegiului de conducere al Camerei Nationale sunt:
a) alege vicepresedintii Camerei Nationale;
b) asigura conducerea Camerei Nationale;
c) duce la indeplinire hotararile adunarii generale;
d) administreaza patrimoniul detinut de Camera Nationala in conformitate cu prevederile legale si ale statutului;
e) redacteaza si publica Buletinul Oficial al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei;
f) indeplineste orice alte atributii date prin lege si statut.

Art. 36
(1) Adunarea generala alege presedintele dintre membrii colegiului de conducere, conform prevederilor statutului.
(2) Dupa constituire, colegiul de conducere alege dintre membrii sai, conform prevederilor statutului propriu, 4 vicepresedinti.
(3) Mandatul presedintelui si vicepresedintilor este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.
(4) Alegerea membrilor colegiului, a presedintelui si a vicepresedintilor se face prin vot secret.
(5) Functia de presedinte al Camerei Nationale este incompatibila cu cea de presedinte al Curtii de Arbitraj Comercial International.

Art. 37
Conducerea executiva a Camerei Nationale si rezolvarea problemelor curente sunt asigurate in conformitate cu prevederile statutului propriu.

Art. 38
Activitatea curenta a Camerei Nationale este asigurata, conform prevederilor statutare, de biroul de conducere format din presedinte si vicepresedinti.

Art. 39
Presedintele Camerei Nationale are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta si angajeaza Camera Nationala in relatiile cu persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate;
b) incheie, modifica si desface, in conditiile legii, contractele de munca ale salariatilor Camerei Nationale;
c) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale, ale colegiului si biroului de conducere;
d) urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Nationale, aprobat de adunarea generala;
e) convoaca adunarea generala, in conformitate cu prevederile art. 33;
f) convoaca si conduce sedintele biroului si colegiului de conducere;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala si de colegiul de conducere.

Art. 40
(1) Veniturile Camerei Nationale se constituie din:
a) cotizatii ale membrilor;
b) tarife percepute pentru activitatile efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile statutare;
c) comisioane;
d) donatii, sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
e) venituri si/sau dividende de la societatile comerciale la care Camera Nationala este actionara sau asociata;
f) orice alte venituri realizate din activitatea desfasurata, in conditiile prevazute de statut si de prezenta lege;
g) cota-parte din veniturile camerelor judetene, conform prevederilor art. 23.
(2) Nivelul cotizatiilor se stabileste prin hotarare a Adunarii generale a membrilor Camerei Nationale, la propunerea colegiului sau de conducere.
(3) Nivelul tarifelor se aproba de catre Colegiul de conducere al Camerei Nationale.

Art. 41
Bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Nationale se propune de colegiul de conducere si se aproba de adunarea generala ordinara.

Art. 42
(1) Pentru controlul gestiunii camerelor judetene si a Camerei Nationale, va functiona pe langa fiecare camera o comisie de cenzori, aleasa de adunarea generala, in conformitate cu prevederile statutare, compusa din 3 persoane cu studii superioare economice, dintre care cel putin doua sa aiba calificarea de expert contabil, independente de sistemul camerelor de comert.
(2) Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea conform statutului.
(3) La sfarsitul anului financiar, comisia de cenzori examineaza contul de gestiune al anului expirat, situatia financiara si inventarul si intocmeste un raport, din care un exemplar se ataseaza la darea de seama anuala a Colegiului de conducere al Camerei Nationale si se publica in Buletinul Oficial al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu executia bugetara.

Art. 43
(1) Colegiul de conducere al Camerei Nationale poate fi dizolvat in urmatoarele conditii:
a) cand se descompleteaza la mai putin de jumatate plus unu din numarul membrilor alesi;
b) pentru gestiune frauduloasa, care se va constata pe baza unui raport intocmit de comisia de cenzori sau in urma rezultatului definitiv al unei actiuni de control al organelor autorizate legal.
(2) In caz de dizolvare pentru gestiune financiara frauduloasa, comisia de cenzori va stabili si cuantumul daunelor si persoanele de la care se recupereaza.
(3) O copie de pe procesul-verbal de control se va publica in primul numar al Buletinului Oficial al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.
(4) Dizolvarea colegiului de conducere se face prin hotarare a adunarii generale extraordinare, convocata in mod exceptional, in conformitate cu prevederile prezentei legi, la cererea comisiei de cenzori, intemeiata pe o ancheta prealabila la care au luat parte toate partile.
(5) Cand colegiul de conducere este dizolvat, prin insasi hotararea de dizolvare se va constitui un colegiu interimar alcatuit din 7 membri, alesi de catre adunarea generala extraordinara dintre membrii de drept ai Adunarii generale a Camerei Nationale si se va fixa data noilor alegeri.
(6) Alegerea unui nou colegiu de conducere se va face in termen de doua luni de la dizolvare.
(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplica corespunzator si in cazul camerelor judetene.

Art. 44
Colegiile de conducere interimare ale Camerei Nationale si ale camerelor judetene vor functiona si vor avea drepturile si obligatiile prevazute in statutele proprii.

Art. 45
Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa acorde sprijin camerelor, in vederea realizarii scopului pentru care au fost infiintate si realizarii actiunilor pe care le initiaza, in folosul dezvoltarii economice pe plan national si in teritoriu.


Capitolul IV - Camerele de comert bilaterale


Art. 46
Camerele de comert bilaterale, denumite in continuare camere bilaterale, sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridica, create in scopul dezvoltarii relatiilor economice ale Romaniei cu tarile pentru care au fost create si promovarii, apararii si sustinerii intereselor economice ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si strainatate.

Art. 47
(1) Camerele bilaterale se infiinteaza la initiativa comerciantilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, si dobandesc personalitate juridica la data inregistrarii lor in Registrul asociatiilor si fundatiilor. La cererea de inregistrare a camerelor bilaterale se vor anexa avizul ministerului de resort si avizul Camerei Nationale.
(2) Camerele bilaterale se dizolva si se lichideaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.
(3) Pe teritoriul Romaniei nu pot exista doua sau mai multe camere bilaterale privind aceleasi state. Este obligatoriu pentru camerele bilaterale infiintate pe teritoriul Romaniei ca unul dintre state sa fie Romania.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 48
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor crea conditiile necesare pentru accesul camerelor judetene si al Camerei Nationale la toate datele necesare indeplinirii atributiilor lor legale.
(2) In acest sens, in termenul prevazut la alin. (1), Ministerul Justitiei si Camera Nationala vor incheia un protocol de colaborare.

Art. 49
Camera Nationala, camerele judetene si camerele bilaterale isi continua activitatea in baza statutelor proprii care se modifica corespunzator prevederilor prezentei legi in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 50
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990, cu completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: